Kullanıcı Kılavuzu İptal

Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
   4. Sözleşme sonrası URL yönlendirmesi
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
   6. E-posta şablonlarını özelleştirme
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Sözleşmeleri "Kasaya Alma"
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme
 7. Kötüye Kullanım Bildirme bağlantıları

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Alıcı Seçenekleri
  1. E-posta hatırlatıcısını iptal etme
  2. E-imza sayfasındaki seçenekler
   1. E-imza sayfasına genel bakış
   2. Sözleşmeyi alan olmadan okumak için açma
   3. Sözleşme imzalamayı reddetme
   4. İmzalama yetkisi delege etme
   5. Sözleşmeyi yeniden başlatma
   6. Sözleşmenin PDF'sini indirme
   7. Sözleşme geçmişini görüntüleme
   8. Sözleşme mesajlarını görüntüleme
   9. Elektronik imzayı yazılı imzaya dönüştürme
   10. Yazılı imzadan elektronik imzaya dönüştürme 
   11. Form alanları arasında gezinme
   12. Form alanlarından verileri temizleme
   13. E-imza sayfasını büyütme ve sayfada gezinme
   14. Sözleşme araçlarında ve bilgilerinde kullanılan dili değiştirme
   15. Yasal Uyarıları inceleme
   16. Acrobat Sign Çerez Tercihlerini Ayarlama
 2. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 3. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
  5. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 4. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 5. Sözleşmeleri Yönetme
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 6. Denetim Raporu
 7. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

Genel bakış

Yeni Adobe Acrobat Sign uygulama içi içerik oluşturma deneyimi, kullanıcının belge oluşturma sürecinin tamamını iyileştirmek için tasarlanmıştır.

 • Tek tek sürükleyip bırakmaya gerek kalmadan aynı türden birden çok alanı yerleştirme özelliği eklenerek alan yerleşimi önemli ölçüde geliştirilmiştir.
 • Alan özellikleri (boyut, renk ve stil) yapılandırıldıktan sonra kalıcı hale geldiğinden tekli alan yapılandırması önemli ölçüde azalmıştır.
 • Varsayılan alan değerinin düzenlenmesi, alanı tıklatıp değeri yazacak şekilde iyileştirilmiştir.
 • Alan özellikleri, seçenekleri daha göstermek için sol bölümde listelenir.

Kullanılabilirlik

 • Yeni Acrobat web hesapları ve ücretsiz Acrobat kullanıcıları ortamı otomatik olarak etkinleştirir.
 • Acrobat Sign çözümündeki kurum seviyesindeki hesaplar Hesap Ayarları > Genel Ayarlar yolunu kullanarak yeni içerik oluşturma deneyimini etkinleştirebilir
Yeni içerik oluşturma denetimleri

Not:

Yeni ortam mevcut olarak Acrobat Sign sistemi aracılığıyla gönderilen çoğu işlem için kullanışlı olsa da hala gelişmeye devam etmektedir. Sonraki sürümlerde deneyimde iyileştirmeler gelmektedir.

Kullanıcıların farkında olmaları gereken birkaç sınırlama vardır, başlıca olarak ortam sadece bir sözleşme gönderirken (ve şablon oluştururken) mevcuttur ve en yaygın alan türleri mevcuttur. Daha kapsamlı bir sınırlama listesi aşağıda verilmiştir.

Alıcılar ve alan ataması

Alıcı listesi, sol bölümün üst kısmındadır ve alıcının atanmış alan rengine karşılık gelen renk kodlu nokta ile gösterilir. Alan yerleşimi için alıcı seçildiğinde, seçilen alıcının etrafındaki kutu, renk kodludur.

Bir alıcı seçildiğinde Acrobat Sign sistemi, yerleştirilen alanları o alıcıya ataması için bilgilendirilir ve böylece alıcı için tüm alanların hızlı bir şekilde yerleştirilmesi sağlanır.

Renk kodlu alanlar

Alan atamasını değiştirme

Yerleştirilmiş bir alanın atamasını değiştirmek için istediğiniz alanı çift tıklatın (alan seçenekleri menüsünü açarak), fareyi Alıcıları değiştir seçeneğinin üzerine getirin ve yeni alıcıyı seçin.

Renk kodlu ilişki, alıcı seçimi menü seçeneklerinde de görünür.

Alana atanmış alıcıyı değiştirme

Alanları yerleştirme

Alanları form yapısına yerleştirmek için sol bölümden bir alan türü seçin ve ardından alanı yerleştirmek istediğiniz formu tıklatın.

 • Alanın sol üst köşesi, tıklattığınız noktaya yerleştirilir.
 • Form alanına her tıklattığınızda yeni bir alan yerleştirilir.
 • İmzalar, onay kutuları ve radyo düğmeleri (kendi yükseklik özelliklerini korur) hariç olmak üzere her alan önceki herhangi bir türdeki alanın alan yüksekliğini ve yazı tipi boyutu, rengi ve tarzını kopyalar. Bu alan özelliği devri, yerleştirdiğiniz ilk alanı yapılandırmanıza ve ardından formunuzun geri kalanını teker teker alan özelleştirmesi olmadan doldurmanıza olanak tanır.
Alanları yerleştirme

Bir alanı taşıma

Bir alanı, fareyi üzerine getirdikten sonra tıklatıp basılı tutarak taşıyabilirsiniz. (İmleç dört uçlu bir oka dönüşür.) Fare düğmesini basılı tutarak alanı herhangi bir konuma taşıyın. Fare düğmesi bırakıldığında alan yeni konumda kalır.

Alanı taşıma

Alan boyutunu ayarlama

Alanı seçip fareyi alanın herhangi bir kenarı üzerine getirdiğinizde yeniden boyutlandırma okunu ortaya çıkararak alan boyutunu ayarlayabilirsiniz. Alan kenarını tıklatıp uygun boyuta sürükleyin. Fare düğmesi bırakıldığında alan boyutu ayarlanır.

Alan boyutunu ayarlama

Tekrarlayan alanları otomatik olarak doldurmak için alanları klonlayıp bağlama

Aynı bilgileri birden fazla kez isteyen (ör. Ad, Adres vb.) bir dizi belgeniz olduğunu varsayalım. Bu durumda alıcı, bilgilerini bir alana girdiğinde diğer tüm bağlı klonların da otomatik olarak doldurulması için alanları klonlayıp bağlayabilirsiniz.

Klonlanmış/bağlanmış alanlar oluşturmak için:

 1. Seçenekler menüsünü açmak için alanı çift tıklatın.
 2. Üç noktayı seçin.
 3. Alanları klonla ve bağla'yı seçin.
Bu işlem, bağlanmış bir ek alan oluşturur.
Alanları klonla ve bağla

Klonlanan alanın işaretlenmesi, klonlanan alanları yönetmek için ek kontroller bulabileceğiniz seçenekler menüsünü açar.

 • Üçüncü bir klon veya daha fazlasını eklemek için klonla simgesini tıklatın (aşağıda vurgulanmıştır).
 • Önceki veya Sonraki oklarına tıklandığında, dizideki bir sonraki (önceki) klonlanan alana geçilir.
 • Üç nokta altında, klonlanan alanın tüm örneklerini (orijinal dahil) silme seçeneği bulunur.
Klonlanan alan menüsü

Bir alanı tüm sayfalarda tekrarlama

Bir alanı, belge dizisinin her sayfasında, belirli x/y koordinatlarında çoğaltma seçeneği mevcuttur.

 • Bu alanlar klonlanmış veya bağlı değildir; alan adlarına benzersiz olabilir ve benzersiz değerler yazılabilir.
 • Alanı yalnızca bazı sayfalarda (tümünde değil) kullanmanız gerekiyorsa alanları tek tek silebilirsiniz.
Alanı tüm sayfalarda tekrarla

Varsayılan değerler ekleme

Metin yazılabilen alanlar, varsayılan değerler eklenmesine olanak sağlar.

Varsayılan bir dize eklemek için alanı çift tıklatın. Giriş yapılabilecek bir alan açılacaktır.

Varsayılan değerinizi yazın ve kaydetmek için alanın dışını tıklatın.

Varsayılan değer ekleme

Varsayılan değeri salt okunur yapma

Bir alanı salt okunur yapmak için varsayılan alan değerinizi girip alanın dışını tıklattıktan sonra, alanın en sağında bir kilit simgesi görünür.

Varsayılan olarak alan kilitli değildir, bu yüzden katılımcı bu alanla etkileşime girebilir.

Kilit simgesini tıklatırsanız simge, alanın kilitli ve alıcılar için salt okunur olduğunu belirtecek şekilde değişir.

Varsayılan değeri kilitleme

Alan seçenekleri ve özellikleri

Bir alanı çift tıklatmak (veya sağ tıklatmak), tıklatılan alanın seçenekler menüsünü açar.

Bu kısa menü, bir form tasarlarken en sık kullanılan (alana özel) seçeneklere hızlı erişim sağlar.

Menünün alt kısmında Alanı özelleştir seçeneği bulunur. Bu seçenek, sol bölümde alan özelliklerini açar.

 • Özellikleri açmak için alanı üç kez tıklatma yöntemini de kullanabilirsiniz.
v4 İçerik Oluşturma

Seçenekler menüsündeki tüm seçenekler, sol bölümde yer alan özelliklerde de gösterilir (Alanı özelleştir hariç).

Not:

Tüm alanlar Alan türü adı denilen bir özelliğe sahiptir.

Bu özellik, alanın adıdır ve alan düzeyindeki veriler raporlamada dışa aktarıldığında sütunların üst kısmında kullanılan dizedir.

Varsayılan olarak değer, artan bir sayıya sahip genel bir alan türü adıdır.

Anlamlı bir alan adı vermek, rapor verilerini çekmek istemeniz durumunda son derece faydalıdır.

Alan türünü değiştirme

Yerleştirilmiş bir alanın türünü değiştirmek için istediğiniz alanı çift tıklatın (alan menüsünü açarak), fareyi Alan türünü değiştir seçeneğinin üzerine getirin ve yeni türü seçin.

Alan türlerini değiştirme

Kullanılabilir alanlar

E-imza alanı, alıcının yasal imzasını, hesap ayarlarında tanımlanan türde yakalar (Yazılı, Çizili, Görüntü veya Damga).

Alanda iki görüntüleme seçeneği bulunur: Biri, imza altına otomatik olarak uygulanmış alıcı e-posta adresini içerir ve diğeri bu adresi içermez.

Seçenekler menüsü, iki stil arasında geçiş yapmanıza olanak tanır.

Özellikler bölümü şunların yapılandırılmasını sağlar:

 • Atanan alan: Hangi alıcının alana atandığını tanımlar.
 • Gerekli alan: Alanın alıcı için gerekli olup olmadığını belirler. Tüm imzalayan alıcıların bir sözleşmede en az bir gerekli imza alanına (herhangi bir türde) sahip olması gerekir.
  • Yalnızca bir imza alanı varsa Gerekli seçeneğine erişilemez.
 • Alan türü: "İmza"
 • İmza türü: İmza alanının basit bir e-imza veya bir e-imza bloğu (imza satırının altında alıcının e-postasını içerir) olduğunu tanımlar.
 • Alan türü adı: Alanın adını (alan verileri dışa aktarılırken sütun başlığı olarak kullanılır) belirler.
İmza Alanı

Paraf alanı, alıcı tarafından en fazla dört karakter eklenmesine olanak sağlar.

Özellikler bölümü şunların yapılandırılmasını sağlar:

 • Atanan alan: Hangi alıcının alana atandığını tanımlar
  .
 • Gerekli alan: Alanın alıcı için gerekli olup olmadığını belirler.
 • Alan türü: "Paraf"
 • Alan türü adı: Alanın adını (alan verileri dışa aktarılırken sütun başlığı olarak kullanılır) belirler.
Paraf Alanı

Alıcı adı alanı, imza panelinde sağlanan alıcı adının yazılı bir versiyonunu otomatik olarak ekleyen salt okunur bir alandır.

Bir imza alanının altında adın yazılı şekilde durması gerektiği durumlarda yaygın olarak uygulanır. Her durumda alan, yalnızca alıcının adının yazılı şekilde durması gerektiği durumlarda kullanılmalıdır.

Özellikler bölümü şunların yapılandırılmasını sağlar:

 • Atanan alan: Hangi alıcının alana atandığını tanımlar
  .
 • Gerekli alan: Alanın alıcı için gerekli olup olmadığını belirler.
 • Alan türü: "Alıcı adı"
 • Ad seçenekleri. İzin verilen değerler:
  • Tam ad: İmzadaki tam ad değerini içerir
  • Ad: İmzadaki ad değerini (herhangi bir beyaz alandan önce) içerir.
  • Soyadı: Sağlanan imza adındaki ilk beyaz alandan sonraki tüm karakterleri içerir.
 • Alan türü adı: Alanın adını (alan verileri dışa aktarılırken sütun başlığı olarak kullanılır) belirler.
 • Alandaki dize için font denetimleri
  • Font stili (Serif veya Sans-Serif)
  • Piksellerde font boyutu
  • Font rengi
  • Alandaki dize yaslama yönü (sol, orta veya sağ)
Ad Alanı

Not:

Zorunlu alan sağlanır ancak ad, imzaya göre programlı olarak eklendiğinden düzenlenemez.

Düzenlenebilir bir ad değerine ihtiyacınız varsa Metin alanı kullanın.

İmzalama tarihi alanı, alıcının imzasını attığı tarihi otomatik olarak ekleyen salt okunur bir alandır.

Her durumda alan, yalnızca alıcının gerçek imza tarihi gerektiğinde kullanılmalıdır.

Özellikler bölümü şunların yapılandırılmasını sağlar:

 • Atanan alan: Hangi alıcının alana atandığını tanımlar
  .
 • Gerekli alan: Alanın alıcı için gerekli olup olmadığını belirler.
 • Alan türü: "İmzalama tarihi"
 • Tarih formatı seçenekleri: Kuruluşunuzun tercih ettiği tarih formatını seçin.
 • Alan türü adı: Alanın adını (alan verileri dışa aktarılırken sütun başlığı olarak kullanılır) belirler.
 • Alandaki dize için font denetimleri
  • Font stili (Serif veya Sans-Serif)
  • Piksellerde font boyutu
  • Font rengi
  • Alandaki dize yaslama yönü (sol, orta veya sağ)
İmzalama Tarihi Alanı

Not:

Zorunlu alanı sağlanır ancak imzanın atıldığı tarih, alıcının imzasını attığı tarihe göre programlı olarak eklendiğinden düzenlenemez.

Düzenlenebilir bir tarih değerine ihtiyacınız varsa Tarih alanı kullanın.

Metin alanı, alıcılardan gelen herhangi bir karakter girişine izin veren en yaygın giriş alanıdır.

Çok satırlı metin girişi metin alanın yüksekliği (alan yüksekliğine kaç tane satırın sığabileceği) ile belirlenir.

Özellikler bölümü şunların yapılandırılmasını sağlar:

 • Atanan alan: Hangi alıcının alana atandığını tanımlar
  .
 • Gerekli alan: Alanın alıcı için gerekli olup olmadığını belirler.
  • Gerekli alan Alan değerini kilitle seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
 • Alan türü: "Metin"
 • Metin Formatı: Alan için bir e-posta formatını zorunlu tutar veya başka karakter formatı türlerine olanak tanır.
  • E-posta seçildiğinde alan girişin bir e-posta adresi formuna (ör. x@d.tld) sahip olmasını gerektirir.
   • E-posta adresinin geçerliliği kontrol edilmez, sadece giriş formatı kontrol edilir.
  • Karakterler seçildiğinde iki ek doğrulama seçeneği sunulur:
   • Karakter türü: Girişin dört karakter kümesinden birine uyduğunu doğrular:
    • Herhangi bir karakter: Tüm karakterler kabul edilebilir.
    • Harfler ve sayılar: Tüm alfasayısal karakterler kabul edilir.
    • Harfler: Yalnızca Alfa karakterler kabul edilir.
    • Sayılar: Yalnızca sayısal karakterler kabul edilir.
   • Maksimum uzunluk: Alana girilebilecek karakterlerin maksimum uzunluğunu belirler.
 • Alan türü adı: Alanın adını (alan verileri dışa aktarılırken sütun başlığı olarak kullanılır) belirler.
 • Metni önceden doldur: Gönderenin varsayılan bir alan değeri sağlamasına olanak tanır
 • Araç ipucu: Alan üzerine gelindiğinde araç ipucu gösterir
 • Yıldız işaretli kapak verileri: Sonraki alıcılar ve son imzalanan PDF için alan değerini gizler. 
 • Kilitli alan değeri: Etkinleştirildiğinde, alan salt okunurdur. Yalnızca alana önceden doldurulmuş metin eklendiğinde seçilebilir.
  • Alan değerini kilitle alanı Gerekli seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
 • Alandaki dize için font denetimleri
  • Font stili (Serif veya Sans-Serif)
  • Piksellerde font boyutu
  • Font rengi
  • Alandaki dize yaslama yönü (sol, orta veya sağ)
Metin Alanı

Tarih alanı, alıcının belirli bir tarih formatında doğrulanmış bir dize eklemesine olanak tanır.

Özellikler bölümü şunların yapılandırılmasını sağlar:

 • Atanan alan: Hangi alıcının alana atandığını tanımlar
  .
 • Gerekli alan: Alanın alıcı için gerekli olup olmadığını belirler.
  • Gerekli alan Alan değerini kilitle seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
 • Alan türü: "Tarih"
 • Tarih formatı seçenekleri: Kuruluşunuzun tercih ettiği tarih formatını seçin.
 • Alan türü adı: Alanın adını (alan verileri dışa aktarılırken sütun başlığı olarak kullanılır) belirler.
 • Önceden doldurulmuş tarih: Gönderenin varsayılan bir tarih değeri sağlamasına olanak tanır.
 • Araç ipucu: Alan üzerine gelindiğinde araç ipucu gösterir.
 • Kilitli alan değeri: Etkinleştirildiğinde, alan alıcılar için salt okunurdur.
  • Alan değerini kilitle varsayılan olarak devre dışı bırakılır ve önceden doldurulmuş bir tarihgirilirse
   seçilebilir hale gelir.
  • Alan değerini kilitle alanı Gerekli seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
 • Alandaki dize için font denetimleri
  • Font stili (Serif veya Sans-Serif)
  • Piksellerde font boyutu
  • Font rengi
  • Alandaki dize yaslama yönü (sol, orta veya sağ)
Tarih Alanı

Sayı alanı, sayısal giriş için çok çeşitli doğrulamalara olanak sağlayan en yaygın ikinci giriş alanıdır.

Özellikler bölümü şunların yapılandırılmasını sağlar:

 • Atanan alan: Hangi alıcının alana atandığını tanımlar
  .
 • Gerekli alan: Alanın alıcı için gerekli olup olmadığını belirler.
  • Gerekli alan Alan değerini kilitle seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
 • Alan türü: "Numara"
 • Sayı doğrulama seçenekleri:
  • Sayısal: Sayı dizesi girilebilir
   • Değer aralığı: Girilen sayının içinde olması gereken aralığın doğrulanmasını zorunlu kılar.
  • Telefon: Kısa çizgi ve ülke kodu içeren ya da içermeyen bir telefon numarası sağlanır
   • Uyruk: ABD veya Birleşik Krallık para birimi simgesi arasında seçim yapılır
  • Para birimi:- Sayısal bir dize gerektirir
   • Uyruk: ABD veya Birleşik Krallık para birimi simgesi arasından seçim yapılır
   • Değer aralığı: Girilen sayının içinde olması gereken aralığın doğrulanmasını zorunlu kılar
  • Zaman: AM veya PM değeriyle birlikte saat ve dakika sayısı gerektirir
  • Yüzde: Sayısal bir dize gerektirir. Yüzde simgesi isteğe bağlıdır
   • Değer aralığı: Girilen sayının içinde olması gereken aralığın doğrulanmasını zorunlu kılar
  • ABD Sosyal Güvenlik Numarası: Dizenin, ABD sosyal güvenlik numarası formatıyla uyumlu olmasını zorunlu kılar
  • ABD posta kodu: Dizenin, ABD posta kodu formatıyla (beş sayı) uyumlu olmasını zorunlu kılar
  • ABD posta kodu + 4kod: Dizenin, dört karakterli kod da dahil olmak üzere ABD posta kodlarıyla uyumlu olmasını zorunlu kılar.
  • Birleşik Krallık posta kodu: Dizenin, Birleşik Krallık posta kodlarıyla uyumlu olmasını zorunlu kılar.
 • Alan türü adı: Alanın adını (alan verileri dışa aktarılırken sütun başlığı olarak kullanılır) belirler.
 • Önceden doldurulmuş sayı: Gönderenin varsayılan bir sayı değeri sağlamasına olanak tanır.
 • Araç ipucu: Alan üzerine gelindiğinde araç ipucu gösterir.
 • Yıldız işaretli kapak verileri: Sonraki alıcılar ve son imzalanan PDF için alan değerini gizler. 
 • Kilitli alan değeri: Etkinleştirildiğinde, alan salt okunurdur.
  • Yalnızca alana önceden doldurulmuş sayı eklendiğinde seçilebilir.
  • Alan değerini kilitle alanı Gerekli seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
 • Alandaki dize için font denetimleri
  • Font stili (Serif veya Sans-Serif)
  • Piksellerde font boyutu
  • Font rengi
  • Alandaki dize yaslama yönü (sol, orta veya sağ)
Sayı Alanı

Onay kutusu alanı, alıcının alanı işaretlemesini veya işaretini kaldırmasını sağlar. Onay kutuları ayrı alanlardır ve bağımsız olarak işaretlenebilir veya işaretleri kaldırılabilir.

Birden çok alan yerleştirme işlemi, fareyle alanın sağ veya alt kenarı üzerine gidip mavi artı simgesini gördüğünüzde sürükleyerek (sırasıyla sağa veya aşağıya doğru) hızlı bir şekilde yapılabilir.

Onay kutuları, kutunun seçilmesi ve Sil tuşuna basılması yoluyla veya alan menüsünde silme simgesi (çöp kutusu) seçilerek silinebilir.

Özellikler bölümü şunların yapılandırılmasını sağlar:

 • Atanan alan: Hangi alıcının alana atandığını tanımlar
  .
 • Gerekli alan: Alanın alıcı için gerekli olup olmadığını belirler
  .
  • En az bir onay kutusu gerektiren ancak bir dizi onay kutusu içinde birden fazla onay verilmesine izin veren bir seçenek yoktur.
  • Gerekli alan Alan değerini kilitle seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
 • İşaretlenmiş/İşaretlenmemiş değer: Sözleşme teslim edildiğinde kutunun işaretlenip işaretlenmediğini belirtir.
 • Alan türü adı: Alanın adını (alan verileri dışa aktarılırken sütun başlığı olarak kullanılır) belirler.
 • Araç ipucu: Alan üzerine gelindiğinde araç ipucu gösterir.
 • Alan değerini kilitle: Etkinleştirildiğinde, alan salt okunur hâle gelir. Hiçbir alıcı etkileşimine izin verilmez.
  • Alan değerini kilitle alanı Gerekli seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
Onay Kutusu Alanı

Radyo düğmesi alanı, alıcının birçok seçenek arasından birini belirlemesini sağlar. Yalnızca bir seçim yapılabilir.

Birden çok alan yerleştirme işlemi, fareyle alanın kenarı üzerine gidip mavi artı simgesini gördüğünüzde sürükleyerek (herhangi bir yönde) hızlı bir şekilde yapılabilir.

Özellikler bölümü şunların yapılandırılmasını sağlar:

 • Atanan alan: Hangi alıcının alana atandığını tanımlar
  .
 • Gerekli alan: Alanın alıcı için gerekli olup olmadığını belirler
  .
  • Gerekli alan Alan değerini kilitle seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
 • Radyo düğmesi stili: Seçeneğin belirlendiğini gösteren işaretçinin şeklini tanımlar:
  • Çember
  • Çapraz
  • Onay İşareti
  • Baklava
  • Kare
  • Yıldız
 • Alan türü adı: Alanın adını (alan verileri dışa aktarılırken sütun başlığı olarak kullanılır) belirler.
 • Seçili varsayılan radyo düğmesi: Sözleşme başlangıçta görüntülendiğinde yazarın varsayılan olarak seçilecek bir radyo düğmesi tanımlamasına izin verir.
 • Radyo düğmesi adını düzenle: Ayrı seçimlerin dışa aktarılan verileri anlamayı kolaylaştırmak için benzersiz adlara sahip olmasına (ve koşul ve hesaplanan alanlar desteklendiğinde kullanışlı olmalarına) izin verir.
 • Araç ipucu: Alan üzerine gelindiğinde araç ipucu gösterir.
 • Alan değerini kilitle: Etkinleştirildiğinde, alan salt okunur hâle gelir. Hiçbir alıcı etkileşimine izin verilmez.
  • Alan değerini kilitle varsayılan olarak devre dışı bırakılır ve yalnızca bir varsayılan radyo düğmesi seçilirse seçilebilir hale gelir.
  • Alan değerini kilitle alanı Gerekli seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
Radyo düğmesi alanı

Açılır menü alanı, alıcının çok sayıda seçeneğin olduğu bir menüden birini belirlemesini sağlar. Yalnızca bir seçim yapılabilir.

Menü listesi, özel bir etiket (görüntülenen değer) ve ilgili bir dışa aktarma değeri içerebilen iki veya daha fazla seçenek içerir. Örneğin, ABD'deki eyaletler listesinde, Kaliforniya görüntülenen etiket olabilir ve CA dışa aktarılan değer olabilir.

Özellikler bölümü şunların yapılandırılmasını sağlar:

 • Atanan alan: Hangi alıcının alana atandığını tanımlar
  .
 • Gerekli alan: Alanın alıcı için gerekli olup olmadığını belirler.
 • Alan türü: "Açılır menü"
 • Alan türü adı: Alanın adını (alan verileri dışa aktarılırken sütun başlığı olarak kullanılır) belirler.
 • Açılır menü öğeleri: Alan açılır menüsünde sunulan seçenekleri tanımlar:
  • Dışa aktarma adlarını ekle veya düzenle: Bu bağlantıya tıklamak açılır menü öğelerinin dışa aktarma değerleriyle eşlenebildiği bir yer paylaşımını açar.
 • Tanımlı varsayılan seçenek: Sözleşme başlangıçta görüntülendiğinde yazarın varsayılan olarak seçilecek menü listesinde bir seçenek tanımlamasına olanak tanır.
 • Araç ipucu: Alan üzerine gelindiğinde araç ipucu gösterir
 • Yıldız işaretli kapak verileri: Sonraki alıcılar ve son imzalanan PDF için alan değerini gizler. 
 • Alandaki dize için font denetimleri
  • Font stili (Serif veya Sans-Serif)
  • Piksellerde font boyutu
  • Font rengi
  • Alandaki dize yaslama yönü (sol, orta veya sağ)
Açılır menü Alanı

Belge içinde metin arama

Yüklenen belgelerde Ctrl/Cmd + F tuşları tıklatılarak metin aranabilir.

Yüklenen belgelerdeki metne göre arama yapan bir metin dizesinin girilmesine olanak sağlayan bir arama iletişim kutusu açılır.

 • Yalnızca yüklenen belgenin metni aranır. Alan içeriği aranamaz.
 • Görüntülerden oluşturulan belgeler aranabilir sonuçlar oluşturmaz.
 • Arama değeriyle eşleşen dizeler vurgulanır ve arama alanının sağında sonuç sayısı gösterilir.
 • Sol ve sağ oklar, bulunan sonraki veya önceki değere geçilmesini sağlar.
Metin arama

Grup/hesap için özelliği etkinleştirme/devre dışı bırakma

Profesyonel ve küçük işletme/ekip seviyesindeki hesaplarda seçenek varsayılan olarak etkindir.

Kurum ve işletme seviyesindeki yöneticiler, ortamı hesap ve grup düzeyindeki kullanıcılar için kullanılabilir hale getirebilir (grup düzeyindeki ayarlar, hesap ayarlarını geçersiz kılar).

Özelliği etkinleştirmek için Hesap Ayarları > Genel Ayarlar > Yeni içerik oluşturma deneyimi yoluna gidin.

Yönetici menüsündeki yeni içerik oluşturma kontrolleri

Ortamlar arasında kullanıcı olarak geçiş yapma

Kullanıcılar, (özellik etkinken) yeni ile klasik deneyim arasında geçiş yapabilir.

 • Klasik ortamda, geçiş bağlantısı sağ bölümün üstünde (alıcı listesinin üstünde) bulunur.
 • Yeni içerik oluşturma deneyiminde ise geçiş bağlantısı sol bölümün altında (Kaydet/Geri/Gönder düğmelerinin altında) bulunur.

Kullanıcılar, ortamlar arasında geçiş yapabilir ancak değişiklikleri önceden kaydetmelidir; aksi takdirde değişiklikler kaybolur.

 • Kullanıcılar kaydetmeden önce geçiş yapmaya çalıştıklarında güncellemelerini kaydetmeleri konusunda uyarılır.
 • Forma yeni ortamda desteklenmeyen herhangi bir alan türü eklenmişse klasik deneyimden geçiş devre dışı bırakılır.
Kullanıcı deneyimler arasında geçiş yapar

Sınırlamalar

Bu özellik şu anda geliştirme aşamasındadır ve sonraki sürümlerde aşağıdaki satır öğelerinin eklenmesi ve yeni deneyimin, klasik deneyimle eş duruma gelmesi beklenmektedir.

Şu anda, yeni içerik oluşturma deneyimi şunları desteklememektedir:

 • Şablon oluşturma
 • Herhangi birine atanmış alanlar
 • Alıcı grupları
 • Elektronik mühürler
 • Notary iş akışları
 • Kendi Kendine İmzalama
 • Web formları
 • Toplu Halde Gönder
 • Kitaplık şablonları
 • Metin etiketleri
 • Koşullu alanlar
 • Hesaplanan alanlar
 • Kurallı ifade doğrulaması
 • Yalnızca iki font stili
 • Alan türleri:
  • Damgalar
  • Başlık
  • Şirket
  • Görüntüler
  • Dosya ekleri
  • Katılım damgaları
  • İşlem numaraları
  • Ödeme alanları

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi