ייצוא תוכן ל-EPUB‏ | CS5.5

ניתן לייצא מסמך או ספר כספר אלקטרוני הניתן להזרמה מחדש, בתבנית EPUB התואמת לתוכנת Adobe Digital Editions ולתוכנות נוספים של ספרים אלקטרונים.

  1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • פתח את המסמך ובחר File‏ > Export.

    • פתח ספר ובחר Export Book to EPUB מתפריט החלונית Book.

  2. ציין שם קובץ ומיקום.

  3. בחר EPUB מהרשימה Save as Type ולאחר מכן לחץ על Save.

  4. בתיבת הדו-שיח EPUB Export Options, ציין את האפשרויות הרצויות באזורים General‏, Image ו- Contents.

InDesign יוצר קובץ epub. יחיד הכולל תוכן מבוסס XHTML. אם האפשרות צוינה, הקובץ המיוצא עשוי לכלול תמונת כריכה. תמונת הכריכה נוצרת מתמונה או מביצוע רסטר לעמוד הראשון במסמך שצוין (או של מסמך מקור הסגנון אם נבחר ספר). התמונה הממוזערת משמשת לתיאור הספר בקוראי EPUB או בתצוגה של ספריית Digital Editions Reader. להצגת הקובץ, אתה זקוק לקורא EPUB. ניתן גם להשתמש בתוכנת Adobe Digital Editions, שניתן להורידה חינם מאתר האינטרנט של Adobe.

הערה:

קובץ EPUB הוא ביסודו של דבר קובץ ZIP. לתצוגה ולעריכה של התוכן של קובץ EPUB, שנה את הסיומת מ- EPUB ל- ZIP ולאחר מכן פרוס את תוכן הקובץ הדחוס. אפשרות זו שימושית במיוחד לעריכת קובץ ה- CSS.

הערה:

אובייקטים של InDesign, כגון מסגרות טקסט ואובייקטים שמכילים תמונות שמוקמו במסמך, תמיד מיוצאים בעת בחירה באפשרות הסידור Based on Page Layout. לא מתבצע ייצוא של אובייקטים ריקים, אלא אם כן החלת הגדרה על אובייקט InDesign באמצעות Object Export Options כדי לייצא אותו כקובץ JPEG‏, GIF או PNG.

משאבי EPUB

השתמש בקישורים הבאים לקבלת מידע נוסף על תבנית EPUB.

אפשרויות ייצוא כלליות של EPUB

האזור General בתיבת הדו-שיח EPUB Export Options כולל את האפשרויות הבאות:

Include Document Metadata

מטא-נתונים מהמסמך (או מסמך מקור הסגנון אם נבחר ספר) נכללים בקובץ המיוצא.

Add Publisher Entry

מציין את פרטי המוציא לאור המופיעים במטא-נתונים של הספר האלקטרוני. ניתן לציין כתובת URL כדי שמשתמש שיקבל את הספר האלקטרוני יוכל לבקר באתר האינטרנט של המוציא לאור.

Unique Identifier

כל מסמך EPUB מצריך מזהה ייחודי. ניתן לציין את תכונת המזהה הייחודי. אם תשאיר שדה זה ריק, ייווצר מזהה ייחודי באופן אוטומטי.

EPUB Cover

מציין את תמונת הכריכה של הספר האלקטרוני. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

No Cover Image

כשאפשרות זו מסומנת, תמונת כריכה אינה נוספת לספר האלקטרוני.

Rasterize First Page

אם אפשרות זו מסומנת, נוצר קובץ תמונה מביצוע רסטר לעמוד הראשון של הספר האלקטרוני לשימוש ככריכה.

Use Existing Image File

כאשר אפשרות זו מסומנת, ניתן לציין תמונה במחשב לשימוש ככריכה.

Book Margin

ציין שוליים פשוטים ביחידות EM או בפיקסלים. ציון שוליים ביחידות EM עדיף עבור תאימות של מסכים מרובים. ערך זהה מוחל על כל השוליים: עליונים, תחתונים, שמאליים וימניים.

Bullets

בחר Map To Unordered List כדי להמיר פסקאות עם תבליטים לרשימות פריטים, המעוצבות ב- HTML בעזרת התג <ul>. בחר Convert To Text כדי לעצב תווים עם תבליטים כטקסט בעזרת התג <p>. אם השתמשת בתבליטים אוטומטיים מקוריים של InDesign, תבליטי משנה גם ייכללו.

Numbers

קובע כיצד יומרו מספרים בקובץ HTML. אם השתמשת במספור אוטומטי מקורי של InDesign, תבליטי משנה גם ייכללו

Map To Ordered List

ממיר רשימות ממוספרות לרשימות פריטים, המעוצבות ב-HTML בעזרת התג <ol>.

Map To Static Ordered List

ממיר רשימות ממוספרות לרשימות פריטים, אך מקצה את התכונה <value> לפי מספר הפסקה הנוכחי ב-InDesign.

Convert To Text

ממיר רשימות ממוספרות לפסקאות המתחילות במספר הפסקה הנוכחי כטקסט.

View EPUB After Exporting

מפעיל את Adobe Digital Editions Reader, אם הוא קיים במערכת.

אפשרויות תמונות של EPUB

המקטע Images בתיבת הדו שיח Digital Editions Export Options כולל את האפשרויות הבאות: מתפריט Image Conversion, קבע כיצד יתבצע ייצוא תמונות ל- HTML.

Preserve Appearance from Layout

סמן אפשרות זו כדי לקבל את תכונות האובייקט של התמונה בירושה מהפריסה.

Resolution (ppi)‎

ציין את רזולוציית התמונות בפיקסלים לאינץ' (ppi). בעוד מערכות הפעלה משתמשות בתקן של ‎72 ‎ppi או ‎96 ppi, הטווח של התקנים ניידים נע מ-132‎ ppi ‏(iPad), דרך ‎172 ppi ‏(Sony Reader) וכלה בלמעלה מ-‎300 ppi ‏(iPhone 4). ניתן לציין ערך ppi עבור כל אובייקט שנבחר. הערכים כוללים את 72, 96, 150 (ממוצע עבור כל התקני הספרים האלקטרוניים כיום) ו- 300.

Image Size

ציין אם ברצונך שגודל התמונה יישאר קבוע או ישתנה בהתאם לעמוד. האפשרות Relative to Page Size מגדירה ערך יחסי באחוזים שמבוסס על היחס בין גודל התמונה לרוחב העמוד ב- InDesign. אפשרות זו משנה את גודל התמונות באופן פרופורציונלי, בהתאם לרוחב של אזור הקריאה.

Image Alignment and Spacing

ציין את יישור התמונה ואת העיבוי שמאלה, למרכז, ימינה, למעלה ולמטה.

Insert Page Break

סמן אפשרות זו כדי להכניס מעברי עמוד עם תמונות. ניתן להוסיף מעברי עמוד מסוג Before Image‏, After Image, או Before and After Image.

Settings Apply to Anchored Objects

סמן אפשרות זו כדי להחיל הגדרות אלה על כל האובייקטים המעוגנים.

Image Conversion

מאפשר לבחור לאיזו תבנית להמיר את התמונות הממוטבות במסמך: GIF‏, JPEG או PNG. בחר Automatic כדי לאפשר ל- InDesign לקבוע באיזו תבנית להשתמש בכל מקרה. בחירה ב- PNG תבטל את הגדרות דחיסת התמונות.; השתמש ב- PNG עבור תמונות ללא אובדן נתונים או תמונות שכוללות שקיפות.

GIF Options (Palette)‎

מאפשר לשלוט באופן שבו InDesign מטפל בצבעים במהלך יצירת קובצי GIF ממוטבים. תבנית GIF משתמשת בלוח צבעים מוגבל, הכולל 256 צבעים לכל היותר.

בחר Adaptive ליצירת לוח צבעים המשתמש במדגם מייצג של צבעים בגרפיקה ללא מיזוג צבעים (ערבוב נקודות צבע קטנות להדמיית צבעים נוספים). בחר Web ליצירת לוח של צבעים בטוחים לאינטרנט, שמהווים תת-ערכה של צבעי המערכת של Windows ושל Mac OS. בחר System (Win)‎ או System (Mac)‎ ליצירת לוח צבעים המשתמש בלוח הצבעים המובנה של המערכת. אפשרות זו עלולה לגרום לתוצאות לא צפויות.

בחר Interlace כדי לטעון את התמונות בהדרגה על-ידי מילוי השורות החסרות. כאשר אפשרות זו אינה מסומנת, התמונה תיראה מטושטשת ותהפוך לחדה בהדרגה ככל שהיא תתקרב לרזולוציה מלאה.

JPEG Options (Image Quality)‎

קובע את היחס בין רמת הדחיסה (לקבלת קבצים קטנים יותר) לבין איכות התמונה לכל תמונת JPEG שנוצרת. האפשרות Low יוצרת את הקובץ הקטן ביותר ואת איכות התמונה הנמוכה ביותר.

JPEG Options (Format Method)‎

קובע באיזו מהירות מוצגות תמונות JPEG כאשר הקובץ שכולל את התמונות נפתח באינטרנט. בחר Progressive כדי שתמונות JPEG יוצגו בהדרגה ובפירוט הולך וגדל תוך כדי ההורדה. ‏(קבצים הנוצרים בעזרת אפשרות זו הם גדולים מעט יותר ודורשים יותר זיכרון RAM לצורך תצוגה). בחר Baseline כדי להציג קובצי JPEG רק בתום ההורדה. בזמן ההורדה מיקום התמונה יסומן באמצעות מציין מיקום.

Ignore Object Conversion Settings

מתעלם מאפשרויות Object Export Options שהוחלו על תמונות בודדות. ראה החלת אפשרויות ייצוא אובייקטים.

אפשרויות תוכן EPUB

האזור Contents בתיבת הדו-שיח EPUB Options כולל את האפשרויות הבאות:

Format For EPUB Content

ציין אם ברצונך להשתמש בתבנית XHTML או DTBook‏. DTBook היא תבנית מיוחדת שמיועדת לקוראים לקויי ראייה.

Use InDesign TOC Style

בחר באפשרות זו אם ברצונך ליצור תוכן עניינים בהתאם לסגנון תוכן העניינים שנבחר‬. בתפריט TOC Style, ציין את סגנון תוכן העניינים שבו ברצונך להשתמש כדי ליצור את תוכן העניינים בספר האלקטרוני. באפשרותך לבחור Layout‏ > Table Of Contents Styles כדי ליצור סגנון תוכן עניינים מיוחד עבור הספר האלקטרוני שלך.

Break Document at Paragraph Style

ניתן לפצל את הספר האלקטרוני בסגנון הפסקה שצוין. פיצול גורם להגדלת המספר של קובצי HTML בחבילת EPUB, אך הוא שימושי בחלוקת קבצים ארוכים ושיפור הביצועים של קוראי EPUB.

Place Footnote After Paragraph

סמן אפשרות זו כדי למקם הערות שוליים אחרי הפסקה. כאשר אפשרות זו אינה מסומנת, הערות שוליים מומרות להערות סיום.

Remove Forced Line Breaks

סמן אפשרות זו כדי להסיר את כל מעברי הפסקה הרכים בספר האלקטרוני המיוצא.

Generate CSS

Cascading Style Sheets ‏(CSS) הם אוסף כללי עיצוב השולטים במראה התוכן בדף אינטרנט. כשמשתמשים ב- CSS לעיצוב עמוד, יש להפריד בין התוכן לאופן התצוגה שלו.

Include Style Definitions

בעת ייצוא ל-EPUB, ניתן ליצור רשימה של סגנונות CSS ניתנים לעריכה.

Preserve Local Overrides

כאשר אפשרות זו מסומנת, עיצוב מקומי כגון גופן נטוי או עבה נכלל.

Include Embeddable Fonts

כולל את כל הגופנים שניתנים להטבעה בספר האלקטרוני. הגופנים כוללים סיביות הטבעה‬‏‫ שקובעות אם ניתן להטביע את הגופן.

Style Names Only

כולל שמות של סגנונות בלתי מוגדרים בלבד בגיליון הסגנונות של EPUB.‬

Use Existing CSS File

ציין את כתובת ה-URL של גיליון סגנונות ה-CSS הקיים, שהיא בדרך כלל כתובת URL יחסית, כגון “‏‎/styles/style.css‏”.‏ InDesign אינו בודק אם ה- CSS קיים או חוקי, כך שכדאי לוודא את הגדרות ה- CSS.

נושאים קשורים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון