Användarhandbok Avbryt

Hantera produktbehörigheter i Admin Console

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Nu kan du använda Admin Console för att hantera användarnas tillgång till produktfunktioner. På Admin Console tilldelar du behörigheter och roller till produktprofiler för att hantera användare och avgöra vilka åtgärder de har möjlighet att utföra i en viss produkt. Exempel: Om organisationen använder Adobe Analytics eller Adobe Target kan du först skapa produktprofiler för dessa produkter, tilldela behörigheter i profilerna utifrån era behov och sedan lägga till användare i produktprofilerna. De tillagda användarna får sina behörigheter från de produktprofilerna de är tillagda i.

Förutom att ge användare behörighet att utföra vissa åtgärder eller ge åtkomst till vissa områden kan du även tilldela användare produktroller i produktprofiler. I exempelvis Adobe Target kan användare tilldelas rollerna observatör, redigerare och godkännare. Dessa produktroller känns igen och tillämpas av Adobe Target.

Som administratör av produktprofiler kan du reglera hur slutanvändarna interagerar med produkten genom att tilldela behörigheter och roller i produktprofiler i Admin Console.

Läs mer om hur du hanterar produkter och produktprofiler i Admin Console.

På Admin Console grupperas behörigheter i sektioner. Varje sektion innehåller flera behörigheter som kan tas med eller tas bort från en produktprofil.

Obs!

Vilka sektioner och behörighetsobjekt som visas i Admin Console varierar beroende på produkten.

Lägg till behörigheter i en produktprofil

Följ dessa steg om du vill lägga till behörighetsobjekt från specifika sektioner i en produktprofil:

 1. Logga in på Admin Console och gå till Produkter.

  En lista visas med alla Adobe-produktplaner som du är administratör för.

 2. Klicka på den aktuella produkten.

 3. Klicka på produktprofilen som du behöver lägga till behörigheter för och gå till i fliken Behörighet.

  På fliken Behörigheter finns en lista över de olika sektioner som gäller för den aktuella produkten. I listan visas även antalet behörighetsobjekt som tagits med i den aktuella profilen.

 4. Klicka på en sektion för att visa tillgängliga behörighetsobjekt.

  Du kan använda sökrutan för att söka efter ett behörighetsobjekt. Listan med behörighetsobjekt filtreras för att ta med de objekt som matchar din sökning.

  Lägg till eller ta bort behörigheter efter behov.

  Du kan också söka efter behörigheter genom att använda sökrutan.

 5. Klicka på Spara när du är klar.

Inkludera behörighetsobjekt automatiskt

När du lägger till behörighetsobjekt till en produktprofil finns ett alternativ för att automatiskt lägga till alla behörighetsobjekt som hör till en sektion för tillfället, och även alla behörighetsobjekt som kan komma att läggas till i den sektionen. Detta antyder att alla behörighetsobjekt som är tillgängliga i sektionen läggs till i produktprofilen när man väljer denna kryssruta. Om nya behörighetsobjekt blir tillgängliga vid ett senare tillfälle läggs de objekten automatiskt till i produktprofilen. Om du väljer det här alternativet behöver du inte göra nya redigeringar av produktprofilen för att ta med de nya behörighetsobjekten.

 1. När du arbetar på fliken Behörigheter för en produktprofil kan du klicka för att öppna en sektion och visa de tillgängliga behörighetsobjekten.

 2. Klicka på Ta med automatiskt för att ta med behörighetsobjekten i den här behörighetssektionen.

 3. Klicka på Spara.

Ta bort behörigheter

Du kan ta bort enskilda behörighetsobjekt som lagts till i en produktprofil. Du kan även ta bort alla behörighetsobjekt i en produktprofils behörighetssektion.

 1. När du arbetar på fliken Behörigheter för den valda produktprofilen kan du klicka och öppna önskad behörighetssektion.

 2. Du tar bort en specifik behörighet genom att klicka på  till höger om behörighetsobjektet.

 3. Klicka på Ta bort alla i det övre högra hörnet av listan INGÅR om du vill ta bort alla behörighetsobjekt som lagts till i en produktprofil i en sektion.

Kopiera behörigheter

Du kan skapa en ny produktprofil med de behörigheter som angetts i en befintlig profil. Detta kan vara användbart om du har en produktprofil med en komplicerad uppsättning behörigheter.

 1. På fliken Behörigheter klickar du på Kopiera behörighet när du har sparat de ändrade behörigheterna i en produktprofil.

 2. Klicka på Fortsätt när du uppmanas att skapa en ny profil.

  När du kopierar behörigheterna från en produktprofil dirigeras du till en ny produktprofil (utkast). Den nya produktprofilen har alla behörigheter som ingår i den ursprungliga profilen.

 3. Ange de uppgifter som behövs för att skapa en ny profil.

 4. Klicka på Nästa och redigera de tjänster du behöver eller ange kvoten för den här profilen.

 5. Klicka på Klart.

När den nya profilen har skapats med behörigheterna som kopierats från föregående profil kommer du till fliken Användare för den nya profilen.

Lägg till önskade användare och administratörer till profilen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?