Satır İçi Görüntüler

Satır İçi Görüntü alanları, kurum ve işletme hizmet düzeyinde kullanılabilir.


Özellik Açıklaması

Adobe Acrobat Sign, Gönderen tarafından tanımlanan bir görüntü dosyasının yer tutucu alana yüklenmesini destekler.  Tıpkı diğer form alanları gibi belgede kaydedilen bu görüntü, Gönderenin daha sonra kullanabileceği çıkartılabilir bir dosya olarak bulunur:

 • Öğrenci resimlerinin, öğrencilerin oryantasyon/sınav sırasında tanınabilecekleri/doğrulanabilecekleri şekilde olmasını isteyen üniversiteler.
 • Hem alıcı hem de satıcının resimlerinin eklenmesi gereken gayrimenkul formları
 • Belgelerin görüntülerinin (Kimlik Belgesi, Sosyal Güvenlik kartları vb.) talep edildiği işe alma süreçleri

Satır İçi Görüntü alanı, sürüklenip bırakılabilen İçerik Oluşturma ortamı, normal Metin Etiketleri veya Acrobat ile oluşturulan PDF formları kullanılarak her forma eklenebilir.

Not:
 • Satır içi görüntüler yalnızca Yeni Gönderme ortamında desteklenir. 
 • Klasik Gönder sayfasını kullanan Gönderenler satır içi görüntü metin etiketlerini kullanarak belge yüklediklerinde Yeni Gönder sayfasına yönlendirilir. 
 • Satır içi görüntülerin kullanıldığı şablonlar klasik sayfadaki şablon listesinde bulunmaz

Nasıl kullanılır?

Gönderenler için Satır İçi Görüntüler, İçerik Oluşturma ortamı veya Metin Etiketleri kullanılarak ya da Acrobat'ta form oluşturulurken metin alanının adı düzenlenerek şablonlara yerleştirilip eklenebilir.

Görüntü alanları düğer alan türleri gibi çalışır:

 • Birden çok benzersiz Görüntü alanına izin verilir
 • Görüntü alanları klonlanıp birden çok yere yerleştirilerek kopyalanabilir.
 • Görüntü alanları, Önceden Doldurulan alanlar da dahil alanlarla etkileşim kurabilen her alıcı rolüne atanabilir
 • Görüntü alanları raporlara eklenebilir ve ilk başta yüklenen görüntüye yönlenen bir URL gösterebilir

Satır İçi Görüntü nesnesi şimdilik yalnızca .png veya .jpg/.jpeg dosyalarını kabul edebilmektedir.


Sürüklenip Bırakılabilir İçerik Oluşturma Ortamını Kullanma

Bir belgeye Görüntü alanları yerleştirmenin en iyi yolu, alanın kapladığı yer üzerinde tam kontrol sağlayabileceğiniz İçerik Oluşturma ortamını kullanmaktır. Pasaport fotoğrafları gibi ayarları kesin bir şekilde belirlenmiş olan görüntüler büyük bir sorun oluşturabilir.

İçerik Oluşturma ortamında, Görüntü nesnesi Veri Alanları bölümünde bulunur. 

Görüntü alanı sol üst köşeye sabitlenmiştir ve sağ alt köşesinden "yakalanarak" istenen genişlik ve yüksekliğe sürüklenebilir.

Son görüntünün boyutu Görüntü alanında gösterilir.


Metin Etiketi Söz Dizimi

Satır İçi Görüntü Metin Etiketi, etiketin yer tutucu için etiket oluşturulurken kullanılan fonttan (normalde alan yüksekliği bu şekilde belirlenir) büyük bir yükseklik değeri belirtmesi gerektiğinden sık kullanılmaz.

Satır İçi Görüntünün oluşturulması için kullanılan bağımsız değişken :inlineimage(X) şeklindedir

Burada X, alan yüksekliğine eklenen satır sayısıdır.

Bir "satırın" yüksekliği, etiketi oluşturmak için kullanılan font boyutuyla belirlenir.

Örneğin: {{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(4)}} : alan yüksekliği = 4 satır

Aşağıda sağda metin etiketi örneği, solda elde edilen alan gösterilmiştir.

Alanın üst kısmındaki etiket bağlantılarının ve eklenen satır sayısının etiketin açıklandığı satırın altına kadar uzanacağını unutmayın.

Bu şekilde, alanı hassas bir biçimde boyutlandırmak biraz güç olabilir. Bu nedenle, alan boyutunu tam olarak belirlemek isterseniz şablonu kaydetmeden veya Sözleşmeyi göndermeden önce alanı İçerik Oluşturma ortamında ayarlamanız gerekebilir.


Acrobat'ta form oluşturma

Formlarınızı Acrobat'ta oluştururken Satır İçi Görüntü eklemek için Metin Etiketi söz dizimini metin alanının Ad özelliğine (her iki uçtaki köşeli parantezleri çıkartarak) girmeniz gerekir.

Bu karma yaklaşımın iki faydası vardır:

 1. Belge Acrobat Sign'da oluşturulurken forma yerleştirdiğiniz metin alanının boyut ve şekli değişmez. Böylece, alanınız eklenmesi gereken satır sayısı için tahminde bulunmanıza gerek kalmadan ayrılan alana tam olarak oturur.
 2. Metin etiketine eklenen bağımsız değişkenler korunur. Böylece, Showif/Hideif bağımsız değişkenlerinin yanı sıra diğer sık kullanılan Metin Etiketi bağımsız değişkenlerini kullanabilirsiniz.
Acrobat Alan adına Satır İçi Görüntü metin etiketi ekleme

Not:

Bir alan yerleştirirken alanın boyutu ve şekli hiçbir bağımsız değişken tarafından değiştirilmez.  Metin etiketi söz dizimine eklediğiniz satır sayısı yok sayılır ve alan boyutu tam yerleştirdiğiniz haliyle korunur.


Alıcılar alanla nasıl etkileşim kurar?

Alıcılar görüntüleri Sürükleme ve Bırakma yöntemiyle yükler.  Her boyuttaki görüntü kabul edilir ve alanın sınırlarına sığabilmesi için otomatik olarak genişletilir veya sıkıştırılır. 

Görüntü yerleştirildikten sonra, alanın sağ üst köşesinde büyük bir X işareti görüntülenir.  Bu işaret tıklatıldığında görüntü alandan silinir ve alan ilk haline geri döner.

Yerleştirilen Görüntü

Satır İçi Görüntü alanları için yalnızca .png, .jpg ve .jpeg dosyaları kabul edilir.

Farklı bir dosya türü eklenmeye çalışıldığında hata verilir:

Kullanışlı İpuçları...

:label()

Alıcıya daha anlamlı bir yönerge vermenizi sağlayan :label() bağımsız değişkeni, özellikle Satır İçi Görüntü alanında kullanışlıdır.

:label() bağımsız değişkeninin yanındaki değer, içerik oluşturulurken alanda (alan adının yerine) görüntülenir ve varsayılan yönergenin sonuna eklenir.

Aşağıda, İçerik Oluşturma ortamında

:label("Passport Photo") bağımsız değişkenini içeren bir Görüntü alanı örneği verilmiştir

 

Bu görünüm, alıcının İmzalama deneyimi sırasında görüntülediği görünümdür.

Yüklemek için Tıklatın / Sürükleyip Bırakın dizisinin düzenlenebilir bir dizi olmadığına dikkat edin.


Ölçüm Birimini Ayarlama

Uygulamada varsayılan ölçüm birimi olarak inç (in) kullanılır. Ancak Kullanıcı, kişisel kullanımı için ölçüm birimini santimetre olarak kolayca değiştirebilir.

Bireysel kullanıcılar bu değişikliği, Profil sayfasında imleci pencerenin sağ üst kısmındaki adlarının üzerine getirip Profilim'i seçtikten sonra Düzenle seçeneğini tıklatıp profili düzenleme modunda açarak yapabilirler.

Birimi istediğiniz standarda göre değiştirdikten sonra Kaydet'i tıklatın

Profilim - Ölçüm artışı

Yöneticiler, Acrobat Sign Destek birimi ile görüşerek varsayılan ölçüm biriminin Hesap veya Grup düzeyinde değiştirilmesini isteyebilirler.

Not:

Ölçüm biriminde yapılan değişiklik, yalnızca Görüntü alanlarına değil uygulamada görüntülenen tüm ölçüm artış aralıklarına uygulanır.

Görüntüleri Çıkartma

Satır İçi Görüntüler, Raporlama işlevi kullanılarak formdan "çıkartılabilir".

Gönderenler için

 • Yönet sekmesine gidin, gereken görüntüyü içeren sözleşmeyi bulup bir kez tıklatarak seçin
 • Pencerenin en sağındaki Geçmiş sekmesini tıklatın.
 • Verileri Dışa Aktar bağlantısını tıklatın
Form verilerini dışa aktarma

Tarayıcınıza bir CSV dosyası indirilir.

 • CSV dosyasını açın (çoğu kişi dosyayı Excel'de açar, ancak CSV dosyalarını görüntülemek için kullandığınız tüm uygulamalar geçerlidir)
 • Görüntü alanını gösteren başlığı bulun. CSV başlığında alanın adı kullanılır
  • Hücrenin içeriği grafik dosyasına yönlenen bir URL olacaktır. 
 • Bu URL'yi kopyalayarak tarayıcınıza yapıştırın
 • Grafik dosyası tarayıcınıza indirilir

Yöneticiler için

Grafik dosyasının doğrudan URL'leri Kullanıcı düzeyinde korunur ve yalnızca Sözleşmenin Göndereni tarafından Verileri Dışa Aktar bağlantısıyla kullanılabilir.

Raporları çalıştırarak alan içeriğine erişen yöneticiler URL'yi göremez. Bunun yerine, dosyanın işlenmemiş belge kimliğini görebilir ve API kullanarak görüntüyü çıkartabilir.

Not:

İndirilen grafik, ilk yüklenen grafikle aynıdır.  

Görüntü alanın kapladığı yere oturtulurken yapılan tüm ayarlar yalnızca alanda gösterilir. Gerçek grafik dosyası kesinlikle düzenlenemez.

Etkinleştirme/devre dışı bırakma

Satır İçi Görüntü alanları, varsayılan olarak kurum ve işletme hizmet düzeyinde kullanılabilir. Bu alan türünün görülebilmesi için başka yapılandırmaya gerek yoktur.

Bu özelliği Hesap veya Grup düzeyinde devre dışı bırakmak isterseniz Acrobat Sign Destek birimiyle görüşün.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın