Alan türleri

İçerik oluşturma alanlarına genel bakış

Belgelere içerik oluşturma alanları ekleyerek alıcılardan veri toplayabilirsiniz. Bu veriler, hem her belgede bulunan imza ve paraf gibi alanlar hem de hesaplanan değerler, harici web sayfası köprüleri ve harici dosya ekleri gibi daha az rastlanan seçenekler olabilir.

Bu makalede, her bir alan ailesinin ve aile içinde bulunan benzersiz alanların kısa bir özeti yer almaktadır. Şu konu hakkında daha ayrıntılı bir makale bağlantısı mevcuttur:


Ortak ve Gelişmiş form alanları

Ortak alan türlerine tüm hesapların erişimi varken gelişmiş form alanlarına ve işlevlerine daha yüksek hizmet düzeylerindeki kullanıcılar erişebilir:

İmza Alanları:

 • İmza
 • Dijital İmza
 • Paraf
 • İmza Bloğu
 • Damga

İmzalayan Bilgisi Alanları:

 • Başlık
 • Şirket
 • Ad
 • E-posta
 • Tarih

Veri Alanları:

 • Metin Girişi
 • Açılır Liste
 • Onay Kutusu
 • Radyo Düğmesi

İşlem Alanları:

 • Katılım Damgası
 • İşlem Numarası

Veri Alanları:

 • Görüntü

Diğer Alanlar:

 • Dosya Eki
 • Köprü

Ödeme Alanları:

 • Ödemeler (Üçüncü taraf hizmetlerin entegre edilmesi gerektiği için ödeme alanları benzersizdir.)

 

Yukarıdaki alan türlerine ek olarak, "gelişmiş form alanlarında" aşağıdaki işlevler de kullanılabilir:

 • Koşullu alan görünürlüğü: Köprü ve İşlem Alanları dışındaki tüm alan türleri için kullanılabilir
 • Hesaplanan alan değerleri: Metin Girişi alanının bir özelliği
 • Alan doğrulama: Özel - Kurallı İfade: Metin Girişi alanı için özel kodlu kurallı bir ifadenin kullanımına izin veren bir doğrulama seçeneği
 • Alan doğrulama: Özel - Formül: Metin Girişi alanı için hesaplanan bir değerin kullanımına izin veren bir doğrulama seçeneği


Alan düzeyinde alan türü seçimi

Çoğu alan türünün özelliklerinde, bir alan türünü başka bir alan türüne değiştirmenize olanak tanıyan bir açılır menü bulunur.

Bu işlev, Otomatik Alan Algılama ile birlikte kullanıldığından form oluşturma sürecini oldukça hızlandıracaktır.

Dijital İmza


İmza alanları

İmzalayan alanları

Alan özelliklerinde bulunan zorunlu onay kutusu

İmza ve paraflar alanları, kırmızı yıldız işaretinden de anlaşılacağı gibi varsayılan zorunlu alanlardır. Bu alanları isteğe bağlı alanlar olarak etkinleştirmek istediğinizde, alan özellikleri bölümünden Zorunlu onay kutusunun işaretini kaldırabilirsiniz. İmzalayan her kişiye zorunlu bir İmza alanı atanmış olmalıdır. Bir imzalayana zorunlu imza alanı atanmamışsa veya sadece isteğe bağlı bir imza alanı atanmışsa Adobe Acrobat Sign belgenin alt kısmına bir İmza bloğu ekler.

Paraf alanı

İmza Bloğu alanı

İmza bloğu, alanlardan oluşan bir gruptur. İmza bloğu alanı, isteğe bağlı olarak belirlenemez; her zaman zorunlu bir alandır.

İmza bloğu, varsayılan olarak hem imza alanı hem de e-posta alanı içerir.

 

Hesap Yöneticileri, imza bloğunda bulunması gereken alanları ayarlayabilir. İmza ve e-posta alanlarının yanı sıra unvan ve şirket adı alanları da eklenebilir.

Tüm alanlar eklenmiş İmza Bloğu Alanı

Bu alanlar, Hesap yönetimi sayfasında, İmza Tercihleri bölümünde bulunan aşağıdaki seçeneklerin işaretlenmesiyle eklenir:

 • İmzalayanların belgeyi e-imzalarken iş unvanını vermesini iste
 • İmzalayanların belgeyi e-imzalarken şirket adlarını vermesini iste
Not:

İmza bloklarının belgenin sonunda görünmesi, sistemin bir veya birkaç imzalayan için zorunlu imza alanı bulamadığını gösterir. Belgeyi imzalayacak tüm kişilere en az bir zorunlu imza alanı atanmalıdır.

İmza Tercihleri, "imzalayanların belgeyi e-İmzalarken iş unvanını veya şirketlerini vermesini iste" olarak ayarlandığında ve ayrı alanlar eklenmediğinde de bir imza bloğu eklenir.

Web formları, tüm imzalayanlar için hem imza alanının hem de Acrobat Sign e-posta alanının bulunmasını gerektirir.

Damga alanları, bağımsız imza veya başka imza alanlarını destekleyen alan olarak iki görev üstlenir.  Örneğin, hem kişisel imzanızı hem de şirket damganızı veya Hanko damgasını kullanmanız gerekiyor olabilir.

Damga alanları hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

Damga

İmzalayan bilgisi alanları

İmzalayan Bilgisi Alanları

İmzalayan bilgisi alanları, Acrobat Sign'da saklanan belirli bilgileri almak için kullanılır. Bu bilgiler, kayıtlı kullanıcıların profilinde bulunur.

Bu alanlar genelde atanan kullanıcının kaydındaki bilgilerle otomatik olarak doldurulur.

Unvan ve Şirket alanları

Unvan ve Şirket alanları, imzalayan kişinin bir Acrobat Sign hesabı olması halinde Unvan ve Şirket Adı değeriyle otomatik olarak doldurulur. Acrobat Sign hesabı olmayan imzalayanlar bu alanları tıklatarak bir değer girebilirler. Bu değer saklanır ve bu kişilerin daha sonra imzaladıkları belgelerde bu alan türlerine otomatik olarak uygulanır.

Unvan ve şirket alanları, kırmızı yıldız işaretinden de anlaşılacağı üzere isteğe bağlı olarak belirlenemez; her zaman zorunlu alanlardır.

Unvan ve şirket alanlarının boyutları, alanın sağ alt köşesinde bulunan kare işaretlerinin sürüklenip bırakılmasıyla değiştirilebilir.

Tam Ad, E-posta ve Tarih alanları

Bu alanlar, imzalayanın dosyasında bulunan verilerle otomatik olarak doldurulan salt okunur alanlardır.

İmzalayan Adı alanı, imza alanına girilen ad değerini alır.

E-posta alanı, sözleşmeyi gönderdiğiniz e-posta adresiyle otomatik olarak doldurulur.

Tarih alanı, sözleşmeye erişilen tarihle otomatik olarak doldurulur.

Not:

Özel bir tarih değeri belirtmek veya e-posta adresini manuel olarak girmek istediğinizde bir form alanı kullanarak özel doğrulama gerektirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Veri alanları

Veri alanları

Veri alanları, alıcıdan ek bilgiler almak için kullanılır. Ayrıca, alıcının seçim yapmak veya seçenekleri işaretlemek için kullanabileceği nesneler de içerir.

Metin Alanı, çok amaçlı alan türlerinin başında gelir. Doldurulabilir bir metin alanıdır ve bu alana varsayılan olarak adres veya kısa bir cümle gibi her türlü veri girilebilir.

Form alanının boyutları, alanın sağ alt köşesinde bulunan kare işaretlerinin sürüklenip bırakılmasıyla değiştirilebilir.

Not:

Metin Alanları, varsayılan olarak sadece bir metin satırını destekler. Çok satır içeren bir alan oluşturmak istediğinizde form alanının seçenekler penceresini kullanabilirsiniz. Pencereyi açtıktan sonra Çok Satırlı Veri Girişi'ni seçin. Alanı, birden çok veri satırı barındırabilecek uygun bir boyuta göre ölçekleyin.

Metin Alanı özellikleri

Açılır Liste Alanı Özellikleri

Açılır Liste alanı, içinde sadece tek bir seçimin yapılabileceği bir seçimler listesinden oluşur. İmzalayan kişinin listeden sadece bir durum seçebildiği bir durumlar açılır listesini buna örnek olarak gösterebiliriz.

Açılır alanın boyutları, alanın sağ alt köşesinde bulunan kare işaretlerinin sürüklenip bırakılmasıyla değiştirilebilir.

Onay Kutusu Özellikleri

Onay kutuları, istendiğinde etkinleştirilip devre dışı bırakılabilen açma-kapama nesneleridir. Bu seçenek, "uygun olan tüm seçeneklerin işaretlendiği" durumlarda veya daha sonraki iletişimlere katılma tercihi gibi tek bir seçim için açma-kapama düğmesi olarak kullanıldığında kullanışlıdır.

 

 

Radyo Düğmesi Özellikleri

Radyo düğmeleri bir arada gruplandırılmıştır. Grup için en az iki düğme olması gerekir ve grupta herhangi bir zamanda sadece tek bir radyo düğmesi seçilebilir. Gruptaki başka bir radyo düğmesi seçildiğinde diğerlerinin işareti kaldırılır. Bu, Evet veya Hayır gibi "sadece tek bir seçeneğin işaretlenebileceği" durumlar için idealdir.

Görüntü alanı, alıcının daha sonra kullanılmak üzere dışa aktarılabilen bir görüntü eklemesini sağlamak için kullanılabilir. Öğrenci kimliğindeki resimler veya sosyal güvenlik kartı gibi belgelerdeki taranmış görüntüler bu alan için uygundur.

Görüntü alanları hakkında daha fazla bilgi için burayı işaretleyin

Görüntü

Diğer alanlar

Diğer Alanlar sekmesi

Dosya eki alanı özellikleri

Dosya eki alanı, işleme belge veya görüntü eklemek için kullanılabilir.

Dosya Eki alanları, imza sürecinde imzalayanlardan destekleyici belge veya görüntüler almak için kullanılabilir. Yüklenen belgeler, imzalanan belgenin bir parçası haline gelir ve imza süreci tamamlandıktan sonra imzalanan sözleşmenin sonuna eklenir.

Dosya eki alanının boyutları, alanın sağ alt köşesinde bulunan kare işaretlerinin sürüklenip bırakılmasıyla değiştirilebilir.

Not:

En fazla 25 sayfa ve 5 MB büyüklüğünde dosya eklenebilir.

Desteklenen formatlar: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM veya HTML

Köprü alanı özellikleri

 • Köprü alanı kurum ve işletme hizmet düzeyi planlarında kullanılabilir.
 • Köprü alanının boyutları, alanın sağ alt köşesinde bulunan kare işaretlerinin sürüklenip bırakılmasıyla değiştirilebilir.
 • Bir köprü alanı Zorunlu olarak tanımlanmışsa alan bir katılımcıya atanmalıdır.
  • Köprüler, Herkes katılım rolü kullanılarak atanabilir. Bu, rolün atandığı tüm alıcıların bağlantıyı tıklatabileceği anlamına gelir.
 • Köprüler imzalama sırasında tıklatılabilir ve alıcıyı belgedeki bir konuma veya harici bir URL'ye yönlendirebilir.
  • Köprü, harici hedefle yapılandırılmışsa alıcı, bağlantı tarafından harici bir siteye yönlendirildiği konusunda uyarılır.
Alıcılara köprü uyarısı

İşlem Alanları

Damgalar sekmesi

Katılım Damgası Özellikleri

Katılım damgaları, atanan alıcı sözleşmeyi imzaladıktan sonra uygulanır. Bu nedenle alıcı, katılım damgalarına erişemez veya düzenleyemez.

Varsayılan olarak damga, katılımcının şu bilgilerini içerir:

 • Ad
 • İmzalama zamanı
 • E-posta adresi
 • Unvan*
 • Şirket*

*Unvan ve şirket değerleri, sözleşmede katılımcıya atanan Unvan ve Şirket alanlarından içe aktarılır.

 • Sözleşmede Unvan ve/veya Şirket alanı yoksa değerler katılımcının Acrobat Sign profilinden (varsa) içe aktarılır.
 • Aksi takdirde, değerler boş bırakılır
Doldurulmuş katılım damgası

İsteğe bağlı olarak, katılımcının Unvan ve Şirket değerleri, yönetici menüsünde İmza Tercihleri > Ek Ayarlar altında bulunan Katılım damgasında şirket adını ve İş unvanını hariç tut seçeneği belirlenerek hariç tutulabilir:

Katılım alanı denetimleri

İşlem Numarası Özellikleri

İşlem Numarası damgası, Acrobat Sign sistemindeki sözleşmeyi belirten benzersiz kimlik numarasıyla otomatik olarak doldurulur.  Alıcılar alanla doğrudan etkileşim kuramaz.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın