Användarhandbok Avbryt

Aktivera Adobe Express i Google Classroom

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 9. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 10. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 11. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 12. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Du som är IT-administratör för en grund- eller gymnasieskola kan ge lärarna och eleverna möjlighet att använda Adobe Express direkt i Google Classroom.

Adobe Express är kostnadsfritt för lärare och elever i grundskola och gymnasium. Det erbjuder en stor mängd olika webb- och mobilverktyg som förbättrar elevernas kreativitet och främjar deras kommunikationsförmåga. Med Adobe Express-tillägget i Google Classroom får lärarna möjlighet att:

 • Skapa Adobe Express-projektuppgifter direkt från Google Classroom.
 • Anpassa befintlig grafik, affischer, webbsidor och videor för undervisningen.
 • Tilldela eleverna de här resurserna direkt från Google Classroom enligt det befintliga arbetsflödet.
 • Visa, betygsätta och ge feedback om varje elevs resurser och uppgifter direkt i Google Classroom. Det sparar tid och skapar en dialog mellan lärare och elever.
Obs!

Även om Adobe Express redan är tillgängligt på din skola eller i ditt distrikt, måste du följa stegen nedan för att tilldela lärare och elever Adobe Express.

Aktivera tillägget Adobe Express för Google Classroom

För att göra den här funktionen tillgänglig för Google Classroom-användare måste skolan eller distriktet köpa Teaching and Learning Upgrade-utgåvan eller Education Plus-utgåvan av Google Workspace for Education. Aktivera sedan Adobe Express-tillägget i Classroom för lärare och elever:

Obs!

Om du redan har en Adobe Admin Console och har accepterat erbjudandet för Adobe Express för grundskola och gymnasium kan du börja direkt med att konfigurera SSO.

1. Skaffa en Adobe Admin Console för din skola eller ditt distrikt

Grund- och gymnasieskolor och skoldistrikt kan begära att få en Admin Console genom att ringa +1-800-685-3638 eller kontakta önskad återförsäljarpartner. Personen som ringer för att begära åtkomst till en Admin Console blir den första systemadministratören för den nya organisationen i Adobe Admin Console.

2. Acceptera det kostnadsfria erbjudandet för Adobe Express för grundskola och gymnasium

 1. Gå till fliken Produkter i Adobe Admin Console.

  Utöver de köpta Creative Cloud-licenserna finns det ett erbjudande för Adobe Express för grundskola och gymnasium på produktsidan. Välj Kom igång.

 2. På skärmen Bekräfta organisationstyp väljer du den kategori som passar din organisation bäst.

 3. Välj Grundskola och gymnasium och godkänn villkoren.

  Obs!

  Endast lokala utbildningsbyråer får utnyttja det kostnadsfria Adobe Express-erbjudandet. Se om din organisation är behörig.

  Bekräfta organisationstyp

 4. Välj Bekräfta och fortsätt.

När du accepterar erbjudandet dyker det upp på produktlistan. Sedan kan du konfigurera SSO.

3. Konfigurera SSO med Google-federering

Om du skapar en katalog med Google som identitetsleverantör kan användarna använda sina inloggningsuppgifter för Google Workspace for Education för att logga in på Adobe Express.

 1. Logga in på Adobe Admin Console och klicka på Inställningar. På sidan Identitet klickar du på Skapa katalog

 2. På skärmen Skapa en katalog gör du följande och klickar på Nästa:

  • Ange ett namn på katalogen
  • Välj Federated ID
 3. Välj Lägg till domäner från Google och klicka på Nästa. Klicka sedan på Logga in på Google på nästa skärm. 

 4. Markera de domäner i Google som du vill lägga till i Adobe Admin Console.

 5. Följ anvisningarna om att Redigera SAML-konfigurationen och klicka på Spara.

4. Lägg till användare

För att elever och lärare ska kunna använda tillägget i Google Classroom måste du tilldela dem Adobe Express:

 1. Lägg till Google Sync till katalogen för att lägga till användare till Admin Console från din Google-katalog automatiskt.

 2. Skapa en användargrupp, tilldela produktprofilen för Adobe Express för grundskola och gymnasium till användargruppen och tilldela sedan användargruppen till dina elever och lärare.
  Titta på videon för att lära dig hur man gör.

  Läs mer om hur du kan hantera användare, användargrupper och produktprofiler.

5. Installera Adobe Express-tillägget

Installera Adobe Express-tillägget för alla distriktsdomäner genom att välja alternativet för domäninstallation.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?