Användarhandbok Avbryt

Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

 Gå till Konto > Konto i Admin Console om du vill visa förlängningsinformationen för din plan.

Förnyelseperiod

När du är Enterprise i VIP-kund hos Adobe måste licenserna för varje produkt förnyas varje år. Adobe ger dig en förnyelseperiod före och efter ditt årsdatum, och du kan förnya produktlicenserna när som helst under den här förnyelseperioden.

När förnyelseperioden börjar visas följande meddelande högst upp på flikarna Översikt och Produkter i Admin Console, och du uppmanas att förnya dina licenser.

”Ditt årsdatum är <årsdatum och tid>. Kontakta den kontoansvariga hos <återförsäljare> för att förlänga din prenumeration eller göra ändringar.”

Under förnyelseperioden visas meddelanden i Admin Console beroende på om du inte har förnyat licenserna eller om du bara har förnyat licenserna partiellt.

När förnyelseperioden har avslutats

Licenser som inte förnyas under förnyelseperioden förfaller. I så fall måste du kontakta återförsäljaren för att köpa en ny prenumeration.

Om du gör en förnyelsebeställning någon gång under förnyelseperioden får du en beställningsbekräftelse via e-post.

Status för licensförnyelse: Sammanfattning av antal

Du kan när som helst under förnyelseperioden se statusen för dina licenser på fliken Produkter i Admin Console. Licensstatusen som visas beror på vilka köp du har gjort och när under förnyelseperioden som du tittar på statusen.

Status för licensförnyelse: Sammanfattning av antal

Totalt antal licenser:

Antalet licenser som du har köpt.

Använda licenser:

Antalet licenser som för närvarande används för en viss produkt.

Behöver förnyas:

Den här siffran visas bara under din förnyelseperiod och visar antalet tilldelade licenser som inte har förnyats än. Om de här licenserna inte förnyas under förnyelseperioden förlorar de användare som använder licenserna åtkomsten. Den här siffran visas inte under förnyelseperioden om du förnyar alla licenser eller flera licenser än du använder för tillfället.

Måste betalas:

Antalet licenser som du har gjort en inköpsbeställning för med hjälp av kommandot Lägg till licenser eller Lägg till produkter på fliken Översikt och som ännu inte betalats. Den här statusen visas om du har obetalda licenser som du har lagt till under avtalsperioden.

Ingen åtkomst:

Om du har underskott på licenser som du inte har betalat för under förnyelseperioden, förlorar de överflödiga användarna åtkomsten till produkterna som de har tilldelats.

Följande avsnitt i det här dokumentet beskriver olika scenarier beroende på hur du hanterar dina licenser under förnyelseperioden. I avsnitten finns också detaljerade steg som du kan följa för att förnya dina licenser, eller hantera dina licenser om du uppdaterar licenserna delvis.

Scenario 1: Fullständig förnyelse

Om du förnyar alla licenser eller flera licenser än du använder för närvarande, visas följande meddelande högst upp på flikarna Översikt och Produkter i Admin Console:

”Tack för att du förlänger din prenumeration. Du kan lägga till ytterligare licenser genom att beställa av den kontoansvariga hos <återförsäljare>.”

Sammanfattningen av antalet visar ditt nya antal licenser.

Scenario 2: Partiell förnyelse

Status innan årsdatum

Om du förnyar en del av licenserna och ditt årsdatum ännu inte har inträffat, visas följande meddelande högst upp på flikarna Översikt och Produkter i Admin Console:

”Förlängningen omfattar bara en del av dina nuvarande licenser. Beställ av den kontoansvariga på <återförsäljare> före <årsdatum och tid> för att förlänga de återstående licenserna eller göra ändringar.”

Status efter årsdatum

Om du har förnyat en del av licenserna och ditt årsdatum har inträffat, visas följande meddelande högst upp på flikarna Översikt och Produkter i Admin Console:

”Förlängningen omfattar bara en del av dina nuvarande licenser. Gör ytterligare förlängningsbeställningar av den kontoansvariga på <återförsäljare> senast <årsdatum och tid> för att undvika avbrott i tjänsten.”

På produktsidan för produkten som du har förnyat partiellt visas också statusen för licensförnyelse.

Här visas underskottet genom statusen Behöver förnyas:

Behöver förnyas: Innan årsdatum

Om antalet förbrukade licenser är fler än antalet tillgängliga licenser efter årsdatumet, måste de överskjutande licenserna förnyas.

Du kan välja att göra något av följande när du har förnyat licenserna partiellt:

 • Göra en beställning för de återstående licenserna.
 • Ta bort användartilldelning från produkten så att antalet licenser överensstämmer.

 Om du inte vidtar någon av de här åtgärderna innan den respitperiod som anges i meddelandet i Admin Console har löpt ut, kommer de överskjutande licenserna att tas bort automatiskt.

De användare som tas bort från produkten är de användare som senast har tilldelats produkten. Om du vill se en lista över användare vars tilldelning ska tas bort, klickar du på Behöver förnyas uppe till vänster på fliken Alla användare.

Användare behöver förnyelse

Ta bort användartilldelning från produkter

Du kan ta bort tilldelning för användare på fliken Användare för en viss produkt. Se hur du tar bort användare och användargrupper från en produkt.

Om du tar bort tilldelning för en användare som inte är med på listan Användare behöver förnyelse, tas den användare som står först på listan bort. Det här upprepas om du tar bort fler tilldelningar för användare från produkten.

När du har hanterat underskottet på licenser måste antalet tilldelade licenser vara samma som antalet tillgängliga licenser.

Statusen Behöver förnyas visas inte längre eftersom du inte har något licensunderskott.

Obs!

Om det finns användare på listan Användare behöver förnyelse som du vill ta bort tilldelningen för, behöver du inte vidta några åtgärder. De här användarna kommer att tas bort automatiskt när respitperioden är slut.

Scenario 3: Förnyade inte

Om du inte förnyar några licenser för en produkt under din förnyelseperiod visas följande meddelande när förnyelseperioden har avslutats:

”Din VIP-prenumeration upphörde <årsdatum och tid>. Kontakta den kontoansvariga hos <återförsäljare> för att köpa en ny prenumeration eller göra ändringar.”

I så fall kan du inte längre förnya. Köp en ny prenumeration och tilldela användarna på nytt.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?