Damga Görüntüleri

Damga Görüntüsü alanları; bireysel, ekip, kurum ve işletme düzeyindeki hizmetlerde bulunur


Genel Bakış

Damga Görüntüleri, elektronik imzalarda belgenin kopyasının resmi şirket damgasıyla "damgalanmasına" veya "Alındı", "Tamamlandı" vb. gibi özel bir görüntü damgasıyla işaretlenmesine olanak verir.

Damga görüntüleri, imza olarak bir görüntü kullanmakla, Alıcılardan görüntü verisi toplamak için tasarlanan satır içi görüntüleri kullanmak arasında bir işlev görür.

Örnek kullanım durumları:

 • İmza olarak yalnızca Hanko Damgasının kullanılması gereken bir belge.
 • İmza ile Hanko Damgasının (Japon damgası) yan yana kullanılması gereken bir belge. İmzalayanın atılan imza için zaten imza alanını kullanıyor olması ancak Hanko damgasını eklemek için başka bir görüntüye ihtiyaç duyması
 • İmzaladıkları her belgeyi, hukuki süreçleri kapsamında kurumsal damgalarıyla damgalamaları gereken şirketler
 • Kimlik doğrulama süreçleri kapsamında belgelere eklemeleri gereken "damgalar" bulunan devlet kurumları
 • Sözleşmeleri elektronik olarak imzalamak için yalnızca kurumsal damga görüntülerini kullanmak isteyen şirketler

Nasıl kullanılır?

Damgalar, Gönderen kişiler için İçerik Oluşturma ortamı ya da Metin Etiketlerinin kullanılması veya Acrobat'ta bir form oluşturulurken metin alanının adı düzenlenmesiyle şablonlara yerleştirilerek eklenebilir.

Damga görüntüleri, imza sürecini Şirketin gereken damgalarıyla desteklemek amacıyla veya İmza alanının yerine şirket damgasıyla imzalamak isteyen şirketlerin kullanması için tasarlanmıştır. Sonuç olarak Damga görüntüsü de İmza alanlarının pek çok özelliğini kullanır:

Damga Görüntülerini Kullanma
Videoyu açmak için tıklatın

 • Damgalar, tıpkı bir imza görüntüsü gibi masaüstü ve mobil aygıtlardan uygulanabilir.
 • Her İmzalayan için bir adet Damga görüntüsüne izin verilir. Ancak belgenin genelinde damganın birden çok örneği kullanılabilir. Aynı Damga görüntüsü, tüm Damga alanlarında tekrarlanır
 • Damga Görüntüleri belgeden çıkartılamaz
 • Bir Alıcı için Damga görüntüsü eklenmiş ancak İmza alanı verilmemişse İmza alanı yerine Damga görüntüsü kabul edilir ve belgeye İmza Bloğu eklenmez (bu şekilde yapılandırılmışsa)
 • İmzalayan, tarayıcıyı kapattığında Damga görüntüleri otomatik olarak kaydedilmez
 • İmzalayanın Ad değeri yine de kaydedilir (İmzalarda olduğu gibi)
 • Damga alanı, Damga yer tutucusunun Genişlik-Yükseklik değeri kadar ayarlanabilir
 • İmzalayanlar görüntüyü yer tutucu alana sığdırabilir
 • İmzalayan, Aygıtlar Arası İmza Kaydı ile Damga alanına görüntü yükleyebilir

Damga nesnesi yalnızca .png veya .jpg/.jpeg dosyası kabul edebilir.


Sürüklenip Bırakılabilir İçerik Oluşturma Ortamını Kullanma

Bir belgeye Damga alanları yerleştirmenin en iyi yolu, alanın kapsadığı yeri en doğru şekilde kontrol edebileceğiniz İçerik Oluşturma ortamını kullanmaktır.

İçerik Oluşturma ortamında, Damga nesnesi İmza Alanları bölümünde bulunur.

Damga alanı sol üst köşeye sabitlenmiştir ve alan sağ alt köşeden "tutulup" istenen genişlik ve yüksekliğe sürüklenerek ayarlanabilir.

Görüntünün son boyutu Damga alanının içinde ifade edilir.

İçerik Oluşturma ortamı kullanılarak Damga alanı yerleştirilirken alan varsayılan olarak Zorunlu şeklinde işaretlenir.  Bu değer, alan özellikleri alanında (alan çift tıklatılır) Zorunlu kutusunun işareti kaldırılarak değiştirilebilir.


Metin Etiketi Söz Dizimi

Damga Metin Etiketi, etikette yer tutucu için etiketi oluşturmak üzere kullanılan fonttan daha büyük bir yükseklik değeri belirtilmesi gerektiğinden sık kullanılmaz (normalde alan yüksekliği bu şekilde belirlenir).

Damga alanını oluşturmak için :stampimage(X) bağımsız değişkeni kullanılır

Burada, X alan yüksekliğine eklenecek satır sayısını ifade eder.

Bir "satır" yüksekliği, etiketi oluşturmak için kullanılan font boyutuna göre belirlenir.

Örneğin: {{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}} : alan yüksekliği = 28 satır

Aşağıda sağdaki örnekte metin etiketi, solda ise elde edilen alan gösterilmiştir.

Alanın en üstündeki metin bağlantıları ile eklenen satır sayısının etiketin tanımlandığı satırın alt kısmına kadar genişlediğini unutmayın.

Bu durum, alanı ayrıntılı boyutlandırma işlemini biraz zorlaştırabilir. Bu nedenle, alan boyutunu tam olarak belirlemeniz gerekiyorsa şablonu kaydetmeden veya Sözleşmeyi göndermeden önce alanı İçerik Oluşturma ortamında ayarlamanız gerekebilir.

Not:

Damga alanları "Salt Okunur" olarak tanımlanamaz.

Metin etiketinin başına ! işareti eklemek alanı etkilemez. Belirtilen alıcı yine de alana erişebilir.


Acrobat'ta form oluşturma

Acrobat'ta form oluştururken Damga alanı ekleyebilmek için metin alanının Ad özelliğine Metin Etiketi söz dizimi (her iki uçta köşeli parantez haricinde) girmeniz gerekir.

Bu karma yaklaşımın iki faydası vardır:

 1. Belge Adobe Acrobat Sign'da oluşturulurken forma yerleştirdiğiniz metin alanının boyut ve şekli değişmez. Alan, eklenmesi gereken satır sayısı için tahminde bulunmanız gerekmeden ayrılan alana tam olarak sığdırılır.
 2. Metin etiketine eklenen bağımsız değişkenler de değişmeden korunur. Bu şekilde, Showif/Hideif bağımsız değişkenlerini ve sık kullanılan diğer Metin Etiketi değişkenlerini kullanabilirsiniz.

Not:

Acrobat'ta bir alan yerleştirirken hiçbir bağımsız değişken alanın boyut ve şeklinin değişmesine neden olamaz.  Metin etiketi söz dizimine eklediğiniz her sayıdaki tüm satırlar yok sayılır ve alan boyutu tam olarak yerleştirdiğiniz şekliyle korunur.


Alıcılar alanla nasıl etkileşim kurar?

Alıcılar, alanı tıklatıp iki içe aktarma yönteminden birini seçerek Damga grafiği yükleyebilir:

 • Görüntü seçeneği kullanılarak yerel sistemden görüntü yükleme
  • Görüntü seçeneği, yerel sisteminizdeki bir görüntüyü seçmek için kullanabileceğiniz bir tarayıcı penceresi açar.
 • Mobil seçeneği kullanılarak mobil aygıttan görüntü yükleme (bu seçenekle cihazlar arası yükleme tetiklenir)
  • Mobil seçeneği, alıcının mobil aygıt için bir telefon numarası girmesini ister; bunun ardından, aygıttaki galeride bulunan görüntü eklenerek tekrar Sözleşme görüntülenir

Görüntü yerleştirildikten sonra, alanın sağ üst köşesinde siyah renkli büyük bir X işareti gösterilir.  Bu işaret tıklatıldığında görüntü alandan silinir ve alan ilk haline geri döner.

Yüklenen grafik her durumda genişlik ve yükseklik boyut oranını korur. Görüntü, alanın kapladığı yeri doldurmak için genişletilerek veya sıkıştırılarak deforme edilmez.

Görüntü alanın kapladığı yerden küçükse. Görüntü, yüklendiği şekildeki gerçek boyutlarıyla görüntülenir ve alanın kapladığı yerin ortasına yerleştirilir.

Aşağıdaki örnekte, küçük boyutlu bir grafiğin alana ortalanmış hali gösterilmiştir.

Görüntünün genişlik veya yüksekliği, alanın kapladığı yerden büyük olduğunda, görüntünün boyutu grafiğin tamamı alanın kapladığı yere sığacak şekilde küçültülür. Bunun sonucunda diğer boyut ayrılan alandan daha küçük olabilir.

Aşağıda, genişliği alana sığacak şekilde küçültülen bir grafik gösterilmiştir. Grafiğin yüksekliği alandan göreceli olarak daha küçük olduğundan grafik alanın ortasına yerleştirildiğinde üst ve alt kısımlarında boşluk kalmıştır.


Damga Alanını İmza alanı olarak kullanma

Damga görüntüleri, Hesap yöneticisi tarafından etkinleştirildiğinde, İmza alanının yerine kullanılabilir.

Görüntüyü uygulayan kişinin e-posta ve ad bilgileri yine de Denetim Kaydına kaydedilir ancak karakter dizisi veya yazılı imza görüntüsünün yerine şirketin damgası veya şirketin uygulamak istediği grafik yerleştirilir.

Damga alanını imza alanı olarak kullanırken hatırlanması gereken birkaç nokta bulunur:

 • Damga alanının Zorunlu olması gerekir
  • Tıpkı İmza alanlarında olduğu gibi, Damga alanları "isteğe bağlı" olarak bırakıldığında imzanın kaydedilebilmesi için bir imza bloğu yerleştirilir
 • Damga görüntüleri, kullanıcıların imzası olarak kaydedilemez. İmza alanları olarak kullanılması gereken damgalar her seferinde yüklenmelidir
 • Damgalar, yazılı imzaları desteklemek için kullanılabilir.
  • Örneğin, bir İmzalayan yazılı bir imza ile bir Hanko damgasını bir arada kullanabilir
 • Bir alıcıya yalnızca bir Damga alanı atanabilir. Görüntü gibi birkaç damga uygulamanız gerekiyorsa Satır İçi Görüntüler'i kullanabilirsiniz.

 

Faydalı İpuçları...


Ölçüm Birimini Ayarlama

Uygulamada varsayılan ölçüm birimi olarak inç (in) kullanılır. Ancak Kullanıcı, kişisel kullanımı için ölçüm birimini santimetre olarak kolayca değiştirebilir.

Bireysel kullanıcılar bu değişikliği, Profil sayfalarında imleci pencerenin sağ üst köşesinde bulunan adlarının üzerine getirip Profilim 'i seçtikten sonra Düzenle seçeneğini tıklatıp profili düzenleme modunda açarak yapabilirler.

Birimi istediğiniz standartla değiştirdikten sonra Kaydet'i tıklatın

Yöneticiler, Adobe Acrobat Sign Destek birimi veya Başarı Müdürleri ile iletişime geçerek varsayılan ayarın Hesap veya Grup düzeyinde değiştirilmesini isteyebilirler.

Not:

Ölçüm biriminde yapılan değişiklik, yalnızca Görüntü alanlarına değil uygulamada görüntülenen tüm ölçüm artış aralıklarına uygulanır.


Varsayılan minimum boyutu ayarlama

Bir damga alanını varsayılan minimum boyutu 1,6 inç kare veya santimetre karedir.  

İçerik Oluşturma sırasında, damga bu boyuttan daha büyük bir boyuta ayarlanabilir ancak küçük bir boyuta ayarlanamaz.

Acrobat Sign Destek ekibinden talepte bulunularak Damga alanının varsayılan minimum boyutunu başka bir değerle değiştirmek mümkündür. Bu mutlak minimum boyut 1 santimetre veya 0,393700787401575 inçten daha küçük bir değere ayarlanamaz.

Alan boyutunun mutlak minimum boyuttan daha düşük bir değere ayarlamak için zorlanması sonucunda yine 1 cm'lik bir alan elde edilir.

Etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Hesap > Hesap Ayarları > İmza Tercihleri > Ek Ayarlar alanına gidin

Damga ayarları, Acrobat Sign Destek ekibinden talepte bulunularak Grup düzeyinde etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

 

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın