Användarhandbok Avbryt

Hantera programintegreringar

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Integrera program från Adobe Exchange i Adobe Admin Console. Och hantera hur kreatörerna i organisationen använder programmen.

Det här dokumentet är avsett för administratörer som hanterar programintegreringar i Adobe Admin Console.

Läs Kom igång med Adobe Exchange Developer Portal om du är programutvecklare.

Läs Hantera utvecklare om du är administratör och behöver ge åtkomst till API-utvecklare i Admin Console.

Adobe Exchange

Adobe Exchange är en marknad där utvecklare kan ladda upp och distribuera tillägg som de har skapat. Användarna kan bläddra bland, köpa och hämta tillägg som utökar Creative Cloud-programs kapacitet.

Vi förstår att användare av program och tjänster från Adobe i din organisation har nytta av många av programmen som finns på marknaden. Men de flesta organisationer vill begränsa eller åtminstone bestämma vilka program som användarna nyttjar. I många fall kan program komma åt personens mediefiler, och din organisation kan ha känslig information i dem. För att säkerställa att företagets mediefiler är säkra och att endast godkända program är tillgängliga för slutanvändarna har användarna bara tillgång till program som du godkänner via Admin Console.

Lägg till en programintegrering

 1. Gå till Produkter > Programintegreringar i Admin Console.

 2. Klicka på Lägg till integreringar.

 3. Välj ett program eller sök efter program i Adobe Exchange på skärmen Välj programintegrering i guiden Lägg till programintegreringar.

  På skärmen Integreringsinformation visas information om programmet.

 4. Klicka på Nästa när du har läst informationen.

 5. Välj en profil för att hantera hur användare ska få åtkomst till programintegreringen på skärmen Ange auktoriseringspolicy:

  • (Standard) Låt alla användare få åtkomst till den här programintegreringen: Alla användare i Admin Console har tillgång till det här programmet.
  • Ange vilka användare som får åtkomst till den här programintegreringen: Ange vilka användare eller användargrupper från Admin Console som har åtkomst till det här programmet.
  • Blockera alla användares åtkomst till den här programintegreringen: Tillåt inga användare att komma åt det här programmet. Du kan välja det här alternativet om du vill lägga till integreringen i Admin Console och hantera användaråtkomsten senare.
 6. Om du har valt att antingen tillåta eller blockera alla användare lägger du till integreringen genom att klicka på Lägg till programintegrering.

  Men om du väljer användare eller en användargrupp som ska ha åtkomst till programmet visas följande skärm för att välja dem.

Hantera åtkomstpolicyn för programintegrering

Du kan hantera åtkomstpolicyn för integreringen av ett fristående program. Du kan t.ex. vilja ta bort åtkomsten för alla användare till ett visst program. Du kan även ändra åtkomstpolicyn för alla programintegreringar i en organisation. IT-avdelningen kanske undersöker ett säkerhetsintrång i organisationen, och då vill du kanske tillfälligt stänga av åtkomsten till alla program för alla användare.

Hantera åtkomstpolicyn på organisationsnivå

 1. Klicka på Detaljer längst upp på fliken Programintegreringar.

  Fliken Programintegreringar

 2. Du kan välja en av de följande åtkomstpolicyerna:

  • Låt användare få åtkomst till alla programintegreringar
  • Eller Blockera alla användares åtkomst till programintegreringar

Hantera enskilda programintegreringar

 1. Gå till fliken Administratörsauktoriseringar och klicka på Hantera för den aktuella integreringen. 

 2. Välj en profil för att hantera hur användare ska få åtkomst till programintegreringen på skärmen Ange auktoriseringspolicy:

  • (Standard) Låt alla användare få åtkomst till den här programintegreringen: Alla användare i Admin Console har tillgång till det här programmet.
  • Ange vilka användare som får åtkomst till den här programintegreringen: Ange vilka användare eller användargrupper från Admin Console som har åtkomst till det här programmet.
  • Blockera alla användares åtkomst till den här programintegreringen: Tillåt inga användare att komma åt det här programmet. Du kan välja det här alternativet om du vill lägga till integreringen i Admin Console och hantera användaråtkomsten senare.
 3. Klicka på Spara.

Hantera användare i en programintegrering

Du kan visa listan med programintegreringar för vilka användare har beviljat åtkomst till det begärda Adobe-innehållet. Du kan redigera åtkomstpolicyn, lägga till användare och ta bort användare från en programintegrering.

Programintegreringar som användarna har accepterat

Administratörer kan godkänna att program används i organisationen.  Men när slutanvändare försöker använda programmet för första gången ombeds de att godkänna detta. De program för vilka en eller flera användare ger sitt samtycke visas på fliken Integrationer som användarna har accepterat.

Redigera åtkomstpolicyn

 1. Klicka på Hantera policy för den aktuella integreringen på fliken Integrationer som användarna har accepterat.

 2. Välj en profil för att hantera hur användare ska få åtkomst till programintegreringen på skärmen Ange auktoriseringspolicy:

  • (Standard) Låt alla användare få åtkomst till den här programintegreringen: Alla användare i Admin Console har tillgång till det här programmet.
  • Ange vilka användare som får åtkomst till den här programintegreringen: Ange vilka användare eller användargrupper från Admin Console som har åtkomst till det här programmet.
  • Blockera alla användares åtkomst till den här programintegreringen: Tillåt inga användare att komma åt det här programmet. Du kan välja det här alternativet om du vill lägga till programintegreringen i Admin Console och hantera användaråtkomsten senare.
 3. Klicka på Spara.

Lägg till eller ta bort användare eller användargrupper

 1. Klicka på Hantera policy för den aktuella programintegreringen på fliken Integrationer som användarna har accepterat.

  Om du tidigare har valt Ange vilka användare som får åtkomst till den här programintegreringen på skärmen Ange auktoriseringsprincip uppmanas du att redigera integreringens användare eller användargrupper.

 2. Klicka på Spara när du har lagt till eller tagit bort användare eller användargrupper.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto