Adobe Sign Dijital Kimlik Ön Seçimi özelliği, tüm hizmet düzeylerinde kullanılabilir

Genel bakış

Dijital Kimlik Sağlayıcı (IdP) Ön Seçimi, hesap veya grup yöneticisinin, alıcılar belgelerinizi imzalarken hangi IdP'lerin kabul edilebilir olduğunu tanımlamasını sağlar.

Yöneticinin etkinleştirmesi için Bulut Tabanlı Dijital Kimlik Sağlayıcılarının tam listesi sağlanır.

Yöneticiler, dahili alıcılar için harici alıcılardan farklı ayarlar tanımlayabilirler.

Yöneticileri, dahili alıcıları için tercih edilen bir satıcı tanımlayabilirler.

İmzalayanlar, etkin IdP aracılığıyla sağlanan bir Dijital Kimlik kullanarak başarıyla imza atabilir.

Sadece bir sağlayıcıya izin veriliyorsa imzalayan seçimişleminiatlayabilir ve doğrudan onaylanan IdP'lerin kimlik doğrulama işlemine yönlendirilebilir.

Sınırlı bir IdP (ör: Banka Kimliği) ile ilişkisi olan şirketler, satıcılarına Hesap Kimliklerini verebilir ve bu IdP'nin alıcıları için etkinleştirilmesini sağlayabilirler


Nasıl kullanılır?

Hesabınız veya grubunuz bulut tabanlı dijital imzaları kabul edecek şekilde yapılandırıldığında mevcut kimlik sağlayıcılarının bir listesi verilir.

Etkinleştirilen (işaretli) sağlayıcı, imza sırasında alıcı tarafından kullanılabilir.

Diğer sağlayıcılardan edinilen Dijital Kimlikler kabul edilmez.

idps_for_digitalsignatures

 

İmza sırasında alıcıya kabul edilebilir IdP'lerin açılır listesi sunulur:

recipient_can_selectwhichidpwhenmultiplearepermitted

 

Böylece alıcı, bir sağlayıcı seçip imzalama işlemini tamamlayabilir.

İmzalayan, kabul edilebilir sağlayıcılardan birinin Dijital Kimliğine sahip değilse yeni kimlik almak için bir bağlantı sağlanır.

Not:

Önceden seçilmiş olan bir satıcı alıcı için otomatik olarak seçilecektir. Alıcı, gerekli durumlarda satıcıyı kolaylıkla değiştirebilir.

Yalnızca bir IdP'ye izin verilirse alıcı, seçim açılır listesini atlar ve doğrudan kimlik doğrulama işlemine devam eder.


Yapılandırma seçenekleri

Dahili - Harici IdP'ler

Dahili ve Harici alıcılar için mevcut olan yapılandırma seçenekleri, yöneticinin alıcıları bilinen satıcılarla sınırlandırmasını sağlar. 

allowed_providers


Tercih Edilen Bulut İmza Sağlayıcısı

Tercih Edilen Bulut İmza Sağlayıcısı seçeneği, yalnızca dahili alıcılarınızı etkiler.

Dahili alıcılar imza uyguladıklarında tercih edilen seçenek önceden işaretlenmiş olur.

Ancak alıcı gerek duyduğu takdirde IdP'yi onaylanan diğer satıcılardan biriyledeğiştirebilir.

preferred_providers


Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları

Hizmetlerine erişimi yalnızca önceden yetkilendirilmiş müşterilerle sınırlayan bazı sağlayıcılar bulunur. Yani sağlayıcı hesabın hizmetin kullanması için yetki verene dek hizmete erişilemez.

BankID Sweden, bu tür bir ticari hizmettir. Kuruma özel şirketler de yetkilendirilen hesaplarla sınırlıdır.

Etkinleştirmeişlemisırasında bu sağlayıcılar abonelik alan hesap için hizmeti yapılandırmak amacıyla müşterinin "Hesap Kimliğini" vermesini şart koşar. Kullanıcılarınız sınırlı hizmeti, sağlayıcı tarafından yetkilendirildikten sonra kullanabilirler. Bu aşamaya kadar kullanıcılarınız sınırlı hizmeti kullanmayı denediklerinde genelde sağlayıcıdan gelen bir hata mesajı görürler.

Not:

Hesap Kimliği, esas olarak hesap düzeyinde bir mülktür. Bir hesaptaki tüm gruplar aynı Hesap Kimliğini paylaşır. Dolayısıyla bir hesap için yetkilendirilen sınırlı sağlayıcı, ilgili hesaptaki tüm gruplar için yetkilendirilmiş olur.

restricted_cloudproviders


Etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Hesabınızın kabul ettiği Dijital Kimlik sağlayıcılarını önceden seçebilme özelliği, Adobe Sign Hesap Yöneticisi tarafından Hesap düzeyinde etkinleştirilebilir.

Grup düzeyinde ayarlaraizin verilirve bu ayarlar Hesap düzeyinde değerleri geçersiz kılar

Ayar, Yönetici Kullanıcı Arabirimine kaydedildiğinde geçerli olur.

Gönderenlerin, ayarın geçerli olması için herhangi bir işlem yapması gerekmez.

Bu ayar yalnızca imzalayan alıcıları etkiler.

 

Ayarlara, Kullanıcı Arabiriminde şu alandan erişilebilir: Hesap > Hesap Ayarları > İmza Tercihleri > Dijital İmza iş akışları

idps_for_digitalsignatures-2


Dikkate alınması gereken noktalar...

  • Sözleşme imzalamasına izin verilen IdP'ler, gönderildiği anda sözleşmeye kilitlenir. Dijital Kimlik sağlayabilecek IdP'leri değiştirmeniz durumunda imza döngüsünde bulunan sözleşmeler bu durumdan etkilenmez.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi