Förnyelseperiod

När du är Enterprise i VIP-kund hos Adobe måste licenserna för varje produkt förnyas varje år. Adobe ger dig en förnyelseperiod som börjar en viss tid innan årsdatumet och avslutas en tid efter det. Adobe låter dig förnya produktlicensen när som helst under den här perioden.

Så fort förnyelseperioden börjar visas följande meddelande högst upp på flikarna Översikt och Produkter i Admin Console, och du uppmanas att förnya dina licenser.

Förnyelseperioden startar

Under förnyelseperioden visas meddelanden i Admin Console beroende på om du inte har förnyat licenserna eller om du bara har förnyat licenserna delvis.

När förnyelseperioden har avslutats

Om det finns några licenser som du inte har förnyat än, kommer dessa licenser att upphöra gälla. Du måste då kontakta återförsäljaren för att köpa en ny prenumeration.

Följande avsnitt i det här dokumentet beskriver olika scenarier beroende på hur du hanterar dina licenser under förnyelseperioden. I avsnitten finns också detaljerade steg som du kan följa för att förnya dina licenser, eller hantera dina licenser om du uppdaterar licenserna delvis.

Om du gör en förnyelsebeställning någon gång under förnyelseperioden får du en beställningsbekräftelse via e-post.

Status för licensförnyelse: Sammanfattning av antal

Du kan när som helst under förnyelseperioden se statusen för dina licenser på flikarna Översikt och Produkter i Admin Console. Licensstatusen som visas beror på vilka köp du har gjort och när under förnyelseperioden som du tittar på statusen.

Status för licensförnyelse: Sammanfattning av antal

Licenser som används:

Här visas antalet licenser som för närvarande används för en viss produkt och antalet licenser som du har köpt. I exemplet ovan använder du för närvarande 50 licenser och du har köpt 45 licenser under förnyelseperioden.

Behöver förnyas:

Den här siffran visas bara under din förnyelseperiod och visar antalet tilldelade licenser som ännu inte har förnyats. Om de här licenserna inte förnyas under förnyelseperioden kan de användare som använder licenserna förlora sin åtkomst.

Den här siffran visas inte under förnyelseperioden om du har förnyat alla eller flera licenser.

Måste betalas:

Här visas antalet licenser som du har gjort en inköpsbeställning för med hjälp av kommandot Lägg till licenser eller Lägg till produkter på fliken Översikt och som ännu inte betalats. I exemplet ovan använder du 5 licenser som du inte har betalat för. Den här statusen visas om du har obetalda licenser som du har lagt till under avtalsperioden.

Ingen åtkomst:

Om du har underskott på licenser som du inte har betalat för under förnyelseperioden, kommer de överflödiga användarna att förlora åtkomsten till produkterna som de har tilldelats.

I följande avsnitt beskrivs hur dessa siffror kan ändras utifrån var du befinner dig i förnyelsen

Scenario 1: Fullständig förnyelse

Om du har förnyat alla eller fler licenser än du använder för närvarande, visas följande meddelande högst upp på flikarna Översikt och Produkter i Admin Console:

Fullständig förnyelse

Meddelandet visas i informationssyfte. Du behöver alltså inte göra något.

Sammanfattningen av antalet visar ditt nya antal licenser. I exemplet ovan använder du för närvarande 60 licenser för Acrobat DC och du har köpt 70 licenser under förnyelseperioden.

Scenario 2: Delvis förnyelse

Om du har förnyat en del av licenserna och ditt årsdatum ännu inte har inträffat, visas följande meddelande högst upp på flikarna Översikt och Produkter i Admin Console:

Delvis förnyelse: Innan årsdatum

De här meddelandena visar att du måste göra en beställning för de återstående licenserna.

Om du har förnyat en del av licenserna och ditt årsdatum har inträffat, visas följande meddelande högst upp på flikarna Översikt och Produkter i Admin Console:

Delvis förnyelse: Efter årsdatum

Det här meddelandet visar att du måste vidta någon av följande åtgärder:

  • Göra en beställning för de återstående licenserna
  • Ta bort användartilldelning från produkten så att antalet licenser överensstämmer

På produktsidan för produkten som du delvis har förnyat visas också statusen för licensförnyelse.

Här visas underskottet genom statusen Behöver förnyas:

Behöver förnyas: Innan årsdatum

Status efter årsdatum

Om dina licenser fortfarande inte har förnyats, men har tilldelats efter ditt årsdatum, visas följande status:

Delvis förnyelse: Efter årsdatum

I exemplet ovan är antalet licenser som används för Creative Cloud Alla program 50, och antalet tillgängliga licenser i den pågående avtalsperioden är 45. Därför visas statusen för använda licenser som [KM1] 50/45.

Eftersom du för närvarande använder 50 licenser innebär det att 5 licenser fortfarande måste förnyas. Du kan välja att köpa minst 5 licenser till för den här produkten eller så kan du ta bort tilldelningen för 5 användare för att anpassa antalet. Om du inte gör något av detta innan respitperioden upphör, kommer 5 användare att automatiskt bli fråntagna sin tilldelning så fort som din förnyelseperiod avslutas.

De användare som tas bort från produkten är de användare som senast har tilldelats produkten. Om du vill se en lista över användare vars tilldelning ska tas bort, klickar du på Behöver förnyas uppe till vänster på fliken Alla användare.

Användare behöver förnyelse

Ta bort användartilldelning från produkter

Du kan ta bort tilldelning för användare på fliken Användare för en viss produkt. Mer information finns i Ta bort användare och användargrupper från en produkt.

Om du tar bort tilldelning för en användare som inte är med på listan Användare behöver förnyelse, tas den användare som står först på listan bort.

Det här upprepas om du tar bort fler tilldelningar för användare från produkten.

När du har hanterat underskottet på licenser är nu antalet tilldelade licenser samma som antalet tillgängliga licenser.

Borttagning av tilldelade användare

Statusen Behöver förnyas visas inte längre eftersom du inte har något licensunderskott.

Obs!

Om det finns användare på listan Användare behöver förnyelse som du vill ta bort tilldelningen för, måste du inte vidta några åtgärder. De här användarna kommer att tas bort automatiskt när respitperioden är slut.

Scenario 3: Förnyade inte

Om du inte förnyar några licenser för en produkt under din förnyelseperiod får du följande meddelande när förnyelseperioden har avslutats:

Förnyade inte

I så fall kan du inte längre förnya. Du måste köpa en ny prenumeration och tilldela användarna på nytt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy