סידור עמודי מסמך לצורך הדפסת חוברת

התכונה Print Booklet מאפשרת ליצור כפולות מדפסת להדפסה מקצועית. לדוגמה, אם עורכים חוברת בת 8 עמודים, העמודים יופיעו בסדר רציף בחלון הפריסה. לעומת זאת, בכפולות מדפסת, עמוד 2 ימוקם ליד עמוד 7, כך שבעת הדפסת שני העמודים על אותו גיליון, ולאחר קיפול והדבקה, העמודים יימצאו בסדר הנכון שלהם.

סידור עמודי מסמך לצורך הדפסת חוברת
עמודים מופיעים ברצף בחלון הפריסה, אך הם מודפסים בסדר אחר, באופן שהעמודים יופיעו במיקום הנכון לאחר הקיפול והכריכה.

התהליך של יצירת כפולת מדפסת מכפולות הפריסה נקרא סדר-דפוס. בשעת סידור עמודים, ניתן לשנות הגדרות כדי להתאים את הריווח בין עמודים, שוליים, גלישה וחריגה. הפריסה של מסמך InDesign אינה מושפעת, משום שסדר-הדפוס בשלמותו מטופל בתהליך הדפוס. אין סידור אקראי או סיבוב של עמודים במסמך.

Jeff Witchel מ-Infiniteskills.com מספק הדגמה בנושא הדפסת חוברות דרך המדפסת השולחנית.

הערה:

לא ניתן ליצור מסמך חדש המבוסס על עמודים שבוצע עליהם סדר-דפוס. בנוסף, אם המסמך כולל מספר גדלים של עמודים, ניתן להשתמש באפשרות Print Booklet כדי לבצע סדר-דפוס על עמודי המסמך.

 1. בחר File >‏ Print Booklet.
 2. אם הגדרת מדפסת קבועה מראש כוללת את ההגדרות הרצויות, בחר בה בתפריט Print Preset.

  כדי להשתמש בהגדרות ההדפסה (המופיעות בתיבת הדו-שיח Print) של המסמך הנוכחי, בחר באפשרות Current Document Settings בתפריט Print Preset.

 3. אם אין ברצונך לבצע סדר-דפוס על כל המסמך, בחר Range באזור Setup וציין אילו עמודים לכלול בסדר-הדפוס.

  השתמש במקפים להפרדה בין מספרי עמודים רציפים, ובפסיקים למספרי עמודים לא רציפים. למשל, אם מקלידים 3-7, 16, יתבצע סדר-דפוס על עמודים 3 עד 7 ועל עמוד 16.

  הערה:

  אם מחלקים את המסמך למקטעים של מספרי עמוד, יש להקליד את מספרי המקטעים (כגון Sec2:11) בשדה Range.

 4. לשינוי הגדרות כגון סימוני מדפסת ופלט צבע, לחץ על Print Settings. היעזר באפשרויות מצד שמאל כדי לשנות הגדרות בהתאם לצורך ולחץ על OK.
 5. בתיבת הדו-שיח Print Booklet, ציין אפשרויות הגדרת חוברת נוספות בהתאם לצורך ולחץ על Print.

הערה:

מספר העמודים בחוברת יהיה תמיד כפולה של ארבע. בעת הדפסה למדפסת PDF, דפים ריקים יתווספו לקובץ ה-PDF ליצירת החוברת.

Adobe ממליצה על

Adobe ממליצה על
<a href="http://goo.gl/S6UUj">
SHSUWatkins

סוגי חוברות

ניתן לבחור מבין שלושה סוגי סדר-דפוס: ‎2-up Saddle Stitch,‏ 2‎-up Perfect Bound ו-Consecutive.

2‎-up Saddle Stitch

יוצר כפולת מדפסת של שני עמודים, זה לצד זה. כפולות מדפסת אלה מתאימות להדפסה על שני הצדדים של הדף, איסוף, קיפול והידוק בסיכות. InDesign מוסיף עמודים ריקים בהתאם לצורך בסוף המסמך. האפשרויות Space Between Pages‏, Bleed Between Pages ו-Signature Size אינן זמינות כשבוחרים באפשרות 2‎‑up Saddle Stitch.

Print Booklet כופה דפים בהתבסס על ההגדרה Binding. אם המסמך הוא בעל הגדרת Right to Left Binding, האפשרות Print Booklet תכפה דפים בהתאם. בחר File ‏>‏ Document Setup כדי להציג את ההגדרה Binding של המסמך.

סוגי חוברות
יצירת כפולת מדפסת לעלון חדשות בן 24 עמודים בשחור-לבן בעזרת האפשרות 2‎‑up Saddle Stitch יוצרת 12 כפולות.

‎2-up Perfect Bound

יוצר כפולות מדפסת של שני עמודים זה לצד זה, המתאימים לגודל גיליון הדפוס שצוין. כפולות מדפסת אלה מתאימות להדפסה על שני הצדדים של הדף, חיתוך וכריכה בשיטת ההדבקה. אם מספר העמודים שיש לבצע עליהם סדר-דפוס אינו מתחלק באופן שווה בגודל גיליון הדפוס, InDesign מוסיף עמודים ריקים בסוף המסמך, בהתאם לצורך.

האפשרות ‎2-up Perfect Bound מחולקת לארבעה גיליונות דפוס
האפשרות ‎2-up Perfect Bound מחולקת לארבעה גיליונות דפוס

אם חוברת בשחור-לבן כוללת כריכה בצבע, ניתן ליצור שני סוגי סדר-דפוס נפרדים מאותו מסמך: סדר-דפוס אחד לחזית הכריכה, לעמוד הפנימי של חזית הכריכה, לעמוד הפנימי של גב הכריכה ולגב הכריכה, וסדר-דפוס שני ל-24 העמודים שבתוך החוברת. להפקת גליון הדפוס בצבע, לחץ על Range באזור Pages שבאזור Setup והקלד 1‑2, 27-28 (או מספרים אחרים של מקטעי העמודים המתאימים). להפקת העמודים הפנימיים בשחור-לבן, הקלד 3-26 בתיבת הטקסט Range.

חוברת בת 28 עמודים עם כריכה בצבע
חוברת בת 28 עמודים עם כריכה בצבע

A. גליון דפוס בצבע לכריכה B. עמוד פנימי בשחור-לבן 

Consecutive

יוצר לוח של שניים, שלושה או ארבעה עמודים המתאים לחוברת או לעלון מקופלים. האפשרויות Bleed Between Pages‏, Creep ו-Signature Size אינן זמינות כשבוחרים באפשרות ‏Consecutive.‏

לדוגמה, אם ברצונך ליצור כפולות מדפסת לעלון קלאסי של 6 דפים עם שלושה קיפולים, בחר באפשרות ‎3-up Consecutive. ייתכן שאתה רגיל להגדיר מסמכים עם שלושה קיפולים כעמוד אחד עם שלושה טורים שונים. בסדר-דפוס ב-InDesign, ניתן פשוט ליצור עמודים בגודל כל דף.

‎3-Up Consecutive
‎3-Up Consecutive

אפשרויות ריווח, גלישה ושוליים להדפסת חוברת

ניתן לשנות את האפשרויות הבאות באזור Setup בתיבת הדו-שיח Print Booklet.

Space Between Pages

מציין את גודל הרווח בין העמודים (צד ימין של העמוד השמאלי וצד שמאל של העמוד הימני). ניתן לציין ערך Space Between Pages לכל סוגי החוברות, פרט לסוג Saddle Stitch.

במקרה של מסמכי Perfect Bound, אם מזינים חריגה פנימה (עם ערך שלילי), הערך של האפשרות Space Between Pages הוא כרוחב הערך של האפשרות Creep. אם יוצרים ידנית גיליונות דפוס (לדוגמה, אם יש דפים שונים באותו מסמך), ניתן להזין ערך באפשרות Space Between Pages לציון התחלת החריגה לכפולות השייכות לגיליונות שונים.

Bleed Between Pages

מציין את גודל השטח המשמש כדי לאפשר למרכיבי עמוד לחרוג לתוך הרווח בכפולות מדפסת בסגנון ‏Perfect Bound.‏ אפשרות זו נקראת לעתים עיתוק). שדה זה מקבל ערכים בין 0 למחצית מהערך בשדה Space Between Pages. ניתן לציין אפשרות זו רק כשבוחרים באפשרות ‎2-up Perfect Bound.

Creep

מציין את גודל השטח הנדרש כדי לאפשר את עובי הנייר והקיפול של כל גיליון דפוס. ברוב המקרים, ייתכן שתרצה לציין ערך שלילי כדי ליצור אפקט של שיקוע. ניתן לציין ערך Creep לסוגי החוברות 2‎-up Saddle Stitch ו-2‎-up Perfect Bound. (ראה הבנת המשמעות של חריגה.)

Signature Size

מציין את מספר העמודים בכל גיליון דפוס במסמכים עם כריכת 2‎-up Perfect Bound. אם מספר העמודים שיש לבצע עליהם סדר-דפוס אינו מחולק באופן שווה בערך ה-Signature Size, עמודים ריקים יתווספו בסוף המסמך, בהתאם לצורך.

Automatically Adjust To Fit Marks And Bleeds

מאפשר ל-InDesign לחשב את השוליים כך שיתאימו לגלישות וליתר אפשרויות סימוני המדפסת המוגדרות כרגע. השדות תחת Margins מוצגים באפור כשאפשרות זו נבחרה, אך הם משקפים את הערכים הממשיים שישמשו להתאמת סימונים וגלישה. אם תבטל את הסימון באפשרות זו, תוכל להתאים את ערכי השוליים ידנית.

Margins

מציין את גודל השטח המקיף את כפולת המדפסת לאחר החיתוך. כדי לציין ערכים בשדות Top‏, Bottom‏, Left ו-Right, בטל את הסימון באפשרות Automatically Adjust To Fit Marks And Bleeds והגדל את הערכים כדי להוסיף רווח נוסף מעבר לסימונים ולגלישה של ברירת המחדל. ‏(הקטנת הערכים עלולה לגרום לחיתוך הסימונים והגלישה). ניתן לציין ערכי שוליים לכל סוגי ההדפסה של חוברות.

Print Blank Printer Spreads

אם מספר העמודים שיש לבצע עליהם סדר-דפוס אינו מתחלק באופן שווה בגודל גיליון הדפוס, עמודים ריקים או כפולות ריקות יתווספו בסוף המסמך. השתמש באפשרות זו כדי לקבוע אם להדפיס כפולות ריקות אלה שבסוף המסמך. שים לב שהדפסת עמודים ריקים אחרים במסמך נשלטת על-ידי האפשרות Print Blank Pages בתיבת הדו-שיח Print.

הבנת המשמעות של חריגה

חריגה (Creep) מציינת את המרחק של הזזת העמודים מהשידרה לצורך התאמת עובי הנייר והקיפול במסמכים עם כריכה מסוג Saddle Stitch ו-Perfect Bound.‏ InDesign מחשיב את ה"כריכה" של המסמך הסופי ככפולת המדפסת החיצונית ביותר, ואילו "הקיפול במרכז" נחשב לכפולת המדפסת הפנימית ביותר. המונח גיליון מייצג שתי כפולות מדפסת: חזית הגיליון וגב הגיליון. דרגת החריגה מחושבת באמצעות חלוקת ערך החריגה שצוין במספר הגיליונות הכולל, פחות אחת.

בעת ציון ערך חריגה חיובי, הקיפול במרכז אינו משתנה, אך העמודים בגיליונות החיצוניים מתרחקים מהשידרה. בעת ציון ערך חריגה שלילי, הכריכה אינה משתנה, אך העמודים בגיליונות הפנימיים מתקרבים לשידרה.

לדוגמה, מסמך בן 16 עמודים של של InDesign יכול לכלול שמונה כפולות מדפסת או ארבעה גיליונות. חזית הגיליון הראשון תכלול את כפולת המדפסת הראשונה (עמודים 16 ו-1), ואילו גב הגיליון הראשון יכלול את כפולת המדפסת השניה (עמודים 2 ו-15).

אם ערך החריגה בדוגמה זו הוא 24 נקודות (כמות מופרזת לצורכי הדגמה בלבד), דרגת החריגה תהיה 8 נקודות לגיליון (24 חלקי 3). גודל החריגה שיופעל על הגיליון הפנימי ביותר יהיה 24 נקודות, גודל החריגה שיופעל על הגיליון השלישי יהיה 16 נקודות, וגודל החריגה שיופעל על הגיליון השני יהיה 8 נקודות. לא תופעל חריגה על הגיליון הראשון והחיצוני ביותר.

גודל החריגה של גיליון עוקב יופחת לפי דרגת החריגה. לסיכום, כל עמוד בגיליון הפנימי ביותר מורחק ב-12 נקודות (מחצית מערך החריגה של 24 נקודות לגיליון זה) מהשידרה, כל עמוד בגיליון השלישי מורחק ב-8 נקודות (מחצית מערך החריגה של 16 נקודות לגיליון זה) מהשידרה, וכל עמוד בגיליון השני מורחק ב-4 נקודות (מחצית מערך החריגה של 8 נקודות לגיליון זה) מהשידרה.

תצוגה מקדימה או תצוגה של פרטי סיכום להדפסת חוברת

האזור Preview בתיבת הדו-שיח Print Booklet מאפשר להציג תמונות ממוזערות בצבע של כפולות המדפסת שנוצרו בסגנון סדר-הדפוס שנבחר. ניתן גם לראות את סימוני המדפסת שנבחרו בתיבת הדו-שיח Print.

 1. בחר File >‏ Print Booklet.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על Preview בצד שמאל של תיבת הדו-שיח. כדי לדפדף בין כפולות המדפסת, לחץ על חיצי הגלילה. לחץ על חץ הגלילה השמאלי לחזרה לכפולות קודמות. ניתן גם לגרור את תיבת הגלילה לשינוי כפולות המדפסת.

  • לחץ על Summary מצד שמאל של תיבת הדו-שיח Print Booklet כדי להציג סיכום של הגדרות החוברת הנוכחיות. בדוק בתחתית האזור Summary אם יש הגדרות מתנגשות.

הערה:

אם תלחץ על Print Settings ותשנה את ההגדרות בתיבת הדו-שיח Print, תוכל לצפות באפקט של ההגדרות שהשתנו באזור Preview.

פתרון בעיות בהדפסת חוברות

שים לב לנושאים הבאים בעת הדפסת חוברות.

לא ניתן ליצור מסמך חדש

למרבה הצער, לא ניתן ליצור מסמך InDesign חדש עם עמודים שבוצע עליהם סדר-דפוס. ניתן להדפיס את המסמך שבוצע עליו סדר-דפוס או ליצור קובץ PDF.

עמודים ריקים אינם נכללים

ניתן להוסיף עמודים ריקים במרכז המסמך כדי להבטיח שיהיו מספיק עמודים בכל כפולת מדפסת. עם זאת, אם עמודים אלה אינם מכילים טקסט או אובייקטים, יתכן שהם לא יזוהו, ודפים ריקים נוספים יתווספו בסוף המסמך. כדי להבטיח שהדפים הריקים שהוספת ייכללו במסמך שבוצע עליו סדר-דפוס, לחץ על Print Settings בתיבת הדו-שיח Print Booklet ולאחר מכן בחר באפשרות Print Blank Pages ולחץ על OK.

הדפסה משני צידי העמוד ללא מדפסת דופלקס

השתמש באפשרויות Odd Pages Only ו-Even Pages Only ב-Adobe Acrobat או ב-InDesign. לאחר הדפסת סדרה אחת, הפוך את העמודים, טען אותם במדפסת והדפס את יתר העמודים. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, הדפס מסמך מבחן כדי לראות באיזה כיוון וסדר יש להוסיף את העמודים למדפסת.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת