Användarhandbok Avbryt

Vanliga frågor om automatisk resursmigrering

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud
Obs!

Vi uppdaterar organisationer (team och företag) till Enterprise-lagringsmodellen för att ge företagslagring och andra funktioner på företagsnivå till Adobe ID-användare.

Du kommer att få ett meddelande om när din organisation ska uppdateras. Efter uppdateringen flyttas Adobe ID-användarna till företagslagring och organisationen kontrollerar deras företagsprofiler direkt.

Vanliga frågor

Syftet med en resursmigrering är att flytta företagsanvändarens innehåll från det företagstilldelade Adobe ID-kontot till det nya Enterprise-kontot. Den här processen kan sättas igång efter att IT-administratören migrerar användarens konto från Adobe ID till Enterprise ID/Federated ID.

Det är IT-administratören i organisationen/företaget som startar överföringen av kontoidentiteter. Sedan sätter medarbetarna igång den faktiska resursmigreringsprocessen genom att ge Adobe tillåtelse att migrera deras innehåll.

Adobe kan inte migrera innehållet från ditt Adobe ID-konto utan ditt samtycke på grund av följande:

 • När du använder ditt Adobe ID har du fullständig kontroll över de filer och data som är kopplade till ditt Adobe ID-konto. När du använder ett Enterprise ID eller Federated ID är det företaget som äger och kontrollerar det här innehållet.
 • När du har ett Adobe ID-konto har du också ett slutanvändaravtal med Adobe. I avtalet står det att användarna behåller kontrollen över de filer och data som är kopplade till deras ID.
 • Adobe kan inte heller flytta innehållet utan ditt samtycke enligt lagen Federal Stored Communications Act (SCA), 18 U.S.C. Sections 2701-271.

Under resursmigreringen flyttas allt innehåll som stöds från ditt företagstilldelade Adobe ID-konto till ditt nya Enterprise-konto.

Om du inte vill migrera ditt personliga innehåll måste du ta bort innehållet från ditt Adobe ID-konto innan du startar migreringsprocessen. Du kan ladda ned/flytta ditt personliga innehåll till din dator manuellt. När migreringen är slutförd konverteras ditt gamla företagstilldelade Adobe ID-konto till ett nytt kostnadsfritt personligt Adobe ID-konto. Du kan överföra det nedladdade innehållet till det här nya personliga Adobe ID-kontot manuellt.

Allt innehåll som stöds på ditt gamla Adobe ID-konto överförs till det nya Enterprise-kontot. Den processen innebär att allt eller inget migreras. Användaren kan inte välja vilka datafiler/vilket innehåll som ska migreras.

Innehåll som migreras

 • Adobe Acrobat Sign
 • Skapade alster i Adobe Express
 • Publicerade alster i Adobe Express
 • Adobe XD-prototyper
 • Behance/Portfolio
 • Programinställningar
 • Molndokument
 • Kommentarer
 • Creative Cloud Libraries
 • Filer (Creative Cloud och Document Cloud)
 • Mappar
 • Biblioteksdata
 • Mobila arbeten (DCX)
 • Dela länkar
 • Versioner

Innehåll som inte migreras

 • Aktivitetsfeed
 • Adobe Anywhere
 • Adobe Color
 • Adobe Stock
 • Adobe Story
 • Adobe Fonts
 • Fill & Sign-användarprofilsdata
 • Lightroom
 • Videor som publiceras via mobilappar

Obs! Innehåll som inte migrerats är fortfarande tillgängligt med ditt Adobe ID-konto.

Information om hur du skapar en säkerhetskopia av de kataloger du skapat med Lightroom Classic CC finns i Säkerhetskopiering av en katalog.

För Lightroom CC kan du skapa en lokal säkerhetskopia genom att aktivera Spara alla originalbilder på angiven plats i inställningarna för den lokala lagringsmiljön. Mer information finns i Ange inställningar.

När din IT-administratör migrerar ditt konto från Adobe ID till Enterprise ID/Federated ID måste du migrera innehållet manuellt i följande fall.

 • Det finns ingen Creative Cloud-lagring eller Document Cloud-lagring kopplad till de planer som du har tilldelats av företagsadministratören. För att migrera innehåll automatiskt måste du ha beviljats åtkomst till båda.
 • Landet som är kopplat till ditt nya företagskonto ligger inte i samma region som det land som är kopplat till ditt tidigare Adobe ID-konto.

Nej, ditt innehåll kan inte migreras mellan olika regioner. Om ditt innehåll finns i USA blir det kvar där. Innehållsöverföring (flytt eller kopiering) mellan flera regioner stöds inte. Du kan överföra innehållet till ditt nya Enterprise-konto manuellt. Se Överför resurser.

Den totala resursmigreringsprocessen tar mindre än fem minuter. Efter det har du åtkomst till ditt nya Enterprise-konto. Men om du har många delningar kanske du inte kan se alla dina länkar, bokmärken, inbjudningar och samarbeten med en gång. Den här processen kan ta flera minuter efter att du har loggat in på ditt nya Enterprise-konto.

När processen är klar ser det nya Enterprise ID-/Federated ID-kontot ut precis som ditt ursprungliga Adobe ID-konto. Det ursprungliga Adobe ID-kontot är nu tomt och har konverterats till ett personligt Adobe ID-konto.

Nej, sidan för godkännande av resursmigrering visas inte när du loggar in med ditt Adobe ID-konto.

Du kan inte överföra Stock-inköpen på grund av skillnader i licenser för enskilda avtal och företagsavtal för Stock. Du kan återköpa Stock-artiklarna enligt villkoren för ditt Enterprise-konto.

När innehållet migreras migrerar delningstjänsten de skickade filerna. Alla speciella länkar och skickade filer kopplas då till det nya Enterprise-kontot. Under migreringen av delningstjänsten kan användarna inte komma åt filer som skickats via tjänsten, men det är bara tillfälligt. När migreringen är slutförd fungerar alla speciella länkar och alla skickade filer är listade för det nya Enterprise-kontot.

 • Du kan vänta med att logga in på ditt nya Enterprise-konto och fortsätta att logga in på ditt Adobe ID-konto för att analysera, spara, synkronisera och ta bort personligt innehåll.
 • Om du loggar in på ditt Enterprise-konto men inte vill godkänna än, kan du klicka på Gå tillbaka till Logga in. Logga sedan in på Adobe ID-kontot igen. 
 • Om du loggar in på ditt Enterprise-konto och klickar på Nej. Jag flyttar mitt innehåll manuellt senare, kan du inte starta den automatiska resursmigreringsprocessen igen. Om du vill överföra innehållet till ditt nya Enterprise-konto manuellt kan du läsa mer i Överför resurser.

Vi rekommenderar att du inte lägger till innehåll på det nya Enterprise-kontot innan resursmigreringsprocessen. Om det redan finns innehåll på Enterprise-kontot försvinner det när du godkänner resursmigreringsprocessen. Om det här innehållet är viktigt måste du spara det på din dator och sedan flytta det manuellt till ditt Enterprise-konto efter att migreringen gjorts.

Vi rekommenderar att du inte startar resursmigrering från flera enheter samtidigt. När du försöker logga in från flera enheter eller program visas sidan för godkännande av resursmigrering på alla, om du inte redan har vidtagit åtgärder på någon sida för godkännande.

När du har valt ett alternativ för migrering (Ja/Nej) på någon sida för godkännande, registrerar systemet ditt första svar och fortsätter med resursmigreringen i enlighet med detta. Om du försöker starta resursmigrering från en annan enhet eller ett annat program medan migreringen pågår, får du felmeddelandet Inte tillgängligt för tillfället.

När du har startat resursmigreringen från en (primär) enhet, loggas du automatiskt ut från ditt Adobe ID-konto på alla andra (sekundära) enheter tills resursmigreringen är klar. När migreringen är klar loggas du automatiskt in på ditt nya Enterprise-konto på din primära enhet. Logga sedan in på ditt nya Enterprise-konto på alla sekundära enheter.

För att kunna göra anspråk på och ta kontroll över ditt personliga Adobe ID-konto måste du ändra användarnamnet och lösenordet för det. När du gjort det får du inte längre väntande inbjudningar på ditt personliga Adobe ID-konto.

Om ditt aktiva fönster slutar svara efter att du gett ditt samtycke, stänger du fönstret/programmet och försöker logga in igen på ditt nya Enterprise ID-/Federated ID-konto för att starta om resursmigreringsprocessen. Om något fortfarande är fel kontaktar du organisationens IT-administratör för att få hjälp.

Om felmeddelandet visas innan resursmigreringsprocessen är klar, klickar du på Avbryt och gå tillbaka till Logga in. Logga sedan in på ditt Enterprise ID-/Federated ID-konto igen.

 • Om sidan för godkännande av resursmigrering visas, startar du resursmigreringsprocessen igen.
 • Om du kan logga in på ditt konto kontrollerar du om ditt innehåll har migrerats – Creative Cloud-filerDokument Cloud-filer.
 • Om något är fel kontaktar du organisationens IT-administratör för att få hjälp.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?