Användarhandbok Avbryt

Vanliga AUSST-användningsfall

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Utför en stegvis synkronisering eller använd filter för att hämta specifika produkter och uppdateringar.

Med AUSST (Adobe Update Server Setup Tool) kan du hämta Adobe-program och Adobe-uppdateringar till en central server. 

 

AUSST-verktyget

Underhållsserver

konfigurera server

Vanliga användningssätt

4. Vanliga användningsfall för AUSST 

När du konfigurerar den interna uppdateringsservern kan du använda alternativet --fresh. Med det hämtas alla Adobe-program och Adobe-uppdateringar från Adobes uppdateringsserver. Du måste ha 600 GB diskutrymme på den aktuella partitionen för synkronisering via --fresh. Men det behöver du normalt bara göra en gång: när du konfigurerar uppdateringsservern första gången.

Därefter kan du välja selektiv synkronisering:

 • Synka stegvis för att bara få nya programversioner och uppdateringar.
 • Skapa filter för att hämta specifika produkter.

Se de vanliga användningsfallen nedan om hur du använder AUSST i olika vanliga scenarier.

Stegvis synkronisering

Använd följande kommando för att få en stegvis uppdatering från Adobes uppdateringsserver:

Windows:

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental

macOS:

AdobeUpdateServerSetupTool --root="/Library/WebServer/Documents/ausst/" --incremental

Schemalägg en återkommande uppgift om du vill köra det här kommandot med jämna mellanrum – använd Schemaläggaren för Windows eller Crontab för macOS.

Vanliga användningssätt

Följande användningssätt hjälper dig att förstå hur du använder AUSST i olika, vanliga scenarier.

Obs!

AUSST synkroniserar aktuella Adobe-datorprogram och de senaste större versionerna av varje program. (Acrobat är ett undantag: AUSST synkroniserar bara den aktuella versionen för att se till att du har de senaste säkerhetsuppdateringarna.) AUSST synkroniserar inte uppdateringar för program som vi inte längre säljer. Hitta länkar till de program som är tillgängliga för hämtning.​

 Användningsfallen nedan innehåller SAP-koder (SAP-koden för produkten Photoshop är t.ex. PHSP). Om det behövs, hämta den kompletta listan över SAP-koder.

Användningsexempel

Kommando

Synkronisera alla produkter och uppdateringar.

(Förutom äldre produkter)

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmapp>" --incremental

Synkronisera senaste uppdateringen av en specifik produkt.

Exempel: Photoshop.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmapp>" --incremental --filterProducts=<SAP-kod>

 

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental --filterProducts="PHSP"

Synkronisera senaste versionen av en produkt för bara en viss grupp.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental --filterProducts="g1(PHSP)"

Synkronisera en särskild version av en produkt för bara en viss grupp. 

SAP-koden, huvudversionen och underversionen ska anges om en viss underversion krävs.

Exempel: Gruppnamn: g1. Photoshop v 18.1.3.

PHSP#18.0#18.1.3 – Detta anger att produkten är Photoshop, att huvudversionen är 18 och att underversionen är 18.1.3

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental --filterProducts="g1(PHSP#18.0#18.1.3)"

Skapa klientkonfigurationsfiler för gruppen g1.

Obs!

Versionsnumret är ungefärligt. En produkts faktiska versionsnummer kan vara ett annat.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmapp>" --genclientconf="<utdatamapp>" --url="<URL-sökväg till rotmapp>" --groupName=g1

Synkronisera en särskild version för en grupp och senaste versionen för en annan grupp.

Exempel: PHSP 18.3.1 för grupp g1. Senaste versionen av Dreamweaver för grupp g2.

Obs!

Versionsnumret är ungefärligt. En produkts faktiska versionsnummer kan vara ett annat.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmapp>" --genclientconf="<utdatamapp>" --url="<URL-sökväg till rotmapp>" --groupName=g1

 

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmapp>" --genclientconf="<utdatamapp>" --url="<URL-sökväg till rotmapp>" --groupName=g2

 

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental --filterProducts="g1(PHSP#18.0#18.1.3)|g2(DRWV)"

Synkronisera alla produkter för grupperna som du har skapat tidigare

Obs! Om du har definierat filter/grupper behålls de med alternativet incremental.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe m--root="<rotmapp>" --incremental

Synkronisera alla produkter och uppdateringar som inte ingår i någon grupp.

Obs!

Tar bort alla filter/grupper och synkroniserar alla de senaste programmen och produkterna.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmapp>" --incremental --filterProducts="()"

Ta bort inaktuella produkter som inte behövs.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmapp>" --cleanup

 • Alternativet cleanup tar bort de hämtade produkterna från AUSST-servern med ledning av det senaste filtret som användes med alternativet incremental. Detta innebär att du för att utföra en rensning måste köra den i ett kommando som är separat från alternativet incremental.
  Om du dessutom vill behålla vissa produkter efter rensningen måste du ange dem i filterProducts inom ramen för alternativet incremental.
  Exempel: Rensa upp alla produkter utom Photoshop och Illustrator genom att köra följande kommandon separat:
 1. AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmapp>" --incremental --filterProducts="PHSP, ILST"
 2. AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmapp>" --cleanup
 • Eftersom du inte får använda alternativet cleanup direkt efter incremental, kan du kolla de filter du använde senast med alternativet incremental på följande vis:
  Kör följande kommandon i kommandofönstret (Windows) eller terminalen (macOS):
  Windows
  powershell -command "& {Get-Content <sökväg till filen ffc.xml> -Tail 5}"
  Exempelsökväg om FFC-filen finns på en server: /<server>/ACC/services/ffc/products/ffc.xml
  macOS:
  tail -f <sökväg till filen ffc.xml>
  Exempelsökväg om FFC-filen finns på en server: /<server>/ACC/services/ffc/products/ffc.xml
  Dessa kommandon visar de sista raderna i filen ffc.xml
XML-filen FFC med filterkommandot

Hämta alla grupper med produkter.

Filen groups.xml skapas på platsen filterFilePath.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmapp>" --gengroupconfig --filterFilePath="<utdatamapp>\groups.xml"

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto