Vanliga frågor och svar

Vad är syftet med resursmigrering?

Syftet med en resursmigrering är att flytta företagsanvändarens innehåll från det företagstilldelade Adobe ID-kontot till det nya Enterprise-kontot. Den här processen kan sättas igång efter att IT-administratören migrerar användarens konto från Adobe ID till Enterprise ID/Federated ID.

Vem sätter igång resursmigreringsprocessen?

Det är IT-administratören i organisationen/företaget som startar överföringen av kontoidentiteter. Sedan sätter medarbetarna igång den faktiska resursmigreringsprocessen genom att ge Adobe tillåtelse att migrera deras innehåll.

Varför måste ni ha mitt godkännande för att migrera mitt innehåll?

Adobe kan inte migrera innehållet från ditt Adobe ID-konto utan ditt samtycke på grund av följande:

 • När du använder ditt Adobe ID har du fullständig kontroll över de filer och data som är kopplade till ditt Adobe ID-konto. När du använder ett Enterprise ID eller Federated ID är det företaget som äger och kontrollerar det här innehållet.
 • När du har ett Adobe ID-konto har du också ett slutanvändaravtal med Adobe. I avtalet står det att användarna behåller kontrollen över de filer och data som är kopplade till deras ID.
 • Adobe kan inte heller flytta innehållet utan ditt samtycke enligt lagen Federal Stored Communications Act (SCA), 18 U.S.C. Sections 2701-271.

Hur hanterar jag personligt innehåll på mitt Adobe ID-konto?

Resursmigreringsprocessen flyttar allt innehåll som stöds från ditt företagstilldelade Adobe ID-konto till ditt nya Enterprise-konto.

Om du inte vill migrera ditt personliga innehåll måste du ta bort innehållet från ditt Adobe ID-konto innan du startar migreringsprocessen. Du kan ladda ned/flytta ditt personliga innehåll till din dator manuellt. När migreringen är slutförd konverteras ditt gamla företagstilldelade Adobe ID-konto till ett nytt kostnadsfritt personligt Adobe ID-konto. Du kan överföra det nedladdade innehållet till det här nya personliga Adobe ID-kontot manuellt.

Vilken typ av innehåll stöder migreringsprocessen?

Allt innehåll som stöds på ditt gamla Adobe ID-konto överförs till det nya Enterprise-kontot. Den processen innebär att allt eller inget migreras. Användaren kan inte välja vilka datafiler/innehåll som ska migreras.

Innehåll som migreras

 • Adobe Sign
 • Adobe Spark-arbeten
 • Adobe Spark-publiceringar
 • Adobe XD-prototyper
 • Programinställningar
 • Kommentarer
 • Creative Cloud Libraries
 • Filer (Creative Cloud och Document Cloud)
 • Mappar
 • Biblioteksdata
 • Mobila arbeten (DCX)
 • Dela länkar
 • Versioner

Innehåll som inte migreras

 • Aktivitetsfeed
 • Adobe Anywhere
 • Adobe Color
 • Adobe Stock
 • Adobe Story
 • Adobe Fonts
 • Behance/Portfolio
 • Fill & Sign-användarprofilsdata
 • Lightroom
 • Videor som publiceras via mobilappar

Obs! Innehåll som inte migrerats är fortfarande tillgängligt med ditt Adobe ID-konto.

Information om hur du skapar en säkerhetskopia av de kataloger du skapat med Lightroom Classic CC finns i Säkerhetskopiering av en katalog.

För Lightroom CC kan du skapa en lokal säkerhetskopia genom att aktivera Spara alla originalbilder på angiven plats i inställningarna för den lokala lagringsmiljön. Mer information finns i Ange inställningar.

Varför kan jag inte migrera mina resurser automatiskt?

När din IT-administratör migrerar ditt konto från Adobe ID till Enterprise ID/Federated ID måste du migrera innehållet manuellt i följande fall.

 • Det finns ingen Creative Cloud-lagring eller Document Cloud-lagring kopplad till de planer som du har tilldelats av företagsadministratören. För att migrera innehåll automatiskt måste du ha beviljats åtkomst till båda.
 • Landet som är kopplat till ditt nya företagskonto ligger inte i samma region som det land som är kopplat till ditt tidigare Adobe ID-konto.

Kan data migreras till andra regioner?

Nej, ditt innehåll kan inte migreras mellan olika regioner. Om ditt innehåll finns i USA blir det kvar där. Innehållsöverföring (flytt eller kopiering) mellan flera regioner stöds inte. Du kan överföra innehållet till ditt nya Enterprise-konto manuellt. Se Överför resurser.

Hur lång tid tar migreringsprocessen?

Den totala resursmigreringsprocessen tar mindre än fem minuter. Efter det har du åtkomst till ditt nya Enterprise-konto. Men om du har många delningar kanske du inte kan se alla dina länkar, bokmärken, inbjudningar och samarbeten med en gång. Den här processen kan ta flera minuter efter att du har loggat in på ditt nya Enterprise-konto.

Hur ser det ut efter att migreringen är klar?

När processen är klar ser det nya Enterprise ID-/Federated ID-kontot ut precis som ditt ursprungliga Adobe ID-konto. Det ursprungliga Adobe ID-kontot är nu tomt och har konverterats till ett personligt Adobe ID-konto.

När min identitet har bytts från Adobe till Enterprise ID/Federated ID, visas då sidan för godkännande av resursmigrering om jag loggar in med mitt Adobe ID?

Nej, sidan för godkännande av resursmigrering visas inte när du loggar in med ditt Adobe ID-konto.

Hur kan jag överföra Adobe Stock-bibliotek som skapats med mitt Adobe ID-konto till det nya Enterprise-kontot?

Du kan inte överföra Stock-inköpen på grund av skillnader i licenser för enskilda avtal och företagsavtal för Stock. Du kan återköpa Stock-artiklarna enligt villkoren för ditt Enterprise-konto.

Påverkar resursmigrering de filer som skickats via delningstjänsten?

När innehållet migreras migrerar delningstjänsten de skickade filerna. Alla speciella länkar och skickade filer kopplas då till det nya Enterprise-kontot. Under migreringen av delningstjänsten kan användarna inte komma åt filer som skickats via tjänsten, men det är bara tillfälligt. När migreringen är slutförd fungerar alla speciella länkar och alla skickade filer är listade för det nya Enterprise-kontot.

Om jag vill vänta och analysera innehållet innan jag godkänner, kan jag då migrera innehållet automatiskt senare?

 • Du kan vänta med att logga in på ditt nya Enterprise-konto och fortsätta att logga in på ditt Adobe ID-konto för att analysera, spara, synkronisera och ta bort personligt innehåll.
 • Om du loggar in på ditt Enterprise-konto men inte vill godkänna än, kan du klicka på Gå tillbaka till Logga in. Logga sedan in på Adobe ID-kontot igen. 
 • Om du loggar in på ditt Enterprise-konto och klickar på Nej. Jag flyttar mitt innehåll manuellt senare, kan du inte starta den automatiska resursmigreringsprocessen igen. Om du vill överföra innehållet till ditt nya Enterprise-konto manuellt kan du läsa mer i Överför resurser.

Vad händer om jag redan har innehåll på det nya Enterprise-kontot innan migreringen?

Vi rekommenderar att du inte lägger till innehåll på det nya Enterprise-kontot innan resursmigreringsprocessen. Om det redan finns innehåll på Enterprise-kontot försvinner det när du godkänner resursmigreringsprocessen. Om det här innehållet är viktigt måste du spara det på din dator och sedan flytta det manuellt till ditt Enterprise-konto efter att migreringen gjorts.

Vad händer om jag startar processen från två olika appar eller enheter?

Vi rekommenderar att du inte startar resursmigrering från flera enheter samtidigt. När du försöker logga in från flera enheter eller appar visas sidan för godkännande av resursmigrering på alla, om du inte redan har vidtagit åtgärder på någon sida för godkännande.

När du har valt ett alternativ för migrering (Ja/Nej) på någon sida för godkännande, registrerar systemet ditt första svar och fortsätter med resursmigreringen i enlighet med detta. Om du försöker starta resursmigrering från en annan enhet eller app medan migreringen pågår, får du felmeddelandet Inte tillgängligt för tillfället.

Felet Inte tillgängligt för tillfället

Vad händer på de andra enheterna som jag är inloggad på när jag har startat resursmigreringsprocessen?

När du har startat resursmigreringen från en (primär) enhet, loggas du automatiskt ut från ditt Adobe ID-konto på alla andra (sekundära) enheter tills resursmigreringen är klar. När migreringen är klar loggas du automatiskt in på ditt nya Enterprise-konto på din primära enhet. Logga sedan in på ditt nya Enterprise-konto på alla sekundära enheter.

Varför får jag väntande inbjudningar på mitt personliga Adobe ID-konto efter resursmigreringen?

För att kunna göra anspråk på och ta kontroll över ditt personliga Adobe ID-konto måste du ändra användarnamnet och lösenordet för det. När du gjort det får du inte längre väntande inbjudningar på ditt personliga Adobe ID-konto.

Hur går jag vidare om resursmigreringsprocessen slutar svara efter att jag gett mitt samtycke?

Om ditt aktiva fönster slutar svara efter att du gett ditt samtycke, stänger du fönstret/appen och försöker logga in igen på ditt nya Enterprise ID-/Federated ID-konto för att starta om resursmigreringsprocessen. Om något fortfarande är fel kontaktar du organisationens IT-administratör för att få hjälp.

Hur åtgärdar jag felet "Flyttningen av ditt innehåll har avbrutits."?

Om felmeddelandet visas innan resursmigreringsprocessen är klar, klickar du på Avbryt och gå tillbaka till Logga in. Logga sedan in på ditt Enterprise ID-/Federated ID-konto igen.

 • Om sidan för godkännande av resursmigrering visas, startar du resursmigreringsprocessen igen.
 • Om du kan logga in på ditt konto kontrollerar du om ditt innehåll har migrerats – Creative Cloud-filerDokument Cloud-filer.
 • Om något är fel kontaktar du organisationens IT-administratör för att få hjälp.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy