Başka bir tarafla tek bir sözleşme paylaşma

Belgeyi gönderen kişi olarak bir sözleşmeyi, halihazırda sözleşmeyle ilişkili olmadıkları sürece başka e-posta adresleriyle paylaşabilirsiniz.

Bu özellik, başka birinin tek bir işlemi görmesi gerektiği ama kullanıcının tüm sözleşme listesine kalıcı olarak bakmasının gerekli olmadığı durumlarda sözleşme paylaşırken kullanışlıdır. (Bir kullanıcı veya grubun tüm sözleşme dizisine yönelik kalıcı bir görünüm oluşturmanız gerekiyorsa Hesap Paylaşımı bölümüne göz atın.)

Sözleşme paylaşıldıktan sonra, sözleşmenin mevcut durumunu temsil eden (ör. devam eden sözleşmelerde, önceki alıcılar tarafından sağlanan tüm içerikleri barındıran bir PDF) bir PDF kopyası e-posta üzerinden alıcıya gönderilir.

Bir sözleşme şirket içindeki kullanıcılarla paylaşıldığında da sözleşme, paylaşılan kullanıcının Yönet sayfasında görüntülenir. Kullanıcılar buradan, devam eden sözleşmeyi gözden geçirebilir ve inceleyebilir.

Not:
 • Bir sözleşmeyi paylaşımdan kaldıramazsınız.
 • Sözleşmeler yalnızca aşağıdaki Durumlarda olduğunda paylaşılabilir:
  • Devam ediyor
  • Sizi bekliyor
  • Tamamlandı
 • İşlemi, Yönet sayfa görünümünüzde gizleseniz bile Paylaşım kalır.
 • Mevcut olarak ilgili sözleşmede katılımcı olan bir e-posta adresiyle bir sözleşme paylaşmaya çalışırsanız bir veya daha fazla paylaşılan kişinin halihazırda sözleşmede katılımcı olduğunu ve bu nedenle sözleşmenin paylaşılamadığını belirten bir hata mesajı oluşturulur.

Tek bir sözleşme paylaşma:

 1. Sözleşmeyi gönderen kişi olarak Yönet sayfasına gidin ve paylaşmak istediğiniz sözleşmeyi seçin.

  Bu işlem, pencerenin sağ tarafında Eylemler bölümünü açar.

 2. Paylaş eylemini seçin.

  Paylaş seçeneğini görmüyorsanız hesabınız veya grubunuzun yetkisi olmayabilir. Kontrolleri değerlendirmeleri için hesap veya grup yöneticinizle iletişime geçin.

 3. Sözleşmeyi paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresini girin.

  Bildirim e-postasına dahil edilecek isteğe bağlı bir mesaj ekleyin.

  Paylaş düğmesini tıklatın.

  Sözleşmeyi paylaşma

  Paylaşma tamamlandıktan sonra bir başarı mesajı görüntülenir:

  Başarı mesajı

Sözleşmeyi paylaştıktan sonra:

 • Sözleşmenin mevcut durumunu temsil eden bir PDF e-posta üzerinden alıcıya gönderilir.
 • Yönet sayfasındaki sözleşme görünümü, sözleşmenin paylaşıldığı tarafların bir listesini gösterecek şekilde güncellenir.
 • Etkinlik kaydı ve Denetim Raporu paylaşımların kaydıyla güncellenir.
 • Paylaş eylemi, sözleşmenin toplamda kaç kez paylaşıldığını (şirket içinde veya dışında) yansıtan bir değer gösterir.
Tamamlanan paylaşım kayıtları

Not:

Bir paylaşımın şirket dışındaki alıcıları yalnızca e-posta adresleriyle kaydedilir.

Şirket içindeki alıcılar için e-posta adreslerinin yanı sıra profil adları da görüntülenir.

Sözleşmeyi şirket dışındaki bir e-posta adresiyle paylaşma

Şirket dışındaki e-posta adresi, kendi Adobe Acrobat Sign hesabınızda bulunmayan e-posta adresleridir. Şirketinizde farklı bir Acrobat Sign hesabında yer alan veya bir hesabı bulunmayan kişiler buna dahil olabilir.

 • Bir sözleşmeyi şirket dışındaki e-posta adresleriyle kaç kez paylaşabileceğiniz, paylaşan kişinin dahil olduğu hizmet seviyesine bağlı olarak sınırlıdır:
  • Deneme seviyeleri: 5
  • Bireysel seviye: 10
  • Küçük işletme seviyesi: 10
  • İşletme seviyesi: 20
  • Kurumsal seviye: 20
 • Şirket dışındaki e-posta adreslerine yapılan toplam paylaşım sayısı sözleşme başına hesaplanır.
 • Sözleşmelerin şirket içi kullanıcılarla paylaşımı kısıtlanmamıştır ve bunlar, şirket dışındaki adreslerle paylaşım kotasına dahil olmaz.
 • Bir sözleşme maksimum şirket dışı paylaşım sayısına ulaştığında hata mesajı iletilir:
Çok fazla paylaşım hatası

Şirket içi bir kullanıcıyla sözleşme paylaşma

Sözleşme, bir şirket içi e-posta adresiyle paylaşıldığında (kendi Acrobat Sign hesabınızda yer almayan tüm e-posta adresleri) bu kullanıcının Yönet sayfasında görüntülenir (e-postayla gönderilen PDF kopyasına ek olarak). Bu seçenek, görüntüleme amacıyla işleme gerçek zamanlı olarak erişilmesine izin verir.

Sözleşme başlığının altındaki açık gri metin, kullanıcıya sözleşmenin paylaşılan bir işlem olduğunu belirtir.

Yönet sayfasında Paylaşan bölümü

Paylaşılan sözleşmenin Yönet sayfası görünümü salt okunur erişim sunar. Tek bir sözleşme paylaşıldığında, düzenleme veya sözleşmeyi iptal etme konusunda herhangi bir yetki atanmaz.

Paylaşılan kullanıcı şu yetkilere sahiptir:

 • Sözleşmeyi geçerli durumunda açma ve görüntüleme.
 • Sözleşmenin geçerli durumunu temsil eden bir PDF indirme.
 • Geçerli durumunda bir Denetim Raporu indirme.
 • Sözleşmeyi, Yönet sayfa görünümünde gizleme.
 • Sözleşmeyi başka taraflarla paylaşma.
 • Kendi kişisel notlarını ekleme.
 • Alıcı rolleri kimlik doğrulama yöntemi bakımından alıcıyı inceleme.
 • Etkinlik kaydına erişme.

Sözleşmenin paylaşıldığı kullanıcı; durumu, belgeleri alıcıları veya kimlik doğrulama yöntemlerini değiştirmek üzere işlem üzerinde değişiklik yapamaz. Sözleşmenin paylaşıldığı kullanıcının sahip olduğu tek önemli yetki sözleşmeyi başkalarıyla da paylaşabilmesidir.

Şirket içi paylaşımlar, şirket dışındaki paylaşım kotasına dahil olmaz.

Sözleşmenin paylaşıldığı kullanıcıya ait Yönet sayfası

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın