Ge användarna fler kreativa möjligheter och utöka funktionerna i Creative Cloud-programmen genom att lägga till plugin-program eller tillägg.

Obs!

För närvarande stöder vi inte att plugin-program läggs till i paket för stationära Windows ARM-enheter.

Många organisationer använder tillägg för att stödja anpassade arbetsflöden. Vi har gjort den här processen enklare genom att låta dig paketera tillägg i det distributionspaket som du skapar med Adobe Admin Console. Det gör att installationen av dina Creative Cloud-program och installationen av dina tillägg sker i en och samma distributionsprocess.

Det finns två sätt att paketera tillägg och plugin-program:

När du distribuerar ett paket som innehåller plugin-program och tillägg installeras dessa i de Adobe-målprodukter som installeras på slutanvändarnas datorer. Men observera följande:

 • Stödprodukterna installeras innan du installerar några plugin-program. Eventuella fel som uppstår när plugin-program installeras påverkar inte paketinstallationerna.
 • Plugin-program installeras inte om inte Adobe-målprodukterna redan har installerats eller installeras som en del av det aktuella paketet.
 • Om ett plugin-program kräver att användarna startar om målprodukten måste användarna göra det om plugin-programmet ska bli tillgängligt.

Lägga till plugin-program i ett paket när du skapar det

I stället för att manuellt placera plugin-programmen i en mapp kan du bläddra bland och välja plugin-programmen från Marketplace i Admin Console. Med den här funktionen, som bara är tillgänglig för paket med namngiven användarlicensiering, kan du lägga till plugin-program när du skapar ett hanterat paket i Admin Console.

Vid namngiven användarlicensiering kan användare till och med installera plugin-program med Creative Cloud-datorprogrammet eller så kan du paketera och distribuera plugin-program till användarnas datorer. Följande alternativ finns för att distribuera och leverera plugin-program för namngivna användarlicenser:

  Självbetjäning Självbetjäningspaket Hanterade paket
Gör plugin-program tillgängliga för användare Användarna kan själva installera plugin-program via Creative Cloud-datorprogrammet. Du kan välja att tillåta eller neka slutanvändarna att installera och uppdatera plugin-program från Creative Cloud-datorprogrammet. Om du väljer att inte tillåta måste du paketera de plugin-program som krävs och distribuera dem till användarnas datorer. Läs mer.
Gör uppdateringar tillgängliga för användare
Användarna kan själva uppdatera plugin-program via Creative Cloud-datorprogrammet.
Du kan skapa ett paket för de uppdaterade plugin-programmen från Admin Console.
Användningsexempel Uppfyll de olika och föränderliga behoven av program.
 • Få bättre kontroll över de plugin-program som teamet använder.
 • Standardisera plugin-programversionerna för teamet.
Nästa steg för administratörer -
Skapa självbetjäningspaket

Skapa hanterade paket

Slutanvändarupplevelsen Använd Creative Cloud-datorprogrammet för att installera tillägg.
Installera plugin-program och uppdateringar från ett paket eller från Creative Cloud-datorprogrammet om självbetjänad installation av plugin-program är aktiverat.

Placera plugin-program manuellt i paketmappen

Om du redan har de plugin-program eller tilläggsfiler som ska distribueras till användarnas datorer följer du instruktionerna nedan för att inkludera tillägg i din paketmapp:

 1. På skärmen Alternativ aktiverar du Skapa en mapp för tillägg och ta med kommandoradsverktyget för Extension Manager.

  Skapa en mapp för tillägg och ta med kommandoradsverktyget för Extension Manager
 2. När du är klar med att skapa paketet skapas följande mapp i paketmappen:

  • macOS<PackageName>/Build/<PackageName>_Install.pkg/Contents/Resources/post/addon/ZXP
  • Windows: <package name>\Build\post\addon\ZXP
 3. Hämta och placera de plugin-program och tillägg som ska installeras som en del av distributionen i mappen ovan.

  Obs!

  De plugin-program du inkluderar i paketet behöver inte nödvändigtvis ha stödprogrammet som en del av samma paket. Du kan inkludera plugin-program och tillägg för program som tidigare har installerats på användarnas datorer. Om det inte finns något målprogram för ett plugin-program på en dator installeras inte plugin-programmet på datorn.

 4. Distribuera paketet för användarna i din organisation.