Adobe-mallar är redan färdiga paket för namngiven användarlicensiering som du kan hämta på fliken Paket i Admin Console. De är antingen fristående programpaket eller samlingspaket som skapats av Adobe. Paketen skapas utifrån standardinställningar. Du kan välja att hämta paket som baseras på de tillgängliga Adobe-mallarna. Du kan också använda de tillgängliga mallarna som standard för att skapa paket.

Fristående programpaket innehåller även paket med bara Creative Cloud-datorprogrammet, som gör att du kan installera Creative Cloud-datorprogrammet.

Visa Adobe-mallar

 1. Logga in på Admin Console och gå till Paket > Adobe-mallar.

  Listan med tillgängliga paket som baseras på Adobe-mallar visas.

  Adobe-mallar
 2. Använd söktextrutan för att filtrera mallarna efter paketnamn.

 3. Som standard visas tio paket på varje sida i listan med paket.

  Du kan ändra antalet paket som visas på en sida genom att välja antal i listrutan nere till höger i paketlistan.

 4. Om du vill se sammanfattningen för ett paket klickar du på paketnamnet.

  Paketsammanfattningen visas i sidopanelen med information.

  Adobe-mallinformation

Hämta paket som baseras på Adobe-mallar

Om du vill distribuera ett paket som baseras på en Adobe-mall måste du skapa och sedan hämta paketet.

 1. Klicka var som helst på ett pakets rad i paketlistan om du vill hämta ett paket.

 2. Klicka på Hämta i sidopanelen med information.

 3. Du dirigeras till sidan Paket. När paketskapandet är klart hämtas paketet till datorn.

 4. Om du vill hämta paketet vid ett senare tillfälle, klickar du på paketnamnet i paketlistan och klickar sedan på Hämta i sidopanelen med information.

Anpassa och hämta paket som baseras på Adobe-mallar

En Adobe-mall ger dig de standardprogram och -konfigurationer som definierats i mallen. När du skapar ett paket kan du välja att skapa paketet från början. Eller så kan du ta den Adobe-mall som mest liknar dina krav och använda den som utgångspunkt.

Obs!

När du anpassar en mall kan du lägga till produkter som ingår i Creative Cloud eller Document Cloud. Du kan också lägga till produkter från Adobe Technical Communications Suite (TCS), Adobe Captivate, RoboHelp, FrameMaker och Presenter, som inte ingår i något av molnen.

Mallen som du anpassar med produkterna från TCS ger inte alla anpassningsalternativ som är tillgängliga i mallen för Creative Cloud-program.

TCS-produkter
 1. Klicka var som helst på paketets rad i paketlistan om du vill anpassa ett paket som baseras på en Adobe-mall.

 2. Klicka på Anpassa i den högra rutan.

 3. Välj eller aktivera önskade alternativ på skärmen Konfigurera:

  • Språk: Välj vilket språk som ska användas för paketet.
  • Använd OS-språkversion: Gör att du kan skapa ett paket som distribueras på klientdatorns operativsystemspråk. I så fall är OS-språket det standardspråk som paketet distribueras på.

  Klicka på Nästa när du är klar.

 4. På skärmen Välj program kan du lägga till eller ta bort program som definierats i Adobe-mallen.

  Välj program

  När du har valt de program som ska ingå i paketet klickar du på Nästa.

  Markera kryssrutan Visa äldre versioner för att visa en lista med de äldre versioner som stöds.

 5. På skärmen Alternativ väljer eller aktiverar du de alternativ som krävs och klickar sedan på Nästa.

  Alternativ

  Alternativ för Creative Cloud-datorprogram:

  • Aktivera självbetjänad installation: Tillåt att slutanvändare installerar och uppdaterar program från panelen Appar i Creative Cloud-datorprogrammet.
  • Tillåt icke-administratörer att uppdatera och installera appar: Tillåter slutanvändare som inte har administratörsbehörighet att installera och hantera sina program och uppdateringar via självbetjäning.
  • Inaktivera filsynkronisering: Stänger av den automatiska synkroniseringen av filer till klientdatorer. Alternativet är praktiskt när du installerar paket i en testmiljö där du vill inaktivera filsynkronisering.
  • Aktivera webbläsarbaserad inloggning: Användarna måste som standard logga in med Creative Cloud-datorprogrammet. Välj detta alternativ för att omdirigera användarna så att de loggar in via webbläsaren. Mer information finns i Aktivera webbläsarbaserad inloggning.

  Hanteringsalternativ:

  • Aktivera Remote Update Manager: Aktiverar användning av Remote Update Manager. Du kan använda Adobe Remote Update Manager för att fjärrköra uppdateringsprogrammet på klientdatorn, vilket ger fördelen att programmet körs med administratörsbehörighet. Mer information finns i Remote Update Manager.
  • Dirigera om till intern uppdateringsserver: Gör att du kan dirigera om alla uppdateringar för det här paketet till en intern uppdateringsserver. Information om den interna servern anges i en XML för åsidosättning på fliken Paket > Inställningar i Admin Console. Mer information finns i avsnittet Inställningar i artikeln Paketera program via Admin Console.
  • Skapa en mapp för tillägg och ta med kommandoradsverktyget för Extension Manager: Gör att du kan skapa en undermapp i din paketmapp som du kan använda för att ta med tillägg som du vill installera tillsammans med paketet. Mer information finns i Hantera tillägg i paket.
   • Inkludera Adobe Asset Link: (Tillgängligt om ovanstående alternativ är aktiverat) Det här tillägget ansluter Adobe Experience Manager (AEM) Assets till Creative Cloud-datorprogrammen Photoshop, Illustrator och InDesign. Obs! AEM Assets krävs. Mer information finns i Adobe Asset Link. Den här funktionen är enbart tillgänglig för kunder med Creative Cloud for enterprise.
  • Installera paket i egen installationskatalog: Gör att du kan installera programmen i det här paketet i en egen installationskatalog. Katalogen definieras på fliken Paket > Inställningar i Admin Console.  Mer information finns i avsnittet Inställningar i artikeln Paketera program via Admin Console.
 6. På skärmen Slutför anger du namnet på paketet och klickar sedan på Skapa paket.

  Du kan också förhandsvisa paketets konfiguration och de program som ingår innan du skapar paketet.

   

  Slutlig paket
 7. Ett meddelande visas när byggprocessen är slutförd. Om paketet skapas utan fel visar meddelandet även den tidsperiod under vilken paketet kan laddas ned från Admin Console.

  Klicka på paketets rad i informationsfönstret om du vill kontrollera hur lång tid som återstår för att ladda ned befintliga paket.

 8. Om du vill hämta paketet vid ett senare tillfälle klickar du var som helst på paketets rad i paketlistan och klickar sedan på Hämta i sidopanelen med information.

Obs!

Om du skapar macOS-paket hämtas Adobe Package Downloader till din dator. Öppna och kör det för att slutföra hämtningen av paketet. Mer information finns här.

Obs!

Om du skapar ett paket som innehåller Captivate 2017 eller Presenter (alla versioner) måste du först avinstallera dessa produktversioner på slutanvändardatorerna innan du distribuerar detta paket.

Nästa steg

Distribuera paket

När du har hämtat paketet konfigurerar du enheten med licensen och väljer någon av följande metoder för att distribuera paketet:

 • Installera genom att dubbelklicka på paketfilen. Mer information finns i det här dokumentet.
 • Använd verktyg från tredje part som t.ex. Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop eller JAMF Casper Suite. Mer information finns i det här dokumentet.
 • Distribuera via kommandoraden på Windows-datorer. Mer information finns i det här dokumentet.
 • Distribuera med Info.plist-fil på macOS-datorer. Mer information finns i det här dokumentet.

Distribuera uppdateringar

Adobe släpper regelbundet uppdateringar och nya utgåvor av Creative Cloud-programmen. Det ger dig tillgång till de allra senaste funktionerna i de program du har distribuerat till enheten. Välj någon av de följande metoderna för att få de senaste Creative Cloud-uppdateringarna:

 • Du kan skapa ett uppdateringspaket och distribuera det manuellt till klientdatorerna.
 • Du kan även använda Remote Update Manager, som använder Adobe Update-servern eller en intern uppdateringsserver för att distribuera de senaste uppdateringarna till varje enhet. Du behöver inte distribuera uppdateringarna till varje enskild enhet manuellt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy