Användarhandbok Avbryt

Hantera kataloganvändare

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 9. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 10. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 11. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 12. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Använd listan Kataloganvändare för att radera användare permanent eller ta bort användare från Adobe Admin Console.

Kataloganvändare

För användare med ett Enterprise ID eller Federated ID

Du måste skapa kataloger när du konfigurerar användaridentiteter i Admin Console (för Enterprise ID eller Federated ID). Länka sedan dina domäner till dessa kataloger. När du lägger till användare med ett Enterprise ID eller Federated ID i Admin Console märks de också som kataloganvändare.

Du kan se dessa användare i listan Kataloganvändare grupperade efter katalog. Om dina domäner är länkade till samma katalog innebär det att användare med e-postadresser i alla domäner visas i den här katalogen. Eftersom varje ny användare med ett Enterprise ID eller Federated ID länkas till en företagsprofil, kommer användaren också att vara tillgänglig i Business ID-katalogen.

Läs mer om att hantera kataloger och domäner.

För användare med ett Business ID

Om du använder Business ID i Admin Console (t.ex. Teams-kunder) skapas en enda katalog, och alla Business ID-användare placeras i den.

Obs!

Vi uppdaterar organisationer (team och företag) till Enterprise-lagringsmodellen för att ge företagslagring och andra funktioner på företagsnivå till Adobe ID-användare.

Du kommer att få ett meddelande om när din organisation ska uppdateras. Efter uppdateringen flyttas Adobe ID-användarna till företagslagring och organisationen kontrollerar deras företagsprofiler direkt.

Visa kataloganvändare

Så här visar du kataloganvändare i din organisation:

 1. Admin Console går du till Användare > Kataloganvändare.

  Listan över alla kataloger som har skapats i denna organisation visas.

 2. Om du vill visa användarna i en katalog klickar du på namnet på katalogen.

  Observera att användare med olika e-postdomäner kan visas i samma katalog. Det beror på att olika domäner har kopplats till den här katalogen.

  Obs!

  Om det finns fler än 5 000 användare i en katalog visas inte listan med användare. Du kan antingen söka efter en användare i sökfältet eller klicka på Visa användarlista för att visa hela listan.

Se detaljer i beskrivningen av fälten i användarlistan.

Ta bort användare permanent

Obs!

Azure Sync och Google Sync: För att undvika oavsiktliga dataförluster blir användare bara inaktiverade när de tas bort från synkningsomfattningen i IdP-portalen. Du måste aktivera redigering för att permanent ta bort användare som hanteras av Google Sync eller Azure Sync.

Om du vill ta bort användarna från Admin Console-katalogen ska du gå till Synkronisera > Aktivera redigering och ta bort användarna manuellt.

Obs! Att aktivera redigering innebär vissa risker och rekommenderas inte. Om du aktiverar redigering manuellt ersätts ändringarna vid den efterföljande synkningen hos identitetsleverantören om det finns ett matchningsfel mellan den ändrade informationen i Admin Console och i din aktiva katalog.

Om du tar bort användare (enskilt eller i grupp) från Admin Console tas de bort från listan Användare. Men användarna finns fortfarande kvar i listan Kataloganvändare. Så här tar du bort borttagna användare permanent från Admin Console:

Viktigt:

Om du tar bort en användare permanent tas användaren och alla Creative Cloud-resurser som tillhör användaren bort. Det går inte att återställa användaren eller resurserna efter detta.

 1. Admin Console går du till Användare > Kataloganvändare.

 2. Gå till Business ID-katalogen i listan med kataloger.

 3. I listan med användare väljer du användare genom att markera kryssrutan till vänster om namnen.

 4. Klicka på Ta bort användare.

 5. I dialogrutan Ta bort användare klickar du på Ta bort användare.

Användarna tas bort permanent från Admin Console.

Eftersom Enterprise ID- och Federated ID-användare är länkade till en Business ID-användartyp, måste du först radera användaren från den domänspecifika katalogen och sedan från Business ID-katalogen.

Ta bort användare från domänspecifik katalog

 1. Admin Console går du till Användare > Kataloganvändare.

 2. Gå till den domänspecifika katalogen i listan med kataloger.

 3. I listan med användare väljer du användare genom att markera kryssrutan till vänster om namnen.

 4. Klicka på Ta bort användare.

 5. I dialogrutan Ta bort användare klickar du på Ta bort användare.

Ta bort användare från Business ID-katalogen

 1. Gå tillbaka till fliken Kataloganvändare.

 2. Gå till Business ID-katalogen i listan med kataloger.

 3. I listan med användare väljer du användare genom att markera kryssrutan till vänster om namnen.

 4. Klicka på Ta bort användare.

 5. I dialogrutan Ta bort användare klickar du på Ta bort användare.

Användarna tas bort permanent från Admin Console.

Ta bort användare i grupp permanent via CSV

Om du har många användare i kataloganvändarlistan kan du ta bort många på en gång med en CSV-fil för att slippa välja användare manuellt:

Viktigt:

Om du raderar användare permanent tas användaren och alla Creative Cloud-resurser som tillhör användaren bort. Det går inte att återställa användaren eller resurserna efter detta.

 1. Admin Console går du till Användare > Kataloganvändare > och väljer målkatalogen.

 2. Välj ikonen med tre prickar (     ) bredvid knappen Exportera användare och välj sedan Ta bort användare via CSV.

  visar alternativen för Admin Console-kataloganvändare

 3. Hämta mallen Aktuella användare från knappen Hämta CSV-mall.

  Lägg till informationen om användare som du vill radera permanent i den hämtade CSV-filen. Överför sedan CSV-filen i samma fönster.

 4. Granska varningsmeddelandena på skärmen. Om du vill fortsätta med borttagningsprocessen väljer du Ta bort användare för att bekräfta och fortsätta.

Användarna som listas i CSV-filen tas bort permanent från Admin Console.

Återställa borttagna användare

Om du råkar ta bort användare (enskilt eller i grupp) av misstag från Admin Console kan du gå till listan Kataloganvändare och återställa dem. Du kan dock inte återställa de användare som tagits bort från avsnittet Kataloganvändare.

 1. Admin Console går du till Användare > Kataloganvändare.

 2. I listan med kataloger väljer du den katalog som de borttagna användarna tillhör.

 3. Klicka på Exportera användare.

  Listan över användare i den här katalogen exporteras till en CSV-fil och hämtas till din dator.

 4. Om det behövs kan du ändra listan så att den endast innehåller användardata för de användare som du råkat ta bort.

 5. Gå till Användare > Användare och importera tillbaka dessa användare i Admin Console.

  Se proceduren om hur du lägger till flera användare i det här dokumentet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?