Kullanıcı Kılavuzu İptal

Bir forma hesaplanan alanlar ekleme

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Özel e-posta şablonları
   6. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Senet kağıdı için eOriginal ile elektronik olarak kasaya alma
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 2. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
 1. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 2. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 3. Sözleşmeleri Yönetme 
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 4. Denetim Raporu
 5. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

Hesaplanan alanlar, Gelişmiş formların birer parçasıdır ve bu durumda yalnızca çok lisanslı hizmet seviyelerine dahil edilir.


Genel Bakış

Adobe Acrobat Sign, sözleşme imzalandığında imzalayan tarafından girilen verilere dayanarak belgedeki alanların (sözleşme) dinamik olarak güncellenmesini sağlar. Bu işlem Hesaplanan Alanlar kullanılarak yapılabilir. Belgeyi imza için göndermeden önce belgede (veya belge şablonunda) kural oluşturmak için hesaplanan alanları kullanabilirsiniz. Bu kurallar, imzalayan kişi belgede işlem yaptığında ve alanlara/değerlere dayalı olarak belgeyi dinamik olarak güncellediğinde işlenir.

Hesaplanan alanlar, aşağıdaki mekanizmalardan herhangi biri kullanılarak belge içinde tanımlanabilir:


Hesaplanan Alanlara Yönelik Kullanım Örnekleri

Hesaplanan alanlar, imzalama sırasında belgenin dinamik olarak güncelleneceği herhangi bir durum için kullanılabilir. Aşağıda hesaplanan alanların kullanılabileceği birkaç kullanım durumu örneği verilmiştir. Bu kullanım örnekleri sadece açıklama amaçlıdır.

1. Sipariş Formu Oluşturma—Hesaplanan alanlar, sipariş formu oluşturmak için kullanılabilir. İmzalayan bu formu kullanarak mevcut öğeler listesinden seçim yapabilir ve miktar belirleyebilir. Listeden bir öğe seçildiğinde, form otomatik olarak seçilen öğenin fiyatıyla güncellenir. İmzalayan tarafından seçilen miktar, öğenin toplam maliyetinin otomatik olarak hesaplanmasını da sağlar. Form, sipariş üzerine verilecek toplam vergiyi belirlemek veya müşterilere indirim sunmak üzere iş kurallarına dayalı olarak bir toplu alım indirimi hesaplamak için ek hesaplamalar da içerebilir.

2. Sözleşme süresi son kullanma tarihini otomatik olarak doldurma—Müşterilerin imzalama sırasında sözleşme süresini (6 aylık, 12 aylık, 24 aylık vb.) seçebildiği sözleşmelerde, müşteri tarafından imzalama sırasında yapılan seçimlere dayalı olarak sözleşmenin bitiş tarihinin otomatik olarak doldurulması için hesaplanan alan kullanılabilir.

3. Birden fazla seçenekli kayıt formları—Formu imzalayan kişinin mevcut seçeneklerden seçim yapabileceği kayıt formları (üyelik formları gibi) oluşturmak için hesaplanan alan kullanılabilir. İmzalayan tarafından yapılan seçimler, imzalayanın kabul ettiği koşullar, sözleşmenin süresi ve toplam maliyet gibi formların diğer dinamik yönlerini de etkileyebilir.


Hesaplanan Alanla İlgili Temel Bilgiler

Acrobat Sign formundaki herhangi bir form alanı, onay kutusu alanı veya radyo düğmesi alanı, hesaplanan alan olarak işaretlenebilir. İmzalama sırasında imzalayan, hesaplanan alan olarak belirlenmiş bir alana doğrudan bir değer giremez; alanın değeri formda tanımlanan kurallara göre otomatik olarak hesaplanır.

Hesaplanan alan tanımı iki bölümden oluşur: ifade ve format.

İfade

Zorunlu

Tanımlanan alanın değerinin nasıl hesaplandığına ilişkin formülü/kuralı tanımlar. Acrobat Sign, imzalama sırasında ifadeyi değerlendirir ve elde edilen değer alanda görüntülenir.

Format

İsteğe Bağlı

Hesaplanan alanın sonuç değeri, bir format belirtilerek tarih, sayı veya para birimi olarak formatlanabilir.

Hesaplanan alanlar; Acrobat Sign metin etiketleri, Acrobat Sign web uygulaması veya PDF form alanları kullanılarak tanımlanabilir. Hesaplanan alanları tanımlamak için Acrobat Sign metin etiketleri veya PDF form alanlarını kullanılırken, hesaplama ifadesi "calc" adlı bir direktif kullanılarak tanımlanır. Hesaplanan alanın formatı, "format" adlı bir direktif kullanılarak belirlenebilir.

Örnek

{{someCalculatedField_es_:signer1:calc(someExpn):format(formatType, someFormat)}}

Bu örnekte, "someCalculatedField" adlı bir belge içindeki bir alanı tanımlamak için kullanılan metin etiketleri gösterilmektedir. Bu alan, signer1 olarak belirtilen alıcıya atanır. Bu alanın değeri, "someExpn" alanında belirtilen formül temel alınarak hesaplanır. Elde edilen değerin türü, "format Type" parametresi ve "someFormat" olarak tanımlanan format temel alınarak elde edilen formatlamayla belirlenir.

Acrobat Sign web uygulamasının içerik oluşturma ortamı, hesaplanan alanların formüllerini tanımlamak için tam işlevli bir ifade oluşturucu sağlar. İfade oluşturmayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Hesaplanan Alanları Belirtmek İçin İfade Oluşturucu Kullanma.


Hesaplanan Alan İfadeleri

İfade, hesaplanan alanın değerini belirlemek için formülü/kuralı tanımlar. Bir ifade, aşağıdaki öğelerden bir veya daha fazlasını içerebilir:

Literal

İfadenin bir parçası olarak kullanılan gerçek bir değeri belirtir. İfadeler dize değerleri, sayılar veya tarihler olabilir. Örneğin:

 • {{helloField_es_:signer1:calc(“Hello”)}} – Bu literal, "helloField" adlı alanın değerini "Hello" olarak ayarlar.
 • {{numField_es_:signer1:calc(10)}} – Bu literal, "numField" adlı alanın değerini 10 olarak ayarlar.
 • {{date_es_:isdate(format="mmm d, yyyy")}} - Bu literal, özel bir sınırlayıcı olan virgül içeriyor. Virgülün formatlanan dizenin parçası olması için ifade aslına sadık bir değer olarak verilmelidir.
 • {{date_es_:isdate(format='d "day of" mmmm, yyyy')}} - Tarih hesaplamalarına karakter dizesi eklemek mümkündür.  Dize, tek veya çift tırnak içine alınmalıdır. 
  • Yukarıdaki hesaplama şöyle bir dize oluşturur: 12 Aralık 2012

Bir ifadeye eklenmesi gereken dizeler tırnak işaretleri [çift (") veya tek (') tırnak] içinde kullanılmalıdır. Elde edilen değerin bir tırnak işareti (tek veya çift tırnak işareti) içermesi gerekiyorsa tırnağı kapatmak için ters eğik çizgi (\) kullanılabilir.

Önemli Not: Devam eden tüm örnekler için yalnızca ifade gösterilir, metin etiketi için ise tam söz dizimi gösterilmez.

İşleçler

İşleçler, ifadenin bir parçası olarak bir veya daha fazla işlemi gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin:

• 6 + 4 – Bu işleç, hesaplanan alanda doldurulan 10 değerini ortaya çıkarır.

• 5/22/2016 - 3 – Bu işleç, hesaplanan alanda doldurulan 5/19/2016 değerini ortaya çıkarır.

İfadelerde desteklenen işleçlerin listesi için Desteklenen İşleçler bölümüne bakın.

Alanlar

Belgedeki mevcut alanlar, sahip olduğu adla alana referans gösterilen bir ifade tanımlamak için kullanılabilir. Bu alanlar Acrobat Sign alanları (Örneğin: İmza, Tarih Alanı, İmzalayan Adı, İmzalanan Firma vb.) veya belgede tanımlanan alanlar ya da diğer hesaplanan alanlar olabilir. Örneğin:

• price * quantity – Bu ifade, belgede "price" ve "quantity" adlı diğer iki alanı temel alır. Bu iki alandaki değerlerin çarpım sonucu Hesaplanan Alana girilir.

• signerName & “employee of “ & signerCompany – Bu ifade, belgede varsa Acrobat Sign tarafından önceden doldurulan ve bunları bir araya getiren "signerName" ve "signerCompany" adlı iki alanı temel alır. Yazar adı "Casey Jones" ve imzalayanın şirketi "Acme Corp" ise bu ifade, hesaplanan alanda doldurularak "Acme Corp çalışanı Casey Jones" sonucunun elde edilmesini sağlar.

Bir alan adında boşluk bulunuyorsa alan adının bir ifadeyle ilişkilendirilebilmesi için köşeli parantez ([]) içine yerleştirilmesi gerekir. Örneğin, [boşluklu alan adı], "boşluklu alan adı" adlı belgedeki bir alanla ilişkilendirilir.

İşlevler

İfadeler, Acrobat Sign desteklenen işlev listesinden bir veya daha fazla işlev içerebilir. Belirtilen işlevler, sözleşme imzalama işlemi sırasında değerlendirilir ve elde edilen değer hesaplanan alanda görüntülenir. Örneğin:

• dateAdd(d, signedDate, 3) – Bu ifade "dateAdd" işlevini kullanarak bu sözleşmenin imzalanacağı tarihe 3 gün ekleneceğini belirtir. Dolayısıyla, belge 5/22/2016 tarihinde imzalanırsa ifadeden elde edilen değer 5/25/2016 olur.

Negatif sayılar kullanılarak etkili bir şekilde tarihten çıkarma işlemi yapılabilir.

İfadelerde desteklenen işlevlerin listesi için Desteklenen İşlevler bölümüne bakın.


Desteklenen İşleçler

Aşağıdaki işleçler hesaplanan alanlarda desteklenir.

+

İki sayıyı toplar.

-

İki sayıyı çıkarır.

/

İki sayıyı böler.

*

İki sayıyı birbiriyle çarpar.

&

İki dizeyi birbirine bağlar.

=

Eşittir. İki değeri karşılaştırır ve iki değer eşitse "true" değerini, eşit değilse "false" değerini getirir.

!=

Eşit Değildir. İki değeri karşılaştırır ve iki değer eşit değilse "true" değerini, eşitse "false" değerini getirir.

Küçüktür. İki değeri karşılaştırır ve ilk değer ikinci değerden küçükse Boolean (true veya false) değerini getirir.

>=

Büyüktür veya Eşittir. İki değeri karşılaştırır ve ilk değer ikinci değerden büyükse veya ikinci değere eşitse Boolean (true veya false) değerini getirir.

<=

Küçüktür veya Eşittir. İki değeri karşılaştırır ve ilk değer ikinci değerden küçükse veya ikinci değere eşitse Boolean (true veya false) değerini getirir.

Büyüktür. İki değeri karşılaştırır ve ilk değer ikinci değerden büyükse Boolean (true veya false) değerini getirir.

%

Modulo İşleci. İki sayı arasındaki bölünmenin geri kalanını getirir.

^

Üst İşleci. Belirtilen sayıların üstel değerini getirir.


Desteklenen İşlevler

İfadeler hesaplanan bir alan içinde belirlenirken aşağıdaki işlevler desteklenir.

İşlev

Kategori

Açıklama

abs(number1)

Matematik

"number1" sayısının mutlak değerini getirir.

roundUp(number1)

Matematik

"number1" sayısını yukarıya yuvarlar.

roundDown(number1)

Matematik

"number1" sayısını aşağıya yuvarlar.

round(number1)

Matematik

"number1" sayısını en yakın tamsayıya yuvarlar.

min(number1,number2)

Matematik

"number1" ve "number2" sayılarından daha küçük olanı getirir.

max(number1,number2)

Matematik

"number1" ve "number2" sayılarından daha büyük olanı getirir.

datePart(part, date)

Tarih

İlk bağımsız değişken tarafından belirtilen tarihin bir bölümünü bir tam sayı olarak getirir. Örneğin: datePart(m, 5/22/2016) tarihin ay bölümü olan 5 sayısını getirir.

Parça öznitelikleri için kabul edilebilir değerler hakkındaki bilgilere ilişkin aşağıdaki Tarihlerin Bölümleri için Kabul Edilen Değerler konusuna bakın.

dateAdd(part, date, addition)

Tarih

Gelecekteki bir tarihi hesaplamak için bir tarihe belirtilen sayıda parça ekler (ör. gün için "d", ay için "m" veya yıl için "y"). Sayılar veya alan adları kullanabilirsiniz.

Örneğin: dateAdd("m", "Jan 1, 2016", 3) formülü, 1 Nis 2016 sonucunu getirir. Bu örnekte, formül belirtilen tarihe 3 ay ekler.

Negatif sayılar kullanılarak etkili bir şekilde tarihten çıkarma işlemi yapılabilir.

dateDiff(part, date1, date2)

Tarih

İki tarih arasındaki parça sayısını (ör. gün için "d", saat için "h" veya dakika için "n") getirir. Sayılar veya alan adları kullanabilirsiniz.

Örneğin: dateDiff("d", "Jan 1, 2016", "Jan 2, 2016"), 1 Ocak ile 2 Ocak arasındaki 1 günü temsil eden 1 değerini getirir.

daysIn(part, date)

Tarih

Belirtilen tarih için gün sayısının içerdiği parçayı (ör. gün için "d", ay için "m" veya yıl için "y") getirir. Sayılar veya alan adları kullanabilirsiniz.

Örneğin: daysIn("m", "Feb 1, 2016”) Şubat 2016'daki günler için 29 değerini, daysIn("y", "02/01/2015") 2015 yılındaki günler için 365 değerini getirir.

date(string)

Tarih

"1/1/2016" gibi bir dize değerini, diğer işlevlerde de kullanılabilecek bir tarih nesnesine dönüştürür.

now()

Tarih

Tarih ve saati formül değerlendirildiğinde, çoğunlukla e-imza sayfası yüklendiğinde getirir.

if(logical_test, value_if_true, value_if_false)

Mantık

"logical_test" değerini değerlendirir. "logical_test" başka bir ifade olabilir. TRUE ise "value_if_true" ifadesinde belirtilen değeri getirir. FALSE ise "value_if_false" ifadesinde belirtilen değeri getirir. "value_if_true" ve "value_if_false" niteliklerinin ikisi de ifade olabilir.

Örneğin: if (1>0, "Correct", "Incorrect") formülü, "Correct" değerini getirir.

and(logical1, logical2, ...)

Mantık

Yalnızca tüm mantıksal bağımsız değişkenler TRUE olduğunda "true" değerini getirir. Aksi takdirde "false" değerini getirir.

Örneğin: and (1>0, 2>1) formülü "true"; and (1>0, 2=1) formülü "false" değerini getirir.

or(logical1, logical2, ...)

Mantık

Mantıksal bağımsız değişkenlerden herhangi biri (logical1, logical2, ...) TRUE olduğunda "true" değerini getirir. Tüm mantıksal bağımsız değişkenler FALSE olduğunda "false" değerini getirir.

Örneğin: or (1>0, 2>1) formülü "true" değerini getirir. or (1>0, 2=1) formülü "false" değerini getirir.

not(logical)

Mantık

"logical" değerinin zıttını getirir. Yani "logical" değeri FALSE olduğunda "true" değerini getirir. Bu değer TRUE olduğunda "false" değerini getirir. Örneğin: not (1>0) formülü "false" değerini getirir.
lookup(sourceField,("value1=return1,value2=return2", "default_value") Mantık

Kaynak alanı "getirme değeri"ni (Dropbox'ta ve onay kutularında kullanılır) değerlendirir ve böylece hesaplanan alana mümkün değerlerin bir listesine göre varsayılan değeri girer.

Örneğin: lookup(stateField, "CA=California,UT=Utah,MA=Massachusetts,WA=Washington","None")

Bu kod, stateField değerinin CA olması durumunda California; stateField değerinin UT olması durumunda Utah sonucunu getirir.  Bir eşleşme bulunmazsa sonuç Yok olarak getirilir.


Tarih Bölümleri İçin Kabul Edilen Değerler

Aşağıdaki değerler, işlevin çalışması gereken tarih bölümü belirtilirken tarihle ilgili işlevlerde kullanılabilir.

Bölüm

İşlevin uygulanacağı tarihin bölümü

y

Yıl

q

Çeyrek

m

Ay

d

Gün

h

Saat

n

Dakika

s

Saniye


Hesaplanan Alanların Formatlanması

Hesaplanan bir alan için ifade belirtmenin yanı sıra çıktı değeri de formatlanabilir. Çıktı metin olarak (varsayılan) veya bir sayı ya da tarih formatında formatlanabilir.

Metin etiketleriyle birlikte kullanıldığında, format direktifi iki bağımsız değişkeni alır: FormatType ve Format.

FormatType

Hesaplanan alanın temsil ettiği değer türünü belirtir. Bu parametredeki kabul edilebilir değerler: sayı ve tarih.

Format

Hesaplanan alana yerleştirilecek çıktı değerinin yapısını belirtir.


Hesaplanan Alanların Sayı Olarak Formatlanması

Aşağıdaki karakterler, çıktı formatlandırmasını bir sayı formatında belirtmek için kullanılabilir

Format Karakteri

Açıklama

_

(Alt çizgi.) Herhangi bir rakam yer tutucusunu temsil eder.

9

Herhangi bir rakam yer tutucusunu temsil eder.

.

Zorunlu ondalık ayırıcının (veya yerel olarak uygun simge) konumu.

0

Zorunlu ondalık ayırıcının solunda veya sağında yer alır. Sıfırla doldurulur.

( )

Sayı sıfırdan küçükse maskenin etrafına parantez koyar.

+

Pozitif sayıdan önce artı işareti, negatif sayıdan önce eksi işareti koyar.

-

Pozitif sayıdan önce boşluk, negatif sayıdan önce eksi işareti koyar.

,

Her üçüncü ondalık basamağı virgülle (veya yerel olarak uygun ayırıcı karakteriyle) ayırır.

$

Formatlanmış sayıdan önce bir dolar işareti (veya yerel olarak uygun sembol) yerleştirir. Belirtildiğinde format dizesinin ilk karakteri olmalıdır.

%

Alandaki sayı değerini bir yüzdeye dönüştürür. Değeri 100 ile çarpar ve

sonuna % işareti ekler. Belirtildiğinde format dizesinin son karakteri olmalıdır.


Hesaplanan Alanların Tarih Olarak Formatlanması

Aşağıdaki karakterler, çıktı formatlandırmasını bir tarih formatında belirtmek için kullanılabilir.

Format

Açıklama

Örnek

s

Dakikanın 0 - 59 arasındaki saniye değeri.

"0" - "59"

ss

Dakikanın gerektiğinde sıfır ile başlayan saniye değeri.

"00" - "59"

n

Saatin 0 - 59 arasındaki dakika değeri.

"0" veya "59"

nn

Saatin gerektiğinde sıfır ile başlayan dakika değeri.

"00" veya "59"

h

Günün 1 - 12 arasındaki saat değeri.

"1" - "12"

hh

Günün gerektiğinde sıfır ile başlayan saat değeri.

"01" - "12"

H

Günün 0 - 23 arasındaki saat değeri.

"0" - "23"

HH

Günün gerektiğinde sıfır ile başlayan saat değeri.

"00" - "23"

d

Ayın 1 - 31 arasındaki gün değeri.

"1" - "31"

dd

Ayın gerektiğinde sıfır ile başlayan gün değeri.

"01" - "31"

ddd

Kısaltılmış gün adı.

"Pts" ila "Paz"

dddd

Tam gün adı.

"Pazartesi" ila "Pazar"

m

Yılın 1-12 arasında ay değeri.

"1" - "12"

mm

Yılın gerektiğinde sıfır ile başlayan ay değeri.

"01" - "12"

mmm

Kısaltılmış ay adı.

"Oca" - "Ara"

mmmm

Tam ay adı.

"Ocak" - "Aralık"

yy

İki basamaklı sayı olarak yıl.

"99" veya "15"

yyyy

Dört basamaklı tam yıl.

"1999" veya "2015"

t

A.M./P.M. belirtecinin ilk karakterini görüntüler.

"A" veya "P"

tt

A.M./P.M. belirtecini görüntüler.

"AM" veya "PM"


Formatlama Örnekleri

Aşağıdaki örneklerde, hesaplanan tarih ve sayı alanlarının nasıl formatlanacağı gösterilmektedir.

 • Tarih olarak formatlanmış bir Hesaplanan Alan:

{{myField_es_:calc(otherDateField + 3):format(date, "mmm dd, yyyy")}}

Sonuç "May 22, 2016" gibi görünür.

 • Sayı olarak formatlanmış bir Hesaplanan Alan.

{{myTax_es_:calc(total * taxrate):format(number, "$,.00") }}

Sonuç "$1,987.65" gibi görünür.


Hesaplanan Alanları Belirtmek İçin İfade Oluşturucu Kullanma

Hesaplanan alanlar, Acrobat Sign içerik oluşturma ortamı aracılığıyla belirtilebilir. Aşağıdaki adımlar, içerik oluşturma ortamındayken hesaplanan alanı tanımlama adımlarında sizi yönlendirir.

1. Alanı sürükleyerek belgeye bırakın. Alan özellikleri iletişim kutusunu görüntülemek için yeni eklediğiniz alanı çift tıklatın. Alana uygun bir ad verin. Açılır listeyi kullanarak Değer Türü niteliğini Hesaplanan Değer türünde olacak şekilde değiştirin. Bu, alan değerinin imzalama sırasında bir hesaplamaya dayalı olarak belirleneceğini gösterir.

Değer Türü alanı

 

2. Hesaplama ifadesini Formül adlı metin alanına yazın veya İfade Oluşturucuyu görüntülemek için işlev düğmesini tıklatın (fx).

Formül oluşturucu

 

3. Hesaplanan alanın ifadesini tanımlamak için İfade Oluşturucuyu kullanın (aşağıdaki Şekle bakın). Üstteki İfade Alanı, alanın değerini hesaplamak için kullanılacak formülü gösterir. Formülü İfade Alanına yazabilir veya formülü oluşturmak için içerik oluşturma ortamını kullanabilirsiniz. İfade Oluşturucu, ifadelerin oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla mevcut tüm İşlevlerin, belgedeki mevcut form Alanlarının ve desteklenen İşleçlerin bir listesini sağlar. İfade Oluşturucusunda yer alan Liste Alanındaki öğeyi çift tıklatarak bir formüle bir Alan veya İşlev ekleyebilirsiniz. İşleçler Listesindeki belirli bir işleci tıklatarak ifadeye İşleç de ekleyebilirsiniz.

4. İfadeyi tanımlamayı tamamladığınızda Söz Dizimini Kontrol Et düğmesini tıklatıp değişiklikleri kaydederek ifadenin söz dizimini kontrol edebilirsiniz.

5. Farklı Görüntüle açılır listesini kullanarak hesaplanan alanların türünü ayarlayın.

Farklı Görüntüle alanı

 

6. Farklı Görüntüle değeriniz Tarih veya Sayı ise açılır listeyi kullanarak Tarih/Sayı Formatı alan değerini ayarlayın. Alan için özel bir formatlama tanımlamak amacıyla Özel formatlamayı da seçebilirsiniz.

Sayı Formatı alanı


Para Birimi formatıyla Hesaplanan Alanlar

Hesaplanan bir alan için Para Birimi formatı, hesaplanan değerden önce bir para birimi sembolü ekler. (Hesaplama, formülde belirtildiği gibi basit matematik işlemidir.)

Hangi sembolün ekleneceği aşağıdaki kurallara bağlıdır:     

 • Kaynak alanlarında ABD için Para Birimi doğrulaması bulunuyorsa görüntülenen sembol ABD Dolarıdır: $
 • Kaynak alanlarında Birleşik Krallık için Para Birimi doğrulaması bulunuyorsa görüntülenen sembol İngiliz Sterlinidir: £

Para birimi formatlandırmasının çalışması için hesaplanan alanın şunlarla yapılandırılması gerekir:

 • Farklı Görüntüle değeri Sayı
  olarak ayarlanır
 • Sayı Formatı değeri Para Birimi
  olarak ayarlanır
Hesaplama Alanı - Para birimi formatı

Hesaplamada kullanılan kaynak alanları Sayı veya Para Birimi doğrulamalı olabilir:

Hesaplama Alanı - Kaynak Sayısı
Sayı doğrulamalı kaynak alanı

Hesaplama Alanı - Kaynak Para Birimi
Para birimi doğrulamalı kaynak alanı

Dikkat:

Acrobat Sign, Para Birimi formatlı alandaki değeri hesaplarken hiçbir döviz kuru (Forex) türünü hesaba katmaz.

 • Hesaplanan alan yalnızca girilen değerlerin hesaplanmasını sağlar
 • Alanın formatı (Para Birimi) yalnızca para birimi sembolünü ekler

Dolar ($) veya Sterlin(£) dışında bir para birimi sembolü kullanması gereken tüm formlarda, sembol belge dosyasına eklenmeli ya da para birimi sembolünün bulunduğu bir salt okunur alan varsayılan değer olarak eklenmelidir.

Alan seçeneği kullanılırken para birimi sembol alanının şu şekilde olması önerilir:

 • Atanan Kişi: Gönderen (Önceden Doldurma)
 • Salt Okunur etkin
 • Varsayılan Değer para birimi sembolüne ayarlanır (aşağıdaki örnekte Euro kullanılmıştır)
Sayı formatı

Metin kaynak alanları bir Sayı olarak formatlanmalıdır (Para Birimi olarak değil)

Hesaplama Alanı - Kaynak Sayısı
Sayı doğrulamalı kaynak alanı

Son değeri hesaplamak için kullanılan alan aşağıdakilere olanak sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır:

 • Farklı Görüntüle değeri Sayı olarak ayarlanır
 • Sayı Formatı alanı, kullanmak istediğiniz formata ayarlanır
Hesaplanan Alan - Sayı formatıHesaplanan Alan Örnekleri

 

 • {{shipState_es_:signer1:calc([billingState]):showif(sameAs=unchecked)}}
  • Belgedeki ilk imzalayana atanan, yalnızca "sameAs" adlı başka bir alan (onay kutusu) işaretli olmadığında görüntülenecek alan. Alanın değeri, belgede imzalayanın girdiği "billingState" alanının değeriyle otomatik olarak doldurulur.
 • {{total_es_:signer1:calc(q1*pr1):format(Number,”$,0.00”):align(right)}}
  • Belge içinde ilk imzalayana atanan alan. Bu alanın değeri "q1" ve "pr1" alanlarındaki değerlerin çarpımı şeklinde otomatik olarak hesaplanır. Elde edilen değer para birimi olarak formatlanır, elde edilen değerin önünde bir dolar sembolüyle birlikte görüntülenir ve iki ondalık ayırıcı içerir. Elde edilen değer de alanda sağa hizalanır.
 • price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99,if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}
  • Belgedeki başka bir "pn1" alanında imzalayan tarafından seçilen değere bağlı olarak hesaplanan "price" adlı alan. Bu örnekte, "pn1" alanı W1'e eşitse "price" alanında görüntülenen değer 9.99 olur; "pn1" alanı W2'ye eşitse "price" alanında görüntülenen değer 5.99 olur ve bu kuralla devam eder. Değerlerin hiçbiri "pn1" alanının değeriyle eşleşmezse "price" alanında görüntülenen değer 0 olur. Bu mekanizmayı kullanarak, hesaplanan alanlar bir imzalayanın imzalama sırasında yapmış olduğu seçime bağlı olarak bir ürünün fiyatını otomatik olarak doldurmak için kullanılabilir.

 

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?