ליצירת תוכן מסוג מצגת שקופיות שניתן להפעיל ב- Flash Player, באפשרותך לייצא אל SWF או אל FLA. ההבדל העיקרי הוא שקובצי SWF הם מוכנים להצגה ולא ניתן לערוך אותם, בעוד שאת קובצי FLA יש לערוך ב- Adobe Flash Professional כדי להציג אותם ב- Adobe Flash Player.

SWF

קובץ SWF מיוצא מוכן להצגה ב- Adobe Flash Player ועשוי לכלול רכיבים אינטראקטיביים כגון מעברי עמודים, היפר-קישורים, סרטים, קליפים קוליים, הנפשה ולחצני ניווט.

FLA

קובץ FLA מיוצא כולל רק חלק מהרכיבים האינטראקטיביים. ניתן לפתוח את קובץ ה- FLA ב- Flash Pro, לשם אתה או מפתח Flash יכולים להוסיף אפקטים מתקדמים לפני הייצוא אל SWF.

ייצוא ל- Flash
ייצוא ל- Flash

A. ייצוא ישירות אל SWF‏ B. ייצוא אל FLA לצורך עריכה ב- Flash Professional 

יצירת קובצי SWF אינטראקטיביים (flash) עבור האינטרנט

כאשר אתה מייצא אל SWF, אתה יוצר קובץ אינטראקטיבי שמוכן להצגה ב- Adobe Flash Player או בדפדפן אינטרנט. קובץ SWF זה יכול לכלול לחצנים, מעברי עמודים, סרטים וקובצי שמע, הנפשה והיפר-קישורים שנוספו ב- InDesign. ייצוא אל SWF מומלץ לצורך יצירת מצגת שקופיות אינטראקטיבית, או ספרון מונפש, בהתבסס על מסמך InDesign.

אם ברצונך לערוך את המסמך ב- Flash Pro לפני יצירת קובץ ה- SWF, יצא אל FLA במקום אל SWF. ראה יצירת קובצי FLA עבור האינטרנט.

ייצוא ל- SWF
ייצוא ל- SWF

A. מסמך ב- InDesign לפני ייצוא לקובץ SWF‏ B. קובץ SWF אינטראקטיבי בדפדפן אינטרנט 
 1. צור או ערוך את מסמך InDesign כדי להכין אותו לצורך ייצוא אל Flash. למידע מפורט יותר בנוגע להגדרת המסמך לייצוא, ראה בעיות בייצוא Flash.

  • הוסף לחצני ניווט שמאפשרים למשתמשים לעבור מעמוד לעמוד בקובץ ה- SWF המיוצא. באפשרותך ליצור לחצנים על-ידי ציור אובייקט והמרה שלו ללחצן באמצעות החלונית Buttons (בחר Window‏ ‏> Interactive‏ ‏> Buttons). באפשרותך גם להשתמש בחלונית Sample Buttons כדי לגרור לחצני ניווט מוגדרים מראש אל המסמך שלך. ראה יצירת לחצנים.

  • השתמש בחלונית Page Transitions (בחר Window‏ ‏> Interactive‏ ‏> Page Transitions) כדי להוסיף מעברי עמודים כגון ניגובים או התפוגגויות. בעת ייצוא אל SWF, באפשרותך גם לבחור באפשרות Include Interactive Page Curl שמאפשרת למציגים לגרור פינת עמוד כדי לעבור עמוד.

  • השתמש בחלונית Animation (בחר ‏Window ‏> Interactive >‏ Animation) כדי להוסיף קביעות מוגדרות מראש של תנועה. ראה הנפשה.

 2. כדי לייצא את המסמך אל תבנית SWF, בחר File > Export

 3. בחר באפשרות Use InDesign Document Name As The Output Filename, אם אתה מעוניין שלקובץ המיוצא יהיה שם זהה למסמך של היצוא הבא.

 4. בחר Flash Player ‏(SWF) מתפריט Save As Type ‏(Windows) או Format ‏(Mac OS), ולחץ על Save.

 5. בתיבת הדו-שיח Export SWF, ציין את האפשרויות ולחץ על OK. ראה אפשרויות ייצוא של SWF.

בעת ייצוא קובץ SWF, קובצי HTML ו- SWF נפרדים נוצרים. אם קובץ ה- SWF כולל סרטים או קליפים קוליים, נוצרת תיקיית Resources. כדי למסור או להעלות את הקבצים לאינטרנט, ודא שאתה שולח את כל המשאבים.

אפשרויות ייצוא SWF

האפשרויות הבאות מופיעות בכרטיסיות General ו- Advanced של תיבת הדו-שיח Export SWF.

Export

מציינת אם הבחירה הנוכחית, כל העמודים במסמך, או טווח עמודים, נכללת. בחירה באפשרות Selection שימושית בפרט אם ברצונך לשמור את קובץ ה- SWF המיוצא לשימוש בקובץ PDF מיוצא. אם תבחר באפשרות Range, ציין טווח עמודים, כגון 1-7, 9 להדפסת העמודים 1 עד 7 ו- 9. ראה ציון עמודים להדפסה.

Generate HTML File

בחר באפשרות זו ליצירת עמוד HTML המפעיל את קובץ SWF. אפשרות זו שימושית במיוחד לתצוגה מקדימה מהירה של קובץ SWF בדפדפן.

View SWF After Exporting

בחר אפשרות זו להפעלת קובץ SWF בדפדפן ברירת המחדל. אפשרות זו זמינה רק אם יוצרים קובץ HTML.

Size (pixels)‎

ציין אם קובץ SWF ישנה את גודלו באחוזים, יותאם לגודל הצג שתציין, או ישנה גודל בהתאם לרוחב ולגובה שתציין.

Background

ציין אם רקע ה- SWF שקוף או אם הוא משתמש בצבע Paper הנוכחי מהחלונית Swatches. בחירה באפשרות Transparent מבטלת את האפשרויות Page Transitions ו- Interactive Page Curl.

Interactivity And Media

בחר Include All כדי לאפשר לסרטים, צלילים, לחצנים והנפשות להיות אינטראקטיביים בקובץ ה- SWF המיוצא. בחר Appearance Only כדי לכלול את המצב הרגיל של לחצנים ואת כרזות הווידאו כרכיבים סטטיים. אם האפשרות Appearance Only מסומנת, מתבצע ייצוא של הנפשות כפי שהן מופיעות בפריסה בעת הייצוא. האפשרות Appearance Only נבחרת אם אתה בוחר באפשרות Flatten Transparency בחלונית Advanced.

Page Transitions

ציין מעבר עמוד אחד להחלה על כל העמודים במהלך ייצוא. אם אתה משתמש בחלונית Page Transitions לציון מעברים, בחר את האפשרות From Document כדי להשתמש בהגדרות אלה.

Include Interactive Page Curl

אם אפשרות זו נבחרה, משתמשים שיפעילו את קובץ SWF יוכלו לגרור פינה של העמוד כדי להפוך אותו, באופן המדמה דפדוף בעמודים של ספר אמיתי.

Frame Rate

קצבי מסגרות גבוהים יותר יוצרים הנפשות חלקות יותר, אבל עשויים להגדיל את גודל הקובץ. שינוי קצב המסגרות אינו משפיע על משך ההפעלה.

Text

ציין כיצד יופק הפלט מטקסט של InDesign. בחר Flash Classic Text כדי להפיק פלט של טקסט ניתן לחיפוש שגורם ליצירת גודל הקובץ הקטן ביותר. בחר Convert To Outlines כדי להפיק פלט של הטקסט כסדרת קווים ישרים וחלקים, בדומה להמרת טקסט לקווי מתאר. בחר Convert To Pixels כדי להפיק פלט של הטקסט בתמונת Bitmap. טקסט המומר לפיקסלים עשוי להופיע משונן בעת הגדלת התצוגה.

Rasterize Pages

אפשרות זו ממירה את כל הפריטים בעמוד InDesign לתמונות bitmap. בחירה באפשרות זו יוצרת קובץ SWF גדול יותר, ופריטים בעמוד עלולים להיראות משוננים בעת הגדלת התצוגה.

Flatten Transparency

אפשרות זו מסירה שקיפות חיה מה- SWF ושומרת על מראה השקיפות. עם זאת, אם אפשרות זו נבחרת, כל האינטראקטיביות מוסרת מקובץ ה- SWF שיוצא.

Compression

בחר Automatic כדי לאפשר ל- InDesign לקבוע את האיכות הטובה ביותר לתמונות בצבע ובגווני אפור. אפשרות זו מפיקה תוצאות טובות ברוב הקבצים. האפשרות JPEG (Lossy)‎ מתאימה לתמונות בגווני אפור או לתמונות בצבע. דחיסת JPEG היא דחיסה עם אובדן נתונים, כלומר היא מסירה נתונים מהתמונה ועלולה לפגוע באיכות התמונה. עם זאת, היא מקטינה את הקובץ תוך שמירה על אובדן מידע מינימלי. מכיוון שדחיסת JPEG משמיטה נתונים, היא יכולה ליצור קבצים קטנים יותר. בחירה באפשרות PNG (Lossless)‎ מייצאת את הקובץ בדחיסה ללא אובדן נתונים.

הערה:

אם אתה מבחין בפגיעה באיכות התמונה בתמונות שקופות כאשר אתה מייצא אל SWF, בחר PNG (Lossless)‎ כדי לשפר את האיכות.

JPEG Quality

מציין את כמות הפרטים בתמונה המיוצאת. ככל שהאיכות גבוהה יותר, הקובץ גדול יותר. אפשרות זו מעומעמת אם תבחר ב- PNG (Lossless) for Compression.

Resolution

ציין את רזולוציית תמונות ה- Bitmap ב- SWF המיוצא. בחירה ברזולוציה גבוהה חשובה בפרט כדי לאפשר למציגים להגדיל את התצוגה בתוכן מבוסס על פיקסלים בתוך ה- SWF המיוצא. בחירה ברזולוציה גבוהה יכולה להגדיל את הקובץ באופן ניכר.

יצירת קובצי FLA עבור האינטרנט

כשמייצאים מסמך InDesign לתבנית קובץ FLA, ניתן לפתוח את הקובץ ב- Adobe Flash® CS5 Professional כדי לערוך את תוכנו. ייצוא אל FLA בתבנית InDesign CS5 מחליף ייצוא XFL ב- InDesign CS4. השתמש בסביבת הבנייה של Flash לעריכה או הוספה של וידאו, שמע, הנפשה ורכיבים אינטראקטיביים מורכבים.

אם ברצונך לייצא את מסמך InDesign ישירות אל תבנית שניתן לפתוח בדפדפן אינטרנט, השתמש בתבנית SWF במקום בתבנית FLA. ראה יצירת קובצי SWF אינטראקטיביים (Flash) עבור האינטרנט.

ייצוא ל- FLA
ייצוא ל- FLA

A. מסמך ב- InDesign לפני ייצוא לקובץ FLA‏ B. קובץ FLA שנפתח ב- Flash Pro 
 1. צור או ערוך את מסמך InDesign כדי להכין אותו לצורך ייצוא אל Flash. למידע מפורט יותר בנוגע להגדרת המסמך לייצוא, ראה בעיות בייצוא Flash.

 2. כדי לייצא את המסמך אל תבנית FLA, בחר File‏ ‏> Export. בחר Flash CS5 Professional‏ (FLA) מהתפריט Save As Type‏ (Windows) או Format‏ (Mac OS) ולחץ על Save.

 3. בתיבת הדו-שיח Export Flash CS5 Professional (FLA)‎, ציין את האפשרויות ולחץ על OK. למידע לגבי אפשרויות ייצוא, ראה אפשרויות ייצוא FLA.

 4. פתח את קובץ ה- FLA שיוצא ב- Flash Professional.

אפשרויות ייצוא FLA

האפשרויות הבאות מופיעות בתיבת הדו-שיח Export Flash CS5 Professional (FLA)‎.

Export

מציינת אם הבחירה הנוכחית, כל העמודים במסמך, או טווח עמודים, נכללת. אם תבחר באפשרות Range, ציין טווח עמודים, כגון 1-7, 9 להדפסת העמודים 1 עד 7 ו- 9. ראה ציון עמודים להדפסה.

Rasterize Pages

אפשרות זו ממירה את כל הפריטים בעמוד InDesign לתמונות bitmap. בחירה באפשרות זו יוצרת קובץ FLA גדול יותר, ופריטים בעמוד עלולים להיראות משוננים כשמגדילים את התצוגה.

Flatten Transparency

בחירה באפשרות זו גורמת לשיטוח כל האובייקטים הכוללים שקיפות. ייתכן שיהיה קשה להפעיל הנפשה ב- Adobe Flash Pro על אובייקטים שעברו שיטוח.

Size (Pixels)‎

ציין אם קובץ FLA ישנה את גודלו באחוזים, יותאם לגודל הצג שתציין, או ישנה גודל בהתאם לרוחב ולגובה שתציין.

Interactivity And Media

בחר Include All כדי לאפשר הכללה של סרטים, צלילים, לחצנים והנפשות בקובץ ה- FLA המיוצא. אם המסמך כולל אובייקט רב-מצבי, הוא מומר לסמל סרטון שבו כל מצב מופיע במסגרת משלו בציר הזמן.

בחר Appearance Only כדי לכלול את המצב הרגיל של לחצנים ואת כרזות הווידאו כרכיבים סטטיים. אם האפשרות Appearance Only מסומנת, מתבצע ייצוא של הנפשות כפי שהן מופיעות בפריסה בעת הייצוא. האפשרות Appearance Only נבחרת אם אתה בוחר באפשרות Flatten Transparency.

Text

ציין כיצד יופק הפלט מטקסט של InDesign. בחר Flash TLF Text כדי לנצל את הערכה העשירה של תכונות Text Layout Framework ב- Flash Professional. אם אפשרות זו נבחרה, בחר Insert Dictionary Hyphenation Points כדי לאפשר מיקוף. בחר Flash Classic Text כדי להפיק פלט של טקסט ניתן לחיפוש שגורם ליצירת קובץ קטן. בחר Convert To Outlines כדי להפיק פלט של הטקסט כסדרת קווים ישרים וחלקים, בדומה להמרת טקסט לקווי מתאר. בחר Convert To Pixels כדי להפיק פלט של הטקסט בתמונת Bitmap. טקסט המומר לפיקסלים עשוי להופיע משונן בעת הגדלת התצוגה.

Compression

בחר Automatic כדי לאפשר ל- InDesign לקבוע את האיכות הטובה ביותר לתמונות בצבע ובגווני אפור. אפשרות זו מפיקה תוצאות טובות ברוב הקבצים. האפשרות JPEG (Lossy)‎ מתאימה לתמונות בגווני אפור או לתמונות בצבע. דחיסת JPEG היא דחיסה עם אובדן נתונים, כלומר היא מסירה נתונים מהתמונה ועלולה לפגוע באיכות התמונה. עם זאת, היא מקטינה את הקובץ תוך שמירה על אובדן מידע מינימלי. מכיוון שדחיסת JPEG משמיטה נתונים, היא יכולה ליצור קבצים קטנים יותר. בחירה באפשרות PNG (Lossless)‎ מייצאת את הקובץ בדחיסה ללא אובדן נתונים.

JPEG Quality

מציין את כמות הפרטים בתמונה המיוצאת. ככל שהאיכות גבוהה יותר, הקובץ גדול יותר. אפשרות זו מעומעמת אם תבחר ב- PNG (Lossless) for Compression.

Resolution

ציין את רזולוציית תמונות ה- Bitmap בקובץ ה- FLA המיוצא. בחירה ברזולוציה גבוהה חשובה בפרט כדי לאפשר למציגים להגדיל את התצוגה בתוכן מבוסס על פיקסלים. בחירה ברזולוציה גבוהה יכולה להגדיל את הקובץ באופן ניכר.

בעיות בייצוא ל- Flash

קח בחשבון את הגורמים הבאים, כשאתה מעצב מסמך InDesign עבור פלט SWF או FLA.

בעיות בהגדרת מסמך

כיצד יומרו עמודי InDesign

בעת ייצוא אל SWF או FLA, כפולות של InDesign הופכות למקטעי סרטון נפרדים על ציר זמן, בדומה לשקופיות במצגת שקופיות. כל כפולה ממופה למסגרת ראשית חדשה. ב- Flash Player, אתה מתקדם מכפולה לכפולה של המסמך המיוצא בהקשה על מקשי החצים או בלחיצה על לחצנים אינטראקטיביים.

הערה:

בעת יצירת מסמך המיועד לאינטרנט, בחר Web מהתפריט Intent בתיבת הדו-שיח New Document.

Page size

בעת יצירת מסמך, ניתן לבחור רזולוציה מסוימת, לדוגמה, ‎‎‎‎‎800 x‎ ‎6‎00‎, מהתפריט Page Size בתיבת הדו-שיח New Document. במהלך הייצוא ניתן גם להתאים את קנה המידה או הרזולוציה של קובץ SWF או FLA המיוצא.

תכונות אינטראקטיביות

ניתן לכלול לחצנים, מעברי עמודים, היפר-קישורים, הנפשה וקובצי מדיה בקובצי SWF ו- FLA מיוצאים.

Buttons

עבור לחצנים בקובץ SWF או FLA מיוצא, הפעולות Next Page ו- Previous Page הן פקדים שימושיים במיוחד עבור הפעלה ב- Flash Player. עם זאת, יש פעולות הפועלות בקובצי PDF אינטראקטיביים שאין להן השפעה ב- Flash Player. בעת בחירת פעולה בחלונית Buttons, אל תבחר אפשרות מהמקטע PDF Only.

הערה:

באפשרותך להוסיף לחצני ניווט מעוצבים מראש עם הפעולות Go To Next Page ו- Go To Previous Page. בחר Sample Buttons מתפריט החלונית Buttons. ראה הוספת לחצן מהחלונית Sample Buttons.

Page Transitions

כל מעברי העמוד פועלים כהלכה ב- Flash Player. בנוסף למעברי עמוד המופיעים כשמעבירים עמוד, ניתן לכלול כיפוף עמוד אינטראקטיבי במהלך הייצוא, המאפשר לגרור פינות של עמודים כדי להפוך אותם.

Hyperlinks

צור קישורים לאתרי אינטרנט או לעמודים אחרים במסמך. היפר-קישורים מנותקים בקובצי FLA.

Movies and sound clips

סרטים וקובצי קול נכללים בקובץ SWF מיוצא אם הם בעלי תבנית נתמכת, כגון SWF‏, FLV‏, F4V ו- MP4 עבור סרטים ו- MP3 עבור קובצי קול.

כאשר אתה מייצא אל FLA, רק תמונת הכרזה נכללת בקובץ ה- FLA. קובצי מדיה נתמכים מופיעים בתיקיית משאבים שנשמרת באותו מיקום כשל קובץ ה- FLA המיוצא.

בעיות המרה

Color

קובצי SWF ו- FLA משתמשים בצבעי RGB. כשמייצאים מסמך לקובץ SWF או FLA‏, InDesign ממיר את כל מרחבי הצבע (כגון CMYK ו- LAB) ל- sRGB. InDesign ממיר צבעי ספוט לצבעי פרוצס RGB המקבילים שלהם.

כדי להימנע משינויי צבע לא רצויים בגרפיקה הכוללת טקסט עם שקיפות, בחר Edit‏ ‏> Transparency Blend Space‏ > Document RGB. כדי להימנע משינויי צבע לא רצויים בתמונות עם שקיפות, הימנע משימוש בדחיסה עם אובדן נתונים במהלך הייצוא.

Text

בעת ייצוא לקובץ SWF או FLA, ניתן לקבוע אם הטקסט יופק כטקסט של Flash או יומר לקווי מתאר או פיקסלים. טקסט המיוצא כ- Flash Classic Text ניתן לעריכה באופן מלא כשפותחים קובץ FLA ב- Adobe Flash CS5 Professional, וניתן לבצע בו חיפוש בדפדפנים לאחר שמירתו כקובץ SWF.

Images

בעת ייצוא תמונות אל קובץ SWF או FLA, ניתן לשנות את שיטת דחיסת התמונה, את איכות JPEG ואת הגדרות הרזולוציה במהלך הייצוא.

בעת ייצוא תמונות אל קובץ FLA, תמונה שהוצבה מספר רב של פעמים במסמך InDesign נשמרת כמשאב תמונה יחיד עם מיקום משותף. שים לב שמספר רב של תמונות וקטוריות במסמך InDesign עלול לגרום לבעיות ביצועים בקובץ המיוצא.

להקטנת נפח הקובץ, הצב תמונות חוזרות בעמודי אב, והימנע מהעתקה והדבקה של תמונות. אם אותה תמונה מוצבת מספר רב של פעמים במסמך ללא שינוי צורה או חיתוך, רק עותק אחד של הקובץ מיוצא בקובץ ה- FLA. המערכת מתייחסת לתמונות מועתקות ומודבקות כאל אובייקטים נפרדים.

כברירת מחדל, המערכת מתייחסת לקובץ Illustrator שמוצב במסמך כאל תמונה אחת בקובץ FLA, ואילו קובץ Illustrator שהועתק והודבק יוצר אובייקטים נפרדים מרובים. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, הצב תמונה של Illustrator כקובץ PDF במקום להעתיק אותה מ- Illustrator ולהדביק אותה במסמך. העתקה והדבקה יוצרות נתיבים מרובים הניתנים לעריכה.

הערה:

ניתן לשנות את ההעדפות כדי להבטיח שאובייקטים של Illustrator יודבקו כאובייקט אחד במקום כאוסף של וקטורים קטנים. בהעדפות File Handling & Clipboard של Illustrator, בחר PDF ובטל את הסימון באפשרות AICB (No Transparency Support)‎. בהעדפות Clipboard Handling של InDesign, בחר Prefer PDF When Pasting וגם Copy PDF To Clipboard.

Transparency

לפני ייצוא לקובץ SWF, ודא שאובייקטים שקופים אינם חופפים עם רכיב אינטראקטיבי כלשהו, כגון לחצן או היפר-קישור. אם אובייקט עם שקיפות חופף עם רכיב אינטראקטיבי, עלול להיגרם אובדן אינטראקטיביות במהלך הייצוא. ייתכן שתרצה לשטח שקיפות לפני הייצוא לקובץ FLA.

במקרים מסוימים, בחירה בדחיסה עם אובדן נתונים פוגעת באיכות התמונות עם שקיפות. בעת ייצוא, בחר באפשרות PNG (Lossless)‎ כדי לשפר את האיכות.

3D attributes

תכונות תלת-ממדיות אינן נתמכות בקובצי SWF ו- FLA המיוצאים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת