Användarhandbok Avbryt

Hantera utvecklare

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Hantera API-utvecklare i Admin Console

Adobe I/O är din organisations plattform för utvecklare som vill integrera, utöka eller skapa appar och upplevelser baserat på Adobes produkter och tekniker. Det är en plattform som utvecklare använder för att vidareutveckla utifrån Creative CloudDocument Cloud, Experience Cloud eller andra Adobe API-produkter.

Utvecklarna på Adobe I/O skapar API-inloggningsuppgifter med Adobe API-produkter. Dessa API-inloggningsuppgifter är en kanal från externa appar och tjänster till Adobes API.

 1. Lägg först till utvecklare (enskilt eller i grupp) i produktprofiler för produkter som har API-åtkomst i Admin Console.
  Detta ger dina utvecklare behörighet att skapa API-inloggningsuppgifter.
 2. Sedan lägger dina utvecklare till de API-inloggningsuppgifter som behövs på Adobe I/O.
 3. Till sist lägger du till dessa API-inloggningsuppgifter i produktprofilerna i Admin Console.

I Admin Console kan du även redigera konton för användare (eller utvecklare) för att lägga till eller ta bort dem från produktprofiler. Du kan även ta bort utvecklare från produktprofiler.

Obs!

Kontotypen Utvecklare är endast tillgänglig för en specifik uppsättning Adobe-produkter. Ett utvecklarkonto kan läggas till i Admin Console men endast för produkter som tillåter denna typ av konto, och kontotypen Utvecklare är tillgänglig i Admin Console.

Lägga till utvecklare

Som administratör kan du skapa och hantera utvecklarkonton i Admin Console. När du lägger till utvecklare i produktprofiler i Admin Console ger du dem åtkomstbehörighet så att de kan skapa API-inloggningsuppgifter (på Adobe I/O). På Adobe I/O kan utvecklare även koppla API-inloggningsuppgifterna de skapar till produktprofiler, men enbart de produktprofiler som utvecklaren har åtkomst till.

När API-anrop görs från de API-inloggningsuppgifter som utvecklarna skapar, utförs anropen med API-inloggningsuppgifterna för de kopplade produktprofilerna.

Alternativet Tilldela utvecklare i området Snabblänkar på fliken Översikt gör att du kan lägga till en utvecklare i flera produkter samtidigt.

 1. Gå till fliken Översikt på Admin Console.

 2. Lägg till en utvecklare till flera produkter genom att klicka på Lägg till Utvecklare i området Snabblänkar i det övre högra hörnet på fliken Översikt.

 3. Ange ett namn eller en e-postadress. Du kan söka efter befintliga användare eller lägga till en användare genom att ange en giltig e-postadress och fylla i informationen på skärmen.

 4. Välj de produkter som ska tilldelas användaren.

  Lägga till utvecklare

 5. Du kan bläddra ner och lägga till fler utvecklare samt välja produktprofiler att tilldela dem när du har valt alla nödvändiga produktprofiler.

  Klicka sedan på Spara.

  Obs!

  Här kan du lägga till maximalt tio utvecklare. Lägg till fler genom att upprepa stegen ovan.

  Lägg till fler utvecklare

På fliken Utvecklare för en produktprofil kan du lägga till utvecklare i den produktprofilen.

 1. Gå till ProdukterAdmin Console.

 2. Klicka på önskad produkt i det vänstra området.

 3. Välj en produktprofil (eller skapa en om det behövs) i listan och gå till fliken Utvecklare.

 4. Klicka på Lägg till utvecklare uppe till höger.

  Lägg till utvecklare i en produktprofil

 5. Ange ett namn eller en e-postadress. Du kan söka efter befintliga användare eller lägga till en användare genom att ange en giltig e-postadress och fylla i informationen på skärmen.

  Obs!

  Här kan du lägga till maximalt tio utvecklare. Klicka på Spara och upprepa stegen ovan om du vill lägga till fler.

  Lägg till utvecklare i en produktprofil

 6. Klicka på Spara.

  Utvecklarna läggs till i den valda produktprofilen.

Använd arbetsflödet för gruppvis tilldelning för att lägga till flera utvecklare med en kommaavgränsad CSV-fil.

 1. Gå till Användare i Admin Console.

 2. Klicka på Lägg till användare via CSV.

 3. I dialogrutan Lägg till användare via CSV klickar du på Hämta CSV-mall och väljer antingen Aktuell användarlista eller Standardmall.

  Mallfilen som du hämtar innehåller exempelinformation som du kan använda som vägledning.

  CSV-filformatet beskrivs i detalj i avsnittet Lägg till användare under CSV-filformat i dokumentet Hantera användare. 

 4. Uppdatera den hämtade CSV-filen med uppgifter om utvecklarna som ska läggas till och lägg till namnen på de produktprofiler de ska använda i kolumnen Utvecklaråtkomst.

 5. Dra och släpp den uppdaterade CSV-filen på dialogrutan Lägg till användare via CSV och klicka på Överför.

Du får ett e-postmeddelande när gruppåtgärden är slutförd. Du kan även visa en detaljerad rapport för åtgärden via Resultat av gruppåtgärd.

Resultat av gruppåtgärd

När du har utfört en gruppåtgärd, t.ex. lagt till eller redigerat flera användare, får du ett e-postmeddelande med information om åtgärden. Du kan även se informationen på sidan Resultat av gruppåtgärd.

Obs!

Om en gruppåtgärd inte visas på resultatsidan kan du uppdatera webbläsarsidan så att de senaste resultaten visas.

 1. Gå till Användare > Utvecklare i Admin Console och klicka på  uppe till höger på sidan Användare.

 2. Välj Resultat av gruppåtgärd i listrutan.

  Sidan Resultat av gruppåtgärd visas.

 3. Klicka på åtgärdens namn för att visa information om den.

 4. Klicka på Hämta resultat för att överföra resultaten i en CSV-fil.

 5. Klicka i kryssrutan till vänster om åtgärdens namn och klicka sedan på Ta bort resultat om du vill ta bort ett resultat.

  Du kan även rensa resultaten av gruppåtgärden genom att klicka på Rensa alla resultat.

Hantera utvecklare

För befintliga användare och utvecklare kan du lägga till och ta bort produktprofiler för produkter med API-åtkomst och på så vis ge eller återkalla åtkomst till produktprofiler för den utvecklaren.

 1. Gå till Användare > Utvecklare i Admin Console.

 2. Klicka på en användares namn i listan med användare.

 3. Klicka på  uppe till höger i avsnittet Utvecklaråtkomst och välj Redigera utvecklarprodukter som tilldelats direkt om du vill redigera de produktprofiler som utvecklare har åtkomst till.

  Redigera utvecklaråtkomst

 4. Lägg till eller ta bort API-åtkomst för utvecklare från användaren.

 5. Klicka på Spara.

  Utvecklaren läggs till på profiler som lades till och tas bort från produktprofiler som togs bort under redigeringen.

Du kan ta bort en utvecklare från en produktprofil men samtidigt behålla utvecklaren som en användare i din organisation.

 1. Gå till ProdukterAdmin Console.

 2. Klicka på önskad produkt i det vänstra området.

 3. Välj en produktprofil i listan och gå till fliken Utvecklare.

 4. Markera kryssrutan till vänster om utvecklarens namn om du vill ta bort en eller flera utvecklare från den här produktprofilen.

 5. Klicka på Ta bort utvecklare.

 6. Välj ett av följande alternativ på skärmen Ta bort utvecklare från produktprofilen:

  Ta bort både utvecklaråtkomst och användaråtkomst: Utvecklaren har inte längre behörighet att skapa API-inloggningsuppgifter för den här produktprofilen. Utvecklaren har inte heller åtkomst till de produkter som anges i den här profilen.

  Ta bort utvecklaråtkomst men behåll användaråtkomst: Utvecklaren har inte längre behörighet att skapa API-inloggningsuppgifter för den här produktprofilen. Åtkomsten finns dock kvar om utvecklaren hade tillgång till produkten i rollen som användare.

 7. Klicka på Ta bort utvecklare.

  De valda utvecklarna tas bort baserat på valet i föregående steg.

På fliken Användare i Admin Console kan du ta bort utvecklare:

 • Ta även bort användaråtkomst till de kopplade produktprofilerna.
 • Behåll användaråtkomst till de kopplade produktprofilerna.
 • Ta bort användaren från organisationen.
 1. Gå till Användare > UtvecklareAdmin Console.

 2. Markera kryssrutan till vänster om utvecklarnas namn i listan med utvecklare om du vill ta bort en eller flera utvecklare.

 3. Klicka på Ta bort utvecklare.

 4. Välj ett av följande alternativ på skärmen Ta bort utvecklare från produktprofilen:

  Ta bort både utvecklaråtkomst och användaråtkomst: Utvecklaren har inte längre behörighet att skapa API-inloggningsuppgifter för en produktprofil. Utvecklaren kommer dessutom att förlora åtkomsten till produkter ifall även användaråtkomst har tilldelats. Använd detta alternativ om utvecklaren inte längre arbetar med projektet och inte längre behöver någon profil, men kan komma att återkomma för framtida arbete i den här organisationen.

  Ta bort utvecklaråtkomst men behåll användaråtkomst: Utvecklaren har inte längre behörighet att skapa API-inloggningsuppgifter. Utvecklaren har dock fortsatt åtkomst till produkterna. Använd detta alternativ om utvecklaren ska kvarstå som användare men inte längre behöver utvecklaråtkomst på adobe.io-konsolen.

  Ta bort från organisation: Ta bort utvecklaren från organisationen i Admin Console. Använd det här alternativet om utvecklaren varken är verksam som användare eller utvecklare i organisationen längre.

 5. Klicka på Ta bort utvecklare.

  De valda utvecklarna tas bort baserat på valet i föregående steg.

Hantera API-inloggningsuppgifter

När du lägger till utvecklare i produktprofiler får de behörighet att skapa API-inloggningsuppgifter på Adobe I/O.

För att en sådan API-inloggningsuppgift ska kunna användas måste den kopplas till en eller flera produktprofiler. Detta krävs för att API-anrop som görs med en API-inloggningsuppgift ska köras med de behörigheter som baseras på de kopplade produktprofilerna.

Administratörer kan hantera den tilldelade åtkomsten till ett program som använder en API-inloggningsuppgift genom att ange eller ändra de produktprofiler som är kopplade till API-inloggningsuppgiften.

Exempel: det finns två produktprofiler, Test och Produktion, som ger åtkomst och behörigheter för å ena sidan testning av ett program och å andra sidan för att köra programmet i en produktionsmiljö. Utvecklaren kan ges åtkomst till endast Test-produktprofilen och API-inloggningsuppgiften konfigureras så att utvecklaren använder den produktprofilen. När programmet är testat och klart för användning i produktionen kan en system- eller produktprofiladministratör ta bort API-inloggningsuppgiften från Test-profilen i Admin Console och lägga till den i Produktion-produktprofilen. När den ändringen gjorts har utvecklaren inte längre möjlighet att hantera API-inloggningsuppgiften på adobe.io-konsolen.

Vanligtvis ges inte utvecklare administratörsbehörighet i Admin Console.

Du kan redigera API-inloggningsuppgifter för att lägga till eller ta bort produktprofiler från API-inloggningsuppgifter på fliken Användare i Admin Console.

 1. Gå till Användare > Användare i Adobe Admin Console.

 2. Klicka på raden för den API-inloggningsuppgift du behöver redigera.

  Obs!

  Klicka inte på användarens namn.

 3. Klicka på uppe till höger i avsnittet Produkter och välj Redigera i sidopanelen med information om API-inloggningsuppgifter till höger.

 4. På skärmen Redigera API-inloggningsuppgift väljer du en produkt och sedan en eller flera produktprofiler i listrutan som du vill lägga till i API-inloggningsuppgiften.

  Du kan även ta bort produktprofiler från den här API-inloggningsuppgiften.

 5. Klicka på Spara.

 1. Gå till ProdukterAdmin Console.

 2. Klicka på önskad produkt i det vänstra området.

 3. Välj en produktprofil i listan och gå till fliken API-inloggningsuppgifter.

 4. Klicka på Lägg till API-inloggningsuppgifter.

 5. På skärmen Lägg till API-inloggningsuppgift till produktprofil väljer du en eller flera API-inloggningsuppgifter att lägga till i den här produktprofilen.

 6. Klicka på Spara.

  De valda API-inloggningsuppgifterna läggs till i den här produktprofilen.

Viktigt:

Om du tar bort en API-inloggningsuppgift från en produktprofil förlorar det externa programmet åtkomsten till den produkt som är kopplad till den här profilen. Detta kan orsaka att externa program inte fungerar.

 1. Gå till ProdukterAdmin Console.

 2. Klicka på önskad produkt i det vänstra området.

 3. Välj en produktprofil i listan och gå till fliken API-inloggningsuppgifter.

 4. Markera kryssrutan till vänster om API-inloggningsuppgiftens namn om du vill ta bort en eller flera API-inloggningsuppgifter från den här produktprofilen.

 5. Klicka på Ta bort API-inloggningsuppgifter i det övre högra hörnet på fliken API-inloggningsuppgifter.

 6. Klicka på Ta bort på skärmen Ta bort API-inloggningsuppgift.

  De valda API-inloggningsuppgifterna tas bort från den här produktprofilen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto