Form alanlarını doğrulama

Alan doğrulamaları

Sözleşme form alanlarını, sadece belirli bir veri formatının girilebileceği şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bir form alanında, varsayılan olarak harf, sayı veya özel karakterlerden oluşan bir kombinasyona izin verilir: `~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;’:”,./<>?£

Yalnızca alana belirli formattaki verilerin girilmesine izin vermek istiyorsanız doğrulama kullanın. Doğrulama başarılı olmadığı takdirde, formda kırmızı renkli bir uyarı balonu görüntülenir ve alan doğrulanıncaya kadar form elektronik olarak imzalanamaz.

Sürüklenip bırakılabilen içerik oluşturma ortamında, alanı çift tıklatıp Doğrulama listesinden bir seçenek belirleyerek alan için doğrulama ayarlayabilirsiniz.

Geçerli doğrulamalar şunlardır:

Dize: Girilebilecek verileri (karakter türlerini) seçmenizi sağlar. Giriş için maksimum uzunluğu da belirleyebilirsiniz.

Karakter Kümesi: Herhangi Biri: Doğrulama yapılmamasıyla aynı şeydir; harfler, sayılar veya özel karakterler gibi herhangi bir giriş kabul edilir.

Harfler: Sadece Harf girilebilir. Sayı veya özel karakter girildiğinde hata mesajı alınır.

Haneler: Sadece Sayı girilebilir. Harf veya özel karakter girildiğinde hata mesajı alınır.

Harfler veya Sayılar: Sadece Sayı ve harf girilebilir (adres alanları için kullanışlıdır). Özel karakter girildiğinde hata mesajı alınır.

Maksimum Uzunluk: Alana girilebilecek karakterlerin maksimum uzunluğunu belirler.

Örneğin:

Alana sadece harf ve rakam girilebiliyorsa özel karakter girildiğinde imzalayana uyarı verilir.

Sayı: Sadece Sayı girilebilir. Harf veya özel karakter girildiğinde hata mesajı alınır:

Değer Aralığı: Değer Aralığı isteğe bağlı bir ayardır. Değer aralığı belirtilmemişse tüm sayısal değerler girilebilir. Belirttiğiniz aralığa uygun olması için girilebilecek sayıyı sınırlamak amacıyla değer aralığını belirleyebilirsiniz.

Örneğin:

Belirtilen aralığın dışında bir sayı girildiğinde uyarı mesajı verilir.

Tarih: Bu alana, sadece sayı ve ters taksim işareti kullanılarak yalnızca tarih girilebilir. Tarih, varsayılan olarak aa/gg/yy olmak üzere ABD formatına ayarlıdır. Tarih Formatı seçeneğinin yanındaki açılır listeyi genişleterek girilen tarih değerinin formatını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Not:

Tarih doğrulama işlemiyle sadece girilen sayıların formatı ve aralığı kontrol edilir.

aa, aralığı 01-12 arasında sınırlar
gg, aralığı 01-31 arasında sınırlar
yy, aralığı 00-99 arasında sınırlar
yyyy, aralığı 0000-9999 arasında sınırlar

Teorik olarak, 06/31/13 gibi mevcut olmayan bir tarih değeri girilemez

Haziran ayı her zaman 30 çektiği için bu, teknik olarak geçersiz bir tarih değeridir. Ancak, tarih doğrulama işlemiyle geçerli takvim günleri yerine tarih değer aralıkları kontrol edildiği için (gg/aa/yy) bu tarih her şekilde kabul edilebilir.

Örneğin:

Tarih doğru formatta girilmediği için bir uyarı mesajı verilir.

Saat: Sayı ve iki nokta üst üste ‘ : ’ sembolü kullanılarak bir saat değeri girilebilir. Sadece tek bir Saat formatı kullanılabilir: ##:##


Bu alan doldurulurken, Saat değerinin girilebileceği formatı gösteren bir metin baloncuğu görüntülenir.

Not:

Metin karakterlerine izin verilmediği için Zaman Doğrulama ile ayarlanmış bir alanda AM/PM belirtilemez.

Örneğin:

Saat doğru formatta girilmediği için bir uyarı mesajı verilir.

İngiltere Posta Kodu: Sadece İngiliz formatında Posta kodu girilebilir.
Bu alan doldurulurken, İngiltere Posta Kodu değerinin girilebileceği formatı gösteren bir metin baloncuğu açılır.

ABD Posta Kodu: Sadece beş rakamdan oluşan sayısal Posta kodu girilebilir.
Bu alan doldurulurken, ABD Posta Kodu değerinin girilebileceği formatı gösteren bir metin baloncuğu açılır.

ABD Posta Kodu+4: Sadece beş rakamdan oluşan sayısal Posta kodu ile dört rakamlı ek teslim kodu girilebilir.


Bu alan doldurulurken, ABD Posta Kodu+4 değerinin girilebileceği formatı gösteren bir metin baloncuğu açılır.

Not:

Bu doğrulama kullanılırken teslim kodundaki ek dört rakam gereklidir.

Örneğin:

Posta kodu doğru formatta girilmediği için bir uyarı mesajı verilir.

Telefon: Bu doğrulamada sadece bir telefon numarası girilebilir.

Ülke ABD: ABD ayarı için on haneli bir sayının girilmesi gerekir. Parantez, tire veya boşluk kullanılarak sayılar ayrılabilir.

Örneğin, şu formatların tümü kabul edilir:
1234567890
123 456-7890
123-456-7890
(123)4567890
(123) 456 7890
(123)456-7890
(123) 456-7890

Bu alan doldurulurken, ABD Telefon Numarası değerinin girilebileceği formatın örneğini gösteren bir metin baloncuğu görüntülenir.

Ülke İngiltere: İngiltere ayarı için 11 haneli bir sayının girilmesi gerekir. İlk rakam sıfır olmalıdır. Parantez veya boşluk kullanılarak sayılar ayrılabilir

Örneğin, şu formatların tümü kabul edilir:
01234567891
01234 567891
01234 567 891
(01234)567891
(01234) 567891
(01234) 567 891

Bu alan doldurulurken, İngiltere Telefon Numarası değerinin girilebileceği formatın örneğini gösteren bir metin baloncuğu görüntülenir.

Örneğin:

Telefon numarası doğru formatta girilmediği için bir uyarı mesajı verilir.

Sosyal Güvenlik Numarası: Sadece dokuz haneli bir sayı girilebilir. Sadece iki format kabul edilir:

123456789
123-45-6789

Bu alan doldurulurken, Sosyal Güvenlik Numarası değerinin girilebileceği formatın örneğini gösteren bir metin baloncuğu açılır.

Örneğin:

Sosyal güvenlik numarası doğru formatta girilmediği için bir uyarı mesajı verilir.

E-posta adresi: Her e-posta adresi değeri girilebilir. İşlemle ilişkili e-posta adresinden farklı bir adres olabilir.

Bu alan doldurulurken, e-posta adresi değerinin girilebileceği formatın örneğini gösteren bir metin baloncuğu görüntülenir.

Not:

E-posta Adresi Alan Doğrulaması içeren bir Metin Alanı, e-posta Alan Türünden farklıdır. E-posta Adresi Doğrulaması, her e-posta adresinin girilmesine izin verir; oysaki, E-posta Alan Türü, imzalayanın e-posta adresiyle otomatik olarak doldurulan Salt Okunur bir alan oluşturur.

Örneğin:

E-posta adresi doğru formatta girilmediği için bir uyarı mesajı verilir.

Para Birimi: Yerel para birimi sembolleri ($,£) ve ondalık nokta kullanılarak veya kullanılmadan sayısal bir para birimi değeri girilebilir. Bir değer aralığı belirlemeyi de tercih edebilirsiniz.

Ülke: Alana girilen verilerin yanlış formatta olması halinde para birimi değerinin girilebileceği formatın örneğini gösteren bir metin baloncuğu görüntülenir.

ABD: $ sembolü isteğe bağlı olarak kullanılabilir

İngiltere: £ sembolü isteğe bağlı olarak kullanılabilir

Değer Aralığı: Girilebilecek para birimi değeri aralığını belirlemeyi tercih edebilirsiniz.

Yanlış bir değer girilmesi halinde ilgili alan için belirlenmiş olan kabul edilebilir değer aralığını gösteren bir metin baloncuğu görüntülenir.

Örneğin:

Para birimi doğru formatta girilmediği için bir uyarı mesajı verilir.

Yüzde: Bu doğrulamada, sadece sayı ve isteğe bağlı % sembolü girilebilir. Bir değer aralığı belirlemeyi de tercih edebilirsiniz.

Yanlış bir değer girilmesi halinde yüzde değeri için kabul edilen formatı gösteren bir metin baloncuğu görüntülenir.

Değer Aralığı: Girilebilecek Yüzde değeri aralığını belirlemeyi tercih edebilirsiniz.
Yanlış bir değer girilmesi durumunda ilgili alan için belirlenmiş olan kabul edilebilir değer aralığını gösteren bir metin baloncuğu görüntülenir.

Örneğin:

Bu doğrulanan alan türü için sadece sayı girilebildiğinden ötürü imzalayan bir uyarı mesajı alır.

Özel - Kurallı İfade: Özel doğrulama kontrolü sağlar ve hata mesajının görüntülenmesine olanak verir.

Kurallı İfade: İmzalayanın bilgi girmesine izin verilen veya verilmeyen kontrolü tanımlamak için kullanılır.

Hata Mesajı: Doğrulama karşılanmadığında kırmızı uyarı baloncuğunda görüntülenen özel hata mesajıdır.

Not:

Bu, ileri düzey bir kavramdır ve duruma göre farklı şekillerde kullanılabilir. Açıklama için bu sayfayı ziyaret edin.

  • Adobe Acrobat Sign "?i" ve "?-i" büyük/küçük harfe duyarsız metakarakterleri desteklemez

Örneğin:

Sadece geçerli kredi kartı numaralarına izin verildiğinden ötürü 1234-1234-1234-1234-1234 değerinin girilmesi doğrulamanın başarısız olmasına neden olur.

Özel - Formül: Bir hesap oluşturmak ve beklenen giriş veya çözümle hesabı karşılaştırmak için kullanılır.

Formül: Buraya özel bir formül girilebilir veya hesaplama oluşturucu kullanılabilir.

Hata Mesajı: Doğrulama karşılanmadığında kırmızı uyarı baloncuğunda görüntülenen özel hata mesajıdır.

Örneğin:

Formül sonucunda, bu alanda değer olarak "0" sayısına izin verilmeyen bir doğrulama elde edilmektedir.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın