Användarhandbok Avbryt

Tilldela underordnade organisationer produkter

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Kom igång med Global Admin Console
  1. Börja administrera globalt
  2. Välj din organisation
  3. Hantera organisationens hierarki
  4. Hantera produktprofiler
  5. Hantera administratörer
  6. Hantera användargrupper
  7. Uppdatera organisationspolicyer
  8. Hantera policymallar
  9. Tilldela underordnade organisationer produkter
  10. Utför väntande jobb
  11. Utforska insikter
  12. Exportera eller importera organisationsstruktur
 8. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 9. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 10. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 11. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Hantera ditt team i Adobe Express
  5. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  6. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  7. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  8. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  9. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  10. Hjälp om VIP Select
 12. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 13. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Lär dig hur globala administratörer kan fördela resurser till underordnade organisationer, vilket möjliggör effektiv resurshantering och användartilldelning i varje organisation.

Gå i Global Admin Console till fliken Produkttilldelning och välj en produkt att tilldela de underordnade organisationerna.

En del av processen för distribution och administration av Adobes produkter mellan organisationer är uppdelningen av resurser som köps in i resurstilldelningar i organisationerna som ska hanteras. Administrationen av produktresurser kan fördelas till andra organisationer genom att ge bort hela eller bara en del av resursen. Det är inte alla resurser för alla produkter som kan fördelas så. Ibland går produkter inte att distribuera till andra organisationer. Sådana produkter listas på fliken Produktallokering, men det finns inga kontroller för att lägga till dem i andra organisationer.

Viktigt:

Du kan inte tilldela produkter till en underordnad organisation från ett avtal som har löpt ut eller om organisationen är i inaktivt läge. Läs mer om avtal som löper ut eller kontakta företagets administratör och be om hjälp med att hindra att användarna i den underordnade organisationen förlorar åtkomst till sina Adobe-program och Adobe-tjänster.

Poolad lagring

Vi är på väg att migrera kunder till den nya poolade lagringsmodellen. När din organisation migreras kommer du att se dessa ändringar:

 • Globala administratörer får tillgång till lagringskvoten och användningen i hela hierarkin och kan fördela lagring till organisationer från fliken Produkttilldelning i Global Admin Console.
 • System- och lagringsadministratörer har full kontroll över och insyn i lagringen i hela organisationen. De kan hålla reda på och hantera lagringen på fliken Lagring i Adobe Admin Console.

Genom uppdateringarna av Adobe Creative Cloud-lagringen är lagringskvoterna flexibla för slutanvändarna upp till den mängd lagring som organisationen har köpt. Läs mer.

Allokera produkter

Fliken Produktallokering i Global Admin Console visar allokeringsenheterna för de produkter som har köpts in i organisationshierarkin. Som global administratör kan du allokera dessa produktresurser till en annan organisation i organisationsträdet genom att ange mängden som ska allokeras. Som global granskare kan du se och exportera uppgifterna men kan inte ändra något.

Gör så här för att allokera produkter till en organisation:

 1. Logga in i Global Admin Console och gå till Produktallokering.

 2. Välj en produkt i listrutan för att se hur den är allokerad till olika organisationer.

  Om en organisation inte har en viss produkt visas +.

  Obs!

  Om den underordnade organisationen redan har ett köpavtal kan produktallokeringen vara begränsad från den överordnade till denna underordnade organisation. Läs mer.

 3. Tilldela produkten genom att välja ikonen Lägg till + för den relevanta organisationen.

  Vissa produkter innehåller fler än en allokerbar resurs. I detta fall listas flera resurser i dialogrutan och värden måste anges för var och en. Adobe Stock kan till exempel omfatta Adobe Stock-bildkrediter och premiumkrediter.

  Produktallokering – Adobe Stock

 4. Ange produktantalet i dialogrutan som visas.

 5. Välj Spara.

 6. Välj den relevanta knappen för att tillåta eller förbjuda överallokering av en resurs.

  Överallokering

 7. Välj Granska väntande ändringar när du är klar med resursallokeringen. Välj Skicka ändringar efter granskningen för att utföra dem.

Allokera och distribuera Adobe Acrobat Sign-användarlicenser eller transaktioner

Global Admin Console ger dig möjlighet att allokera och distribuera Acrobat Sign-användarlicenser eller transaktioner i hela organisationshierarkin. Varje organisation i hierarkin i Admin Console med Acrobat Sign-licenser eller allokerade transaktioner skapar ett eget separat Acrobat Sign-konto.

 • Varje Acrobat Sign-konto som skapas är oberoende och separat i fråga om administration och innehåll.
 • Inget Acrobat Sign-konto känner till att andra Acrobat Sign-konton har skapats, t.ex. överordnade organisationer/systerorganisationer.

Läs mer om hur du hanterar Adobe Acrobat Sign i Admin Console.

Om du vill hantera autentiseringstillägg som Knowledge-based Authentication (KBA) och Phone Authentication (PA) ska du kontakta din Adobe-representant eller kundansvariga.

Begränsningar av produktallokering

Allokering från en överordnad till en underordnad organisation är begränsad i följande fall:

 • Om båda organisationerna har olika kontrakt med produkten som du försöker allokera till båda, är det inte tillåtet att blanda samma erbjudande mellan kontrakt.
 • Om båda organisationerna har samma kontrakt kan du begära att tillåta allokering av en produkt genom att kontakta din Adobe-representant eller lämna in ett supportärende som specificerar att Produktallokering i Global Admin Console blockeras.

Överallokering

Som global administratör kan du tillåta överallokering av resurser.

En allokeringspolicy som är knuten till produkten och organisationen indikerar om överallokering tillåts.

Överallokering gör det möjligt att bevilja fler produktresurser till en underordnad organisation än vad som är tillgängligt i den överordnade organisationen. Det är användbart när allokeringarna är ungefärliga och administratören vill slippa se till att resursallokeringarna går jämnt upp.

Om överallokering inaktiveras för en produktresurs i en organisation kan summan av tilldelningarna till underordnade inte överskrida tilldelningen till den överordnade. Förfrågningar om att överallokera en resurs som är märkt med att överallokering inte är tillåten utförs inte.

När överallokeringen växlar från att vara aktiverad till att vara inaktiverad, måste tilldelningsvärdena justeras så att överallokeringen hanteras innan tilldelningsuppdateringar går att utföra, om en överallokeringssituation råder för tilldelningen av en resurs.

Överallokering

Utgångna avtal i hierarkin

Du kan inte tilldela en underordnad organisation produkter från ett ETLA-avtal som har löpt ut. Banderoller och meddelanden i programmet, som de följande, på sidorna Översikt och Produkttilldelning visar tydligt när avtalet för en eller flera underordnade organisationer kommer att löpa ut, har löpt ut eller är inaktivt.

Avtal som löper ut på Global Admin Console

Viktigt:

När ett ETLA-avtal som ingår i en hierarki är inaktivt tas produkterna bort från sidorna Översikt och Produkttilldelning.

Läs mer om avtal som löper ut eller kontakta företagets administratör och be om hjälp med att hindra att användarna i den underordnade organisationen förlorar åtkomst till sina Adobe-program och Adobe-tjänster.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online