Användarhandbok Avbryt

Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 9. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 10. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 11. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 12. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Administratörer har möjlighet att lägga till ett nytt avtal till en befintlig Admin Console för att kunna byta från ett utgående avtal till ett nytt, aktivt avtal. Samtidigt som det gör att du inte kan migrera användare och resurser till en separat Admin Console så kräver byte av avtal omtilldelning av användare och administratörsroller till de nya, aktiva produktprofilerna i det nyligen tillagda avtalet.

  Om du vill ha information om alla de avtal och överenskommelser som din organisation har ingått ska du logga in på Admin Console och gå till Konto.

Skilja mellan avtal

När du lägger till ett nytt avtal i din befintliga Admin Console listas flera avtal på fliken Konto tillsammans med statusen för varje avtal. Taggar som indikerar status visas också på varje produkt som är kopplad till ett utgående eller utgånget avtal. Här visas ändringar som sker när du byter avtalstyper Adobe Admin Console:

Obs!

Produkter som är kopplade till ett utgånget ETLA-avtal tas automatiskt bort från Admin Console när avtalet har blivit inaktivt. Läs mer om faser för ETLA-avtal som löper ut.

På sidan Konto visas information om alla avtal och överenskommelser som organisationen har med Adobe. Status för varje avtal anges i tabellen.

Fliken Konto

VIP-kunder kan hantera sina avtal genom att gå till Admin Console > KontoVIP-översikt. Läs mer om att hantera Teams-konton.

Fliken Konto

De nya produkterna och avtalstypens indikator visas i produktlistan. Knappen Köp mer visas för VIP-avtal.

Sidan Översikt

Produktkorten visar alla produkter från olika avtal med indikatorer för avtalstyp och status. Dessa indikatorer visas bara om organisationen har ett ETLA-avtal eller både ett ETLA-avtal och ett VIP-avtal. Du kan även filtrera produkterna på avtalstyp.

Produktsida

Varje produktsida innehåller även en indikator för motsvarande avtalstyp.

Produktsida

Indikatorer för avtalstyp visas också för utvalda produkter när du tilldelar användare, produktadministratörer och produktprofiladministratörer.

Användarsida

Tilldela om användare efter att ha bytt plan

Om du växlar Admin Console-organisationen till en annan plan behåller du dina nuvarande lagringsställen jämte implementeringen av identiteter och användare. Dina användare förlorar dock åtkomsten till de tilldelade produkterna, och produktadministratörerna och produktprofiladministratörerna förlorar sina administrationsrättigheter.

För att göra övergången smidig och undvika att användarna förlorar åtkomsten och administrationsrättigheter måste du

 • exportera användarlistan från Admin Console till det avtal du växlar till innan du gör ändringar. Listan är en referens när du tilldelar om användarna och administratörerna enligt det nya avtalet.
 • tilldela om användarna och administratörerna i det nya avtalet innan det tidigare avtalet upphör att gälla.

Hämta användarlistan genom att gå till Användare > Användare i Admin Console. Klicka på  uppe till höger på sidan Användare och välj Exportera användarlista till CSV. Läs mer om CSV-filformatet
.

Obs!

Administrativa roller går bara att omtilldela med metoder för enskild överföring eller CSV-massöverföringsmetoder.

Så här kan du omtilldela användare och administratörer:

Enskilt

Använd denna metod om teamet är litet och har färre än tio licenser:

 • Tilldela användaren genom att gå till Admin Console > Produkter och klicka på Tilldela användare på det aktuella produktkortet. Läs mer om att tilldela användare.
 • Tilldela produktadministratörer genom att gå till Admin Console > Produkter. Välj den aktuella produkten, gå till fliken Administratörer och klicka på Lägg till administratör. Läs mer om att tilldela produktadministratörer.
 • Tilldela produktprofiladministratörer genom att gå till Admin Console > Produkter. Välj den aktuella produkten. Välj sedan en produktprofil, gå till fliken Administratörer och klicka på Lägg till administratör. Läs mer om att tilldela produktprofiladministratörer.

CSV-massöverföring

Använd den här metoden om teamet är medelstort till stort och har fler än tio licenser.

Gå till Admin Console > Användare >  > Redigera användarinformation via CSV. Klicka sedan på Ladda ner CSV-mall > Aktuell användarlista. Ändra fältet i CSV-filen som är obligatoriskt så att de ändrade produkterna eller produktprofilerna kopplas till det nya avtalet.

Användarinformation

Motsvarande fält i CSV-filen

Tilldelade produkter

Product Configurations

Administrerade produktprofiler

Administrerade produktkonfigurationer

Administrerade produkter

Administrerade produkter

Lägg sedan upp den ändrade CSV-filen i Admin Console. Läs mer om att redigera användarinformation med CSV.
 

Verktyget för användarsynkronisering (UST)

Om du ska kunna nyttja denna metod måste du förstå macOS Terminal eller Kommandotolken i Windows och LDAP. Om du har integrerat Verktyget för användarsynkronisering med Adobe Admin Console kan du använda det på två sätt:

 • Mappa användare från katalogen till en produktprofil i Admin Console genom att uppdatera konfigurationsmappningsgrupperna för användare i katalogen till angivna produktprofiler i Admin Console i UST-konfigurationsfilen. Den här processen kräver administratörsåtkomst till servern där konfigurationsfilen för verktyget för användarsynkronisering finns. Läs mer om att uppdatera UST-konfigurationsfilens gruppmappning.
 • Mappa användare från katalogen till en användargrupp i Admin Console genom att uppdatera produktprofilen som läggs till i användargruppen som etablerar gruppanvändarna i den valda profilen. Den här processen kräver att en systemadministratör eller användargruppadministratör i de aktuella grupperna genomför uppdateringen. Läs mer om att tilldela användargrupper produktprofiler.

User Management API (UMAPI)

Om du vill använda den här metoden måste du ha tillräckliga kunskaper om ett programmeringsspråk (t.ex. Python) för att konsumera REST API:er. Om du har integrerat User Management API i Adobe Admin Console kan du använda det på två sätt:

 • Mappa användare från katalogen till en produktprofil i Admin Console genom att uppdatera konfigurationsmappningsgrupperna för användare i katalogen till angivna produktprofiler i Admin Console i UMAPI. Den här processen kräver administratörsåtkomst till konfigurationsfilen för UMAPI. Läs mer om att uppdatera mappningen till en produktprofil i konfigurationsfilen för UMAPI.
 • Mappa användare från katalogen till en användargrupp i Admin Console genom att uppdatera produktprofilen som läggs till i användargruppen som etablerar gruppanvändarna i den valda profilen. Den här processen kräver att en systemadministratör eller användargruppadministratör i de aktuella grupperna genomför uppdateringen. Läs mer om att tilldela användargrupper produktprofiler.

Azure Sync och Google-kopplingen

Använd denna metod om du har integrerat Azure Sync eller Google-kopplingen med Adobe Admin Console. Du kan tilldela alla användare en ny produktprofil eller uppdatera produktprofilen som har tilldelats en användargrupp för avtalets produktkonfigurationer:

 • Azure Sync synkar användare i valda kataloggrupper till Admin Console i en användargrupp. Om dessa användargrupper har tilldelats produktprofiler kan du ändra produktprofilen som läggs till i användargruppen som ger alla användare i den gruppen den valda profilen. Den här processen kräver att en systemadministratör eller användargruppadministratör i de aktuella grupperna genomför uppdateringen. Läs mer om att tilldela användargrupper produktprofiler.
 • Google-kopplingen synkar en lista med aktuella användare till Admin Console, som sedan tilldelas produktprofiler via Admin Console. Du kan uppdatera produktprofilerna som tilldelats befintliga användare som synkats med Google-kopplingen via metoder för individuell överföring eller CSV-massöverföringsmetoder. Den här processen måste utföras av en systemadministratör, användargruppadministratör, produktadministratör eller produktprofiladministratör beroende på hur användarna tilldelas. Läs mer om hur du hanterar produkter och produktprofiler.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?