Användarhandbok Avbryt

Hantera självbetjäningspolicyer

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 9. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 10. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 11. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 12. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Skapa policyer som kontrollerar de program som dina användare kan installera och uppdatera.

För IT-administratörer

Med självbetjäningspolicyer kan IT-administratörer använda anpassningsalternativ för att slutanvändare ska kunna installera och uppdatera Creative Cloud-program via Creative Cloud-datorprogrammet.

För slutanvändare

Beroende på vilka policyer som IT-administratören anger kommer slutanvändarupplevelsen att variera i Creative Cloud-datorprogrammet.

I den här artikeln beskrivs hur både IT-administratörer och slutanvändare kan använda självbetjäningspolicyer.

För IT-administratörer

Som administratör i Admin Console måste du använda de anpassningsinställningar som krävs för en produktprofil. Det innebär att du använder självbetjäningspolicyer på produktprofilnivå. Det säkerställer också att policyn gäller för alla slutanvändare som ingår i produktprofilen.  

Använda självbetjäningspolicyer

 1. Logga in på Admin Console och gå till Produkter och klicka på en produktprofil.

 2. Gå till fliken Behörigheter och klicka på Redigera på raden Självbetjäningspolicyer .

 3. Som standard är självbetjäningspolicyn för en produktprofil inaktiverad. Du måste aktivera självbetjäningspolicyn för varje produktprofil.

  Självbetjäningspolicyer

Ange policyerna enligt följande:

Användarhanterad

Användarhanterade policyer anger den kontrollnivå som användare har för hur och när de installerar och uppdaterar program på sina datorer.

Användarhanterad

1. Uppdatera automatiskt alla program

Växlingsknappen för automatisk uppdatering visas och är tillgänglig för slutanvändare under Inställningar i Creative Cloud-datorprogrammet på klientdatorerna. Om den aktiveras uppdateras slutanvändarprogram automatiskt så snart nya versioner släpps. Tänk på att slutanvändarna också måste aktivera automatiska uppdateringar i Creative Cloud-datorprogrammet.

Obs!

Om den här kryssrutan inte är markerad kommer slutanvändarna inte att se växlingsknappen Automatisk uppdatering i sina Creative Cloud-datorprogram.

Information om slutanvändarupplevelsen.

2. Gör uppdateringar tillgängliga 30 dagar efter utgivningen

Slutanvändarna får tillgång till uppdateringar 30 dagar efter att Adobe har släppt dem.

Det innebär att om Adobe släpper en ny version av ett program idag kommer inte slutanvändarna att kunna se det i Creative Cloud-datorprogrammet förrän efter 30 dagar.

Information om slutanvändarupplevelsen.

3. Aktivera alternativet visa äldre program i Creative Cloud-datorprogrammet

Växlingsknappen Visa äldre program visas under inställningar i slutanvändarnas Creative Cloud-datorprogram om det här alternativet är markerat. Slutanvändarna har tillgång till (kan uppdatera och installera) program som upphör, till exempel Adobe Muse. Om det här alternativet inte är markerat kommer slutanvändarna inte att se den här växlingsknappen i sina Creative Cloud-datorprogram. 

Information om slutanvändarupplevelsen.

Markera flera alternativ för Användarhanterad

De alternativ för Användarhanterad som beskrivs ovan utesluter inte varandra. Det innebär att du kan markera flera alternativ.

Exempel på scenarier:

Om du vill aktivera funktionen för automatisk uppdatering för slutanvändare och göra uppdateringar tillgängliga efter 30 dagar.

Välj alternativ ett och två

Välj alternativ ett och två

Om du vill att användarna ska uppdatera programmen manuellt.

Men de kommer bara att se uppdateringar 30 dagar efter utgivningen och om du vill aktivera funktionen för att visa äldre program.

Välj alternativ ett och två

Om du vill aktivera funktionerna för automatisk uppdatering och visa äldre program:

Begränsad

Inaktivera panelen Appar i Creative Cloud-datorprogrammet. Det gör att slutanvändarna inte kan installera och uppdatera program. Och eftersom panelen Appar inte är tillgänglig kan användarna inte ens visa programmen på panelen Appar.

Begränsad självbetjäningspolicy

Information om slutanvändarupplevelsen.

Vanliga frågor (från IT-administratörer)

En policy tillämpas för användarna inom 24 timmar efter att administratören har tilldelat produktprofilen den.

Om du vill tillämpa en policy direkt ber du användarna att göra något av följande:

 • Logga ut och logga in på Adobe-kontot igen.
 • Stäng och starta om Creative Cloud-datorprogrammet.
 • Klicka på Sök efter uppdateringar i Creative Cloud-datorprogrammet.

Nej. Policyn tillämpas på Creative Cloud-datorprogramsnivå och gäller alla Creative Cloud-program.

Om till exempel en policy för automatisk uppdatering av alla program tillämpas på ett Photoshop-erbjudande, kommer alla Creative Cloud-program att göras tillgängliga för automatiska uppdateringar i Creative Cloud-datorprogrammet.

Självbetjäningspolicyer är inaktiverade som standard. Det påverkar alltså inte befintliga produktprofiler. Du kan dock använda den här funktionen för att tillämpa policyer på profiler du har skapat. Eller på standardproduktprofiler som finns i Admin Console.

Policyn tillämpas på Creative Cloud-datorprogramsnivå och gäller alla Creative Cloud-program.

Exempel: Om policyn Gör uppdateringar tillgängliga 30 dagar efter utgivningen tillämpas på ett Photoshop-erbjudande blir alla Creative Cloud-program tillgängliga i Creative Cloud-datorprogrammet 30 dagar efter utgivningen.

Självbetjäningspolicyer prioriteras alltid före inställningar för hanterade paket.

Exempel: Du skapar ett hanterat paket och väljer alternativet Aktivera självbetjäning och distribuerar paketet på en användardator. Nu kan du tillämpa policyinställningen Begränsad på en produktprofil och lägga till användaren i produktprofilen. Policyinställningen Begränsad gäller för användaren.

För närvarande kan självbetjäningspolicyer tillämpas på produktprofiler som baseras på Creative Cloud -produkter. Det finns inga policyer för produktprofiler som baseras på Document Cloud-produkter eller icke-Creative Cloud-produkter.

Nej. Det finns bara policyer för namngiven användarlicensiering.

Vi rekommenderar att du inte tillämpar motstridiga policyer för användare i flera produktprofiler. Om användarna finns i flera produktprofiler som har flera användarhanterade policyer valda ställs samtliga användarhanterade policyer in. Om en användare finns i flera produktprofiler som har en användarhanterad policy och en begränsad policy har den användarhanterade policyn företräde.

Nej. För närvarande gäller bara policyer för Creative Cloud-program.

Ja. Självbetjäningspolicyer tillämpas på en produktprofil. Du kan lägga till användare i produktprofilen på valfritt sätt: enskilt, genom gruppöverföring via CSV och med verktyget för användarsynkroniserings.

För slutanvändare

Om dina Creative Cloud-program är licensierade av en organisation påverkas ditt sätt att installera och uppdatera program via Creative Cloud-datorprogrammet av hur administratören i organisationen har konfigurerat Creative Cloud-datormiljön på din dator.

Panelen Appar är inaktiverad fel

Om följande fel visas när du går till fliken Appar i Creative Cloud-datorprogrammet, har administratören inaktiverat alternativet att installera eller uppdatera program på din dator.

Du har inte åtkomst till programhantering

Kommentar till administratörer:

Panelen Appar inaktiveras om

Automatisk uppdatering

Om administratören har aktiverat automatiska uppdateringar ser du till att alternativet Automatisk uppdatering är aktiverat i ditt Creative Cloud-datorprogram. Om det är aktiverat behöver du inte själv installera eller uppdatera Adobe-program på datorn. De uppdateras automatiskt.

Gör så här om du vill stoppa automatisk installation och uppdatering av program på datorn:

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet på datorn.
 2. Klicka på ikonen Inställningar uppe till höger i Creative Cloud-datorprogrammet.
 3. Gå till fliken Appar.
 4. Inaktivera Automatisk uppdatering.
Uppdatera program automatiskt

När alternativet Automatisk uppdatering används uppdateras dina program automatiskt så snart nya versioner släpps.

Automatisk uppdatering första gången

Obs!

 Det här alternativet är bara tillgängligt om administratören har aktiverat automatiska uppdateringar åt dig. Det innebär att om du inte ser det här alternativet på fliken Program har administratören inaktiverat automatiska uppdateringar. Du måste uppdatera programmen på datorn manuellt.

Visa äldre program

asdf

Om du vill visa (och installeraprogram som upphör, som Adobe Muse. 

Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt om administratören har aktiverat Visa äldre program åt dig. Det innebär att om du inte ser det här alternativet på fliken Appar har administratören inaktiverat Visa äldre program. Du har inte möjlighet att se eller installera program som upphör.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?