Användarhandbok Avbryt

Driftsätta Adobe-paket med ARD

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

När du förbereder ett paket för driftsättning i Mac OS bör paketet skapas och lagras i Mac OS. Referenserna i ett Mac OS-paket kan skadas om de kopieras och lagras i Windows.

Förberedelser

Innan du börjar driftsätta Adobe-driftsättningspaketet kontrollerar du att följande villkor uppfylls:

 • Remote Management är aktiverat på alla måldatorer. Du kan aktivera den här funktionen från fönstret Systeminställningar (System Preferences) genom att klicka på Delning (Sharing). I fönstret som visas väljer du Fjärrhantera (Remote Management) i rutan till vänster och väljer de delningsfunktioner som du vill aktivera. Rekommendationer finns i ARD-dokumentationen, t.ex. bör Kopiera objekt (Copy Items) och Radera och ersätta objekt (Delete and Replace Items) markeras för paketdriftsättning. Referens för driftsättningskomponent.
 • Adobe-paketet som du ska driftsätta finns på eller är åtkomligt från administrationsdatorn.
 • Du har redan definierat en ARD-grupp som innehåller alla de måldatorer du vill driftsätta Adobe-paketet till. 
 • Det finns tillräckligt med ledigt minne för att driftsätta på alla måldatorer. I det ingår utrymme för att kopiera driftsättningspaketet till målsystemet, förutom installationsstorleken för de driftsatta produkterna.

Låta användaren ange installationsplatsen

Om du valde Ange katalog under driftsättning när du konfigurerade ett installationsdriftsättningspaket måste du ändra paketet du skapat innan du driftsätter det via ARD.

Gör följande ändring i det PKG-installationspaket du skapat:

 1. Öppna filen Contents/Info.plist i PKG-installationspaketet.

 2. Ändra värdet för taggen IFPkgFlagDefaultLocation till målmappens absoluta sökväg. Exempel:
  /Volumes/<Volymnamn>/<Mappnamn>

  eller om du driftsätter till rotvolymen:
  /<Mappnamn>

  Ange mappnamnet om du vill driftsätta med Copy Items och Send Unix Command. Du skickar volymnamnet med kommandot för installationsprogrammet.

  När du har gjort den här ändringen kan du fortsätta driftsätta paketet med hjälp av ARD genom att följa anvisningarna nedan.

Paketdriftsättning

 1. Starta ARD på administrationsdatorn.

 2. Välj måldatorerna.

  Välj önskad datorlista i rutan till vänster i ARD-huvudfönstret och kontrollera måldatorerna i rutan till höger.

 3. Konfigurera installationspaketen.

  Välj alternativet Install Packages i ARD och lägg till det installationspaket som ska driftsätts.

  Välj om du vill starta om, om du vill köra åtgärden från programmet eller aktivitetsservern, samt andra alternativ efter behov. Om du väljer Run this task from: Task server on this computer skickas aktiviteten till alla datorer som inte var anslutna när aktiviteten initierades.

  Om du vill kan du schemalägga installationen till en senare tidpunkt. Du gör detta genom att klicka på Schedule längst ned till vänster i fönstret Install Packages och sedan ange i fönstret Schedule Task när du vill installera paketet.

 4. Installera på måldatorerna.

  Om du inte har schemalagt aktiviteten till en senare tidpunkt kontrollerar du att alla måldatorer som visas i området Name längst ned i fönstret Install Packages är tillgängliga. När du klickar på Install startar installationen direkt på alla måldatorer i listan.

  Om du har schemalagt aktiviteten till en senare tidpunkt klickar du på Install. Innan den schemalagda tidpunkten infaller kontrollerar du att alla måldatorer som visas i området Name i fönstret Install Packages befinner sig i tyst läge utan några aktiva användare, men att de kan ta emot kommandot.

  När aktiviteten Install Packages körs visas aktivitetens status i ARD-fönstret. När processen har slutförts uppdateras statusen därefter.

  Viktigt:

  Stoppa inte installations- eller avinstallationsaktiviteter via ARD. Om du försöker göra det kan aktiviteten fortsätta även om ARD-fönstret meddelar att den har stoppats.

  Paketstrukturen som skapas i Adobe Application Manager Enterprise Edition gör att förloppsfältet som visas under driftsättningen via ARD inte är till någon hjälp. Antingen visas 0 % när aktiviteten slutförts (i macOS 10.5) eller så visas runt 95 % under större delen av förloppet (i macOS 10.6).

Uppdateringspaket

 • Uppdateringspaket skapas med ett namn i formatet <pkt_namn>_Update.pkg.
 • Uppdateringspaket kan inte avinstalleras.

Felsökning

Paketdriftsättning via ARD kan misslyckas om användarläget ändras under driftsättningen, det vill säga om en användare loggar in eller ut eller om du byter användare. Om du använder aktivitetsservern kanske aktiviteten börjar driftsätta samma paket omedelbart efter att läget ändrats, vilket kan misslyckas. Detta är standardbeteende för ARD. Om detta händer ska du helt enkelt göra om driftsättningen.

Driftsätta med Copy Items och Send Unix Command

I stället för att använda alternativet Install Packages kan du använda aktiviteten Copy Items för att kopiera paketaktiviteten till måldatorn och sedan köra Send UNIX Command för att köra installationsprogrammet och driftsätta det kopierade paketet.

 1. Starta ARD på administrationsdatorn. 

 2. Välj måldatorerna. Välj önskad datorlista i rutan till vänster i ARD-huvudfönstret och kontrollera måldatorerna i rutan till höger.

 3. Konfigurera installationspaketen.

  1. Välj alternativet Copy Items i ARD och lägg till installationspaketet som ska driftsätts.
  2. Välj den målplats du vill kopiera paketet till på måldatorerna.
  Obs!

  Om du vill att målet ska vara startenhet anger du / efter -target Installera på måldatorerna.

 4. Välj alternativet Send Unix Command i ARD:

  1. Välj Run command as: User.
  2. Skriv root i användarfältet.
  3. Skicka volymnamnet med kommandot för installationsprogrammet:
   sudo installer -pkg -target <Volymplats>
  Obs!

  Om du vill att målet ska vara startenhet ska du ange / efter -target.

Avinstallera Adobe-programvara med ett driftsättningspaket

Obs!

Avinstallationspaket skapas inte för uppdateringspaket.

Installationsdriftsättningspaketet innehåller filen <paketnamn>_Uninstall.pkg, som du använder för att avinstallera programvaran som du installerade med motsvarande installationsfil, <paketnamn>_Install.pkg. Stegen påminner om dem du följer när du installerar programvaran.

 1. Välj målsystemen. I den vänstra rutan i ARD-huvudfönstret väljer du gruppen som innehåller de måldatorer som du installerade programvaran på med hjälp av ett driftsättningspaket.

 2. Kör aktiviteten Install Packages för avinstallationspaketet på måldatorerna.

  • Välj alternativet Install Packages i ARD och lägg till avinstallationspaketet (eller dra det till paketfönstret).
  • Klicka på Installera.
 3. När aktiviteten körs visas aktivitetens status i ARD-fönstret. När processen har slutförts uppdateras statusen därefter.

  Viktigt:

  Stoppa inte installations- eller avinstallationsaktiviteter via ARD. Om du försöker göra det kan aktiviteten fortsätta även om ARD-fönstret meddelar att den har stoppats.

Avinstallera med Copy Items och Send Unix Command

Om du driftsatte med den här metoden använder du samma metod för att avinstallera, kopiera och anropa avinstallationspaketet i stället för installationspaketet.

 1. Välj måldatorerna.

  Välj önskad datorlista i rutan till vänster i ARD-huvudfönstret och kontrollera måldatorerna i rutan till höger.

 2. Konfigurera avinstallationspaket.

  • Välj alternativet Copy Items i ARD och lägg till avinstallationspaketet som ska driftsätts.
  • Välj den målplats du vill kopiera paketet till på måldatorerna.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?