Med en företagsprenumeration kan du få information om hur slutanvändarna arbetar med dina resurser, till exempel mappar, filer och bibliotek.

Introduktion

Systemadministratören kan ladda ned detaljerade rapporter, så kallade innehållsloggar, från Admin Console. I rapporterna finns information om hur slutanvändarna arbetar med företagets resurser.

När slutanvändarna interagerar med resurserna, till exempel skapar eller uppdaterar, registreras de åtgärderna i loggfiler. Du kan exportera dessa loggfiler för att spåra de åtgärder som användarna utför på Creative Cloud- och Document Cloud-resurser som ditt företag äger. När fler resurser flyttas till Adobes molnlagringslösningar blir täckningen större och mer meningsfull.

Du kan bara spåra resurser som hanteras av dina användare som har Enterprise ID:n och Federated ID:n. Åtgärder som utförs i de här resurserna av Adobe ID-användare loggas också. Resurser som hanteras av användare med Adobe ID:n omfattas dock inte eftersom de enskilda användarna äger dessa resurser, juridiskt sett, och inte ditt företag. Information om hur du migrerar användare från Adobe ID till Enterprise ID eller Federated ID finns i Redigera identitetstyp.

Obs!

Innehållsloggar innehåller bara information om användare i de kataloger som du äger. De innehåller inte information om användare i en betrodd katalog. Mer information om kataloger finns i Katalogförvaltning.

Du kan ladda ned innehållsloggarna från Admin Console för följande användaråtgärder:

Åtgärd Beskrivning
Skapad När en användare överför, importerar, skapar eller kopierar ett objekt
Läst När en användare laddar ned en fil eller ett bibliotek från webben, sparar nedladdningen lokalt på en enhet eller gör den tillgänglig offline
Uppdaterad När en användare redigerar och sparar ett objekt
Permanent borttagen När en användare tar bort ett objekt permanent
Skickat en inbjudan# När en användare lägger till en medarbetare i ett delat objekt
Accepterat en inbjudan# När en användare accepterar en inbjudan att delta som medarbetare i ett delat objekt
Ändrat en medarbetares roll# När en användare ändrar en medarbetares roll
Skapat en offentlig länk# När en användare skapar en offentlig länk
Tagit bort en offentlig länk# När en användare tar bort en offentlig länk

# Åtgärder loggas inte för Adobe InDesign och Adobe Spark

Obs!

Åtgärder som utförs på resurser som sparas i Lightroom CC, Lightroom Classic, Lightroom Mobile, Lightroom Web, Behance och Adobe Stock loggas inte.

Generera innehållsloggar

Gör så här för att visa ditt företags innehållsloggar:

 1. I Admin Console går du till Inställningar Innehållsloggar.

 2. Klicka på Skapa rapport.

 3. Välj ett datumintervall och klicka på Skapa rapport.

  Datumintervallet är anpassat till din lokala tid.

  Skapa rapporter

  Loggar kan genereras för användaraktiviteter som inträffat under de senaste 90 dagarna. När rapporten är klar att hämta får du ett e-postmeddelande.

 4. När du fått meddelandet klickar du på Ladda ned fil under Innehållsloggar i Admin Console. Rapporten Innehållsloggar kan innehålla flera filer, maxstorlek för var och en är 100 MB.

  En rapport är tillgänglig i Admin Console under sju dagar. När den tagits bort kan du återskapa den för samma tidsperiod, så länge datumintervallet omfattas av de senaste 90 dagarna.

  Obs!

  För organisationer som har många användare kan den slutliga 90-dagarsrapporten Innehållsloggar vara stor och innehålla många filer. Det gör att den kan bli svår att ladda ned beroende på vilken webbläsare som används. Om du inte kan ladda ned rapporten Innehållsloggar kan du prova att göra det valda datumintervallet mindre. Det kan också vara bra att redigera standardinställningarna för vissa webbläsare så att inte frågan om var filen ska sparas kommer upp före varje nedladdning.

  Ladda ned fil

  Datumintervall

  Tiden visas för UTC-tidszonen. Beroende på din plats kan den skilja sig från det datumintervall du valde när rapporten skapades.

  Skapat

  Din lokala tid när rapporten skapades visas.

Rapporten laddas ned i CSV-format. I Loggschema finns en beskrivning av fälten i den nedladdade filen.

Rapporten du laddar ned innehåller följande information för varje användaraktivitet:

Fält Beskrivning
Action Användaråtgärd (till exempel skapade, läste, uppdaterade, delade länk)
Date Datum och tid för händelsen (UTC-format)
User name Namn på den användare som utförde åtgärden
User email E-postadress för den användare som utförde åtgärden
Path Sökväg till objektet
Item name Namn på objektet
Item ID Unikt id för objektet som skapats av Adobe
Item type Mapp, fil eller bibliotek
IP address IP-adress som användaren utförde åtgärden från. Fältet är tomt om den loggade händelsen inte är en händelse av typen Skapat, Läst, Uppdaterat eller Permanent borttagen.
Skapad Datum och tidpunkt för när objektet överfördes till eller skapades i molnet. Fältet är tomt om den loggade händelsen inte är en händelse av typen Skapat, Läst, Uppdaterat eller Permanent borttagen.
Last modified Datum och tid objektet då objektet senast ändrades. Fältet är tomt om den loggade händelsen inte är en händelse av typen Skapat, Läst, Uppdaterat eller Permanent borttagen.
Password protected True om den delade länken är lösenordsskyddad, False om den inte är det. Fältet är tomt om den loggade händelsen inte är en delad länk.
Shared link URL till det delade objektet. Fältet är tomt om den loggade händelsen inte är en delad länk.
Permission Behörighetsnivå för den medarbetare som bjudits in att delta i ett delat objekt. Fältet är tomt om den loggade händelsen inte är en händelse av typen Skickat en inbjudan, Accepterat en inbjudan eller Ändrat en medarbetares roll.
Collaborator email E-postadress till den medarbetare som bjudits in att delta i det delade objektet. Fältet är tomt om den loggade händelsen inte är en händelse av typen Skickat en inbjudanAccepterat en inbjudan eller Ändrat en medarbetares roll.

Versionsinformation

Följande problem kan uppstå om du har migrerats till den nya lagringsmodellen. Du har den nya lagringsmodellen om du ser fliken Lagring i Admin Console.  

 • Loggar kan innehålla interna systemhändelser, till exempel händelser från systemanvändare som identifierats som e-postadressen ”tracked-send-share@adobe.com”. 
 • Loggar över interna systemhändelser kan innehålla sökvägar som kanske inte finns i kundens kataloger. 
 • Vissa loggposter kanske inte innehåller prefixen [creative_cloud] eller [document_cloud] i sökvägskolumnen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy