Sözleşme alanlarını göndermeden önce doldurma


Alan görevi | Gönderen tarafından önceden doldurma

Adobe Acrobat Sign sözleşmelerinde belgeyi gönderen kişinin, verileri belge İmzalama aşamasına gelmeden önce alanlara girebileceği şekilde ayarlanmış alanlar bulunabilir. Bir Belge Şablonu Kitaplığı oluşturarak, önceden doldurulabilir belgenizi, tek seferlik gönderim işlemi veya yeniden kullanılabilir bir belge olarak ayarlayabilirsiniz.

Videoyu İzleyin

 

Önceden Doldurma aşaması İmzalama aşamasından önce tamamlanır; böylece gönderen, Görevi, sadece bu alan türleri için Önceden Doldurma olarak ayarlayabilir:

 • Metin Alanı
 • Ödeme
 • Açılır Liste
 • Onay kutusu
 • Radyo Düğmesi
 • Görüntü
 • Dosya Eki (business ve enterprise hizmet düzeylerinde kullanılabilir)
 • Diğer alan türleriyle, ancak Gönderenin belgeye imzasını uygulaması koşuluyla, İmzalama Aşamasında etkileşim kurulabilir.

İşlem Aşamaları şu sırayla tamamlanır:

 1. İşlem Oluştur
  Belge Eklenir (yüklenir veya Belge Kitaplığından eklenir)

 2. Önizleme/Düzenleme Aşaması (İSTEĞE BAĞLI)
  Sadece gönderen Önizleme, imza yerleştirme veya form alanı ekleme etiketli kutuyu işaretlediğinde tamamlanır
  (Alanlar yerleştirilebilir veya düzenlenebilir)

 3. Önceden Doldurma Aşaması (İSTEĞE BAĞLI)
  Sadece belgeye "Önceden doldurulabilir" alanlar yerleştirildiğinde tamamlanır
  (Gönderen, Önceden Doldurma olarak ayarlanan bir Göreve sahip alanlarla etkileşim kurabilir)

 4. İmzalama Aşaması
  Belge imzalanır
  Gönderen belgeye imzasını uygulama seçeneğini işaretlemişse "Gönderen tarafından e-imza" işaretli alanlarla etkileşim kurabilir.

 5. İşlem Tamamlandı: Tüm taraflara belgenin İmzalanmış ve Dosyalanmış kopyası gönderilir. Tüm İmzalayanlar imzalama prosedürünü başarıyla tamamlamıştır.

Önceden Doldurma Görevini, alanı belgeye sürüklemeden önce ayarlamak için şunu yapın:

Alıcılar menüsündeki önceden doldurma görevi

Yerleştirilmiş olan bir alanın görevini ayarlamak için ilgili alanı çift tıklatın ve Görev açılır menüsünden Önceden Doldur (Gönderen tarafından) seçeneğini işaretleyin.

Alan menüsündeki Görev seçim listesi

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın