Nu kan du använda Admin Console för att hantera användarnas tillgång till produktfunktioner. På Admin Console tilldelar du behörigheter och roller till produktprofiler för att hantera användare och avgöra vilka åtgärder de har möjlighet att utföra i en viss produkt. Exempel: om din organisation använder Adobe Analytics eller Adobe Target kan du först skapa produktprofiler för dessa produkter, tilldela behörigheter i profilerna utifrån dina behov, och sedan lägga till användare till produktprofilerna. De tillagda användarna får sina behörigheter från de produktprofilerna de är tillagda i.

Förutom att ge användare behörighet att utföra vissa åtgärder eller ge åtkomst till vissa områden kan du även tilldela användare produktroller i produktprofiler. I exempelvis Adobe Target kan användare tilldelas rollerna observatör, redigerare och godkännare. Dessa produktroller känns igen och tillämpas av Adobe Target.

Som administratör av produktprofiler kan du reglera hur slutanvändarna interagerar med produkten genom att tilldela behörigheter och roller i produktprofiler i Admin Console.

Mer information om hur du hanterar produkter och profiler på Admin Console finns i Hantera produkter och profiler.

På Admin Console grupperas behörigheter i sektioner. Varje sektion innehåller flera behörigheter som kan tas med eller tas bort från en produktprofil.

Obs!

Vilka sektioner och behörighetsobjekt som visas på Admin Console varierar beroende på produkten.

Lägga till behörigheter i en produktprofil

Följ dessa steg om du vill lägga till behörighetsobjekt från specifika sektioner i en produktprofil:

 1. Logga in på Admin Console och gå till Produkter.

  En lista visas med alla Adobe-produktplaner som du är administratör för.

 2. Klicka på önskad produktplan.

 3. Klicka på produktprofilen som du behöver lägga till behörigheter för och gå till i fliken Behörighet.

  På fliken Behörigheter finns en lista över de olika sektioner som gäller för den aktuella produkten. I listan visas även antalet behörighetsobjekt som tagits med i den aktuella profilen.

  Behörighetsektioner
 4. Klicka på en sektion för att visa tillgängliga behörighetsobjekt.

  Du kan använda sökrutan för att söka efter ett behörighetsobjekt. Listan med behörighetsobjekt filtreras för att ta med de objekt som matchar din sökning.

  Behörighetsobjekt

  Lägg till eller ta bort behörigheter efter behov.

  Du kan också söka efter behörigheter genom att använda sökrutan.

 5. Klicka på Spara när du är klar.

Inkludera behörighetsobjekt automatiskt

När du lägger till behörighetsobjekt till en produktprofil finns ett alternativ för att automatiskt lägga till alla behörighetsobjekt som hör till en sektion för tillfället, och även alla behörighetsobjekt som kan komma att läggas till i den sektionen. Om du markerar den kryssrutan läggs alla behörighetsobjekt som är tillgängliga i sektionen till i produktprofilen. Om nya behörighetsobjekt blir tillgängliga vid ett senare tillfälle läggs de objekten automatiskt till i produktprofilen. Om du väljer det här alternativet behöver du inte göra nya redigeringar av produktprofilen för att ta med de nya behörighetsobjekten.

 1. När du arbetar på fliken Behörigheter för en produktprofil kan du klicka för att öppna en sektion och visa de tillgängliga behörighetsobjekten.

 2. Klicka på Ta med automatiskt för att ta med behörighetsobjekten i den här behörighetssektionen.

  Ta med behörigheter automatiskt
 3. Klicka på Spara.

  Behörigheter tas med automatiskt

Ta bort behörigheter

Du kan ta bort enskilda behörighetsobjekt som lagts till i en produktprofil. Du kan även ta bort alla behörighetsobjekt i en produktprofils behörighetssektion.

 1. När du arbetar på fliken Behörigheter för den valda produktprofilen kan du klicka och öppna önskad behörighetssektion.

  Ta bort behörigheter
 2. Du tar bort en specifik behörighet genom att klicka på  till höger om behörighetsobjektet.

 3. Klicka på Ta bort alla i det övre högra hörnet av listan INGÅR om du vill ta bort alla behörighetsobjekt som lagts till i en produktprofil i en sektion.

Kopiera behörigheter

Du kan skapa en ny produktprofil med de behörigheter som angetts i en befintlig profil. Detta kan vara användbart om du har en produktprofil med en komplicerad uppsättning behörigheter.

 1. På fliken Behörigheter klickar du på Kopiera behörighet när du har sparat de ändrade behörigheterna i en produktprofil.

 2. Klicka på Fortsätt när du uppmanas att skapa en ny profil.

  Bekräfta kopiering av behörigheter

  När du kopierar behörigheterna från en produktprofil dirigeras du till en ny produktprofil (utkast). Den nya produktprofilen har alla behörigheter som ingår i den ursprungliga profilen.

 3. Skapa en ny profil genom att ange den information som efterfrågas på fliken Profilinformation.

  Ny profilinformation
 4. Klicka på Nästa.

 5. Välj de tjänster som du behöver lägga till eller ta bort för den här profilen och klicka på Klar.

  Nya profiltjänster

När den nya profilen har skapats med behörigheterna som kopierats från föregående profil kommer du till fliken Användare för den nya profilen.

Lägg till önskade användare och administratörer till profilen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy