Användarhandbok Avbryt

Verktyget Licensiering för delade enheter

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 9. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 10. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 11. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 12. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud


Licensieringsverktyget är ett kommandotolksverktyg som ger dig följande funktioner som du kan använda när du arbetar med licenser för delade enheter:

Hämta och kör licensieringsverktyget

De procedurer som beskrivs i det här dokumentet kräver att du kör kommandon med verktygssatsen Licensiering för delade enheter.

Först måste du hämta Adobes licensieringsverktyg från följande plats beroende på datorns operativsystem:

 • macOS: Hämta adobe-licensing-toolkit.dmg och montera filen.
 • Windows: Hämta zip-filen och extrahera adobe-licensing-toolkit.exe.

Använda verktyget i Windows och macOS

Eftersom verktygssatsen är ett kommandotolksverktyg måste du använda kommandotolken i Windows eller Terminal i macOS för att använda det.

Är du osäker på hur du kör kommandon i kommandotolken i Windows eller Terminal i macOS kan du göra på följande sätt för att köra verktyget för de kommandon som finns i de följande avsnitten i det här dokumentet:

 1. Öppna kommandotolken i Windows.

  Tryck på Start-knappen på tangentbordet, skriv Kommandotolken och tryck på Enter.

 2. Dra filen adobe-licensing-toolkit.exe (som du hämtade ovan) från Utforskaren och släpp den på kommandotolken i Windows.

Observera att verktygets filnamn nu visas i kommandotolken. (Filens hela mappsökväg kan också visas).

Använda verktyget Licensiering för delade enheter i Windows

Alla kommandon som beskrivs nedan kräver att du anger argument till verktyget.

Om du till exempel vill aktivera licenser för delade enheter skriver du, efter att ha dragit och släppt filen, --activate (ha ett mellanslag mellan filnamnet och --activate) och trycker på Retur.

 1. Öppna Terminal i macOS.

 2. Dra filen adobe-licensing-toolkit (från platsen där du monterade filen ovan) från macOS Finder och släpp den i Terminal i macOS.
  Observera att verktygets filnamn nu visas i kommandotolken. (Filens hela mappsökväg kan också visas.)

Observera att verktygets filnamn nu visas i kommandotolken. (Filens hela mappsökväg kan också visas.)

Använda verktyget Licensiering för delade enheter i macOS

Alla kommandon som beskrivs nedan kräver att du anger argument till verktyget.

Om du till exempel vill aktivera licenser för delade enheter skriver du, efter att ha dragit och släppt filen, --activate (infoga ett mellanslag mellan filnamnet och --activate). Tryck sedan på Retur.

Obs!

Om du dubbelklickar på kommandotolksverktyget kan följande fel uppstå i macOS:

adobe-licensing-toolkit kan inte öppnas

Det här är ett känt problem för verktyg i Terminal på macOS-datorer. Adobes licensverktyg kan köras säkert från Terminal med hjälp av instruktionerna ovan. Signaturen för adobe-licensing-toolkit binary kan kontrolleras med följande kommando:

codesign -dvvvv <path_to_binary>

Aktivera licenser för delade enheter

Om du har installerat ett licenspaket för delade enheter på en dator och slutanvändarna ser följande felmeddelande när ett program ska startas på den datorn, innebär det att det uppstod ett problem under installationsprocessen:

Fel vid start av program

När du distribuerar ett licenspaket för delade enheter upprättas en anslutning till Adobes licensieringsservrar för att verifiera licensen. Ovanstående fel inträffar om det inte gick att ansluta till nätverket under installationen på grund av problem med brandvägg, proxy, timeout eller annat.

Om du vill lösa det här problemet måste du först se till att du har en internetanslutning. Sedan kan du installera om paketet eller köra följande kommando med administratörsbehörighet för att aktivera paketet manuellt:

Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --activate

Kortform:

adobe-licensing-toolkit.exe -s

För macOS:

sudo ./adobe-licensing-toolkit --activate

Kortform:

sudo ./adobe-licensing-toolkit -s

Läs Använda verktyget om du vill ha hjälp med hur du kör kommandona ovan.

Inaktivera licenser för delade enheter

Om du avinstallerar ett licenspaket för delade enheter kommer licensantalet i Admin Console att återspegla den minskade licensanvändningen. Det innebär att licensen för delade enheter nu är tillgänglig och kan användas på en annan dator. Om det ändrade licensantalet inte återspeglas i Admin Console efter avinstallationen kan du inaktivera licensen på datorn manuellt.

Om du planerar att ta en labbdator ur bruk eller använda den till något annat, kan du avinstallera paketet med licenser för delade enheter från datorn. Du kan också inaktivera licensen på den datorn. Licensen för delade enheter är då tillgänglig och kan distribueras till en annan dator.

Inaktivera alla licenser

Om du vill inaktivera alla licenser på en dator kör du följande kommando med administratörsbehörighet:

Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --deactivate

Kortform:

adobe-licensing-toolkit.exe -t

För macOS:

sudo ./adobe-licensing-toolkit --deactivate

Kortform:

sudo ./adobe-licensing-toolkit -t

Läs Använda verktyget om du vill ha hjälp med hur du kör kommandona ovan.

Inaktivera särskilda licenser

Du kan också välja att inaktivera bara vissa licenser för delade enheter på en dator.

Kör följande kommando med administratörsbehörighet:

Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --deactivate --npdId <Kommaavgränsad lista med NPDID>

Kortform:

adobe-licensing-toolkit.exe -t -n <Kommaavgränsad lista med NPDID>

För macOS:

sudo ./adobe-licensing-toolkit --deactivate --npdId <Kommaavgränsad lista med NPDID>

Kortform:

sudo ./adobe-licensing-toolkit -t -n <Kommaavgränsad lista med NPDID>

Läs Använda verktyget om du vill ha hjälp med hur du kör kommandona ovan.

Om du vill inaktivera särskilda licenser på en dator behöver du NPDID för de paket som du vill inaktivera. Du kan se NPDID för paket på en dator via alternativet för licensinformation.

Visa licensinformation

Använd kommandot licenseInformation för information om licenserna som är installerade på en dator.

För Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --licenseInformation

Kortform:

adobe-licensing-toolkit.exe -l

För macOS:

sudo ./adobe-licensing-toolkit --licenseInformation

Kortform:

sudo ./adobe-licensing-toolkit -l

Läs Använda verktyget om du vill ha hjälp med hur du kör kommandona ovan.

Exempel på utdata:

Adobe Licensing Toolkit (0.1.5.57) License Details NpdId : MWVjZGNlMzMtZGU2Yi00ZmNlLTkzZTktY2MxMjBhZmFiZjg1 AppId : Photoshop1 DeploymentMode : NAMED_USER_EDUCATION_LAB CacheExpiry : 03/06/19 20:01:56 India Standard Time LicenseId : 511F26523959D15EBD9B LicenseExpiry : 03/06/21 20:01:56 India Standard Time NpdId : YjZiOGU0ZTItYTkxNy00NTFlLWFkOTItZTljNTc2M2U2OTgx AppId : Animate1 DeploymentMode : NAMED_USER_EDUCATION_LAB CacheExpiry : 03/06/19 20:01:56 India Standard Time LicenseId : 511F26523959D15EBD9B LicenseExpiry : 03/06/21 20:01:56 India Standard Time Operation Successfully Completed

Visa paketinformation

Använd displayAsnpDetails för kort information om de licenser som är aktiverade på en dator.

För Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --displayAsnpDetails

Kortform:

adobe-licensing-toolkit.exe -d

För macOS:

sudo ./adobe-licensing-toolkit --displayAsnpDetails

Kortform:

sudo ./adobe-licensing-toolkit -d

Läs Använda verktyget om du vill ha hjälp med hur du kör kommandona ovan.

Följande utdata visar de program som är installerade via paket på den här datorn.

Adobe Licensing Toolkit (1.0.0.57) ASNP Details App : InDesign1 OperatingConfig : SW5EZXNpZ24xe30yMDE4MDcyMDA0-NTcwMTI5NTUtNGQyNC00ZmJjLWE4NGEtOTZjZjNmMzBlYmYx-90-stg.operatingconfig Asnp : TlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4e305YjI3YzBmNi01MGU3LTRmNDMtOWY4Yi0xMThjNzVhMzQwYWU.asnp App : Photoshop1 OperatingConfig : UGhvdG9zaG9wMXt9MjAxODA3MjAwNA-NTcwMTI5NTUtNGQyNC00ZmJjLWE4NGEtOTZjZjNmMzBlYmYx-90-stg.operatingconfig Asnp : TlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4e302MDA0NmRhOC0wZTE1LTQwNDktYjFmNy1mM2UxMGViODQxZDc.asnp Operation Successfully Completed

Använd alternativet displayAsnpDetails, med valfria flaggan verbose, om du vill se all tillgänglig information om licenserna som är aktiverade på en dator.

För Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --displayAsnpDetails --verbose

Kortform:

adobe-licensing-toolkit.exe -d -v

För macOS:

sudo ./adobe-licensing-toolkit --displayAsnpDetails --verbose

Kortform:

sudo ./adobe-licensing-toolkit -d -v

Läs Använda verktyget om du vill ha hjälp med hur du kör kommandona ovan.

Följande utdata visar de program som är installerade via paket på den här datorn. Utdata visar också följande information för varje program:

asnpData:

JSON-objekt för alla aktiveringsdata.

deploymentMode:

Aktiveringsläge för FRL-paket – isolerad aktivering eller ansluten aktivering.

npdId:

Unik paketidentifierare. Används när du tar bort en paketlicens från en dator. Se ovan.

Adobe Licensing Toolkit (1.0.0.57) ASNP Details App : InDesign1 OperatingConfig : SW5EZXNpZ24xe30yMDE4MDcyMDA0-NTcwMTI5NTUtNGQyNC00ZmJjLWE4NGEtOTZjZjNmMzBlYmYx-90-stg.operatingconfig Asnp : TlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4e305YjI3YzBmNi01MGU3LTRmNDMtOWY4Yi0xMThjNzVhMzQwYWU.asnp { &quot;asnpData&quot; : { &quot;adobeCertSignedValues&quot; : null, &quot;customerCertHeaders&quot; : [ { &quot;header&quot; : &quot;eyJjb250ZW50U2lnbmF0dXJlQWxnIjoiUlM1MTIiLCJ0cnVzdGVkQ2VydEZpbmdlcnByaW50QWxnIjoiU0hBLTUxMiIsInRydXN0ZWRDZXJ0RmluZ2VycHJpbnRJbmRleCI6MywiY2VydGlmaWNhdGVEZXRhaWxzIjpbeyJpZCI6IlFVWTVSVFE1Tmpjd09FSTJNekU1UlRZelJqWTFSVGhETlRrM1JEQTBNVGciLCJzdWJqZWN0TmFtZSI6IkFkb2JlIENvbnRlbnQgQ2VydGlmaWNhdGUgMzItNiIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjE3NmI2MjUyIiwic2hhMUhhc2giOiI0MjI1NTA5MUMzMjhCMkRGQjBCN0NDNkYxNTUxOURGMjc3QzMxMEE0Iiwic2VxdWVuY2UiOjEsImRvd25sb2FkUGF0aCI6IlFVWTVSVFE1Tmpjd09FSTJNekU1UlRZelJqWTFSVGhETlRrM1JEQTBNVGctTlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4LmRlciJ9LHsiaWQiOiJOa1EyUkVVd01rUXhNa013T0RKR01qWkVRakU0TURSQk1FWTJSa1V5TVRrIiwic3ViamVjdE5hbWUiOiJBZG9iZSBJbnRlcm1lZGlhdGUgQ0EgMzItNCIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjhmMTFmY2QiLCJzaGExSGFzaCI6IjA1MjY3Qjk5MDI1QUQwMjQyODU0NzY2QzBBNDhFNDFFQTA3QTI4QzQiLCJzZXF1ZW5jZSI6MiwiZG93bmxvYWRQYXRoIjoiTmtRMlJFVXdNa1F4TWtNd09ESkdNalpFUWpFNE1EUkJNRVkyUmtVeU1Uay1OVGN3TVRJNU5UVXROR1F5TkMwMFptSmpMV0U0TkdFdE9UWmpaak5tTXpCbFltWXguZGVyIn1dfQ&quot;, &quot;signature&quot; : &quot;{{customerSignature1}}&quot; }, { &quot;header&quot; : &quot;eyJjb250ZW50U2lnbmF0dXJlQWxnIjoiUlM1MTIiLCJ0cnVzdGVkQ2VydEZpbmdlcnByaW50QWxnIjoiU0hBLTUxMiIsInRydXN0ZWRDZXJ0RmluZ2VycHJpbnRJbmRleCI6MiwiY2VydGlmaWNhdGVEZXRhaWxzIjpbeyJpZCI6Ik5rSTVNRUV3UkVZNU1qSkdNa1UyTWtJNVJEUXdOVUV3UkRVeFFrVkZRemciLCJzdWJqZWN0TmFtZSI6IkFkb2JlIENvbnRlbnQgQ2VydGlmaWNhdGUgMzItNSIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjQ0NmNiNzc4Iiwic2hhMUhhc2giOiJENjM0MTQyRjY0OTYzNDA0RkE1OThCNzQ4RUE2RDY1Mzg2MjRBRERGIiwic2VxdWVuY2UiOjEsImRvd25sb2FkUGF0aCI6Ik5rSTVNRUV3UkVZNU1qSkdNa1UyTWtJNVJEUXdOVUV3UkRVeFFrVkZRemctTlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4LmRlciJ9LHsiaWQiOiJNVEpDTmtZeFFqZzBOa1JHTlRNd05EVTJSVVU0UXpaQ1JEbERNVUkyTjBVIiwic3ViamVjdE5hbWUiOiJBZG9iZSBJbnRlcm1lZGlhdGUgQ0EgMzItMyIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjFlNTRhMmM2Iiwic2hhMUhhc2giOiJCNEJGMzg0RUVCOTNCQ0Q3NzIxQzY5QUEyODgwOTI2NDFGNjI4MzFFIiwic2VxdWVuY2UiOjIsImRvd25sb2FkUGF0aCI6Ik1USkNOa1l4UWpnME5rUkdOVE13TkRVMlJVVTRRelpDUkRsRE1VSTJOMFUtTlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4LmRlciJ9XX0&quot;, &quot;signature&quot; : &quot;{{customerSignature2}}&quot; } ], &quot;customerCertSignedValues&quot; : null, &quot;templateId&quot; : &quot;TlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4e305YjI3YzBmNi01MGU3LTRmNDMtOWY4Yi0xMThjNzVhMzQwYWU&quot; }, &quot;branding&quot; : { &quot;name&quot; : &quot;SKD Branding name&quot; }, &quot;deploymentMode&quot; : &quot;FRL_CONNECTED&quot;, &quot;id&quot; : &quot;27175704-bba8-4910-88c2-054e871e9bff&quot;, &quot;nglAppId&quot; : &quot;InDesign1&quot;, &quot;npdId&quot; : &quot;NTcwMTI5NTUtNGQyNC00ZmJjLWE4NGEtOTZjZjNmMzBlYmYx&quot;, &quot;npdPrecedence&quot; : 90, &quot;profileRequestPayloadParams&quot; : { &quot;appParams&quot; : [ &quot;nglAppId&quot;, &quot;nglAppVersion&quot;, &quot;nglLibVersion&quot;, &quot;currentAsnpId&quot; ], &quot;deviceParams&quot; : [ &quot;deviceId&quot;, &quot;osUserId&quot;, &quot;osName&quot;, &quot;osVersion&quot;, &quot;currentDate&quot;, &quot;enableVdiMarkerExists&quot;, &quot;isVirtualEnvironment&quot;, &quot;isOsUserAccountInDomain&quot; ] }, &quot;profileServerUrl&quot; : &quot;https://lcs-cops-stage.adobe.io/&quot; } App : Photoshop1 OperatingConfig : UGhvdG9zaG9wMXt9MjAxODA3MjAwNA-NTcwMTI5NTUtNGQyNC00ZmJjLWE4NGEtOTZjZjNmMzBlYmYx-90-stg.operatingconfig Asnp : TlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4e302MDA0NmRhOC0wZTE1LTQwNDktYjFmNy1mM2UxMGViODQxZDc.asnp { &quot;asnpData&quot; : { &quot;adobeCertSignedValues&quot; : null, &quot;customerCertHeaders&quot; : [ { &quot;header&quot; : &quot;eyJjb250ZW50U2lnbmF0dXJlQWxnIjoiUlM1MTIiLCJ0cnVzdGVkQ2VydEZpbmdlcnByaW50QWxnIjoiU0hBLTUxMiIsInRydXN0ZWRDZXJ0RmluZ2VycHJpbnRJbmRleCI6MywiY2VydGlmaWNhdGVEZXRhaWxzIjpbeyJpZCI6IlFVWTVSVFE1Tmpjd09FSTJNekU1UlRZelJqWTFSVGhETlRrM1JEQTBNVGciLCJzdWJqZWN0TmFtZSI6IkFkb2JlIENvbnRlbnQgQ2VydGlmaWNhdGUgMzItNiIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjE3NmI2MjUyIiwic2hhMUhhc2giOiI0MjI1NTA5MUMzMjhCMkRGQjBCN0NDNkYxNTUxOURGMjc3QzMxMEE0Iiwic2VxdWVuY2UiOjEsImRvd25sb2FkUGF0aCI6IlFVWTVSVFE1Tmpjd09FSTJNekU1UlRZelJqWTFSVGhETlRrM1JEQTBNVGctTlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4LmRlciJ9LHsiaWQiOiJOa1EyUkVVd01rUXhNa013T0RKR01qWkVRakU0TURSQk1FWTJSa1V5TVRrIiwic3ViamVjdE5hbWUiOiJBZG9iZSBJbnRlcm1lZGlhdGUgQ0EgMzItNCIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjhmMTFmY2QiLCJzaGExSGFzaCI6IjA1MjY3Qjk5MDI1QUQwMjQyODU0NzY2QzBBNDhFNDFFQTA3QTI4QzQiLCJzZXF1ZW5jZSI6MiwiZG93bmxvYWRQYXRoIjoiTmtRMlJFVXdNa1F4TWtNd09ESkdNalpFUWpFNE1EUkJNRVkyUmtVeU1Uay1OVGN3TVRJNU5UVXROR1F5TkMwMFptSmpMV0U0TkdFdE9UWmpaak5tTXpCbFltWXguZGVyIn1dfQ&quot;, &quot;signature&quot; : &quot;{{customerSignature1}}&quot; }, { &quot;header&quot; : &quot;eyJjb250ZW50U2lnbmF0dXJlQWxnIjoiUlM1MTIiLCJ0cnVzdGVkQ2VydEZpbmdlcnByaW50QWxnIjoiU0hBLTUxMiIsInRydXN0ZWRDZXJ0RmluZ2VycHJpbnRJbmRleCI6MiwiY2VydGlmaWNhdGVEZXRhaWxzIjpbeyJpZCI6Ik5rSTVNRUV3UkVZNU1qSkdNa1UyTWtJNVJEUXdOVUV3UkRVeFFrVkZRemciLCJzdWJqZWN0TmFtZSI6IkFkb2JlIENvbnRlbnQgQ2VydGlmaWNhdGUgMzItNSIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjQ0NmNiNzc4Iiwic2hhMUhhc2giOiJENjM0MTQyRjY0OTYzNDA0RkE1OThCNzQ4RUE2RDY1Mzg2MjRBRERGIiwic2VxdWVuY2UiOjEsImRvd25sb2FkUGF0aCI6Ik5rSTVNRUV3UkVZNU1qSkdNa1UyTWtJNVJEUXdOVUV3UkRVeFFrVkZRemctTlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4LmRlciJ9LHsiaWQiOiJNVEpDTmtZeFFqZzBOa1JHTlRNd05EVTJSVVU0UXpaQ1JEbERNVUkyTjBVIiwic3ViamVjdE5hbWUiOiJBZG9iZSBJbnRlcm1lZGlhdGUgQ0EgMzItMyIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjFlNTRhMmM2Iiwic2hhMUhhc2giOiJCNEJGMzg0RUVCOTNCQ0Q3NzIxQzY5QUEyODgwOTI2NDFGNjI4MzFFIiwic2VxdWVuY2UiOjIsImRvd25sb2FkUGF0aCI6Ik1USkNOa1l4UWpnME5rUkdOVE13TkRVMlJVVTRRelpDUkRsRE1VSTJOMFUtTlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4LmRlciJ9XX0&quot;, &quot;signature&quot; : &quot;{{customerSignature2}}&quot; } ], &quot;customerCertSignedValues&quot; : null, &quot;templateId&quot; : &quot;TlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4e302MDA0NmRhOC0wZTE1LTQwNDktYjFmNy1mM2UxMGViODQxZDc&quot; }, &quot;branding&quot; : { &quot;name&quot; : &quot;SKD Branding name&quot; }, &quot;deploymentMode&quot; : &quot;FRL_CONNECTED&quot;, &quot;id&quot; : &quot;f27682d7-1b10-4f1c-a243-5e52580a9966&quot;, &quot;nglAppId&quot; : &quot;Photoshop1&quot;, &quot;npdId&quot; : &quot;NTcwMTI5NTUtNGQyNC00ZmJjLWE4NGEtOTZjZjNmMzBlYmYx&quot;, &quot;npdPrecedence&quot; : 90, &quot;profileRequestPayloadParams&quot; : { &quot;appParams&quot; : [ &quot;nglAppId&quot;, &quot;nglAppVersion&quot;, &quot;nglLibVersion&quot;, &quot;currentAsnpId&quot; ], &quot;deviceParams&quot; : [ &quot;deviceId&quot;, &quot;osUserId&quot;, &quot;osName&quot;, &quot;osVersion&quot;, &quot;currentDate&quot;, &quot;enableVdiMarkerExists&quot;, &quot;isVirtualEnvironment&quot;, &quot;isOsUserAccountInDomain&quot; ] }, &quot;profileServerUrl&quot; : &quot;https://lcs-cops-stage.adobe.io/&quot;
}

 

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?