Kullanıcı Kılavuzu İptal

Resmi Kurum Kimliği kimlik doğrulama

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Özel e-posta şablonları
   6. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Senet kağıdı için eOriginal ile elektronik olarak kasaya alma
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Alıcı Seçenekleri
  1. E-posta hatırlatıcısını iptal etme
  2. E-imza sayfasındaki seçenekler
   1. E-imza sayfasına genel bakış
   2. Sözleşmeyi alan olmadan okumak için açma
   3. Sözleşme imzalamayı reddetme
   4. İmzalama yetkisi delege etme
   5. Sözleşmeyi yeniden başlatma
   6. Sözleşmenin PDF'sini indirme
   7. Sözleşme geçmişini görüntüleme
   8. Sözleşme mesajlarını görüntüleme
   9. Elektronik imzayı yazılı imzaya dönüştürme
   10. Yazılı imzadan elektronik imzaya dönüştürme 
   11. Form alanları arasında gezinme
   12. Form alanlarından verileri temizleme
   13. E-imza sayfasını büyütme ve sayfada gezinme
   14. Sözleşme araçlarında ve bilgilerinde kullanılan dili değiştirme
   15. Yasal Uyarıları inceleme
   16. Acrobat Sign Çerez Tercihlerini Ayarlama
 2. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 3. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
  5. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 4. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 5. Sözleşmeleri Yönetme
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 6. Denetim Raporu
 7. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

Resmi belgeler kullanarak bir alıcı kimlik doğrulama yöntemi etkinleştirin.

Genel Bakış

Adobe Acrobat Sign'ın gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları tarafından desteklenen Resmi Kimlik işlemi, dünya genelinde şirketlerin alıcı kimliklerini yüksek kaliteyle doğrulamasını sağlar.  

Resmi Kimlik, alıcıdan resmi bir kurum tarafından düzenlenmiş kimlik belgesinin (ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport) görüntüsünü yüklemesini isteyen ve orijinallik bakımından belgeyi değerlendiren premium kimlik doğrulama yöntemidir. 

Desteklenen belgelerden bazıları şunlardır:

 • Uluslararası Pasaport
  • ICAO ile uyumlu tüm pasaport defterleri
 • Ehliyet/Nüfus Cüzdanı/Oturma İzinleri

 

Ülkeler Ehliyet Kimlik Kartı Oturma İzni
Avustralya Destekleniyor    
Avusturya Destekleniyor Destekleniyor  
Belçika Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Bulgaristan   Destekleniyor  
Kanada Destekleniyor Destekleniyor  
Hırvatistan   Destekleniyor  
Çekya   Destekleniyor  
Fransa Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Almanya Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Macaristan   Destekleniyor  
İrlanda Destekleniyor    
İtalya Destekleniyor Destekleniyor  
Letonya   Destekleniyor  
Litvanya   Destekleniyor  
Malta   Destekleniyor  
Meksika   Destekleniyor  
Hollanda Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Yeni Zelanda Destekleniyor    
Polonya Destekleniyor Destekleniyor  
Portekiz Destekleniyor Destekleniyor  
Romanya Destekleniyor Destekleniyor  
Slovakya   Destekleniyor  
İspanya Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
İsveç Destekleniyor    
İsviçre Destekleniyor Destekleniyor  
Birleşik Krallık Destekleniyor   Destekleniyor
Amerika Birleşik Devletleri Destekleniyor Destekleniyor  

 


Hizmet, belgenin orijinal olduğunu doğrulamak için belge içinde onlarca öğeyi doğrulayarak belge görüntüsünü değerlendirir. Doğrulanan öğelerden bazıları şunlardır:

 • Belge yapısı
 • Biyografik veriler
 • PDF417 barkodu (varsa)
 • Makine tarafından okunabilir alan (varsa)
 • Güvenlik özellikleri
 • Fotoğraf alanı
 • İmza

Kullanılabilirlik:

Resmi kimlik ile kimlik doğrulama, yalnızca kurumsal ETLA lisans planları için kullanılabilir. VIP lisans planlarının erişimi yoktur.

Resmi Kimlik, kullanım başına ücretlendirilen premium bir kimlik doğrulama yöntemidir:

 • İşlemler Adobe satış temsilciniz aracılığıyla satın alınmalıdır.
 • İşlemler hesap düzeyinde kaynaklardır. Tüm gruplar, aynı küresel havuzdan tüketim yapar.

Yapılandırma kapsamı:

Özellik, hesap ve grup düzeylerinde yapılandırılabilir.

Not:

Biyometrik karşılaştırma: Belge doğrulamaya ek olarak, isteğe bağlı biyometrik karşılaştırma özelliği talep üzerine etkinleştirilebilir. Biyometrik karşılaştırma, alıcıyı gerçek zamanlı görüntü ("selfie") çekmesi için yönlendirir ve ardından bu görüntüyü yüklenen belgedeki görüntüye göre değerlendirir. Biyometrik karşılaştırmada, "canlı" olduğunu kanıtlamak için alıcının ekrandaki talimatlara yanıt vermesi gerekir. Böylece önceden çekilmiş sabit görüntülerin kullanılmaması sağlanır.

Nasıl kullanılır?

 1. Alıcılar önce sözleşme içeriklerine erişmek için İncele ve imzala düğmesi bulunan bir e-posta bildirimi aracılığıyla sözleşmeden haberdar edilir:

  İncele ve İmzala e-postası

  İncele ve imzala düğmesi seçildiğinde kimlik doğrulama testi tetiklenir.

 2. Alıcıdan metin mesajı alabilen bir akıllı telefonun numarasını vermesi istenir.

  Bu işlem, kimlik belgesini resmi kurum veri tabanıyla karşılaştıracak görüntü yakalama uygulaması için gerekir.

  • Doğrulama sürecini tamamlamak için 15 dakikalık bir süre kısıtlaması vardır ve bu süre e-posta bağlantısı seçildiğinde başlatılır.
  • Metin mesajı gönderildikten sonra mesajın gönderildiğini belirten mavi bir mesaj görüntülenir ve bu mesajdaki bağlantının kullanım süresi beş dakikadır.
  Resmi kimlik ile kimlik doğrulama talebi

  Not:

  İmza işlemi bir akıllı telefonda başlatılırsa bu telefon numarası adımı atlanır.

 3. Verilen telefon numarasına, kimlik hizmeti bağlantısının bulunduğu bir metin mesajı gönderilir.

  Bağlantı seçildiğinde alıcı Ehliyet/Kimlik Kartı veya Pasaport ile kimlik doğrulama yapabilir.

  Resmi Kimlik ilk adımlar

  Not:

  Belge içeriği alınırken ve doğrulanırken orijinal bildirim sayfası bir durum mesajı görüntüleyerek bilgilerin doğrulanma aşamasında olduğunu bildirir:

  gov_id_verificationinprocess

 4. Ehliyet veya kimlik kartı kullanıldığında uygulama, alıcıdan şu görüntüleri çekmesini ister:

  • Kartın ön kısmı
  • Kartın arka kısmı
  • Kendisi (Hesap yapılandırmalarına bağlı olarak isteğe bağlıdır)

  Bir pasaport kullanılıyorsa pasaportun yalnızca tek bir görüntüsü gerekir.

  Resmi Kimliğin Önü ve Arkası

 5. Belge görüntüsüyle biyometrik karşılaştırma için isteğe bağlı gerçek zamanlı "selfie" görüntüsü.

  Gerçek zamanlı "selfie" seçeneği hesap için etkinleştirildiyse alıcıdan bazı hareketler yaparak gerçek olduğunu ve görüntü yakalama uygulamasının isteklerine yanıt verdiğini göstermesi istenir.

  "Canlılık" testi geçildikten sonra uygulama görüntüyü yakalar ve kimlik belgesinin görüntüsüyle biyometrik karşılaştırmayı gerçekleştirir.

 6. Kimlik doğrulandıktan sonra alıcı, e-postanın açıldığı orijinal aygıttaki sözleşmeyle etkileşime girebilir.

  • Alıcının adı, kimliğin üzerinde yazıldığı şekliyle imza alanına aktarılır ve düzenlenemez.
  Resmi Kimlik Başarılı

  Alıcının kimliğini başarıyla doğrulaması için beş hakkı vardır. Beş defa başarısız olursa sözleşme iptal edilir ve gönderen bilgilendirilir.

  Başarısız kimlik doğrulama

1. Katman: Belge doğrulama:

İlk teknoloji katmanı, dijital işlemde sunulan kimlik belgesini doğrulamak için sorunsuz ve güvenli bir yöntem sunar. Böylece belgenin orijinal ve değiştirilmemiş olduğunu doğrular.

Sınıfının en iyisi yakalama deneyimi, performansı kanıtlanmış kimlik belgesi doğrulama motoruyla bir araya gelerek sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ile güvenilir dijital kimlik doğrulama imkanı sunar.

Resmi Kimlik ile doğrulama hizmeti tüm Latin dilleri için sunulur. Bu özellik ayrıca aşağıdakiler dahil binlerce uluslararası ve ulusal kimlik belgesini destekler:

 • Pasaportlar
 • Kimlik Kartları
 • Ehliyetler

Hizmet, güvenilir sonuçlar elde etmek için aşağıdaki avantajları sunar:

 • Rehberli belge yakalama: Kullanıcılara, en iyi şekilde işlenmesi için kaliteli fotoğraflar çekme konusunda rehberlik sunar.
 • Belge sınıflandırma: "Bilgisayar görüşü" algoritmaları, binlerce resmi kimliği tanıyıp sınıflandırarak güvenilir veri ayıklama ve belge doğrulama olanakları sunar.
 • Veri ayıklama: Bu hizmet, basit optik karakter tanıma özelliğinin ötesine geçerek belgenin yapısal çözümlemesini yapabilir ve her bir alanın içeriğini analiz edebilir.
 • Özgünlük unsurlarını değerlendirme: Yapay zeka tekniklerinden oluşan bir kombinasyon, kimlik belgesi içinde aşağıdakiler dahil çok sayıda öğeyi doğrular:
  • Belge yapısı: Kimlik belgesinin fiziksel özellikleri; doğru boyut, malzeme, şekil, renk, düzen vb. bakımından değerlendirilir.
  • Biyografik veriler: Kişinin; font kullanımı, renk, kabul edilir değerler vb. için değerlendirildiğini belirten yazdırılmış veriler.
  • PDF417 barkodu (mevcut ise): Öndeki biyografik verilerin OCR sonuçları, arkada PDF417 barkodundan ayıklanan verilerle karşılaştırılır.
  • Makine tarafından okunabilir alan (varsa): Makine Tarafından Okunabilir Alan (MRZ) yazdırılmış alanı; font kullanımı, mevcudiyet, sağlama basamakları vb. için denetlenir.
  • Güvenlik özellikleri: Kimliğin hem görsel hem de görünmeyen güvenlik özellikleri; mevcudiyet, konum, içerik vb. için denetlenir.
  • Fotoğraf alanı: Portre veya ana resim; insan yüzü, yön, renk vb. için değerlendirilir.
  • İmza: İmza bölümü; mevcudiyet, font tipi, bilinen örneklerle eşleşme vb. için denetlenir.

 

2. Katman: Biyometrik karşılaştırma:

İkinci kimlik doğrulama katmanı, biyometrik yüz karşılaştırma özelliğinden yararlanarak kimlik belgesinden ayıklanan portreyi kullanıcının "selfie" görüntüsüyle eşleştirir. Böylece kimlik belgesini gönderen kullanıcının belgenin gerçek sahibi olduğunu onaylar.

Sahte içerik karşıtı teknikler

 • Video çerçeve analizi, kullanıcının ideal çekim koşullarında kaliteli selfie'ler çekebilmesini sağlar.
 • Selfie çekme işlemi sırasında "canlı olduğunu" göstermesi için alıcıdan bir eylem gerçekleştirmesi (ör. Gülümseyin!) istenir.
 • Işıklandırma, odak ve hizalama; değerlendirilen koşullardan bazılarıdır.

Yeni bir sözleşme oluştururken Resmi Kimlik ile kimlik doğrulama yöntemini yapılandırma

Resmi Kimlik etkinleştirildiğinde gönderen, alıcının e-posta adresinin sağ tarafındaki Kimlik Doğrulama açılır listesinden bu özelliği seçebilir.
 

Kimlik doğrulama yöntemi seçme

Resmi Kimlik listede yoksa Resmi Kimlik kullanıcının sözleşmeyi gönderdiği kaynak grup için etkinleştirilmemiş demektir ve bir yönetici tarafından etkinleştirilmesi gerekir.

Premium kimlik doğrulama işlemlerinin tüketimi

Resmi Kimlik ile kimlik doğrulama, alıcı başına ücretlendirilen premium bir kimlik doğrulama yöntemidir.

 • Bu seçeneğin kullanılabilmesi için Resmi Kimlik işlemlerinin satın alınıp yüklenmesi gerekir.
 • Resmi Kimlik işlemleri, Resmi Kimlik ile kimlik doğrulama yöntemiyle yapılandırılmış kullanıcı başına tüketilir.
  • İki tanesi Resmi Kimlik ile kimlik doğrulama yapan üç alıcıyla yapılandırılmış bir sözleşme, iki kimlik doğrulama işlemi tüketir.
 • Sözleşme, içerik oluşturmaya (taslak sözleşme olarak) veya ilk alıcıya (devam eden sözleşme olarak) gönderildiğinde hesap toplamından kimlik doğrulama işlemleri düşülür.
  • Taslak sözleşme iptal edilirse kimlik doğrulama işlemleri hesabın toplamına iade edilir.
  • Devam eden sözleşme iptal edilirse kimlik doğrulama işlemleri iade edilmez.
  • Mevcut bir kimlik doğrulama yönteminin Resmi Kimlik olarak değiştirilmesi bir lisans tüketir.
  • Resmi Kimlik ile kimlik doğrulama yöntemi değiştirildiğinde kimlik doğrulama işlemi iade edilmez.
   • Kimlik doğrulama yönteminin Resmi Kimlik ile değiştirilip geri alınması (bir alıcı için) yalnızca bir işlem tüketir.
Resmi Kimlik Kullanım Takibi

İmzalayan Kimliği Raporu (SIR)

Varsayılan olarak Acrobat Sign, Resmi Kimlik ile kimlik doğrulama sırasında toplanan kimlik bilgilerini saklamaz. Ancak hesap düzeyindeki yöneticiler, kimlik bilgilerinin İmzalayan Kimliği Raporu (SIR) aracılığıyla Acrobat Sign sisteminde depolanmasını isteyebilir.

SIR, Resmi Kimlik doğrulaması sırasında toplanan verileri (ör. imzalayanın Resmi Kimlik görüntüsü, yüz görüntüsü, telefon numarası, Resmi Kimlik'ten elde edilen veriler vb.) içerir.

SIR:

SIR hakkında daha fazla ayrıntıya buradan ulaşabilirsiniz >

Denetim Raporu

Denetim raporu, alıcı kimliğinin Resmi Kimlik ile kimlik doğrulama kullanılarak doğrulandığını açıkça belirtir:

 

Resmi Kimlik Denetim raporu olayı

Sözleşme alıcının kimlik doğrulaması yapamaması nedeniyle iptal edilirse bu neden açıkça belirtilir.

Denetim raporunda başarısız kimlik doğrulama

En İyi Uygulamalar ve Dikkate Alınacak Noktalar

 • Dahili imzalarınız için ikinci bir faktör kimlik doğrulama gerekmiyorsa imzalama sırasında oluşan uyuşmazlıkları azaltmak ve premium kimlik doğrulama işlemlerinin tüketiminden tasarruf etmek için Resmi Kimlik yerine Acrobat Sign Kimlik doğrulama yöntemini kullanmayı deneyin.
 • Resmi Kimlik:
  • Düzenlemeye tabi veya yüksek değerli elektronik imza iş akışları ve kullanım durumları için tasarlanmamıştır.
  • Tüm hileli veya "sahte" kimlik belgelerini tanımlayamaz.
  • İnsan incelemesi ihtiyacının yerini alamaz.

Yapılandırma Seçenekleri

Gönderme Ayarları altından kimlik doğrulama yöntemini etkinleştirme

Resmi Kimlik ile kimlik doğrulama işlemine erişim, belirli bir yıllık alıcı hacmi için sözleşme yapılmış olmasını gerektirir. Bu seçenek, arka uçta yapılandırılana kadar yönetici arayüzünde görünmez.

Kimlik işlemlerinin satın alınması sisteme girildikten sonra yöneticiler, Resmi Kimlik ile kimlik doğrulamayı gösterme kontrollerini Gönderme Ayarları sayfasında, diğer kimlik doğrulama yöntemleriyle birlikte bulabilir.

Yöntemi etkinleştirmek için Resmi Kurum Kimliğiyle kimlik doğrulama kutusunu işaretleyin.

 • Yöntem etkinleştirildiğinde yönetici Resmi Kurum Kimliği kimlik doğrulama yöntemini yeni sözleşmelerin varsayılan değeri olarak ayarlayabilir. Bu seçenek, yöntem açıkça etkinleştirilene kadar görünmez:
Resmi Kimlik ile kimlik doğrulama kontrolleri

İsteğe bağlı "Selfie" biyometrik karşılaştırması

Kimlik belgesi ile alıcının gerçek zamanlı selfie'si arasında biyometrik karşılaştırma yapmayı yönteme eklemek isteyen müşteriler, özelliğin etkinleştirilmesi için destek ekibiyle iletişime geçebilir.

Alıcının kimlik doğrulaması başarısız olduğunda otomatik sözleşme iptali

Resmi Kimlik hizmeti, alıcının kimliğini doğrulaması için art arda en fazla dört başarısız deneme yapmasına izin verecek şekilde yapılandırılmıştır. Beşinci hatadan sonra sözleşme sistemde otomatik olarak iptal edilir ve sözleşmenin kimlik doğrulama hatası yüzünden iptal edildiği sözleşme sahibine bildirilir.

Bu eşiği yapılandırma seçeneği müşteri arabiriminde değildir. Hesap yöneticileri, destek ekibi aracılığıyla iptal etme eşiğinin başka bir değere ayarlanmasını isteyebilir.

Başarısız kimlik doğrulama

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?