Användarhandbok Avbryt

Vanliga frågor och svar | Google-federation

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Dokumentet tar upp vanliga frågor som uppstår vid konfiguration av Adobe Admin Console SSO med Googles administratörskonsol och hantering av Google Sync.

Konfiguration av Google-federation

I avsnittet finns svar på frågor som rör autentisering med Google-federation:

Endast Federated ID-användarkonton skapas med hjälp av Google-federationen. Läs mer om alternativ för identitetstyp här.

Google-federationen tillhandahåller bara användarhantering för en primär Console-instans i en relation med en primär instans och en förvaltarinstans av Console. Alla förvaltade Console-instanser kan utnyttja enkel inloggning (SSO) med den federerade katalogen, men måste använda en annan typ av användarhantering (som manuell överföring via CSV, verktyg för användarsynkronisering eller User Management API).

Google Sync

I listan finns svar på frågor som rör Google Sync:

FirstName, LastName, Username, Email och Country Code.

Google Sync automatiserar användarhanteringen av din Admin Console-katalog. Du kan enkelt lägga till Google Sync till valfri befintlig federerad katalog i Admin Console oavsett vilken identitetsleverantör (IdP) den har. Om du vill använda Google Sync måste organisationens användardata lagras i Google-katalogen.

Om användaren ingår i synkroniseringen och Federated ID-användarnamnet matchar ett Google-synkroniserat användarnamn, tar Google Sync över och hanterar profilen. Om användaren inte ingår i synkroniseringen kan användaren autentisera så länge profilen matchar Google-profilinformationen.

Nej, det finns för närvarande inga händelseloggar som kan visas i Adobe Admin Console som hjälp vid felsökning av Google Sync. Du kan dock övervaka automatiserad användardistribution i Googles administratörskonsol.

Googles administratörskonsol kontrollerar distributionsgraden. Google Sync lägger till eller tar bort användarlicenser automatiskt utifrån de användarkonton som ingår i de valda Google-kataloggrupperna.

Nej. En katalog kan bara kopplas till en typ av synkronisering.

Google Sync stöder inte gruppsynkronisering från Google-katalogen för närvarande. Under konfigurationsprocessen kommer en administratör för Googles administratörskonsol att identifiera grupperna i Google-katalogen som innehåller användare som bör få åtkomst till Adobe-licenser. Användare från de här grupperna synkroniseras automatiskt till Adobe Admin Console i en plan lista och visas som Federated ID-konton på fliken Användare i Adobe Admin Console. När användarkontona har skapats kan administratören välja att gruppera användare i särskilda användargrupper för att ge specifik åtkomst till produktlicenser för en viss grupp användare.

Exempel: din utbildningsorganisation har 5 000 användare som omfattar 500 lärare och anställda, 2 000 grundskole- och gymnasieelever och 2 500 förskoleelever. Alla lärare och anställda samt grundskole- och gymnasieelever får tillgång till Adobe Express, en licens för delad enhet för åtkomst i labbmiljön och en Creative Cloud Alla program-licens för hemanvändning, medan förskoleeleverna bara får tillgång till Adobe Express och licens för delad enhet. Synkroniseringsprocessen skulle se ut så här:

 1. Konfigurera Google Sync med katalog och domäner för produktion.
 2. Välj kataloggrupper i Google-katalogen som innehåller lärare eller personal och alla elever.
 3. Kör en första synkronisering för 5 000 användare till Adobe Admin Console (det här tar cirka två timmar).
 4. Gå till Adobe Admin Console och skapa en användargrupp som du kallar Alla program Creative Cloud.
 5. Tilldela Alla program CC-användargruppen till Alla program CC-produktprofilen. Nu kommer alla användare i Alla program CC-användargruppen automatiskt att få en Alla program CC-licens.
 6. Använd alternativet Redigera användare via CSV på fliken Användare för att hämta den aktuella användarlistan och välja ut vilka användare som ska ha tillgång till Alla program-produktlicensen genom att lägga till dem i Alla program CC-användargruppen.
 7. Överför CSV-filen i Admin Console. Kontrollera att alla valda användare nu är tilldelade Alla program CC-användargruppen.

Alla användare som synkroniserats till Adobe Admin Console via Google Sync efter den första användargruppskonfigurationen måste placeras i användargruppen manuellt, antingen en i taget eller med hjälp av gruppmetoden som beskrivs i steg 6 ovan, för att få tillgång till Alla program CC-licensen.

Kontrollera att API-åtkomst är aktiverat i Googles administratörskonsol. Vill du få mer information om hur du aktiverar API-åtkomst följer du instruktionerna här.

Kolla statusen för Användaretablering i Googles administratörskonsol. Användarna synkas inte om Användaretablering inte är aktiverat.

Logga in på Googles administratörskonsol och kontrollera detta. Från startsidan går du sedan till Appar > SAML-appar > Fler kontroller > Adobe-program > Användaretablering. Aktivera etablering (välj PÅ för alla) om det är inaktiverat.

Aktivera Användaretablering

Du kan även läsa hjälpdokumentet för G Suite-administratörer, Konfigurera Adobe-användaretablering, om du vill ha mer information om hur du konfigurerar Googles administratörskonsol.

Migrera befintliga Google-användare

Avsnittet tar upp några frågor från administratörer som vill använda Google Sync och som redan använder Google som identitetsleverantör.

Så här migrerar du befintliga användare utan Federated ID till Federated ID-typen:

 1. Upprätta Google Sync med den valda katalogen och domänerna.
 2. Synka användarna, även de som redan har ett ID som inte är ett Federated ID i Console, via Google Sync. Alla användare med ett befintligt ID som inte är ett Federated ID har nu både ett annat ID och ett Federated ID i Admin Console.
 3. Använd alternativet Redigera identitetstyp på fliken Användare för att manuellt migrera valda användare utan Federated ID till deras nyligen skapade Federated ID-konto. Det här utlöser den automatiska resursmigreringen för användarna när de loggar in med sitt Federated ID första gången.

Ja, när användarens e-postadress uppdateras i Google-katalogen uppdateras också fälten för e-post och användarnamn i Adobe Admin Console.

Obs!

Vi uppdaterar organisationer (team och företag) till Enterprise-lagringsmodellen för att ge företagslagring och andra funktioner på företagsnivå till Adobe ID-användare.

Du kommer att få ett meddelande om när din organisation ska uppdateras. Efter uppdateringen flyttas Adobe ID-användarna till företagslagring och organisationen kontrollerar deras företagsprofiler direkt.

Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto