Verktygssatsen för licensierng är ett kommandoradsverktyg som tillhandahåller följande funktionalitet som du kan använda när du arbetar med delade enhetslicenser:

Hämta och kör verktygssatsen för licensiering

De procedurer som beskrivs i dokumentet kräver att du kör kommandon med verktygssatsen för delad enhetslicensering.

Först måste du hämta Adobes verktygssats för licensiering från följande plats beroende på datorns operativsystem:

 • macOS: Hämta adobe-licensing-toolkit.dmg och installera filen.
 • Windows: Hämta zip-filen och extrahera adobe-licensing-toolkit.exe.

Så här använder man verktygssatsen på Windows och macOS

Eftersom verktygssatsen är ett kommandoradsverktyg måste du använda Windows-kommandotolken eller macOS-terminalen för att använda det.

Om du är osäker på hur du ska använda kommandon från kommandotolken på Windows eller terminal på macOS , följ dessa steg för att köra verktygssatsen för kommandona i följande avsnitt i detta dokument:

 1. Öppna Windows kommandotolk.

  Tryck på Start-knappen på tangentbordet, skriv Kommandotolken och tryck på Enter.

 2. Dra filen adobe-licensing-toolkit.exe (som du hämtade ovan) från Utforskaren och släpp den på kommandotolken i Windows.

Lägg märke till att kommandotolken nu visar verktygssatsens filnamn. (Den kan också visa filens hela mappsökväg).

Använda verktygssatsen på Windows för delad enhetslicensering

Alla kommandon som beskrivs nedan kräver att du anger argument till verktygssatsen.

Till exempel, för att aktivera delade enhetslicenser, efter att du dragit och släppt filen i uppmaningen, skriv --aktivera (lämna ett mellanrum mellan filnamnet och --aktivera) och tryck på Retur.:

 1. Öppna Terminal i macOS.

 2. Dra filen adobe-licensing-toolkit (från platsen där du monterade filen ovan) från macOS Finder och släpp den på Terminal i macOS.
  Lägg märke till att kommandotolken nu visar verktygssatsens filnamn. (Den kan också visa filens hela mappsökväg).

Lägg märke till att kommandotolken nu visar verktygssatsens filnamn. (Den kan också visa filens hela mappsökväg).

Använda verktygssatsen på macOS för delad enhetslicensering

Alla kommandon som beskrivs nedan kräver att du anger argument till verktygssatsen.

Till exempel, för att aktivera delade enhetslicenser, efter att du dragit och släppt filen i uppmaningen, skriv --aktivera (lämna ett mellanrum mellan filnamnet och --aktivera) och tryck på Retur.:

Aktivera delade enhetslicenser

Om slutanvändarna ser följande fel när de startar ett program på datorn efter att du har installerat ett paket för delad enhetslicens innebär det att det uppstod ett problem under installationsprocessen:

Fel vid start av ett program

När du driftsätter ett paket för delad enhetslicens upprättas en anslutning till Adobe-licensieringsservrar för att validera licensen. Ovanstående fel inträffar om nätverksanslutningen under installationsproceduren misslyckades på grund av brandvägg, proxy, timeout eller andra nätverksproblem.

För att lösa problemet kontrollerar du först att du har en internetanslutning. Sedan kan du antingen installera om paketet eller så kan du köra följande kommando med administratörsbehörighet för att aktivera paketet manuellt:

Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --activate

Kort form:

adobe-licensing-toolkit.exe -s

För macOS:

sudo adobe-licensing-toolkit --activate

Kort form:

sudo adobe-licensing-toolkit -s

För hjälp med hur du kör kommandona ovan, se Så här använder du verktygssatsen.

Inaktivera delade enhetslicenser

Om du avinstallerar ett paket för delade enhetslicenser kommer licensräkningen på administratörskonsolen återspegla den minskade licensanvändningen. Detta innebär att den delade enhetslicensen nu är tillgänglig för användning på en annan dator. Om administratörskonsolen inte återspeglar det ändrade licensantalet efter avinstallationen kan du inaktivera licensen manuellt på datorn.

Om du planerar att dra in eller använda en dator på ett nytt sätt i ett labb kan du antingen välja att avinstallera paketet för delade enhetslicenser från datorn eller så inaktiverar du licensen på aktuell dator. Den delade enhetslicensen är då tillgänglig för att driftsättas på en annan dator.

Inaktivera alla licenser

Om du vill inaktivera alla licenser på en dator kör du följande kommando med administratörsbehörighet:

Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --deactivate

Kort form:

adobe-licensing-toolkit.exe -t

För macOS:

sudo adobe-licensing-toolkit --deactivate

Kort form:

sudo adobe-licensing-toolkit -t

För hjälp med hur du kör ovanstående kommando, se Hur använder jag verktygssatsen.

Inaktivera specifika licenser

Du kan också välja att bara inaktivera en specifik delad enhetslicens på en dator.

Kör följande kommando med administratörsbehörighet:

Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --deactivate <Kommaavgränsad lista med NPDID:er>

Kort form:

adobe-licensing-toolkit.exe -t <Lista med NPDID:er separerade med komma>

För macOS:

sudo adobe-licensing-toolkit --deactivate <Kommaavgränsad lista med NPDID:er>

Kort form:

sudo adobe-licensing-toolkit -t <Lista med NPDID:er separerade med komma>

För hjälp med hur du kör ovanstående kommando, se Hur använder jag verktygssatsen.

För att inaktivera specifika licenser på en dator behöver du NPDID:er för paketen som du vill inaktivera. För att få NPDID:er för paket på en dator använder du alternativet licensinformation.

Visa licensinformation

Använd kommandot licenseInformation för information om de licenser som är installerade på en enhet.

För Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --licenseInformation

Kort form:

adobe-licensing-toolkit.exe -l

För macOS:

sudo adobe-licensing-toolkit --licenseInformation

Kort form:

sudo adobe-licensing-toolkit -l

För hjälp med hur du kör ovanstående kommando, se Hur använder jag verktygssatsen.

Exempel på utdata:

Adobe Licensing Toolkit (0.1.5.57)
License Details
 
NpdId     : MWVjZGNlMzMtZGU2Yi00ZmNlLTkzZTktY2MxMjBhZmFiZjg1
AppId     : Photoshop1
DeploymentMode : NAMED_USER_EDUCATION_LAB
CacheExpiry  : 03/06/19 20:01:56 India Standard Time
LicenseId   : 511F26523959D15EBD9B
LicenseExpiry : 03/06/21 20:01:56 India Standard Time
 
NpdId     : YjZiOGU0ZTItYTkxNy00NTFlLWFkOTItZTljNTc2M2U2OTgx
AppId     : Animate1
DeploymentMode : NAMED_USER_EDUCATION_LAB
CacheExpiry  : 03/06/19 20:01:56 India Standard Time
LicenseId   : 511F26523959D15EBD9B
LicenseExpiry : 03/06/21 20:01:56 India Standard Time
Operation Successfully Completed

Visa paketinformation

Använd displayAsnpDetails för kortfattad information om de licenser som är aktiverade på en klient.

För Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --displayAsnpDetails

Kort form:

adobe-licensing-toolkit.exe -d

För macOS:

sudo adobe-licensing-toolkit --displayAsnpDetails

Kort form:

sudo adobe-licensing-toolkit -d

För hjälp med hur du kör ovanstående kommando, se Hur använder jag verktygssatsen.

Följande utdata visar de appar som är installerade via paket på datorn.

Adobe Licensing Toolkit (1.0.0.57)
ASNP Details

App       : InDesign1
OperatingConfig : SW5EZXNpZ24xe30yMDE4MDcyMDA0-NTcwMTI5NTUtNGQyNC00ZmJjLWE4NGEtOTZjZjNmMzBlYmYx-90-stg.operatingconfig
Asnp      : TlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4e305YjI3YzBmNi01MGU3LTRmNDMtOWY4Yi0xMThjNzVhMzQwYWU.asnp

App       : Photoshop1
OperatingConfig : UGhvdG9zaG9wMXt9MjAxODA3MjAwNA-NTcwMTI5NTUtNGQyNC00ZmJjLWE4NGEtOTZjZjNmMzBlYmYx-90-stg.operatingconfig
Asnp      : TlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4e302MDA0NmRhOC0wZTE1LTQwNDktYjFmNy1mM2UxMGViODQxZDc.asnp
Operation Successfully Completed

Använd alternativet displayAsnpDetails, tillsammans med den valfria flaggan verbose, för att visa all tillgänglig information om de licenser som är aktiverade på en klient.

För Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --displayAsnpDetails --verbose

Kort form:

adobe-licensing-toolkit.exe -d -v

För macOS:

sudo adobe-licensing-toolkit --displayAsnpDetails --verbose

Kort form:

sudo adobe-licensing-toolkit -d -v

För hjälp med hur du kör ovanstående kommando, se Hur använder jag verktygssatsen.

Följande utdata visar de program som är installerade via paket på datorn. För varje app visar utdatan även följande information:

asnpData:

JSON-objekt för alla aktiveringsdata.

deploymentMode:

Aktiveringsläge för FRL-paket – isolerad aktivering eller ansluten aktivering.

nglAppId:

CC-programmet som är installerat som en del av aktiveringen.    

npdId:

Unik paketidentifierare. Används när du tar bort en paketlicens från en dator. Se ovan.

Adobe Licensing Toolkit (1.0.0.57)
ASNP Details

App       : InDesign1
OperatingConfig : SW5EZXNpZ24xe30yMDE4MDcyMDA0-NTcwMTI5NTUtNGQyNC00ZmJjLWE4NGEtOTZjZjNmMzBlYmYx-90-stg.operatingconfig
Asnp      : TlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4e305YjI3YzBmNi01MGU3LTRmNDMtOWY4Yi0xMThjNzVhMzQwYWU.asnp

{
    "asnpData" :
    {
        "adobeCertSignedValues" : null,
        "customerCertHeaders" :
        [
            {
                "header" : "eyJjb250ZW50U2lnbmF0dXJlQWxnIjoiUlM1MTIiLCJ0cnVzdGVkQ2VydEZpbmdlcnByaW50QWxnIjoiU0hBLTUxMiIsInRydXN0ZWRDZXJ0RmluZ2VycHJpbnRJbmRleCI6MywiY2VydGlmaWNhdGVEZXRhaWxzIjpbeyJpZCI6IlFVWTVSVFE1Tmpjd09FSTJNekU1UlRZelJqWTFSVGhETlRrM1JEQTBNVGciLCJzdWJqZWN0TmFtZSI6IkFkb2JlIENvbnRlbnQgQ2VydGlmaWNhdGUgMzItNiIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjE3NmI2MjUyIiwic2hhMUhhc2giOiI0MjI1NTA5MUMzMjhCMkRGQjBCN0NDNkYxNTUxOURGMjc3QzMxMEE0Iiwic2VxdWVuY2UiOjEsImRvd25sb2FkUGF0aCI6IlFVWTVSVFE1Tmpjd09FSTJNekU1UlRZelJqWTFSVGhETlRrM1JEQTBNVGctTlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4LmRlciJ9LHsiaWQiOiJOa1EyUkVVd01rUXhNa013T0RKR01qWkVRakU0TURSQk1FWTJSa1V5TVRrIiwic3ViamVjdE5hbWUiOiJBZG9iZSBJbnRlcm1lZGlhdGUgQ0EgMzItNCIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjhmMTFmY2QiLCJzaGExSGFzaCI6IjA1MjY3Qjk5MDI1QUQwMjQyODU0NzY2QzBBNDhFNDFFQTA3QTI4QzQiLCJzZXF1ZW5jZSI6MiwiZG93bmxvYWRQYXRoIjoiTmtRMlJFVXdNa1F4TWtNd09ESkdNalpFUWpFNE1EUkJNRVkyUmtVeU1Uay1OVGN3TVRJNU5UVXROR1F5TkMwMFptSmpMV0U0TkdFdE9UWmpaak5tTXpCbFltWXguZGVyIn1dfQ",
                "signature" : "{{customerSignature1}}"
            },
            {
                "header" : "eyJjb250ZW50U2lnbmF0dXJlQWxnIjoiUlM1MTIiLCJ0cnVzdGVkQ2VydEZpbmdlcnByaW50QWxnIjoiU0hBLTUxMiIsInRydXN0ZWRDZXJ0RmluZ2VycHJpbnRJbmRleCI6MiwiY2VydGlmaWNhdGVEZXRhaWxzIjpbeyJpZCI6Ik5rSTVNRUV3UkVZNU1qSkdNa1UyTWtJNVJEUXdOVUV3UkRVeFFrVkZRemciLCJzdWJqZWN0TmFtZSI6IkFkb2JlIENvbnRlbnQgQ2VydGlmaWNhdGUgMzItNSIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjQ0NmNiNzc4Iiwic2hhMUhhc2giOiJENjM0MTQyRjY0OTYzNDA0RkE1OThCNzQ4RUE2RDY1Mzg2MjRBRERGIiwic2VxdWVuY2UiOjEsImRvd25sb2FkUGF0aCI6Ik5rSTVNRUV3UkVZNU1qSkdNa1UyTWtJNVJEUXdOVUV3UkRVeFFrVkZRemctTlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4LmRlciJ9LHsiaWQiOiJNVEpDTmtZeFFqZzBOa1JHTlRNd05EVTJSVVU0UXpaQ1JEbERNVUkyTjBVIiwic3ViamVjdE5hbWUiOiJBZG9iZSBJbnRlcm1lZGlhdGUgQ0EgMzItMyIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjFlNTRhMmM2Iiwic2hhMUhhc2giOiJCNEJGMzg0RUVCOTNCQ0Q3NzIxQzY5QUEyODgwOTI2NDFGNjI4MzFFIiwic2VxdWVuY2UiOjIsImRvd25sb2FkUGF0aCI6Ik1USkNOa1l4UWpnME5rUkdOVE13TkRVMlJVVTRRelpDUkRsRE1VSTJOMFUtTlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4LmRlciJ9XX0",
                "signature" : "{{customerSignature2}}"
            }
        ],
        "customerCertSignedValues" : null,
        "templateId" : "TlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4e305YjI3YzBmNi01MGU3LTRmNDMtOWY4Yi0xMThjNzVhMzQwYWU"
    },
    "branding" :
    {
        "name" : "SKD Branding name"
    },
    "deploymentMode" : "FRL_CONNECTED",
    "id" : "27175704-bba8-4910-88c2-054e871e9bff",
    "nglAppId" : "InDesign1",
    "npdId" : "NTcwMTI5NTUtNGQyNC00ZmJjLWE4NGEtOTZjZjNmMzBlYmYx",
    "npdPrecedence" : 90,
    "profileRequestPayloadParams" :
    {
        "appParams" :
        [
            "nglAppId",
            "nglAppVersion",
            "nglLibVersion",
            "currentAsnpId"
        ],
        "deviceParams" :
        [
            "deviceId",
            "osUserId",
            "osName",
            "osVersion",
            "currentDate",
            "enableVdiMarkerExists",
            "isVirtualEnvironment",
            "isOsUserAccountInDomain"
        ]
    },
    "profileServerUrl" : "https://lcs-cops-stage.adobe.io/"
}App       : Photoshop1
OperatingConfig : UGhvdG9zaG9wMXt9MjAxODA3MjAwNA-NTcwMTI5NTUtNGQyNC00ZmJjLWE4NGEtOTZjZjNmMzBlYmYx-90-stg.operatingconfig
Asnp      : TlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4e302MDA0NmRhOC0wZTE1LTQwNDktYjFmNy1mM2UxMGViODQxZDc.asnp

{
    "asnpData" :
    {
        "adobeCertSignedValues" : null,
        "customerCertHeaders" :
        [
            {
                "header" : "eyJjb250ZW50U2lnbmF0dXJlQWxnIjoiUlM1MTIiLCJ0cnVzdGVkQ2VydEZpbmdlcnByaW50QWxnIjoiU0hBLTUxMiIsInRydXN0ZWRDZXJ0RmluZ2VycHJpbnRJbmRleCI6MywiY2VydGlmaWNhdGVEZXRhaWxzIjpbeyJpZCI6IlFVWTVSVFE1Tmpjd09FSTJNekU1UlRZelJqWTFSVGhETlRrM1JEQTBNVGciLCJzdWJqZWN0TmFtZSI6IkFkb2JlIENvbnRlbnQgQ2VydGlmaWNhdGUgMzItNiIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjE3NmI2MjUyIiwic2hhMUhhc2giOiI0MjI1NTA5MUMzMjhCMkRGQjBCN0NDNkYxNTUxOURGMjc3QzMxMEE0Iiwic2VxdWVuY2UiOjEsImRvd25sb2FkUGF0aCI6IlFVWTVSVFE1Tmpjd09FSTJNekU1UlRZelJqWTFSVGhETlRrM1JEQTBNVGctTlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4LmRlciJ9LHsiaWQiOiJOa1EyUkVVd01rUXhNa013T0RKR01qWkVRakU0TURSQk1FWTJSa1V5TVRrIiwic3ViamVjdE5hbWUiOiJBZG9iZSBJbnRlcm1lZGlhdGUgQ0EgMzItNCIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjhmMTFmY2QiLCJzaGExSGFzaCI6IjA1MjY3Qjk5MDI1QUQwMjQyODU0NzY2QzBBNDhFNDFFQTA3QTI4QzQiLCJzZXF1ZW5jZSI6MiwiZG93bmxvYWRQYXRoIjoiTmtRMlJFVXdNa1F4TWtNd09ESkdNalpFUWpFNE1EUkJNRVkyUmtVeU1Uay1OVGN3TVRJNU5UVXROR1F5TkMwMFptSmpMV0U0TkdFdE9UWmpaak5tTXpCbFltWXguZGVyIn1dfQ",
                "signature" : "{{customerSignature1}}"
            },
            {
                "header" : "eyJjb250ZW50U2lnbmF0dXJlQWxnIjoiUlM1MTIiLCJ0cnVzdGVkQ2VydEZpbmdlcnByaW50QWxnIjoiU0hBLTUxMiIsInRydXN0ZWRDZXJ0RmluZ2VycHJpbnRJbmRleCI6MiwiY2VydGlmaWNhdGVEZXRhaWxzIjpbeyJpZCI6Ik5rSTVNRUV3UkVZNU1qSkdNa1UyTWtJNVJEUXdOVUV3UkRVeFFrVkZRemciLCJzdWJqZWN0TmFtZSI6IkFkb2JlIENvbnRlbnQgQ2VydGlmaWNhdGUgMzItNSIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjQ0NmNiNzc4Iiwic2hhMUhhc2giOiJENjM0MTQyRjY0OTYzNDA0RkE1OThCNzQ4RUE2RDY1Mzg2MjRBRERGIiwic2VxdWVuY2UiOjEsImRvd25sb2FkUGF0aCI6Ik5rSTVNRUV3UkVZNU1qSkdNa1UyTWtJNVJEUXdOVUV3UkRVeFFrVkZRemctTlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4LmRlciJ9LHsiaWQiOiJNVEpDTmtZeFFqZzBOa1JHTlRNd05EVTJSVVU0UXpaQ1JEbERNVUkyTjBVIiwic3ViamVjdE5hbWUiOiJBZG9iZSBJbnRlcm1lZGlhdGUgQ0EgMzItMyIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjFlNTRhMmM2Iiwic2hhMUhhc2giOiJCNEJGMzg0RUVCOTNCQ0Q3NzIxQzY5QUEyODgwOTI2NDFGNjI4MzFFIiwic2VxdWVuY2UiOjIsImRvd25sb2FkUGF0aCI6Ik1USkNOa1l4UWpnME5rUkdOVE13TkRVMlJVVTRRelpDUkRsRE1VSTJOMFUtTlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4LmRlciJ9XX0",
                "signature" : "{{customerSignature2}}"
            }
        ],
        "customerCertSignedValues" : null,
        "templateId" : "TlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4e302MDA0NmRhOC0wZTE1LTQwNDktYjFmNy1mM2UxMGViODQxZDc"
    },
    "branding" :
    {
        "name" : "SKD Branding name"
    },
    "deploymentMode" : "FRL_CONNECTED",
    "id" : "f27682d7-1b10-4f1c-a243-5e52580a9966",
    "nglAppId" : "Photoshop1",
    "npdId" : "NTcwMTI5NTUtNGQyNC00ZmJjLWE4NGEtOTZjZjNmMzBlYmYx",
    "npdPrecedence" : 90,
    "profileRequestPayloadParams" :
    {
        "appParams" :
        [
            "nglAppId",
            "nglAppVersion",
            "nglLibVersion",
            "currentAsnpId"
        ],
        "deviceParams" :
        [
            "deviceId",
            "osUserId",
            "osName",
            "osVersion",
            "currentDate",
            "enableVdiMarkerExists",
            "isVirtualEnvironment",
            "isOsUserAccountInDomain"
        ]
    },
    "profileServerUrl" : "https://lcs-cops-stage.adobe.io/"
}