Kullanıcı Kılavuzu İptal

GDPR gerekliliklerine uyma

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Özel e-posta şablonları
   6. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Senet kağıdı için eOriginal ile elektronik olarak kasaya alma
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Alıcı Seçenekleri
  1. E-posta hatırlatıcısını iptal etme
  2. E-imza sayfasındaki seçenekler
   1. E-imza sayfasına genel bakış
   2. Sözleşmeyi alan olmadan okumak için açma
   3. Sözleşme imzalamayı reddetme
   4. İmzalama yetkisi delege etme
   5. Sözleşmeyi yeniden başlatma
   6. Sözleşmenin PDF'sini indirme
   7. Sözleşme geçmişini görüntüleme
   8. Sözleşme mesajlarını görüntüleme
   9. Elektronik imzayı yazılı imzaya dönüştürme
   10. Yazılı imzadan elektronik imzaya dönüştürme 
   11. Form alanları arasında gezinme
   12. Form alanlarından verileri temizleme
   13. E-imza sayfasını büyütme ve sayfada gezinme
   14. Sözleşme araçlarında ve bilgilerinde kullanılan dili değiştirme
   15. Yasal Uyarıları inceleme
   16. Acrobat Sign Çerez Tercihlerini Ayarlama
 2. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 3. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
  5. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 4. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 5. Sözleşmeleri Yönetme
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 6. Denetim Raporu
 7. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları
Not:

GDPR'nin kullanıcının aygıtında veri saklamadan önce kullanıcıdan onay alma gerekliliğine bağlı olarak, bazı kullanıcılar çerezleri etkinleştirmek için bir veya daha fazla istek alabilir:

 • GDPR'yi uygulayan yerel bölgelerden Adobe Acrobat Sign'a erişen kullanıcıların temel hizmet çerezlerini etkinleştirmesi gerekir
  • Performans ve kişisel reklam çerezleri Özelleştir düğmesi tıklatılarak etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir
  • Çerezler, tüm Acrobat Sign web sayfalarının sağ alt kısmında bulunan Çerez Performansı bağlantısı tıklatılarak istendiği zaman yönetilebilir:

 • Her etki alanının benzersiz çerezleri uygulamaya koyması gerektiğinden, adobesign.com etki alanına geçiş yapan (echosign.com'dan) hesapların çerezlerini iki kez yapılandırması gerekir
Dikkat:

YASAL UYARI: Bu kılavuz bir kılavuz niteliğindedir ve yasal tavsiye niteliğinde DEĞİLDİR. Faaliyet gösterdiğiniz bölgelerdeki gereksinimleri karşılamak için markanızın hukuk danışmanından tavsiye alın.

GDPR Nedir?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Birliğinin veri koruma koşullarını düzenleyen ve modernleştiren yeni bir gizlilik kanunudur. Birçok yeni veya iyileştirilmiş gereklilik bulunmakla birlikte temel prensipler aynıdır. Yeni kurallarda kişisel verilerin kapsamlı bir açıklaması yer almaktadır ve kurallar geniş bir kapsama alanına sahip olup AB'de bireylerin kişisel bilgilerini toplayan tüm şirketleri etkilemektedir. Düzenlemenin bir bölümü, bireylerin, hangi kişisel verilerin toplandığını anlama ve uygun durumlarda, bu verilerin silinmesini isteme hakkına sahip olmasını zorunlu kılar.

Bu makalenin amacı doğrultusunda, Kullanıcı terimi, İmza için sözleşme gönderen bir şirketin bir üyesini ifade eder. "İmzalayan" terimi, sözleşmeyi alan ve imzalayan ya da reddeden kişiyi belirtir. Gizlilik yöneticisi, bir gönderen ya da imzalayanın isteği üzerine hizmetteki kişisel bilgilerin kaldırılmasına yönelik özel denetimlere sahip bir Acrobat Sign hesap yöneticisidir.

Kullanıcının benzersiz olması, kişiyi tanımlamak için kullanılan e-posta adresine bağlıdır. Birden fazla e-posta adresi olan bir kişinin sistemde birden fazla ayrı kullanıcı kimliği olabilir. Acrobat Sign'daki tüm GDPR denetimleri, kişisel bilgileri bulmak ve yönetmek için e-posta adresini kullanır. Benzersiz e-posta adresleri arasında bağlantı yoktur ve bir Yönetici yalnızca sağlanan e-posta adresinde veri bulacaktır.

GDPR'yi destekleyen özellikler

Acrobat Sign, müşterilerin GDPR'ye uymalarına yardımcı olacak özellikler sunar. Adobe'nin gizliliğinizi nasıl koruduğu hakkında daha fazla bilgi için www.adobe.com/privacy adresini ziyaret edin.

GDPR uyarınca bireyler, kişisel bilgilerine erişim, düzeltme ve silme talebinde bulunmaya dair gelişmiş haklara sahiptir.

 • Erişim: Bu kişi, Acrobat Sign Kullanıcı Arabirimi aracılığıyla, bir Kullanıcı veya İmzalayan ile ilgili çoğu kişisel bilgiye doğrudan erişebilir.  Şu anda doğrudan kullanılamayan az miktarda etkinlik bilgisi var.  Bireysel hesap sahibinin bu bilgilere erişim istemek için Adobe.com/privacy adresinden Adobe Gizlilik ofisiyle iletişime geçmesi gerekir.  Raporun bir örneği bu makalenin ilerleyen kısımlarında yer almaktadır.
 • Düzeltme: Kullanıcılar veya imzalayanlarla ilgili toplanan tüm kişisel bilgilere kullanıcı arabiriminden erişilebilir.  Değişiklik yapılması gerekiyorsa Kullanıcı veya İmzalayan, Adobe veya yöneticisiyle iletişime geçmeden değişiklikleri doğrudan yapabilir.
 • Silme: İmzalama işleminde oynanan role bağlı olarak farklı eylemler vardır.  Sözleşme gönderen bir Kullanıcı, talebi çalıştığı şirkete yapmalıdır.  Adobe bu etkileşime katılamaz ve işverenin iş yapılırken topladığı verileri denetlemez.  İmzalama sürecinde, imzalama işlemi sırasında imzalayanla ilgili minimum miktarda bilgi toplanır.  Buna Ad, e-posta adresi, IP adresi ve isteğe bağlı olarak telefon numarası ve OTP kodu dahildir.  Bu bilgiler, imzasıyla birlikte sözleşmede saklanır ve sözleşmeyi gönderen şirket tarafından denetlenir.  Bir İmzalayan, bu sözleşmeyle toplanan kişisel bilgilerle ilgili bilgiye ihtiyaç duyarsa sözleşmeyi Gönderen ile iletişime geçmesi gerekir.  Adobe, bir veri işleyici olarak, sözleşme hakkında ya da sözleşmeyi gönderen şirket hakkında İmzalayana hiçbir bilgi sağlayamaz. İmzalayan hakkında kaydedilen tek bilgi Sözleşmede olduğundan, Sözleşme silindiğinde İmzalayanın kişisel bilgileri de silinir.  Gönderen, İmzalayanın bilgilerini silmeyi kabul ederse gizlilik menüsünü kullanarak İmzalayanın bir katılımcı olduğu sözleşmeleri bulur ve siler.

Acrobat Sign araç setinde üç özellik vardır:

 • Kullanıcı seviyesi günlükleri: Acrobat Sign ortamında tetiklenen çeşitli olayların yer aldığı bir günlük (kişisel bilgiler içerir)
 • Sözleşme Silme: Gizlilik Yöneticileri, hesapları içerisinde herhangi bir kullanıcı tarafından oluşturulan herhangi bir sözleşmeyi görüntüleme ve silme yetkisine sahiptir.
 • Kullanıcı Silme: Gizlilik Yöneticileri, hesaplarındaki herhangi bir kullanıcıyı silebilir.

 

Gizlilik Yöneticileri, Admin Console'da oturum açıp kullanıcının profilini düzenleyerek kullanıcı bilgilerini ve sözleşmelerini yönetebilir.

Kullanıcı seviyesi günlükleri

Herhangi bir kullanıcı, Adobe Gizlilik Merkezi'ne Acrobat Sign sistemindeki aktivitelerinin günlüğünü (özel bilgiler içerir) sağlama talebinde bulunabilir.

Bu bilgiler, aşağıdakileri içeren bir CSV biçiminde getirilir:

 • Olayın tarihi
 • Olay türü
 • Olayın tetiklendiği IP adresi

Sözleşme Silme

Yalnızca Gizlilik Yöneticisi yetkisine sahip kullanıcılar tarafından gönderilen sözleşmeler için geçerlidir.

Bir imzalayan, bilgilerinin Acrobat Sign sisteminden kaldırılmasını talep ettiğinde hesabın Gizlilik Yöneticisi, kullanıcının e-posta adresine göre arama yapabilir ve o e-posta adresinin katıldığı ve Yöneticinin kuruluşunda oluşturulan tüm sözleşmeleri getirebilir.

Gizlilik Yöneticisi sözleşmenin artık gerekli olmadığını belirlerse tamamen ve geri alınamaz bir şekilde hizmetten silebilir.

Acrobat Sign ile iletişime geçen alıcılar Yönet sekmesini incelemeye ve sözleşmenin silinmesi için işlemi ilk oluşturan şirketle iletişime geçmeye yönlendirilir.

Müşterinin veri işleyicisi olarak Acrobat Sign, alıcının talebi üzerine hiçbir zaman sözleşme silmez.

Sözleşmelerin görüntülendiği ve Sözleşmeyi İndir bağlantısının vurgulandığı Gizlilik penceresi

Kullanıcı Silme

Yalnızca Gizlilik Yöneticisi yetkisine sahip kullanıcılar için geçerlidir

Bir çalışanın, bilgilerinin sistemlerinizden silinmesini istediği durumlarda, bu araç kullanıcının tüm bilgilerini Acrobat Sign sunucularından tamamen siler. 

Kullanıcılar bu talebi doğrudan hesap Gizlilik Yöneticisine yapmalıdır. Yalnızca Gizlilik Yöneticisinin kullanıcı silme yetkisi vardır.

Acrobat Sign destek birimi bir hesaptan kullanıcı silemez ve bunu yapması istendiğinde kullanıcıyı hesap yöneticisine yönlendirir.

Etkin olmayan kullanıcı seçeneklerinin gösterildiği ve Kullanıcı Bilgilerini Sil bağlantısının vurgulandığı Kullanıcılar sekmesi

Not:

Bireysel Kullanıcılar ve ücretsiz hesapları

Bir hesaptaki tek kişi olan veya yalnızca ücretsiz hesabı olan kullanıcı, kendisini silemez. Bu durumda kullanıcının Adobe Gizlilik Merkezi ile irtibat kurması gerekir.

Kullanıcının, e-posta adresini sağlaması ve e-posta adresiyle ilişkili kullanıcının Acrobat Sign sistemlerinden silinmesine yönelik açık bir talimat sağlaması gerekir. Ardından Adobe Gizlilik Merkezi, kullanıcının silinmesini sağlamak için gerekli adımları uygular.

Kullanıcılar verilerinin Acrobat Sign'dan kaldırılmasını nasıl isteyebilir

Kişisel bilgilerin Acrobat Sign sisteminden silinmesi sağlamak için kullanıcı varlıklarının doğru şekilde çözümlenmesi gerekir.  Bu işlem, ilgili kullanıcı/hesap türüne göre değişir; türler üç kategoride gruplandırılabilir:

İmzalayanlar, tüm sözleşmelerinin başka kullanıcılar tarafından oluşturulması bakımından benzersizdir.

İçeriğinizin Acrobat Sign sisteminden silinmesini sağlamanın ilk adımı, e-posta adresinizi kaydetmek ve e-posta adresinizle ilişkili içeriği gözden geçirmektir.

E-posta adresinizi buradan kaydedebilirsiniz.

 

E-posta adresiniz kaydedildikten sonra:

 • Oturum açın ve pencerenin üst kısmındaki Yönet sekmesini seçin.
 • Sözleşmelerinizi bulmak için sol taraftaki filtreleri tıklatın (Sizi Bekliyor, Tamamlandı, İptal Edildi ve Süresi Doldu).

Bu sayfada bir içerik yoksa Adobe Gizlilik Merkezi ile iletişime geçin ve kullanıcınızın (e-posta adresi) Acrobat Sign sisteminden silinmesini isteyin.

Sözleşmeyi göndereni bulun

Sözleşme içeriğinizin silinmesini sağlamak için sözleşmeyi ilk gönderen ile iletişim kurmanız gerekir.

Yalnızca ilk gönderen hesap, sözleşmeyi gözden geçirebilir ve silebilir.

Not: İlk gönderen hesabın Gizlilik Yöneticisi bir sözleşmenin ne zaman silinebileceğini belirler.

 

İlk gönderenin kim olduğunu belirlemek için:

 1. Yönet sekmesinde bir kaydı bir kez tıklatarak seçin (çift tıklattığınızda sözleşme açılır).
  • Sözleşme meta verilerini ve eylemlerini göstermek için sağ bölüm açılır.
 2. Pencerenin sağ üst köşesindeki e-posta adresini kopyalayın (yukarıdaki resimde gösterilen Kimden: öğesinin yanında bulunur)
  .
 3. Belgeyi ilk oluşturanın e-posta adresini kullanarak, bilgilerini Acrobat Sign hesabından kaldırmalarını istediğinizi belirten bir e-posta gönderin.
  • Talepte bulunma yetkisine sahip olduğunuzu anlamaları adına, orijinal sözleşmenin gönderildiği adresten e-posta gönderdiğinizden emin olun.

Yönet sayfasında Tamamlandı ve Devam Ediyor kategorilerinde listelenen tüm sözleşmeler için yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.
İletişime geçilen şirketlerin, içeriği silme talebinizi işleme koymak için 30 günü vardır.

Sizi bekliyor bölümündeki tüm sözleşmeler reddedilmelidir:

 1. İmzalamak için sözleşmeyi açın.
 2. Sol üst köşedeki seçenekleri işaretleyin.
 3. E-imzalamayacağım'ı seçin.
 4. Reddetme nedeni belirtin ve ardından Reddet düğmesini seçin.
Reddet

Tüm açık sözleşmeler reddedildikten ve tamamlandıdurumundaki sözleşmelerin gönderenleriyle iletişime geçildikten sonra Adobe Gizlilik Merkezi ile iletişime geçin ve kullanıcınızın (e-posta adresi) Acrobat Sign sisteminden silinmesini talep edin.

Ücretsiz ve bireysel hizmet planları kayıtlı bir e-posta adresine sahiptir ve içeriği istedikleri zaman incelemek üzere hesaplarında oturum açabilmelidir.

Oturum açmakta sorun yaşıyorsanız oturum açma alanlarının altındaki Parolamı unuttum bağlantısını seçin ve parola değerinizi sıfırlayın.

Parolamı Unuttum bağlantısı vurgulanmış olarak Acrobat Sign oturum açma sayfası

Hizmette oturum açabildiğinizde:

 1. Yönetici menüsünde Gizlilik sekmesine gidin.
  • Bu, e-posta adresini kullanarak oluşturduğunuz içeriği aramak üzere ilgili e-posta adresini kullanabileceğiniz sayfayı açar.
 2. Üst kısma kendi e-posta adresinizi girin ve Giriş öğesini seçin.
  • Oluşturduğunuz tüm sözleşmelerin listesi getirilir.
 3. Her bir Tamamlanmış sözleşmeyi seçin ve gözden geçirmek üzere PDF'yi indirin.
 4. En sağdaki çöp kutusu simgesini tıklatarak, artık yürürlükte olmayan tüm sözleşmeleri silin.
  • Hesaptan tüm Tamamlanmış sözleşmeler silinene kadar kullanıcı silinemez.
Sözleşmelerin görüntülendiği ve Sözleşmeyi İndir bağlantısının vurgulandığı Gizlilik penceresi

Pencerenin üst kısmındaki Yönet sekmesini seçin.

Bu sayfada, e-posta adresinizin yer aldığı, kalan tüm Acrobat Sign içeriği gösterilir.

Yönet sayfası - Kimden

Başka kullanıcılar tarafından gönderilmiş sözleşmelerin silinmesini sağlamak için sözleşmeyi ilk gönderenle iletişim kurmanız gerekir.

Yalnızca ilk gönderen hesap, sözleşmeyi gözden geçirebilir ve silebilir.

Not: GDPR uyarınca, yasal olarak yürürlükteki sözleşmelerin silinmesi zorunlu değildir. İlk gönderen hesabın Gizlilik Yöneticisi bunu belirler.

 

İlk gönderenin kim olduğunu belirlemek için:

 • Yönet sekmesinde bir kaydı bir kez tıklatarak seçin (çift tıklattığınızda sözleşme açılır).
  • Sözleşme meta verilerine ve eylemlerine erişim sağlamak için sağ taraftaki bölüm gösterilir.
 • Pencerenin sağ üst köşesindeki e-posta adresini kopyalayın (yukarıdaki resimde gösterilen Kimden: öğesinin yanında bulunur).
 • Belgeyi ilk oluşturanın e-posta adresini kullanarak, bilgilerini Acrobat Sign hesabından kaldırmalarını istediğinizi belirten bir e-posta gönderin.
  • Talepte bulunma yetkisine sahip olduğunuzu anlamaları adına, orijinal sözleşmenin gönderildiği adresten e-posta gönderdiğinizden emin olun.
 • Şirketlerin, içeriği silme talebinizi işleme koymak için 30 günü vardır.

Yönet sayfasında Tamamlandı ve Devam Ediyor kategorilerinde listelenen tüm sözleşmeler için yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.

 • Sözleşmeyi İşlem Devam Ediyor olarak oluşturduysanız İptal edin.
 • Sizi Bekliyor kategorisindeki herhangi bir sözleşmeyi Reddedin.

Tüm İmzalanmış sözleşmeler silindiğinde Adobe Gizlilik Merkezi ile iletişim kurun ve kullanıcınızın (e-posta adresi) Acrobat Sign sisteminden silinmesini isteyin.

Gizlilik Yöneticisi yetkisi altındaki kullanıcıların yalnızca Yöneticileriyle iletişime geçmesi ve sistemden silinmeyi istemesi gerekir.

Gizlilik Yöneticisi içeriğinizi ve kullanıcıyı inceleyebilir ve tüm uygun içerikleri silebilir.

Adobe Gizlilik Merkezi

Kullanıcı arayüzündeki araçlar tarafından desteklenmeyen herhangi bir eylem isteği veya GDPR uyumu ile ilgili sorular Adobe Gizlilik Merkezi'ne gönderilmelidir.

Destek ve Başarı temsilcilerinin sunuculardaki içeriği silen araçlara erişimi yoktur.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?