Om du tänker distribuera licenser för delade enheter i flera labb på din institution kan du koppla varje labb till en särskild produktprofil i Admin Console.

Du kan till exempel skapa en produktprofil för labb som ska vara obegränsad så att alla kan använda Adobe-program, även de användare som inte har ett skolkonto. Dessutom kan du skapa produktprofiler för andra labb där åtkomsten till de installerade programmen måste vara begränsad till användare med skolkonto. Du kan också begränsa åtkomsten till programmen som installerats i de här labben utifrån de åtkomstpolicyer som angetts i motsvarande produktprofiler.

Hantera produktprofiler

Snabbhjälp
Admin Console går du till fliken Produkter och skapar en ny profil eller väljer en befintlig profil som du vill redigera.

Som produktadministratör kan du skapa eller redigera produktprofiler och tilldela produktprofiladministratörer till dessa profiler. Som produktadministratör eller produktprofiladministratör kan du också hantera produktprofilerna som du administrerar.

Obs!

Om du skapar produktprofiler för namngivna användarlicenser följer du den här proceduren.

 1. Gå till Produkter i Admin Console.

 2. Välj en produkt som du vill basera din produktprofil på.

 3. Se till att du är på fliken Produktprofiler

  Om du skapar en ny profil klickar du på Ny profil.

  Om du redigerar en befintlig profil klickar du på profilnamnet i listan med profiler och sedan på Inställningar.

 4. På skärmen Detaljer anger du ett profilnamn, ett visningsnamn och en beskrivning. Klicka sedan på Klar.

  När produktprofilen har skapats dirigeras du till skärmen Konfigurera profil. På den här skärmen hanterar du följande enhetskonfigurationer:

  Policy för användaråtkomst: Bestäm vilka på din institution som ska ha åtkomst till Adobes program och tjänster på enheten.

  Egress IP-adresser: Bestäm vilka enheter som ska ha åtkomst till Adobes program och tjänster baserat på institutionens Egress IP-adresser.

  Kopplade datorer: Bestäm vilka enheter som har åtkomst till Adobes program och tjänster baserat på deras organisationsenhet, IP-adressintervall eller på det distribuerade paketet.

 5. På fliken Policy för användaråtkomst väljer lämplig åtkomstpolicy enligt följande:

  Policy för användaråtkomst
  • Du kan välja Fri åtkomst för att låta alla ha åtkomst till programmen på en delad enhet. Allt de behöver är giltiga inloggningsuppgifter. Användare kan även registrera ett kostnadsfritt Adobe ID som kan användas för åtkomst till programmen. Använd det här alternativet för offentliga miljöer där allmänheten, besökande studenter och personal samt de egna eleverna kan få åtkomst till programmen. Till exempel delade datorer i ett offentligt bibliotek, eller om du använder labbet för att ge extra undervisning utanför lektionstid.

  • Använd Endast användare inom organisationen för att begränsa åtkomsten till användare du lagt till i Admin Console. Dessa användare kan ha en valfri id-typ som stöds i Admin Console. Det här alternativet är lämpligt om du vill ge begränsad åtkomst till endast vissa studenter och medarbetare. Exempel: ett labb på en högre utbildningsanstalt där användarna kan ha en valfri identitetstyp som stöds.

  • Använd Endast användare med Enterprise/Federated ID för att begränsa åtkomsten till användare med Enterprise ID. Inloggning med ett personligt Adobe ID ger inte åtkomst till programmen. Det här alternativet är lämpligt om åtkomsten ska begränsas till användare med Enterprise ID. Använd exempelvis det här alternativet i ett grundskolelabb för att ge yngre elever åtkomst till programmen och tjänsterna.

 6. Gå till fliken Egress IP och ange IP-adresser eller IP-intervall.

  Om det finns flera adresser och/eller intervall anger du var och en på en separat rad.

  Egress IP

  Datorer som ansluter till Adobe utanför de angivna intervallen tillåts inte använda licensen för delad enhet.

  Egress IP är de offentliga IP-adresser som institutionen använder vid anslutning till internet, och de tilldelas av deras internetleverantör eller en IP-tilldelningsfunktion.

  Exempel: en användare som ingår i den här produktprofilen startar ett Creative Cloud-program på en enhet med en licens för delad enhet. I det här fallet verifieras den enhetens Egress IP-adress mot de Egress IP-adresser som du angett ovan.

 7. Gå till området Associerade datorer och välj det alternativ som krävs:

  Associerade datorer
  • Välj Med organisationsenheter i Microsoft Active Directory för att se till att alla datorer som tillhör en listad enhet i organisationen är kopplade till en produktprofil. Om din institution till exempel har skapat organisationsenheter baserat på avdelning kan du skapa produktprofiler för varje avdelning. Datorer som tillhör en avdelning kommer att kopplas till en viss produktprofil.

  • Välj Med LAN IP-adressintervall för att se till att alla datorer inom det angivna LAN IP-adressintervallet är kopplade till en produktprofil. Välj till exempel det här alternativet om datorlabb eller delade datorer i ett bibliotek är ordnade utifrån definierade LAN IP-intervall.

   Obs!

   Om en associerad dator har IP-adresser för både Ethernet och Wi-Fi använder produktprofilen IP-adressen för Ethernet.

  • Välj Med installerat paket för att se till att alla datorer med de valda paketen är kopplade till en produktprofil.

   Obs!

   Alternativen för kopplad dator tillämpas i den angivna prioritetsordningen.

   Exempel: Profil A är konfigurerad med Active Directory-organisationsenhet = Bibliotek och profil B är konfigurerad med Paket = Videoprogram. En dator i Bibliotek-organisationsenheten och med Videoprogram-paketet kommer att kopplas till profilen A och inte till profilen B.

   Högst 10 paket kan läggas till i en enskild profil.

 8. Klicka på Spara.

Hämta rapport för aktiverad enhet

Med alternativet Skapa rapport kan du hämta en rapport för de enheter på din institution som är aktiverade med licenser för delade enheter.

Denna rapport innehåller följande information:

 • Licensed on: Datum då enheten licensierades.
 • Activation Status: SUCCESSFUL: Enheten har aktiverats. UNSUCCESSFUL: Aktivering av enheten misslyckades. Vid aktivering kopplas enheten till standardproduktprofilen. AUTO_ACTIVATED: En äldre version av de delade enhetslicenspaketen finns installerad på enheten. Vid aktivering kopplas enheten till standardproduktprofilen.
 • Machine DNS Name: Datorns DNS-namn
 • IP Address: Datorns IP-adress
 • Package Name: Namnet på det delade enhetslicenspaketet som installerats på datorn.
 • Active Directory OU: Namnet på organisationsenheten som datorn tillhör (om den tillhör någon).
 • Egress IP Adress: Egress IP-adressen för nätverket som datorn tillhör.

Gör följande för att hämta rapporten:

 1. Admin Console går du till Produkter och väljer en produkt till vänster.

 2. Klicka på den önskade profilen.

 3. Välj Skapa rapport i menyn uppe till höger.

Rapporten skapas på Adobe-servern och hämtas sedan till din dator.