Introduktion

Adobe publicerar regelbundet produktuppdateringar med nya funktioner för slutanvändarna. Adobe tillhandahåller också flera sätt för företag att distribuera produktuppdateringarna.

Du som är administratör i ett företag måste veta hur man hanterar distribution och implementering av uppdateringar till dina slutanvändare. Du måste också bestämma vilken eller vilka metoder som passar bäst för organisationens behov.

Den här artikeln ger dig en översikt över Adobes modell för lansering. I artikeln får du också hjälp att förstå hur du effektivt kan hantera uppdateringar till slutanvändarna i organisationen.

Hur hanterar jag uppdateringar?

I och med övergången till molnet har Adobe antagit en tjänstmodell för kunduppdateringar. Det innebär att nya funktioner, funktionsförbättringar och felkorrigeringar släpps regelbundet. Med kontinuerliga uppdateringar har slutanvändarna alltid de senaste och bästa funktionerna och förbättringarna utan att behöva vänta på nästa fullständiga version. Den här modellen ger också din organisation möjlighet att skapa paket som först kan testas och utvärderas innan slutanvändarna får tillgång till de nya funktionerna.

Hantera uppdateringar

Den senaste Adobe-installationstekniken gör att du bara behöver skapa ett enda installationspaket för alla användare som har samma produktkrav, oberoende av deras nuvarande konfiguration av Adobe-program.

Om du har en uppsättning slutanvändare som för närvarande har olika produktinställningar eller till och med behöver nya installationer, behöver du alltså inte skapa en komplex uppsättning med paket. Allt du behöver göra är att skapa ett enda installationspaket med de produkter och uppdateringar som krävs. Sedan kan du distribuera paketet till hela uppsättningen med användare.

Felhantering

Vi är medvetna om att det inte är enkelt att installera produkter i en företagsmiljö. Det kan ofta uppstå fel under distributions- eller installationsprocessen. Men om du har ett enda installationsprogram för alla användare (oberoende av deras nuvarande konfiguration) får du samma felkoder och -meddelanden för alla konfigurationer. Du behöver inte hantera olika felscenarier för nya installationer och uppdateringar.

Hur distribuerar jag uppdateringar i mitt företag?

Vi vet att varje kund är unik. Och företags- och teamskunder kan ha olika krav och behov. Du vill ha de nyaste funktionerna i produkterna du köpt, men du vill också kunna kontrollera hur och när dessa funktioner blir tillgängliga för slutanvändarna.

Följande alternativ finns när du vill tillämpa och distribuera uppdateringar till dina slutanvändare:

Självbetjäning

Om dina användare har tillgång till Creative Cloud-datorprogrammet får de meddelanden när nya uppdateringar är tillgängliga och de uppmanas att installera dem. Den här metoden minskar administrationsbördan för IT-administratörer Den ger också användarna tillgång till de senaste uppdateringarna direkt när de släpps. 

creative-cloud-desktop-app

Paketera uppdateringar via Admin Console

På fliken Paket i Admin Console kan du skapa den här typen av paket:

Självbetjäningspaket om du tänker ge användarna fullständig kontroll över de uppdateringar som de kan hämta och installera.

Hanterade paket om du vill ha större kontroll över de uppdateringar som användarna kan installera.

Ladda ned Adobe-mallar (redan färdiga paket) på fliken Paket i Admin Console och distribuera dem sedan till dina slutanvändare.

De här paketen skapas och hanteras åt dig i Admin Console. Det innebär att du inte skapar de här paketen på plats hos dig. Du kan hämta och distribuera de färdiga paketen när du behöver dem.

Paketera uppdateringar via Creative Cloud Packager

Du kan använda datorprogrammet Creative Cloud Packager för att skapa paket på en dator hos dig. När du startar Creative Cloud Packager kan du välja att skapa ett nytt paket. När du kommer till skärmen för program och uppdateringar markerar du de uppdateringar du vill paketera. Ett installationspaket skapas som du kan distribuera till alla dina användare.

Paket som skapas med Creative Cloud Packager skapas och hanteras lokalt hos dig. Du kan distribuera de färdiga paketen när du behöver dem.

Remote Update Manager (RUM)

Med Remote Update Manager (RUM) kan du, som administratör i ditt företag, fjärraktivera uppdateringsprogrammet på en slutanvändares dator. Det går att välja om alla program eller bara utvalda program ska aktiveras. Du kan även visa en lista över vad som är tillgängligt för användaren eller för hämtning, och cachelagra uppdateringar du vill ska uppdateras senare, till exempel efter en omstart.

Lokal uppdateringsserver

Du kan välja att ha en egenlokaluppdateringsserver. Med Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) kan du synkronisera din egen webbserver med Adobes. På så sätt kan du vara värd för alla uppdateringar lokalt. För att installera uppdateringarna kan du antingen använda Remote Update Manager från din uppdateringsserver på begäran, eller låta dina slutanvändare uppdatera själva. Slutanvändaren kan installera uppdateringarna antingen enligt schema eller via självbetjäning med Creative Cloud-datorprogrammet.

Lokal uppdateringsserver

Hur vet jag om det finns uppdateringar?

Fliken Paket i Admin Console

Om du har tillgång till Admin Console, kan du söka efter uppdateringar på fliken Paket för de paket som du har skapat tidigare.

Program som inte är uppdaterade

E-postmeddelanden

På fliken Paket i Admin Console kan du aktivera eller inaktivera veckovisa e-postmeddelanden om de senaste uppdateringarna.

  1. I Admin Console väljer du Paket > Inställningar.

  2. Markera kryssrutan i avsnittet Meddelanden om du vill aktivera meddelanden.

Om du hämtat ett färdigskapat paket så kan du på sidan Paket se vilka uppdateringar som är tillgängliga för programmen i ditt paket. Mer information finns i Hantera paket.

Program som inte är uppdaterade

Använda Creative Cloud-datorprogrammet

Om du väljer självbetjäningsalternativet för att distribuera uppdateringar får dina användare meddelanden från Creative Cloud-datorprogrammet.

Uppdateringar i CC-datorprogrammet

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy