Kullanıcı Kılavuzu İptal

Alan türleri

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
   4. Sözleşme sonrası URL yönlendirmesi
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
   6. E-posta şablonlarını özelleştirme
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Sözleşmeleri "Kasaya Alma"
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme
 7. Kötüye Kullanım Bildirme bağlantıları

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Alıcı Seçenekleri
  1. E-posta hatırlatıcısını iptal etme
  2. E-imza sayfasındaki seçenekler
   1. E-imza sayfasına genel bakış
   2. Sözleşmeyi alan olmadan okumak için açma
   3. Sözleşme imzalamayı reddetme
   4. İmzalama yetkisi delege etme
   5. Sözleşmeyi yeniden başlatma
   6. Sözleşmenin PDF'sini indirme
   7. Sözleşme geçmişini görüntüleme
   8. Sözleşme mesajlarını görüntüleme
   9. Elektronik imzayı yazılı imzaya dönüştürme
   10. Yazılı imzadan elektronik imzaya dönüştürme 
   11. Form alanları arasında gezinme
   12. Form alanlarından verileri temizleme
   13. E-imza sayfasını büyütme ve sayfada gezinme
   14. Sözleşme araçlarında ve bilgilerinde kullanılan dili değiştirme
   15. Yasal Uyarıları inceleme
   16. Acrobat Sign Çerez Tercihlerini Ayarlama
 2. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 3. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
  5. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 4. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 5. Sözleşmeleri Yönetme
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 6. Denetim Raporu
 7. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

İçerik oluşturma alanlarına genel bakış

Belgelere içerik oluşturma alanları ekleyerek alıcılardan veri toplayabilirsiniz. Bu veriler, hem her belgede bulunan imza ve paraf gibi alanlar hem de hesaplanan değerler, harici web sayfası köprüleri ve harici dosya ekleri gibi daha az rastlanan seçenekler olabilir.

Bu makalede, her bir alan ailesinin ve aile içinde bulunan benzersiz alanların kısa bir özeti yer almaktadır. Şu konu hakkında daha ayrıntılı bir makale bağlantısı mevcuttur:


Ortak ve Gelişmiş form alanları

Ortak alan türlerine tüm hesapların erişimi varken gelişmiş form alanlarına ve işlevlerine daha yüksek hizmet düzeylerindeki kullanıcılar erişebilir:

İmza Alanları:

 • İmza
 • Dijital İmza
 • Paraf
 • İmza Bloğu
 • Damga

İmzalayan Bilgisi Alanları:

 • Başlık
 • Şirket
 • Ad
 • E-posta
 • Tarih

Veri Alanları:

 • Metin Girişi
 • Açılır Liste
 • Onay Kutusu
 • Radyo Düğmesi

İşlem Alanları:

 • Katılım Damgası
 • İşlem Numarası

Veri Alanları:

 • Görüntü

Diğer Alanlar:

 • Dosya Eki
 • Köprü

Ödeme Alanları:

 • Ödemeler (Üçüncü taraf hizmetlerin entegre edilmesi gerektiği için ödeme alanları benzersizdir.)

 

Yukarıdaki alan türlerine ek olarak, "gelişmiş form alanlarında" aşağıdaki işlevler de kullanılabilir:

 • Koşullu alan görünürlüğü: Köprü ve İşlem Alanları dışındaki tüm alan türleri için kullanılabilir
 • Hesaplanan alan değerleri: Metin Girişi alanının bir özelliği
 • Alan doğrulama: Özel - Kurallı İfade: Metin Girişi alanı için özel kodlu kurallı bir ifadenin kullanımına izin veren bir doğrulama seçeneği
 • Alan doğrulama: Özel - Formül: Metin Girişi alanı için hesaplanan bir değerin kullanımına izin veren bir doğrulama seçeneği


Alan düzeyinde alan türü seçimi

Çoğu alan türünün özelliklerinde, bir alan türünü başka bir alan türüne değiştirmenize olanak tanıyan bir açılır menü bulunur.

Bu işlev, Otomatik Alan Algılama ile birlikte kullanıldığından form oluşturma sürecini oldukça hızlandıracaktır.

Dijital İmza


İmza alanları

İmzalayan alanları

Alan özelliklerinde bulunan zorunlu onay kutusu

İmza ve paraflar alanları, kırmızı yıldız işaretinden de anlaşılacağı gibi varsayılan zorunlu alanlardır. Bu alanları isteğe bağlı alanlar olarak etkinleştirmek istediğinizde, alan özellikleri bölümünden Zorunlu onay kutusunun işaretini kaldırabilirsiniz. İmzalayan her kişiye zorunlu bir İmza alanı atanmış olmalıdır. Bir imzalayana zorunlu imza alanı atanmamışsa veya sadece isteğe bağlı bir imza alanı atanmışsa Adobe Acrobat Sign belgenin alt kısmına bir İmza bloğu ekler.

Paraf alanı

İmza Bloğu alanı

İmza bloğu, alanlardan oluşan bir gruptur. İmza bloğu alanı, isteğe bağlı olarak belirlenemez; her zaman zorunlu bir alandır.

İmza bloğu, varsayılan olarak hem imza alanı hem de e-posta alanı içerir.

 

Hesap Yöneticileri, imza bloğunda bulunması gereken alanları ayarlayabilir. İmza ve e-posta alanlarının yanı sıra unvan ve şirket adı alanları da eklenebilir.

Tüm alanlar eklenmiş İmza Bloğu Alanı

Bu alanlar, Hesap yönetimi sayfasında, İmza Tercihleri bölümünde bulunan aşağıdaki seçeneklerin işaretlenmesiyle eklenir:

 • İmzalayanların belgeyi e-imzalarken iş unvanını vermesini iste
 • İmzalayanların belgeyi e-imzalarken şirket adlarını vermesini iste
Not:

İmza bloklarının belgenin sonunda görünmesi, sistemin bir veya birkaç imzalayan için zorunlu imza alanı bulamadığını gösterir. Belgeyi imzalayacak tüm kişilere en az bir zorunlu imza alanı atanmalıdır.

İmza Tercihleri, "imzalayanların belgeyi e-İmzalarken iş unvanını veya şirketlerini vermesini iste" olarak ayarlandığında ve ayrı alanlar eklenmediğinde de bir imza bloğu eklenir.

Web formları, tüm imzalayanlar için hem imza alanının hem de Acrobat Sign e-posta alanının bulunmasını gerektirir.

Damga alanları, bağımsız imza veya başka imza alanlarını destekleyen alan olarak iki görev üstlenir.  Örneğin, hem kişisel imzanızı hem de şirket damganızı veya Hanko damgasını kullanmanız gerekiyor olabilir.

Damga alanları hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

Damga

İmzalayan bilgisi alanları

İmzalayan Bilgisi Alanları

İmzalayan bilgisi alanları, Acrobat Sign'da saklanan belirli bilgileri almak için kullanılır. Bu bilgiler, kayıtlı kullanıcıların profilinde bulunur.

Bu alanlar genelde atanan kullanıcının kaydındaki bilgilerle otomatik olarak doldurulur.

Unvan ve Şirket alanları

Unvan ve Şirket alanları, imzalayan kişinin bir Acrobat Sign hesabı olması halinde Unvan ve Şirket Adı değeriyle otomatik olarak doldurulur. Acrobat Sign hesabı olmayan imzalayanlar bu alanları tıklatarak bir değer girebilirler. Bu değer saklanır ve bu kişilerin daha sonra imzaladıkları belgelerde bu alan türlerine otomatik olarak uygulanır.

Unvan ve şirket alanları, kırmızı yıldız işaretinden de anlaşılacağı üzere isteğe bağlı olarak belirlenemez; her zaman zorunlu alanlardır.

Unvan ve şirket alanlarının boyutları, alanın sağ alt köşesinde bulunan kare işaretlerinin sürüklenip bırakılmasıyla değiştirilebilir.

Tam Ad, E-posta ve Tarih alanları

Bu alanlar, imzalayanın dosyasında bulunan verilerle otomatik olarak doldurulan salt okunur alanlardır. "Salt okunur" olmalarının bir sonucu olarak alıcı sözleşmeyi görüntülediğinde formda açıkça görülmezler.

İmzalayanın Ad alanı, imza alanına girilen ad değerini veya alıcının etkin bir Acrobat Sign hesabı varsa e-posta adresiyle ilişkilendirilen adı alır.

 • Sözleşme, gönderen tarafından oluşturma sırasında sağlanan bir ad değeri içeriyorsa (ör. Gerekli alıcı adları) gönderen tarafından sağlanan değer otomatik olarak Ad alanına girilir ve alıcı tarafından değiştirilemeyebilir.
 • Alıcının etkin bir Acrobat Sign hesabı varsa sözleşme açıldığında Ad değeri kullanıcının profilinden doldurulur. Ad değeri, İmza alanına yeni bir Ad değeri girilirse ve ad değerini kilitleyen başka bir ayar yoksa değiştirilebilir.
 • Alıcının Acrobat Sign hesabı yoksa ve gönderen ad değeri sağlamazsa ad alanı imza uygulanana kadar boş kalır. İmzalayan bir imza alanını doldurduktan sonra, tüm Ad alanları imza alanına girilen değer ile otomatik olarak düzenlenir.

E-posta alanı, sözleşmeyi gönderdiğiniz e-posta adresiyle otomatik olarak doldurulur. E-posta adresi, sözleşme alıcıya gönderildiğinde bilinen bir değerdir. Bu nedenle e-posta değeri alıcı sözleşmeyi açmadan önce otomatik olarak eklenir.

Tarih alanı, sözleşmenin açıldığı tarihle otomatik olarak doldurulur.

Not:

Özel bir tarih değeri belirtmek veya e-posta adresini manuel olarak girmek istediğinizde, özel doğrulama ile yapılandırılmış bir Metin alanı kullanın.

Veri alanları

Veri alanları

Veri alanları, alıcıdan ek bilgiler almak için kullanılır. Ayrıca, alıcının seçim yapmak veya seçenekleri işaretlemek için kullanabileceği nesneler de içerir.

Metin Alanı, çok amaçlı alan türlerinin başında gelir. Doldurulabilir bir metin alanıdır ve bu alana varsayılan olarak adres veya kısa bir cümle gibi her türlü veri girilebilir.

Form alanının boyutları, alanın sağ alt köşesinde bulunan kare işaretlerinin sürüklenip bırakılmasıyla değiştirilebilir.

Not:

Metin Alanları, varsayılan olarak sadece bir metin satırını destekler. Çok satır içeren bir alan oluşturmak istediğinizde form alanının seçenekler penceresini kullanabilirsiniz. Pencereyi açtıktan sonra Çok Satırlı Veri Girişi'ni seçin. Alanı, birden çok veri satırı barındırabilecek uygun bir boyuta göre ölçekleyin.

Metin Alanı özellikleri

Açılır Liste Alanı Özellikleri

Açılır Liste alanı, içinde sadece tek bir seçimin yapılabileceği bir seçimler listesinden oluşur. İmzalayan kişinin listeden sadece bir durum seçebildiği bir durumlar açılır listesini buna örnek olarak gösterebiliriz.

Açılır alanın boyutları, alanın sağ alt köşesinde bulunan kare işaretlerinin sürüklenip bırakılmasıyla değiştirilebilir.

Onay Kutusu Özellikleri

Onay kutuları, istendiğinde etkinleştirilip devre dışı bırakılabilen açma-kapama nesneleridir. Bu seçenek, "uygun olan tüm seçeneklerin işaretlendiği" durumlarda veya daha sonraki iletişimlere katılma tercihi gibi tek bir seçim için açma-kapama düğmesi olarak kullanıldığında kullanışlıdır.

 

 

Radyo Düğmesi Özellikleri

Radyo düğmeleri bir arada gruplandırılmıştır. Grup için en az iki düğme olması gerekir ve grupta herhangi bir zamanda sadece tek bir radyo düğmesi seçilebilir. Gruptaki başka bir radyo düğmesi seçildiğinde diğerlerinin işareti kaldırılır. Bu, Evet veya Hayır gibi "sadece tek bir seçeneğin işaretlenebileceği" durumlar için idealdir.

Görüntü alanı, alıcının daha sonra kullanılmak üzere dışa aktarılabilen bir görüntü eklemesini sağlamak için kullanılabilir. Öğrenci kimliğindeki resimler veya sosyal güvenlik kartı gibi belgelerdeki taranmış görüntüler bu alan için uygundur.

Görüntü alanları hakkında daha fazla bilgi için burayı işaretleyin

Görüntü

Diğer alanlar

Diğer Alanlar sekmesi

Dosya eki alanı özellikleri

Dosya eki alanı, işleme belge veya görüntü eklemek için kullanılabilir.

Dosya Eki alanları, imza sürecinde imzalayanlardan destekleyici belge veya görüntüler almak için kullanılabilir. Yüklenen belgeler, imzalanan belgenin bir parçası haline gelir ve imza süreci tamamlandıktan sonra imzalanan sözleşmenin sonuna eklenir.

Dosya eki alanının boyutları, alanın sağ alt köşesinde bulunan kare işaretlerinin sürüklenip bırakılmasıyla değiştirilebilir.

Not:

En fazla 25 sayfa ve 5 MB büyüklüğünde dosya eklenebilir.

Desteklenen formatlar: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM veya HTML

Köprü alanı özellikleri

 • Köprü alanı kurum ve işletme hizmet düzeyi planlarında kullanılabilir.
 • Köprü alanının boyutları, alanın sağ alt köşesinde bulunan kare işaretlerinin sürüklenip bırakılmasıyla değiştirilebilir.
 • Bir köprü alanı Zorunlu olarak tanımlanmışsa alan bir katılımcıya atanmalıdır.
  • Köprüler, Herkes katılım rolü kullanılarak atanabilir. Bu, rolün atandığı tüm alıcıların bağlantıyı tıklatabileceği anlamına gelir.
 • Köprüler imzalama sırasında tıklatılabilir ve alıcıyı belgedeki bir konuma veya harici bir URL'ye yönlendirebilir.
  • Köprü, harici hedefle yapılandırılmışsa alıcı, bağlantı tarafından harici bir siteye yönlendirildiği konusunda uyarılır.
Alıcılara köprü uyarısı

İşlem Alanları

Damgalar sekmesi

Katılım Damgası Özellikleri

Katılım damgaları, atanan alıcı sözleşmeyi imzaladıktan sonra uygulanır. Bu nedenle alıcı, katılım damgalarına erişemez veya düzenleyemez.

Varsayılan olarak damga, katılımcının şu bilgilerini içerir:

 • Ad
 • İmzalama zamanı
 • E-posta adresi
 • Unvan*
 • Şirket*

*Unvan ve şirket değerleri, sözleşmede katılımcıya atanan Unvan ve Şirket alanlarından içe aktarılır.

 • Sözleşmede Unvan ve/veya Şirket alanı yoksa değerler katılımcının Acrobat Sign profilinden (varsa) içe aktarılır.
 • Aksi takdirde, değerler boş bırakılır
Doldurulmuş katılım damgası

İsteğe bağlı olarak, katılımcının Unvan ve Şirket değerleri, yönetici menüsünde İmza Tercihleri > Ek Ayarlar altında bulunan Katılım damgasında şirket adını ve İş unvanını hariç tut seçeneği belirlenerek hariç tutulabilir:

Katılım alanı denetimleri

İşlem Numarası Özellikleri

İşlem Numarası damgası, Acrobat Sign sistemindeki sözleşmeyi belirten benzersiz kimlik numarasıyla otomatik olarak doldurulur.  Alıcılar alanla doğrudan etkileşim kuramaz.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi