Kullanıcı Kılavuzu İptal

Technical notifications

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
   4. Sözleşme sonrası URL yönlendirmesi
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Özel e-posta şablonları
   6. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Sözleşmeleri "Kasaya Alma"
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Alıcı Seçenekleri
  1. E-posta hatırlatıcısını iptal etme
  2. E-imza sayfasındaki seçenekler
   1. E-imza sayfasına genel bakış
   2. Sözleşmeyi alan olmadan okumak için açma
   3. Sözleşme imzalamayı reddetme
   4. İmzalama yetkisi delege etme
   5. Sözleşmeyi yeniden başlatma
   6. Sözleşmenin PDF'sini indirme
   7. Sözleşme geçmişini görüntüleme
   8. Sözleşme mesajlarını görüntüleme
   9. Elektronik imzayı yazılı imzaya dönüştürme
   10. Yazılı imzadan elektronik imzaya dönüştürme 
   11. Form alanları arasında gezinme
   12. Form alanlarından verileri temizleme
   13. E-imza sayfasını büyütme ve sayfada gezinme
   14. Sözleşme araçlarında ve bilgilerinde kullanılan dili değiştirme
   15. Yasal Uyarıları inceleme
   16. Acrobat Sign Çerez Tercihlerini Ayarlama
 2. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 3. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
  5. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 4. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 5. Sözleşmeleri Yönetme
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 6. Denetim Raporu
 7. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

The Adobe Acrobat Sign Technical Notifications are ordered below, with the current update at the top, and rolling back in time as you scroll down the page. 

 

[Important] The next Adobe Acrobat Sign release is scheduled for June 18, 2024

This will be a minor patch release in support of the microservices of the Acrobat Sign systems.

The Sandbox environment will adopt these patches roughly two weeks prior to the scheduled release. A listing of the resolved customer issues will be published at that time.

Feature Release: Adobe Acrobat Sign – April 9th Release Completed

The release is complete to all shards with no downtime to any services.

[Important] Disablement of the SOAP API from Adobe Acrobat Sign accounts is scheduled to start in February 2024

First Reported: June 2018 - Updated May 2024

Current

Initially announced in June 2018, the effort to sunset the Acrobat Sign SOAP API will be completed in 2024.

Customer use of the SOAP API is scheduled to be disabled through a rolling process starting in February 2024. All customers and partners using the SOAP API must migrate to REST v6 API or risk a disruption in their service.

Please review the REST v6 and migration documentation:

Access to the SOAP API will be removed per the following schedule:

Account type

SOAP API Disablement Date

 • Free
 • Trial
 • Developer

February 1, 2024 (Completed)

 • Enterprise
 • Business

April 1, 2024 (Completed)

 • Integration Only Partners

The scheduled date has been moved up to July 1, 2024, replacing the previous date of December 1, 2024.

 • Embedded Partners

March 1, 2025

Action Required

All integrations and applications using the Adobe Acrobat Sign SOAP API must be migrated to the latest REST API V6 before the disablement date to ensure continued function.

 

[Important] Disablement of the SOAP API for Adobe Acrobat Sign Integration Partners has been moved up to July 1, 2024

First Reported: June 2018 - Updated March 2024

Current

The Acrobat Sign deprecation of the SOAP API has been moved up to July 1, 2024, for all integration partners.

All partners using the SOAP API must migrate to REST v6 API or risk a disruption in their service.

Please review the REST v6 and migration documentation:

Access to the SOAP API will be removed from access for integration partners on July 1, 2024.

Action Required

All integrations and applications using the Adobe Acrobat Sign SOAP API must be migrated to the latest REST API V6 before the disablement date to ensure continued function.

 

[Important] Disablement of the SOAP API for Adobe Acrobat Sign Embedded Partners has been scheduled for March 1, 2025

First Reported: June 2018 - Updated May 2024

Current

Access to the SOAP API will be removed for all embed partners starting March 1, 2025.
To ensure continued function, all embed partners using the Adobe Acrobat Sign SOAP API must migrate to the latest REST API V6 before March 1, 2025.  

Please review the REST v6 and migration documentation for reference:

For any queries, please contact your designated Adobe Acrobat Sign PSM.
 

[New] External source drives to be removed from support in the new Request Signature experience

First Reported: May 2024

Current 

The option to use an external drive for uploading files will be limited to OneDrive only in the new Request Signature experience.

It's recommended that customers who use other options for file upload use the vendor-specific application to provide a networked drive that can be accessed through the native file picker on the user's local system.

[New] An update has been applied to the legacy code that determines whether IP addresses are to be included in audit reports, correcting inconsistent behavior in accounts created before June 17, 2021.

First Reported: May 2024

Current 

On June 21, 2021, an administrative setting, "Request IP addresses from signers," was added to the Signature Preferences tab on the Account and Group pages to specify whether signer IP addresses should be collected and included in audit reports.  For compatibility with previous behavior, the setting defaulted to True (checked) for existing accounts as of that date and False (unchecked) for accounts created after that date.

However, we discovered that for some users subsequently added to existing accounts, the default was not respected, causing audit reports to lack signer IP addresses.

With this update to the legacy code, the product behavior now correctly follows the setting.

 

Adobe Acrobat Sign's new Request Signature experience will become the default environment for all accounts to create new agreements on September 17, 2024.
The classic Compose environment will be retired in March 2025.

First Reported: March 2024

Current 

The new and improved Request Signature environment will be the default experience for all accounts to create a new agreement starting with the September 17, 2024, release.

Links will remain available for users to switch between the new and classic environments, and administrators will continue to have the option to reset the default to the classic experience through their admin menu.

The classic environment will be entirely removed from the user experience by March 2025.

Not:

The new in-application Authoring experience is only available as part of the new Request Signature experience.
Customers who are using new Authoring with classic Request Signature will default to the new Request Signature experience after the September 17 release, and the setting for new authoring will be removed from the admin menu.

Adobe Acrobat Sign's new Send in Bulk environment became the default experience for all accounts on April 9, 2024.
The classic Send in Bulk environment will be retired in March 2025.

First Reported: March 2024

Current 

The new and improved Send in Bulk environment became the default environment for all accounts as of the April 9, 2024, release.

Links will remain available for users to switch between the new and classic environments, and administrators will continue to have the option to reset the default to the classic experience through their admin menu.

The classic environment will be entirely removed from the user experience by March 2025.
 

Bio-Pharma accounts - Enable improved authentication challenges for your account before September 17, 2024

First Reported: January 2024

Current 

The Bio-Pharma settings to enforce identity authentication were updated in the November 2023 Acrobat Sign system update and placed behind an Enable Now button to permit admins the time to review the update and elevate their account once they were comfortable with the changes. The Enable Now button is only available on the Bio-Pharma subsection of the admin menu.

The change to the enforced identity authentication settings removes the dependency between the controls, allowing admins to select any one (or more) settings as needed. Additionally, in the case of dependent controls that are checked but disabled, the checkbox is cleared to correctly reflect that the setting isn't in effect. 

f

f

Controls that are enabled will remain enabled. All agreements will continue to work as before.

Enabling the new experience through the Enable Now button updates all groups in the account and removes the callout to apply the update. The update cannot be reversed.

Starting in February 2024, accounts that have enabled the first control (Enable authentication challenges and Signing reasons) but have not enabled the improved experience will receive two in-application engagements:

 • A dialog box appears on the Home screen after logging in. This dialog box only shows to a user one time.
 • A "hotspot" graphic on the Bio-Pharma admin menu that opens a dialog box when selected. The hotspot will show up to three times until the user selects it, with a 24-hour delay between displays.

After September 16, 2024, all accounts in the Acrobat Sign service will automatically be updated to use this new interface.

ACTION REQUIRED

Customers who have configured their Bio-Pharma controls (at the account level or for any group within the account) should manually enable the new experience in the application through their admin menu before September 17, 2024.

All groups will automatically update and properly retain all the expected authentications as configured before the update.

Dikkat:

Customer accounts that have not manually updated their accounts will be automatically updated by the system.

System-updated accounts will not automatically clear the checked but disabled dependent controls, resulting in those controls being enabled after the update.

This will impact new agreements, prompting recipients to authenticate for the enabled control conditions.

To prevent this, manually enable the new experience and take advantage of the automated process that converts disabled settings into unchecked settings.

Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online: End of service as of June 28, 2024

First Reported: January 2024

Current 

Support for the Acrobat Sign for SharePoint Online integration is set to end on June 28, 2024. 

After June 28, agreements sent for signature from this integration will remain available for recipients to sign. However, the final completed documents will not be saved back into SharePoint. The final executed agreement must be downloaded manually (or through some other automation) and uploaded to your SharePoint site if you wish to save a copy in SharePoint Online.

Advanced workflow features, such as data mapping between SharePoint lists and Acrobat Sign workflow templates, will no longer be available, but the underlying data will not be affected. Completed agreements and other data previously stored on your SharePoint site or with Acrobat Sign will not be affected. 

Not:

This end-of-service notification only applies to the SharePoint Online integration.

Other integrations that can access SharePoint Online (e.g., Microsoft Power Automate and Microsoft Teams) are not impacted.

Improved Request Signature page for embedded applications 

First Reported: November 2023

Current 

Acrobat Sign has developed a version of the new Request Signature page as a  Single Page Application (SPA) for customers that have built their own custom integrations and applications. Instead of using browser cookies for the user session, this new solution uses session access tokens to access the Acrobat Sign workflows and pages.

The SPA solution overcomes a problem where browser cookies stored in an iFrame are viewed as third-party cookies, and the trend for browsers is to disable third-party cookies by default.

Customers with embedded solutions and want to take advantage of the SPA-built Request Signature page should contact support to enable the feature.

 

Classic reporting to be removed from service in the first half of 2025

First Reported: September 2022 - Updated March 2024

Current 

Classic reporting will be completely removed from the Acrobat Sign interface in the first half of 2025. This includes the switch link that allows changing between environments. Once removed, customers will not be able to return to the classic environment to review classic reports, and scheduled reports will stop executing.

The modern reporting environment will remain as the only reporting solution.

All customers are strongly encouraged to recreate all of their existing reports in the new environment as soon as possible.

 

Adobe Acrobat Sign end of development for the GigaSign application 

First Reported: March 2024

Current 

Customers using the GigaSign application are advised that there will be no further development of the application.

All customers are advised to move their existing GigaSign processes to utilize the new Send in Bulk feature, which has been improved to cover the functional differences that classic Send in Bulk did not provide. 
 

Notice to Acrobat Sign API users regarding HTTP header case insensitivity

First Reported: January 2024

Current 

Please note that HTTP headers are case-insensitive, as specified in RFC 2616 and RFC 7230. This means the header names can be written in any combination of upper and lower case letters. However, some applications or libraries may expect a certain case for the header names, such as Pascal-Case (e.g., Content-Type) or lowercase (e.g., content-type).

Due to upcoming infrastructure updates, Adobe Sign will be changing the case of some HTTP headers. This should not affect the service's functionality, but it may require some adjustments in your code or configuration if you rely on a specific case for the header names. We recommend reviewing your code and configuration to ensure they are compatible with case-insensitive headers.

For more information about HTTP headers, refer to the following resources:

Unsanctioned page modifications may be disabled

First Reported: February 2023

Current

Modifications to HTML pages delivered by Adobe, except for those enabled by published APIs and features, are unsupported. Such modifications may interfere with the functionality of Acrobat Sign. Adobe may, at any time, make technical changes that disable the function of any non-Adobe-sanctioned HTML page modifications.

If your use of Acrobat Sign currently relies on modifying HTML from Acrobat Sign using browser extensions,  HTTP proxies, or any other means not enabled by Adobe published APIs and features, you should migrate away from these as soon as possible to avoid disruption.

This statement applies to any mechanism by which such modifications may be made, such as browser extensions and browser configurations that allow HTTP proxies to modify page content.

 


Additional Resources


Past Notifications

Acrobat Sign Technical Notice and Release-related notifications to end after the March 2024 release

First Reported: February 2024

Removed From Current List: May 2024

Adobe Acrobat Sign will no longer be sending technical updates or release communications.  Instead, please visit the Acrobat Sign User Guide, where you can find Pre-Release Notes, Release Notes, and additional resources.  We also recommend becoming a part of the Adobe Sign community to ask questions and discuss new features and topics.
 

Email headers for recipient emails changed in the March 2024 release

First Reported: January 2024

Removed From Current List: May 2024

The format of email headers has changed to alter the From property for recipient emails, such as the initial "Please Sign" and Reminder templates. The previous format of "Adobe Acrobat Sign on behalf of <SomeUser>" has been changed to "<SomeUser> via Adobe Sign". The shorter format will ensure that the sender's name is not truncated on smaller viewing platforms.

Two email headers, one highlighting the legacy header, and the other highlighting the new header

The text accompanying the Click to Sign banner was updated in the March 2024 release 

First Reported: January 2024

Removed From Current List: May 2024

The footer text that prefaces the Click to Sign banner has been updated from "By signing, I agree to this agreement, the Consumer Disclosure, and to do business with <Sender>" to "By signing, I agree to this document, the Consumer Disclosure and to utilize electronic signatures."

Both the legacy and new Click to Sign banners

Update to how Adobe Acrobat Sign Reports assess group relationships in the March 2024 release - Completed

First Reported: November 2023

Removed From Current List: May 2024

Prior to the March 2024 release, the Acrobat Sign API does not have the parameters to retrieve the groupID of an agreement for accounts that do not have Users in Multiple Groups enabled. In this case, the user's current groupID is used when applying a Group filter to a report.

This impacts reporting for accounts that have moved users between groups, causing discrepancies by including and excluding agreements based on the user's current group and not the group the agreement was originally related to. Additionally, any data export containing an agreement from a user that has been moved reflects the current user's group, and may misrepresent some of the agreement's actual group.

The March 2024 release adds parameters to the API structure that include the creating groupID, thereby ensuring that group filtering will apply to the original group the agreement was created in and not the group the user is currently a member of. Customers that don't have UMG enabled should be aware that agreement numbers on reports created before the March 2024 release may change based on the number of users that have been moved between groups and their total volume of agreements.

 

Adobe Acrobat Sign Template: W-4 (2024)

First Reported: January 2024

Removed From Current List: May 2024

The new IRS W-4 (2024) form, entitled W-4 2024 (Employee's Withholding Certificate), is scheduled to be added to the Acrobat Sign library at the beginning of February 2024.

ACTION REQUIRED

The new W-4 form template has a new libraryDocumentId. If you use the existing template’s libraryDocumentId in your applications, you will need to update it.

The 2023 version will be removed from the system as of March 2024 release.

Any application/API using the legacy (ver 2023) form must be updated before March 1st to ensure no disruption to successful service.

To find the libraryDocumentId in an API-enabled account:

 1. Log in as an Account Admin
 2. Click on the Account tab > Adobe Sign API > API Information > click the link: REST API Methods Documentation
 3. In the GET /libraryDocuments section, click the OAUTH ACCESS-TOKEN button 
  • Enable the library_read:self scope
 4. Click the Try it out! button
 5. In the Response Body, locate the new W-4 2024 (Employee's Withholding Certificate) form template (not ver. 2023) to see the libraryDocumentId value.  
Obtain the docID

Not:

Customers that prefer to manage the tax form within their account library can download a fully tagged PDF here.

If you need more information, please contact your Customer Success Manager.

The Acrobat Sign Custom Email Template (CEMT) service will undergo two maintenance events on April 8, 2024 (Pacific Time).

First Reported: March 2024 - Updated April 2024

Removed From Current List: May 2024

On April 8, 2024, Adobe Acrobat Sign will perform two essential database upgrades as part of our regular maintenance.

These upgrades require Adobe to temporarily pause part of our Custom Email Templates service, which will delay outbound Acrobat Sign emails that use customized email templates for up to two hours. During this period, agreements and reminders can still be created and will be viewable on the Manage page. Emails will be queued for delivery until the email template system is returned to service. 

The affected windows of time on these two maintenance events are as follows:

 • Monday, April 8, 2024, between the hours of 7 - 9 am Pacific Time (2 - 4 pm GMT on Monday, April 8)
  • This event impacts the IN1, JP1, and AU1 environments.
 • Monday, April 8, 2024, between the hours of 8 -10 pm Pacific Time (3 - 5 am GMT on Tuesday, April 9)
  • This event impacts the NA1, NA2, NA4, and EU1 environments.

Refer to this article to identify which environment your account resides in.
 

New IP addresses have been added to the Acrobat Sign allow list in March 2024.
Must be added before April 2024.

First Reported: February 2024 - Updated March 2024

Removed From Current List: May 2024

Customers who maintain network security practices that explicitly list inbound IP addresses must update the IP ranges for the Acrobat Sign service in March 2024.
The complete list of IP ranges is published on the system requirements page.

Dikkat:

No IP addresses should be removed at this time.

ACTION REQUIRED

The new IP ranges added in March 2024 listed below must be added to your allow list before April 2024:

Core IP Ranges Webhook IP Ranges
None 3.24.56.173

3.105.122.20

13.238.64.177

 

Core IP Ranges Webhook IP Ranges
4.175.107.32/28 20.61.140.48/28
3.66.122.19
4.175.108.80/28 20.61.140.128/28 3.77.229.112
4.175.110.0/28 20.61.140.144/28

3.79.169.198

4.175.111.0/28

20.61.140.224/28

4.208.68.176/28
4.208.52.80/28 20.61.140.240/28
4.208.68.208/28
4.208.52.96/28 20.61.141.0/28
4.208.68.224/28
4.208.52.112/28 51.105.155.160/28
4.208.69.64/28
4.208.52.160/28 51.105.221.164
20.50.247.192/28
4.208.53.48/28 51.145.184.32/28 20.50.247.208/28
4.208.53.64/28 51.145.186.160/28

20.54.200.16/28

4.208.53.80/28 51.145.190.176/28 20.54.201.96/28
4.208.53.96/28 51.145.190.192/28 52.215.99.205
4.208.53.112/28 52.236.2.148

54.217.241.182

4.208.53.128/28 108.141.8.0/28
54.246.37.130
4.208.53.144/28 108.141.9.0/28
 
4.208.53.160/28 108.141.9.112/28
4.208.53.176/28 108.141.9.128/28
4.208.53.192/28 108.141.9.144/28
4.208.53.208/28 108.141.9.160/28
4.208.53.224/28 108.141.9.176/28
20.56.238.208/28 108.141.9.192/28
20.56.239.128/28 108.141.9.208/28
20.56.239.96/28 108.141.9.224/28
20.61.137.144/28 108.141.9.240/28
20.61.139.192/28 108.141.10.0/28

 

Core IP Ranges Webhook IP Ranges
None 3.6.197.59
13.200.122.115
35.154.248.184

 

Core IP Ranges Webhook IP Ranges
None 35.79.243.232
52.195.144.38

52.198.1.183

 

Core IP Ranges Webhook IP Ranges
4.152.91.192/28 20.115.180.32/28 4.246.0.0/28 20.94.106.176/28
4.152.91.208/28 20.115.180.48/28 4.246.0.16/28 20.94.106.192/28
4.152.91.224/28 20.115.180.64/28 4.246.0.32/28 20.94.106.208/28
4.152.91.240/28 20.115.180.80/28 4.246.0.48/28 20.94.106.224/28
4.152.92.0/28

20.115.180.96/28

4.246.0.64/28 20.94.106.240/28
4.152.92.16/28 20.115.180.112/28 4.246.0.80/28 20.94.107.96/28
4.152.92.32/28 20.115.180.192/28 4.246.0.96/28 20.94.107.176/28
4.152.92.48/28 20.115.180.224/28 4.246.0.112/28 20.115.199.160/28
4.152.92.64/28 20.7.248.208/28 4.246.0.128/28 20.115.199.176/28
4.152.92.80/28 20.7.249.0/28

4.246.0.144/28

20.115.199.192/28
4.152.92.96/28 20.7.249.16/28 20.94.104.176/28 20.115.199.208/28
4.152.92.112/28 20.7.249.64/28 20.94.104.240/28 20.115.199.224/28
4.152.92.128/28 20.7.249.80/28 20.94.105.240/28 20.115.199.240/28
4.152.92.144/28 20.7.249.128/28 20.94.105.32/28

34.214.40.128

4.152.92.160/28 20.7.249.144/28 20.94.105.96/28 35.162.126.140
4.152.92.176/28 20.7.250.96/28 20.94.105.160/28 44.212.163.32
4.152.210.201 20.7.250.112/28 20.94.105.208/28 52.1.219.111
20.115.179.0/28
20.7.250.128/28 20.94.106.16/28 52.33.110.59
20.115.179.48/28
20.7.250.144/28 20.94.106.160/28 54.161.158.12
20.115.179.112/28
20.7.251.0/28  
20.115.179.128/28
20.7.251.16/28
20.115.179.160/28
20.7.251.32/28
20.115.179.176/28
20.7.251.96/28
20.115.179.192/28
20.7.251.112/28
20.115.179.224/28
52.236.2.148
Core IP Ranges Webhook IP Ranges
20.205.219.224/28 20.247.203.64/28 4.144.129.160/28
20.205.220.80/28 20.247.203.112/28 4.144.129.176/28
20.205.220.96/28 20.247.203.208/28 4.144.130.192/28
20.205.220.112/28 20.247.203.224/28 4.144.130.96/28
20.205.222.128/28 20.247.204.0/28 4.144.131.0/28
20.205.223.224/28 20.247.204.16/28 4.144.131.112/28
20.205.223.240/28 20.247.204.112/28 4.144.131.144/28
20.247.200.240/28 20.247.204.128/28

4.144.131.16/28

20.247.201.240/28 20.247.204.144/28 4.144.131.32/28
20.247.202.48/28 20.247.204.176/28 4.144.131.48/28
20.247.202.112/28 20.247.204.224/28 4.144.131.64/28
20.247.202.128/28 20.247.204.240/28 4.144.131.80/28
20.247.202.160/28 20.247.205.0/28 4.144.131.96/28
20.247.202.240/28

20.247.205.64/28

4.144.132.16/28
20.247.203.0/28 20.247.205.80/28 4.144.132.80/28
20.247.203.32/28 20.247.205.96/28 20.6.7.240/28
40.119.212.52  

Core IP Ranges

 • 4.246.0.144/28
 • 13.55.51.87
 • 13.55.172.219
 • 13.55.174.148 
 • 20.36.219.136
 • 20.36.220.46
 • 20.197.114.7
 • 20.197.115.164
 • 35.154.168.186
 • 35.154.250.71
 • 35.156.156.191
 • 35.157.18.96
 • 51.105.160.39
 • 51.105.163.48

 

 • 52.204.112.48
 • 52.205.27.150
 • 52.24.229.94
 • 52.24.62.165
 • 52.25.112.104
 • 52.184.233.100
 • 52.184.233.96/28
 • 52.199.157.146
 • 52.211.233.170
 • 52.213.27.89
 • 52.213.4.207
 • 54.64.99.195
 • 54.205.20.91

 

 • 4.152.152.80/28
 • 4.152.152.112/28
 • 4.152.152.160/28
 • 4.152.153.16/28
 • 4.152.153.64/28
 • 4.152.153.224/28
 • 4.152.154.0/28
 • 4.152.154.48/28
 • 4.152.154.80/28
 • 4.152.154.96/28
 • 4.152.154.176/28
 • 4.152.154.224/28
 • 4.152.155.64/28
 • 4.152.155.96/28
 • 20.7.230.176/28
 • 20.7.230.192/28

 

 

 • 20.1.216.176/28
 • 20.1.217.128/28
 • 20.1.217.224/28
 • 20.1.217.240/28
 • 20.1.218.0/28
 • 20.1.218.16/28
 • 20.1.218.64/28
 • 20.1.218.80/28
 • 20.1.218.192/28
 • 20.1.218.208/28
 • 20.1.219.0/28
 • 20.1.219.16/28
 • 20.1.219.32/28
 • 20.1.219.48/28
 • 20.1.219.96/28
 • 20.1.219.112/28

New Public Key, Root, and Intermediate SSL Certificates - Completed February 1, 2024

First Reported: September 2023 - Updated December 2023

Removed From Current List: March 2024

Adobe Acrobat Sign rotated the Public key (for *.adobesign.com and *.echosign.com), Root, and Intermediate SSL Certificates on the morning of February 1, 2024.
There is no change to the underlying cryptographic protocols or schemes.

 

ACTION REQUIRED

Use of the public key

 • If you have custom-built integrations with Acrobat Sign using either the SOAP or REST APIs and if any of these integrations have ‘pinned’ the existing public key, no action is required.
 • If you are using Acrobat Sign’s SSL certificates for SSO, or if you’re pinning the certificate itself (or using other methods), you can find the new Acrobat Sign Root and Intermediate certificates in the Adobe Acrobat Sign System Requirements. The Public Key will be available on February 1, 2024.
  • If your SSO configuration supports multiple public certs/chains, you can add the new certificates now and remove the old public cert/chain from your configuration after the April switch.
  • If your SSO does not support multiple public certs/chains, you will need to sync your SSL switch with Acrobat Sign on February 1, 2024.  

The new SSL certificates will be active on February 1, 2024. 

 

Adobe Acrobat Sign Bulk Processor update - Completed

First Reported: January 2024

Removed From Current List: March 2024

Acrobat Sign has completed the updates to the Bulk Agreement Processor, which manages the processing of the Send in Bulk feature. 

Upgrade window

JP1 (Japan) - Completed

Friday, January 19, 2024 

7:30 AM to 8:30 AM PST

IN1 and AU1 (India and Australia) - Completed

Thursday, January 25, 2024 

7:30 AM to 8:30 AM PST

NA1, NA2, and EU1 (North America and Europe) - Completed

Friday, February 2, 2024

7:30 AM to 8:30 AM PST

During the upgrade, users remained able to create new Send in Bulk transactions through the user interface or API.

 • Newly created Send in Bulk transactions were accepted, and the generation of the child agreements resumed when the update was completed.
 • Send in Bulk transactions that started but were not completed were suspended until the update was completed.

Existing transactions were not affected, and customers were able to complete their actions on existing agreements without issue.

No other services were impacted, and the Acrobat Sign service remained up and functional throughout the upgrade process.

Adobe Acrobat Sign Database Maintenance on December 11, 2023 for the EU1 environment

First Reported: December 2023

Removed From Current List: January 2024

On December 11, 2023, the EU1 Acrobat Sign environment completed an adjustment to the webhooks database that briefly delayed processing times for webhooks.

The adjustment started just after 10am Pacific time on Sunday, December 11, 2023, and lasted roughly 10 minutes.

Attempts to create a new webhook through the user interface or API would have failed during the maintenance period, presenting a conspicuous error message.

The service remained up and functional during this time. Recipient activities were not be impacted.

Adobe Acrobat Sign Database Maintenance completed December 3, 2023 for the NA1, NA2, and NA4 environments

First Reported: November 2023

Removed From Current List: January 2024

On December 3, 2023, the NA1, NA2, and NA4 Acrobat Sign environments completed an adjustment to the webhooks database. 

The adjustment started just after 9pm Pacific time on Sunday, December 3, 2023.

The service remained up and functional during this time. Recipient activities were not impacted.

Archived Notifications

Listed by the date when the notice was removed from the current notice list, most recent to oldest.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi