Identitet och inloggning

Institutioner för högre utbildning kan använda den identitetstyp som passar dem bäst. Federated ID och Enterprise ID är dock de rekommenderade identitetstyperna för institutioner. Mer information finns i Identitetstyper som stöds av Adobe.

Ja. Studerande kan ha en av dessa tre ID-typer: Adobe ID, Enterprise ID eller Federated ID. Grundskole- och gymnasieelever måste logga in med Enterprise ID eller Federated ID. Information om vilka av Adobes identitetstyper som stöds finns i det här dokumentet.

Studerande kan logga in på och ut från ett obegränsat antal labbdatorer. Datorer med licensiering för delade enheter har ingen gräns för aktivering. Men om ett konto används för att logga in på flera datorer samtidigt, utlöses en säkerhetsmekanism och man uppmanas att konfigurera multifaktorautentisering. Därför är det viktigt att alla användare har ett eget konto och att ett konto inte delas av flera användare.

Licensiering för delade enheter kan endast användas på labbdatorer så användarna kan inte använda licenser för delade enheter utanför institutionens labb. Användarna kan använda sina Adobe ID:n eller Federated ID:n för sina hem- och labbenheter.

Datorn måste vara online för att användaren ska kunna logga in på och använda Creative Cloud-tjänsterna. Användarna behöver bara logga in en gång per session. De får ett varningsmeddelande efter elva timmars användning, men de kan fortsätta vara offline i en timme till. Detta innebär att användarna kan förbli offline i totalt 12 timmar under samma session.

Nej, det går inte. E-postadresser aktiverar inte en dator. En enhet registreras och aktiveras vid paketinstallationen av licensiering för delade enheter.

Du kan använda samma konto på flera enheter. Men om ett konto används för att logga in på flera datorer samtidigt visas en säkerhetsvarning för kontot och du uppmanas att konfigurera multifaktorautentisering.

De kan skapa egna Adobe ID:n utan kostnad på inloggningssidan. Eller så kan skolan ge dem erbjudande om kostnadsfri Spark-produkt via Admin Console. När produkten tilldelas får de studerande ett välkomstmeddelande via e-post och de kan logga in på Creative Cloud.

För närvarande stöder inte Adobes förenklade inloggning (SSO) passthrough-autentisering. Även om du har konfigurerat Federated ID måste de studerande logga in på datorn och sedan ange sina uppgifter igen när de loggar in på Creative Cloud.

Ja. Du kan ange åtkomstpolicyer som endast tillåter inloggning med Federated ID. Läs mer om åtkomstpolicyer här.

Er IT-avdelning bestämmer om användarna tillåts göra det på labbdatorerna genom att ange lämplig policy för användaråtkomst.

Om policyn för användaråtkomst är inställd på Fri åtkomst kan användarna använda ett Adobe ID för att logga in. Om de har mer än ett konto är varje kontos lagring unik.

Det räcker med en inloggning på Creative Cloud för att få tillgång till alla program.

Användaren måste stänga av datorn eller logga ut från datorns operativsystem.

För Federated ID:n är åtkomsten till mobilappar på delade enheter begränsad till Spark Premium-appar om användaren bara har fått tillstånd till Spark Premium. Om de tilldelas en fullständig Creative Cloud-licens via konsolen har de åtkomst till alla Creative Cloud-appar för mobila enheter.

Konfiguration

Nej. Åtkomst till appar på användarens hemenhet beror på användarens tillstånd. Exempel: om användarna har tillstånd till Adobe kostnadsfritt har de bara åtkomst till testversionerna av Adobe-programmen. Om användarna använder samma konto på en enhet med licensiering för delad enhet har de tillgång till alla program. Licensiering för delad enhet ger åtkomst till alla program.

Licensiering för delad enhet kan bara installeras på en enhet som används av flera användare och är inte avsedd för åtkomst för enskild användare.

I v 1.5 av licensiering för delade enheter kan datorer med dynamisk IP ställas in på Med LAN IP-adressintervall eller Med installerat paket under Kopplade datorer i profilen Licensiering för delade enheter. Mer information finns i Hantera behörigheter.

Licensiering för delade enheter är inte avsett att användas på enheter som har en enskild ägare/användare. Det kan användas på alla datorer på institutionen som flera användare ska ha tillgång till.

Spark Premium används när dina användare använder Enterprise ID:n eller Federated ID:n. Då får användarna 2 GB lagring.

Alla tillstånd som ges till en användare kan användas på valfri enhet för att få tillgång till Creative Cloud-program och -tjänster. Åtkomst till programmen och tjänsterna beror på tillståndet. Exempel: Kostnadsfria Adobe ID:n tillåter bara 2 GB lagring och tillgång till testversionerna av våra program hemma. På en enhet med licensering för delade enheter får användarna 2 GB lagring men tillgång till alla program som är installerade på enheten.

Ja, för att tilldela Spark-tillstånd måste de studerande läggas till i Admin Console.

Licensiering för delade enheter fungerar både med kostnadsfria Adobe ID:n (som de studerande själva kan skapa) och Federated ID:n (som stöder katalogautomatisering). Alla studerande som har ett kostnadsfritt Adobe ID kan omedelbart få åtkomst till en dator med licensiering för delade enheter om du har en policy för fri åtkomst.

I ett labb med fri åtkomst behöver du inte lägga till användarna i konsolen för att ge dem grundläggande labbåtkomst. Användare med Federated ID:n måste ha minst ett Spark-tillstånd från Admin Console innan de får åtkomst till datorer med licensiering för delade enheter.

Delade enheter aktiveras för närvarande med serienummer. Tyvärr innebär det att de studerande inte har tillgång till många av våra senaste program och Creative Cloud-tjänster som Fonts, samarbete och mobilåtkomst. Migrera de här licenserna till licenser för delade enheter och distribuera sedan de nya licenserna till dessa enheter. Mer information finns i det här dokumentet.

Ja, licenspaket för delade enheter fungerar bara inom specifika IP-intervall på institutionen. De är inte tillgängliga för hemanvändning. Hemma måste studerande och personal använda en namngiven användarlicens.

Egress IP-notation stöder endast enskilda IP-adresser eller bindestreckseparerade IP-intervall. CIDR-notation stöds inte.

Om du använder dynamisk IP-adress kan du välja med installerat paket under Kopplade datorer för att tillåta LAN IP-intervall när du hanterar behörigheter.

Paket med licenser för delade enheter är utformade för att förhindra att slutanvändare uppdaterar program. Det kan styras när du skapar ett paket i Admin Console. Det finns ett alternativ för att tillåta icke-administratörer att uppdatera och installera program.

Alla Cloud-tjänster, som teckensnittsåtkomst och bibliotek i program, är inaktiverade. Användarna kan dock få åtkomst till webbversionerna som assets.adobe.com för att manuellt få tillgång till, överföra och hämta molnfiler.

Om du vill koppla en Active Directory-organisationsenhet till en produktprofil måste det vara en lövkatalog. Det innebär att det måste vara den nedersta katalogen som inte har några andra kataloger under sig.

Ja, tilldelning Med organisationsenheter i Microsoft Active Directory stöder AD-anslutna Mac-datorer.

Licensiering

Om du vill återställa en licens från en dator som inte går att använda måste du återställa licenserna för alla datorer i den produktprofilen.

Men om du vill återställa licensen från en dator du har tillgång till kan du inaktivera licensen på själva datorn.

Personalen kan använda namngiven användarlicensiering.

Nej, endast labbdatorer är tillgängliga för distribution av licenser för delade enheter. Alla övriga hem- och BYOD-enheter kräver en namngiven licenstilldelning. I det här dokumentet finns information om de licensieringsmetoder som Adobe stöder.

Licensiering av delade enheter kräver inte att du tilldelar studerande licenser. När ett licenspaket för delade enheter har installerats på en labbdator registreras och aktiveras den automatiskt.
De studerande behöver bara ett Adobe ID, inte ett tillstånd för licensiering av delade enheter. I den här artikeln finns information om hur du skapar ett Adobe ID.

Villkoren för ditt licensavtal med Adobe förblir detsamma. Det betyder att om ni har full täckning för era labbenheter går detta över till licenser för delade enheter.

Antalet enhetslicenser i ditt avtal avgörs under avtalsprocessen. Det beror på din institutions avtal med Adobe.

Om du har kunnat använda serienummerbaserad distribution för dina labbdatorer kan samma labbdatorer använda licenser för delade enheter.

När licensen för delad enhet har distribuerats är den knuten till en dator. Om datorn har återställts distribuerar du om ett licenspaket för delad enhet till datorn.

Nej, du kan inaktivera och licensiera den igen med verktyget för licensiering.

När du kör migreringsflödet från enhetslicens till licens för delad enhet migreras alla dina enhetslicenser till licenser för delade enheter. För team-prenumerationer – när du skapat och distribuerat paketen med licenser för delade enheter till dina labbenheter upphör de tidigare enhetslicenserna att fungera 30 dagar efter migreringen.

Du kan använda båda sätten. Om du arbetar med en klonad avbildning använder du verktyget för licensiering för att registrera klonen igen.

V. 1.0 av licensiering för delade enheter måste uppdateras till den senaste miljön (för närvarande licensiering för delade enheter v 1.5) för att kunna erbjuda nya funktioner, till exempel policyer för enskild åtkomst.

Om du vill distribuera om den senaste miljön använder du bara ett licenspaket för delad enhet på datorerna med den äldre miljön. Du behöver inte installera om programmen.

Ja, det är ingen skillnad på licensiering för delade enheter och namngiven användarlicensiering för program. Om du distribuerar ett paket för licensiering av delade enheter och sedan använder namngiven användarlicensiering fungerar installationstekniken för program. Du kan även installera vissa CC 2019-program i paketet för licensiering av delade enheter och andra med hjälp av namngiven användarlicensiering.

Titta efter mappen OperatingConfigs på datorn. Den finns bara för installationer via licensiering för delade enheter.

Windows: C:\ProgramData\Adobe\OperatingConfigs 

MacOS: /Library/Application Support/Adobe/OperatingConfigs

Övriga frågor

Nej, den fristående Creative Cloud Packager fungerar inte för paket med licenser för delade enheter. Du måste använda den webbaserade Creative Cloud Packager som finns i Admin Console. Läs det här dokumentet om du vill få mer information om hur paket med licenser för delade enheter skapas.

Ja. För att ge åtkomst till CC-program med licensiering för delade enheter som finns på labbdatorer, måste den studerande läggas till i produkterna Spark för högre utbildning eller Spark för grundskolor och gymnasier i Admin Console. Lightroom CC är inte tillgängligt för tillfället, men kommer att läggas till så småningom.

Nej, licensiering för delade enheter ger endast möjlighet att starta datorprogram. Användarnas Adobe-konton får inte licens för molnbaserade tjänster. 

Vissa tjänster är tillgängliga utan kostnad med ett Adobe ID-konto. Andra tjänster kräver köp av en produkt. Samma Creative Cloud-tjänster som användarens konto redan är berättigat till kan användas med den installerade licensen för delad enhet.

För Enterprise ID:n och Federated ID:n kommer Admin Console snart att ha åtkomst till en grundläggande teckensnitts- och Creative Cloud-tjänst, liknande de kostnadsfria tjänster som ges tillstånd till via produkten Spark för högre utbildning.

I det här dokumentet kan du se vad som ingår utan kostnad i ditt Creative Cloud-medlemskap.

Nej. Paket med licens för delad enhet kan inte installeras på virtuella datorer.

I Spark Premium och Spark för högre utbildning/grundskolor och gymnasier kan användarna dela sina projekt. Om användarna vill fortsätta arbeta med sitt Spark-innehåll kan de prenumerera på ett eget Spark Premium-konto och dela sina befintliga projekt med sitt nya konto innan innehållet tas bort från institutionens Admin Console.

ask-the-community

Om du fortfarande har obesvarade frågor kan du skicka in dem här.