Via Admin Console kan du visa, spåra och ta bort paket.

Du kan visa, spåra och ta bort paket som har skapats av dig och andra administratörer för samma organisation. Du kan också spåra versionsuppgraderingar för program i ett specifikt paket samt planera distributionen av uppgraderingarna.

På sidan Paket i Admin Console visas en lista med de olika paket som är relevanta för din organisation. Det omfattar Adobe-mallar som har anpassats och paket som skapats av användare.

Obs!

Listan visar inte paket som du har skapat med hjälp av Creative Cloud Packager.

Visa paketinformation

 1. Logga in på Admin Console och gå till Paket > Paket.

  Om du inte har skapat något paket i Admin Console uppmanas du att skapa ett paket eller bläddra i Adobe-mallarna.

  Om du har skapat paket i Admin Console visas listan med tillgängliga paket.

 2. Använd söktextrutan för att filtrera paketen efter fälten för paketnamn eller skapad av.

 3. Som standard visas tio paket på varje sida i listan med paket.

  Du kan ändra antalet paket som visas på en sida genom att välja antal i listrutan nere till höger i paketlistan.

 4. Om du vill se sammanfattningen för ett paket klickar du på valfri plats på paketets rad.

  Paketsammanfattningen visas i sidopanelen med information.

  Paketsammanfattning

  Information om hur du kontrollerar om specifika klientdatorer har ett paket installerat finns i Fråga klientdatorer.

Hantera paket som inte är aktuella

Om Adobe släpper uppgraderingar för något program som ingår i paketet är paketet inte längre uppdaterat.

 1. Klicka på valfri plats på paketets rad i paketlistan om du vill se information om de inaktuella programmen i ett paket.

 2. Håll pekaren över varningssymbolen till höger om programnamnet om du vill se mer information om det enskilda inaktuella programmet i paketet.

  Information om inaktuellt paket

  I listan med de program som ingår visas en indikator för de program som det finns nyare versioner av.

  Obs!

  Indikatorn visar dock inte om uppdateringarna har distribuerats till kunder med andra metoder som AUSST eller RUM.

 3. Beroende på paketkonfigurationen gör du något av följande för att uppdatera program som inte är uppdaterade på din dator:

  Mer information finns i Uppdateringsplanering.

Skapa uppdateringspaket

Om ett eller flera program i ditt paket är inaktuella (om det finns en nyare version) kan du välja att skapa ett uppdateringspaket som innefattar:

 • Alla de senaste versionerna av föråldrade program
 • Alla uppdaterade program och de senaste versionerna av föråldrade program

Om du till exempel uppdaterar följande paket kan du välja om du vill skapa ett uppdateringspaket som innehåller alla program eller skapa ett uppdateringspaket som innehåller endast Lightroom Classic CC (7.0).

Skapa uppdateringspaket
 1. Logga in på Admin Console och gå till Paket > Paket.

 2. Klicka på valfri plats på paketets rad i paketlistan om du vill se information om de inaktuella programmen i ett paket.

 3. Klicka på Uppdateringspaket i informationsfönstret.

  Dialogrutan Skapa uppdateringspaket visas:

  create-update-package-dialog
 4. I dialogrutan Skapa uppdateringspaket:

  • Skapa ett nytt paket som innehåller endast de senaste programuppdateringarna
  • Skapa ett nytt paket som innehåller både de senaste programuppdateringarna och program som inte har uppdaterats
 5. Klicka på Bygg uppdateringspaket.

Ta bort paket

Du kan ta bort paket som har upphört att gälla eller paket som du inte vill att administratörerna ska hämta.

 1. Klicka på kryssrutan till vänster om paketnamnen i paketlistan för de paket som du vill ta bort.

  Ta bort paketet
 2. Klicka på Ta bort och sedan på Ja för att bekräfta.

Obs!

Om paketet håller på att skapas kan bara den administratör som initierade paketet ta bort det.