Otomatik alan algılama ile çalışma

İçerik oluşturma ortamındaki Otomatik Alan Algılama özelliği, tüm hizmet düzeyindeki hesaplar için varsayılan olarak etkindir.

Not:

Otomatik form alanı algılamanın gelişmiş bir sürümü, NA1, NA2 ve NA4 ortamında sınırlı dağıtımda bulunur.

Bu parçacıklardaki hesaplarda form alanları yerleştirmeye yönelik makine öğrenimi mantığı geliştirildi. Diğer parçacıklar, gelecekteki sürümlerde dağıtıma eklenecektir.

Genel Bakış

İçerik oluşturma ortamına yeni bir form yüklerken, Adobe Acrobat Sign belgeyi değerlendirir ve olası alanların gerekebileceği yerleri gösteren sayfadaki işaretleri tanımlar.

İmza alanı türüne yakın olası alanlar, alan türlerinin tahmin edilebilir olup olmadığını belirlemek için daha ayrıntılı değerlendirilir ve mantıksal alan türünü yerleştirmeyi dener (örneğin: Tam adlar, İmza tarihleri, Unvanlar, Şirketler).

Olası alanlar, yerleştirildi, silindi veya başka alan türlerine dönüştürüldü olarak içerik oluşturucu tarafından kabul edilebilir.

Nasıl kullanılır?

Alan algılama, bir belge İçerik Oluşturma ortamına gönderildiğinde otomatik olarak gerçekleşir. Şablon veya web formu oluşturma süreci veya bağımsız gönderme olayı sırasında da alanlar algılanır.

  • Olası alanlar tanımlanırsa içerik oluşturma penceresinin üst orta kısmında bir "Tüm Alanları Yerleştir" açılır iletişim kutusu görüntülenir.
  • Belgedeki tüm sayfalar değerlendirilir ve Tüm Alanları Yerleştir düğmesi seçilirse tüm alanlar yerleştirilir.
  • Açılır pencerenin sağ üst kısmındaki X işaretini seçtiğinizde, herhangi bir alan yerleştirilmeden iletişim kutusu kapanır.
Otomatik alan algılamanın makine öğrenimi destekli sürümü

  • Alan yerleştirme diyaloğu kapalıysa ve yeniden görüntülemek istiyorsanız pencerenin sağ alt köşesindeki Alanları Sıfırla bağlantısını (Geri ve Gönder düğmeleri) seçin.
Alanları Sıfırla bağlantısı

  • Herhangi bir olası alan algılanmazsa Tüm Alanları Yerleştir iletişim kutusu sunulmaz.
Not:

Alan algılama aşağıdaki durumlarda tetiklenmez:

İçerik oluşturucu, özellikle sözleşme birden fazla alıcı için tasarlanmışsa alan özelliklerini ayarlamak için her alanı değerlendirmelidir.

  • Acrobat Sign, alan adının ne olması gerektiğini algılamaz. Bu nedenle tüm alanlara genel bir ad uygulanır (örneğin: Özel Alan 1). 
  • Acrobat Sign, alanın hangi alıcıya atanacağını belirleyemez. Varsayılan olarak, tüm alanlar alıcı listesindeki ilk alıcıya atanır.
Alıcı ve alan adını düzenleme

 

İlk önce yanlış yerleştirilmiş fazla alanların silmesi önerilir.

Tüm fazla alanları silin

Not:

Shift tuşunu basılı tutarak birkaç alanı seçip farenizle formu tıklatarak bir kutu çizebilirsiniz. Tanımlanan bölgeye denk gelen tüm alanlar seçilir.

Bu şekilde alanları grup halinde taşıyabilir veya silebilirsiniz.

 

Ardından, yanlış yerleştirilen alanları yeniden boyutlandırın/taşıyın.

Alanları gereken şekilde yeniden boyutlandırın ve taşıyın

Eksik alanları gerektiği gibi yerleştirin.

Alanları gerektiği gibi yerleştirin

Form yalnızca gerekli alanlarla oluşturulduktan sonra her alanı çift tıklatıp açarak teker teker gözden geçirin.

Raporları daha kolay okunabilir ve veri eşlemeyi daha kolay tasarlanabilir hâle getirmek için anlamlı bir ad verin.

Bir alanı yeniden adlandırmak için alanın adının yanındaki Düzenle simgesini tıklatıp alanın tam adını yazın.

Alan adını düzenle

 

Form, ilk alıcının tüm içeriği girmesini gerektiriyorsa varsayılan Atanan Kişi değeri işinizi görecektir.

Ancak gönderen kişinin alanları önceden doldurması gerekiyorsa veya birden çok alıcı varsa Atanan Kişi alanının işaretlenmesi ve gereken şekilde ayarlanması gerekir.

Alan alıcısını düzenleme

Alan düzeyinde değerlendirilmesi gereken bir diğer nitelik de Alan Türü'dür.

Yerleştirilen olası alanların çoğu Metin alanlarıdır. Ancak bu alanlar sıklıkla kullanılan diğer tek satırlı alan türlerinden birine kolaylıkla dönüştürülebilir:

  • İmza Alanları
  • İmzalayan Bilgisi Alanları
  • Metin Alanları
Alan türünü düzenleme

Not:

Otomatik olarak yerleştirilen alanlar, alan doğrulama kuralları, koşullu ifadeler, font görünümü araçları gibi normal alan seçeneklerinin tümünü destekler.

 

Belgeyi gözden geçirin, alanları güncelleyerek/doğrulayarak ilerleyin.

Tüm alanlar yerleştirildikten sonra, Kaydet veya Gönder seçeneğini tıklatarak içerik oluşturma işlemini tamamlayın.

Bir şablon oluşturuyorsanız alanları Yönet sayfasından tam olarak düzenleyebilirsiniz.

Yaptığınız işlemleri kaydetmeden veya göndermeden içerik oluşturma ortamından ayrılırsanız belgeyi Yönet sayfasındaki Taslak bölümünde bulabilirsiniz fakat yerleştirilen alanlar kaybolur.

Etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Otomatik Alan Algılama özelliği, Hesap ve/veya Grup düzeyinde yalnızca Acrobat Sign Destek ekibi tarafından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Grup düzeyinde ayarlara izin verilir ve bu ayarlar Hesap düzeyinde değerleri geçersiz kılar.

Bilinmesi Gereken Hususlar

Toplam sayfa sayısı 25'i geçen sözleşmeler, otomatik alan algılama özelliğini tetiklemez.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi