Kullanıcı Kılavuzu İptal

Form alanlarını doğrulama

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Özel e-posta şablonları
   6. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Senet kağıdı için eOriginal ile elektronik olarak kasaya alma
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 2. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
 1. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 2. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 3. Sözleşmeleri Yönetme 
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 4. Denetim Raporu
 5. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

Alan doğrulamaları

Sözleşme form alanlarını, sadece belirli bir veri formatının girilebileceği şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bir form alanında, varsayılan olarak harf, sayı veya özel karakterlerden oluşan bir kombinasyona izin verilir: `~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;’:”,./<>?£

Yalnızca alana belirli formattaki verilerin girilmesine izin vermek istiyorsanız doğrulama kullanın. Doğrulama başarılı olmadığı takdirde, formda kırmızı renkli bir uyarı balonu görüntülenir ve alan doğrulanıncaya kadar form elektronik olarak imzalanamaz.

Sürüklenip bırakılabilen içerik oluşturma ortamında, alanı çift tıklatıp Doğrulama listesinden bir seçenek belirleyerek alan için doğrulama ayarlayabilirsiniz.

Geçerli doğrulamalar şunlardır:

Dize: Girilebilecek verileri (karakter türlerini) seçmenizi sağlar. Giriş için maksimum uzunluğu da belirleyebilirsiniz.

Karakter Kümesi: Herhangi Biri: Doğrulama yapılmamasıyla aynı şeydir; harfler, sayılar veya özel karakterler gibi herhangi bir giriş kabul edilir.

Harfler: Sadece Harf girilebilir. Sayı veya özel karakter girildiğinde hata mesajı alınır.

Haneler: Sadece Sayı girilebilir. Harf veya özel karakter girildiğinde hata mesajı alınır.

Harfler veya Sayılar: Sadece Sayı ve harf girilebilir (adres alanları için kullanışlıdır). Özel karakter girildiğinde hata mesajı alınır.

Maksimum Uzunluk: Alana girilebilecek karakterlerin maksimum uzunluğunu belirler.

Örneğin:

Alana sadece harf ve rakam girilebiliyorsa özel karakter girildiğinde imzalayana uyarı verilir.

Sayı: Sadece Sayı girilebilir. Harf veya özel karakter girildiğinde hata mesajı alınır:

Değer Aralığı: Değer Aralığı isteğe bağlı bir ayardır. Değer aralığı belirtilmemişse tüm sayısal değerler girilebilir. Belirttiğiniz aralığa uygun olması için girilebilecek sayıyı sınırlamak amacıyla değer aralığını belirleyebilirsiniz.

Örneğin:

Belirtilen aralığın dışında bir sayı girildiğinde uyarı mesajı verilir.

Tarih: Bu alana, sadece sayı ve ters taksim işareti kullanılarak yalnızca tarih girilebilir. Tarih, varsayılan olarak aa/gg/yy olmak üzere ABD formatına ayarlıdır. Tarih Formatı seçeneğinin yanındaki açılır listeyi genişleterek girilen tarih değerinin formatını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Not:

Tarih doğrulama işlemiyle sadece girilen sayıların formatı ve aralığı kontrol edilir.

aa, aralığı 01-12 arasında sınırlar
gg, aralığı 01-31 arasında sınırlar
yy, aralığı 00-99 arasında sınırlar
yyyy, aralığı 0000-9999 arasında sınırlar

Teorik olarak, 06/31/13 gibi mevcut olmayan bir tarih değeri girilemez

Haziran ayı her zaman 30 çektiği için bu, teknik olarak geçersiz bir tarih değeridir. Ancak, tarih doğrulama işlemiyle geçerli takvim günleri yerine tarih değer aralıkları kontrol edildiği için (gg/aa/yy) bu tarih her şekilde kabul edilebilir.

Örneğin:

Tarih doğru formatta girilmediği için bir uyarı mesajı verilir.

Saat: Sayı ve iki nokta üst üste ‘ : ’ sembolü kullanılarak bir saat değeri girilebilir. Sadece tek bir Saat formatı kullanılabilir: ##:##


Bu alan doldurulurken, Saat değerinin girilebileceği formatı gösteren bir metin baloncuğu görüntülenir.

Not:

Metin karakterlerine izin verilmediği için Zaman Doğrulama ile ayarlanmış bir alanda AM/PM belirtilemez.

Örneğin:

Saat doğru formatta girilmediği için bir uyarı mesajı verilir.

İngiltere Posta Kodu: Sadece İngiliz formatında Posta kodu girilebilir.
Bu alan doldurulurken, İngiltere Posta Kodu değerinin girilebileceği formatı gösteren bir metin baloncuğu açılır.

ABD Posta Kodu: Sadece beş rakamdan oluşan sayısal Posta kodu girilebilir.
Bu alan doldurulurken, ABD Posta Kodu değerinin girilebileceği formatı gösteren bir metin baloncuğu açılır.

ABD Posta Kodu+4: Sadece beş rakamdan oluşan sayısal Posta kodu ile dört rakamlı ek teslim kodu girilebilir.


Bu alan doldurulurken, ABD Posta Kodu+4 değerinin girilebileceği formatı gösteren bir metin baloncuğu açılır.

Not:

Bu doğrulama kullanılırken teslim kodundaki ek dört rakam gereklidir.

Örneğin:

Posta kodu doğru formatta girilmediği için bir uyarı mesajı verilir.

Telefon: Bu doğrulamada sadece bir telefon numarası girilebilir.

Ülke ABD: ABD ayarı için on haneli bir sayının girilmesi gerekir. Parantez, tire veya boşluk kullanılarak sayılar ayrılabilir.

Örneğin, şu formatların tümü kabul edilir:
1234567890
123 456-7890
123-456-7890
(123)4567890
(123) 456 7890
(123)456-7890
(123) 456-7890

Bu alan doldurulurken, ABD Telefon Numarası değerinin girilebileceği formatın örneğini gösteren bir metin baloncuğu görüntülenir.

Ülke İngiltere: İngiltere ayarı için 11 haneli bir sayının girilmesi gerekir. İlk rakam sıfır olmalıdır. Parantez veya boşluk kullanılarak sayılar ayrılabilir

Örneğin, şu formatların tümü kabul edilir:
01234567891
01234 567891
01234 567 891
(01234)567891
(01234) 567891
(01234) 567 891

Bu alan doldurulurken, İngiltere Telefon Numarası değerinin girilebileceği formatın örneğini gösteren bir metin baloncuğu görüntülenir.

Örneğin:

Telefon numarası doğru formatta girilmediği için bir uyarı mesajı verilir.

Sosyal Güvenlik Numarası: Sadece dokuz haneli bir sayı girilebilir. Sadece iki format kabul edilir:

123456789
123-45-6789

Bu alan doldurulurken, Sosyal Güvenlik Numarası değerinin girilebileceği formatın örneğini gösteren bir metin baloncuğu açılır.

Örneğin:

Sosyal güvenlik numarası doğru formatta girilmediği için bir uyarı mesajı verilir.

E-posta adresi: Her e-posta adresi değeri girilebilir. İşlemle ilişkili e-posta adresinden farklı bir adres olabilir.

Bu alan doldurulurken, e-posta adresi değerinin girilebileceği formatın örneğini gösteren bir metin baloncuğu görüntülenir.

Not:

E-posta Adresi Alan Doğrulaması içeren bir Metin Alanı, e-posta Alan Türünden farklıdır. E-posta Adresi Doğrulaması, her e-posta adresinin girilmesine izin verir; oysaki, E-posta Alan Türü, imzalayanın e-posta adresiyle otomatik olarak doldurulan Salt Okunur bir alan oluşturur.

Örneğin:

E-posta adresi doğru formatta girilmediği için bir uyarı mesajı verilir.

Para Birimi: Yerel para birimi sembolleri ($,£) ve ondalık nokta kullanılarak veya kullanılmadan sayısal bir para birimi değeri girilebilir. Bir değer aralığı belirlemeyi de tercih edebilirsiniz.

Ülke: Alana girilen verilerin yanlış formatta olması halinde para birimi değerinin girilebileceği formatın örneğini gösteren bir metin baloncuğu görüntülenir.

ABD: $ sembolü isteğe bağlı olarak kullanılabilir

İngiltere: £ sembolü isteğe bağlı olarak kullanılabilir

Değer Aralığı: Girilebilecek para birimi değeri aralığını belirlemeyi tercih edebilirsiniz.

Yanlış bir değer girilmesi halinde ilgili alan için belirlenmiş olan kabul edilebilir değer aralığını gösteren bir metin baloncuğu görüntülenir.

Örneğin:

Para birimi doğru formatta girilmediği için bir uyarı mesajı verilir.

Yüzde: Bu doğrulamada, sadece sayı ve isteğe bağlı % sembolü girilebilir. Bir değer aralığı belirlemeyi de tercih edebilirsiniz.

Yanlış bir değer girilmesi halinde yüzde değeri için kabul edilen formatı gösteren bir metin baloncuğu görüntülenir.

Değer Aralığı: Girilebilecek Yüzde değeri aralığını belirlemeyi tercih edebilirsiniz.
Yanlış bir değer girilmesi durumunda ilgili alan için belirlenmiş olan kabul edilebilir değer aralığını gösteren bir metin baloncuğu görüntülenir.

Örneğin:

Bu doğrulanan alan türü için sadece sayı girilebildiğinden ötürü imzalayan bir uyarı mesajı alır.

Özel - Kurallı İfade: Özel doğrulama kontrolü sağlar ve hata mesajının görüntülenmesine olanak verir.

Kurallı İfade: İmzalayanın bilgi girmesine izin verilen veya verilmeyen kontrolü tanımlamak için kullanılır.

Hata Mesajı: Doğrulama karşılanmadığında kırmızı uyarı baloncuğunda görüntülenen özel hata mesajıdır.

Not:

Bu, ileri düzey bir kavramdır ve duruma göre farklı şekillerde kullanılabilir. Açıklama için bu sayfayı ziyaret edin.

 • Adobe Acrobat Sign "?i" ve "?-i" büyük/küçük harfe duyarsız metakarakterleri desteklemez

Örneğin:

Sadece geçerli kredi kartı numaralarına izin verildiğinden ötürü 1234-1234-1234-1234-1234 değerinin girilmesi doğrulamanın başarısız olmasına neden olur.

Özel - Formül: Bir hesap oluşturmak ve beklenen giriş veya çözümle hesabı karşılaştırmak için kullanılır.

Formül: Buraya özel bir formül girilebilir veya hesaplama oluşturucu kullanılabilir.

Hata Mesajı: Doğrulama karşılanmadığında kırmızı uyarı baloncuğunda görüntülenen özel hata mesajıdır.

Örneğin:

Formül sonucunda, bu alanda değer olarak "0" sayısına izin verilmeyen bir doğrulama elde edilmektedir.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?