Användarhandbok Avbryt

Ta med plugin-program i ditt paket

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Förbättra användarnas kreativitet och utöka funktionerna i Creative Cloud-programmen genom att lägga till plugin-program eller tillägg.

Obs!

För närvarande stöder vi inte att plugin-program läggs till i paket för stationära Windows ARM-enheter.

Många organisationer använder tillägg för att stödja anpassade arbetsflöden. Vi har gjort den här processen enklare genom att låta dig paketera tillägg i det distributionspaket som du skapar med Adobe Admin Console. Det gör att installationen av dina Creative Cloud-program och installationen av dina tillägg sker i en och samma distributionsprocess.

Det finns två sätt att paketera tillägg och plugin-program:

När du distribuerar ett paket som innehåller plugin-program och tillägg installeras dessa i de Adobe-målprodukter som installeras på slutanvändarnas datorer. Men observera följande:

 • Stödprodukterna installeras innan du installerar några plugin-program. Eventuella fel som uppstår när plugin-program installeras påverkar inte paketinstallationerna.
 • Plugin-program installeras inte om inte Adobe-målprodukterna redan har installerats eller installeras som en del av det aktuella paketet.
 • Om ett plugin-program kräver att användarna startar om målprodukten måste användarna göra det om plugin-programmet ska bli tillgängligt.

Lägga till plugin-program i ett paket när du skapar det

I stället för att manuellt placera plugin-programmen i en mapp kan du bläddra bland och välja plugin-programmen från Marketplace i Admin Console. Med den här funktionen, som bara är tillgänglig för paket med namngiven användarlicensiering, kan du lägga till plugin-program när du skapar ett hanterat paket i Admin Console.

Med Namngiven användare-licensiering kan användarna till och med installera plugin-program via Creative Cloud-datorprogrammet. Du kan även paketera och distribuera plugin-programmen till användarnas datorer om du vill. Följande alternativ finns för att distribuera och leverera plugin-program för namngivna användarlicenser:

  Självbetjäning Självbetjäningspaket Hanterade paket
Gör plugin-program tillgängliga för användare Användarna kan själva installera plugin-program via Creative Cloud-datorprogrammet. Du kan välja att tillåta eller neka slutanvändarna att installera och uppdatera plugin-program från Creative Cloud-datorprogrammet. Om du väljer att inte tillåta måste du paketera de plugin-program som krävs och distribuera dem till användarnas datorer. Läs mer.
Gör uppdateringar tillgängliga för användare
Användarna kan själva uppdatera plugin-program via Creative Cloud-datorprogrammet.
Du kan skapa ett paket för de uppdaterade plugin-programmen från Admin Console.
Användningsexempel Uppfyll de olika och föränderliga behoven av program.
 • Få bättre kontroll över de plugin-program som teamet använder.
 • Standardisera plugin-programversionerna för teamet.
Nästa steg för administratörer -
Skapa självbetjäningspaket

Skapa hanterade paket

Slutanvändarupplevelsen Använd Creative Cloud-datorprogrammet för att installera tillägg.
Installera plugin-program och uppdateringar från ett paket eller från Creative Cloud-datorprogrammet om självbetjänad installation av plugin-program är aktiverat.

Placera plugin-program manuellt i paketmappen

Om du redan har de plugin-program eller tilläggsfiler som ska distribueras till användarnas datorer följer du instruktionerna nedan för att inkludera tillägg i din paketmapp:

 1.  

  Aktivera Skapa en mapp för tillägg och ta med kommandotolksverktyget för UPIA på skärmen Alternativ.

   Skapa en mapp för tillägg och ta med kommandoradsverktyget för Extension Manager

 2. När du är klar med att skapa paketet skapas följande mapp i paketmappen:

  • macOS<paketnamn>/Build/<Paketnamn>_Install.pkg/Contents/Resources/post/addon/ZXP
  • Windows: <paketnamn>\Build\post\addon\ZXP

  För macOS Universal-paket måste du kanske skapa följande mapp om den inte redan finns.

  <paketnamn>/Build/<Paketnamn>_Install.pkg/Contents/Resources/post/addon/MACUNIVERSAL/ZXP

 3. Hämta och placera de plugin-program och tillägg som ska installeras som en del av distributionen i mappen ovan.

  Obs!

  De plugin-program du inkluderar i paketet behöver inte nödvändigtvis ha stödprogrammet som en del av samma paket. Du kan inkludera plugin-program och tillägg för program som tidigare har installerats på användarnas datorer. Om det inte finns något målprogram för ett plugin-program på en dator installeras inte plugin-programmet på datorn.

 4. Distribuera paketet för användarna i din organisation.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?