Användarhandbok Avbryt

Driftsätta Adobe-paket med SCCM

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 9. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 10. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 11. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 12. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud
Obs!

Flash Player upphör 31 december 2020. Mer information finns på Enterprise-sidan om Flash Players upphörande.

I den här artikeln går vi igenom hur det går till att skapa ett SCCM-paket för att driftsätta ett Adobe-driftsättningspaket. Eftersom både Adobe och Microsoft använder termen paket och eftersom det för närvarande finns två versioner av den Microsoft-programvara som används kommer följande namngivningskonvention att användas för tydlighet i den här artikeln:

 • När vi syftar på ett paket som skapats med SCCM skriver vi SCCM-paket. Om sammanhanget är mycket tydligt skriver vi bara paket.
 • När vi nämner ett paket som har skapats i Adobe Admin Console säger vi Adobe-driftsättningspaket eller Adobe-paket. Vi använder aldrig ordet paket fristående för att syfta på ett Adobe-paket.

Förberedelser

SCCM är utformat för ett stort antal olika nätverkskonfigurationer. Det bästa valet av driftsättningskonfiguration för Adobe-paketet och produktinstallationsmappen är alternativet TS , där Adobe-paketet och produktinstallationsmappen placeras tillsammans på samma driftsättningsserver eller driftsättningsservrar.

När du skapar ett paket för driftsättning i Windows skapar Creative Cloud Packager två mappar på den plats som du anger med Spara i, Exceptions och Build.

Mappen Exceptions innehåller mappar med olika typer av installationsprogram (EXE, AIR, MSI) som inte kan driftsätts med huvudinstallationsprogrammet (MSI), eftersom detta inte kan innehålla ett inbäddat installationsprogram. Du måste skapa separata SCCM-installationsprogram för vart och ett av dessa, med hjälp av de anvisningar som finns i filen ExceptionInfo.txt högst upp i mappen Exceptions. Denna mapp kan vara tom om ditt paket inte har några beroenden till andra installationsprogram.

Mappen Build innehåller en MSI-fil vars filnamn använder det paketnamn som du angett och en undermapp som heter Setup. Undermapparna krävs för att köra MSI-filen och installera produkten ordentligt.

Obs! De paket som skapas av Creative Cloud Packager använder i tysthet Adobe-installationsprogrammets undersystem, som i sin tur använder det interna Windows-installationsprogrammet, MSI. Du kan därför inte innesluta ett Adobe-installationspaket i ett Windows-paket för användning med MSI, eftersom Windows inte tillåter ett sådant rekursivt användande av MSI.

Skapa ett SCCM-paket

Att skapa ett SCCM-paket är en tvåstegsprocess. Skapa först ett nytt SCCM-paket och skapa sedan installations- och avinstallationsprogram.

Skapa ett nytt SCCM-paket

 1. Öppna guiden New Package.

  • Öppna SCCM-konsolen.
  • Navigera till Computer Management > Software Distribution > Packages.
  • Högerklicka på Packages, välj New och klicka sedan på Package.
 2. I New Package Wizard namnger du det nya SCCM-paketet.

  På fliken General:

  • Ange namnet på det nya SCCM-paketet i fältet Name. Detta fält är obligatoriskt.
  • Du kan också ange värden för Version, Manufacturer, Language och Comment om du vill.
  • Klicka på Nästa.
 3. Ange datakällan för SCCM-paketet.

  På fliken Data Source:

  • Välj This Package Contains Source Files.
  • Klicka på Set till höger om fältet Source Directory. I dialogrutan Set Source Directory väljer du den typ av sökväg som du vill använda (UNC eller lokal) och bläddrar till, eller anger, sökvägen till mappen Build, där MSI-filen och dess mappar finns. Klicka på OK.
  • På fliken Data Source visas den sökväg som du just valt i fältet Source Directory. Markera Always obtain files from the source directory nedanför det fältet.
   Välj lämpliga inställningar för övriga alternativ och klicka sedan på Nästa.
 4. Ange var SCCM-paketet ska lagras på driftsättningsplatserna.

  Markera Access the distribution folder through common ConfigMgr package share på fliken Data Access och klicka sedan på Nästa.

 5. Ange driftsättningsinställningarna.

  • Välj en sändningsprioritet på fliken Distribution Settings. Välj Preferred Sender om det önskas. Ställ in övriga alternativ till lämpliga inställningar och klicka sedan på Nästa.
  • På fliken Reporting ställer du in lämpliga inställningar och klickar på Nästa.
  • På fliken Security väljer du lämpliga inställningar och klickar sedan på Nästa.
 6. Visa sammanfattningen för det nya SCCM-paketet.

  • Granska alla inställningarna för det nya SCCM-paketet. Om du behöver ändra någonting använder du Föregående-knapparna för att göra det, och klickar sedan på Nästa-knapparna för att återgå till den här skärmen.
  • Klicka på Nästa. Fliken Confirmation visas.
  • Avsluta skapandet av paketet genom att klicka på Close.

Skapa installations- och avinstallationsprogram för SCCM-paketet

Creative Cloud Packager genererar en MSI-fil i mappen Build. Denna enda fil används för både installation och avinstallation av produkten eller produktserien. (Avinstallation är inte tillgängligt för uppdateringspaket, bara för installationspaket.)

Om du vill kan du skapa två separata SCCM-program för ett installationspaket: ett för installation och ett för avinstallation. Ge dessa program namn som gör det uppenbart för användarna av målsystemet vad kommandona gör.

 1. Öppna guiden New Program.

  • Navigera till Computer Management > Software Distribution > Packages från SCCM-konsolen.
  • Välj det SCCM-paket som du just skapat.
  • Under det väljer du Programs > New > Program.
 2. Ange kommandotolken för programmet i guiden New Program.

  På fliken General:

  Ange ett beskrivande namn (till exempel install_PS_1 eller uninstall_PS_1) i fältet Name och en förklarande kommentar som beskriver vad programmet gör.

  Klicka på Browse. I dialogrutan Open File ska du välja filtypen All Files (*.*) och sedan bläddra fram till och välja MSI/EXE-filen. Hur detta steg ser ut varierar mellan olika kommandon som du skapar.

  Bläddra till EXE-filen för installationspaketet.

  När du återgår till guiden New Program ska du lägga till lämpliga flaggor eller alternativ till kommandot efter filnamnet i textrutan Command Line.

  Du måste använda parametern silent för oövervakade installationer. 

  Syntax:

  setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=]

  Exempel:

  setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\Installationskatalog" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA

  Mer information om hur du använder det här kommandot finns i Driftsätta via kommandotolken på Windows-datorer.

  Bläddra till MSI-filen för avinstallationspaketet.

  Använd kommandot msiexec med parametern /uninstall för avinstallationspaketet.

  Exempel:

  msiexec.exe /uninstall PS_1.msi /quiet

 3. På fliken Environment:

  • Markera Whether or not a user is logged in i fältet Program Can Run.
  • Markera Run with administrative rights i avsnittet Run-läge. Se till att Allow users to interact with this program är AV.

  Obs! Om du inte väljer att köra med administrationsbehörighet skriver Application Manager sin loggfil på en annan plats. Se Installationsloggar.

 4. Fyll i lämpliga uppgifter i fälten på flikarna Advanced, Windows Installer och MOM Maintenance och klicka på Nästa.

 5. Granska informationen på sammanfattningsskärmen. Om du behöver ändra någonting gör du det nu. Sedan klickar du på Nästa på den här skärmen. Skärmen Wizard Completed visas. Avsluta skapandet av programmet genom att klicka på Close.

Skapa installationsprogram och avinstallationsprogram för undantagskomponenter

Om du vill skapa installations- och avinstallationsprogram för de MSI-, EXE- eller AIR-installationsprogram som finns i mappen Exceptions ska du använda de kommandon som beskrivs i filen ExceptionInfo.txt högst upp i mappen Exceptions.

Om du till exempel vill skapa ett SCCM-installationspaket för ett MSI-installationsprogram som Adobe Flash Player 10 ska du använda följande kommando:

msiexec.exe /i AdobeFlashPlayer10_plRel_mul.msi /qn

Om du vill skapa ett avinstallationsprogram använder du /uninstall i stället för /i

msiexec.exe /uninstall AdobeFlashPlayer10_plRel_mul.msi /qn

Varning: För AIR-baserade installationsprogram kan du skapa ett tyst installationsprogram på samma sätt med det kommando som finns i filen ExceptionInfo.txt. För dessa komponenter kan du dock inte skapa ett tyst avinstallationsprogram. Vid avinstallation kan du behöva avinstallera AIR-program manuellt.

Välja driftsättningsplatser för SCCM-paketet

 1. Öppna guiden New Distribution Points.

  • Navigera till Computer Management > Software Distribution > Packages på SCCM-konsolen.
  • Välj det SCCM-paket som du just skapat.
  • Välj Distribution Points > New Distribution Points under paketet. Nu visas en introduktionsskärm. Klicka på Nästa.
 2. Välj de driftsättningsplatser dit du vill kopiera SCCM-paketet i guiden New Distribution Points.

  Vi antar i detta exempel att de driftsättningsplatser som du vill använda för det här SCCM-paketet redan har skapats. Du kan välja en eller flera driftsättningsplatser för det här paketet.

 3. Visa skärmen Wizard Completed och klicka på Close.

Annonsera programmen i SCCM-paketet

Följ anvisningarna i det här avsnittet en gång för varje SCCM-paketprogram som du vill annonsera. 

I dessa anvisningar antar vi att du redan har en samling som innehåller de målsystem där du vill annonsera programmen i SCCM-paketet.

 1. Öppna guiden Distribute Software to Collection.

  • Navigera till Computer Management > Collections på SCCM-konsolen.
  • Leta upp de samlingar där du vill annonsera det här SCCM-paketet.
  • Högerklicka på samlingens namn och välj Distribute > Software.
 2. I guiden Distribute Software to Collection väljer du det SCCM-paket som du vill annonsera.

  På fliken Package:

  • Aktivera Select an existing package.
  • Klicka på knappen Browse bredvid textfältet. I dialogrutan Select a Package letar du upp önskat SCCM-paket och markerar det. Klicka sedan på OK. Ditt val visas i textfältet på fliken Package.
  • Klicka på Nästa.
 3. Se till att du har markerat de driftsättningsplatser dit du vill kopiera SCCM-paketet.

  På fliken Distribution Points markerar du den eller de driftsättningsplatser som du vill använda för att driftsätta det här SCCM-paketet. Klicka sedan på Nästa.

 4. Välj det SCCM-paketprogram som du vill annonsera.

  På fliken Select Program:

  • SCCM-paketets namn och dess program visas. I området Program: markerar du de program du vill annonsera.
  • Klicka på Nästa.
 5. Ställ in annonsegenskaperna.

  På fliken Advertisement Name:

  • Ange ett namn för annonsen i fältet Name.
  • Ange om du vill en kommentar som beskriver annonsen i fältet Comment.
  • Klicka på Nästa.

  På fliken Advertisement Subcollection:

  • Namnet på den samling som du väljer för den här annonsen visas i fältet Collection. Välj om du vill att den här annonsen ska skickas till alla undersamlingar till den här samlingen eller inte. Resultatet av ditt val visas i fältet längst ned på fliken.
  • Klicka på Nästa.

  På fliken Advertisement Schedule:

  • Ställ in det datum och den tidpunkt då du vill att annonsen ska köras.
  • Ange om annonsen ska ha en utgångstid eller inte. Om du vill att den ska gå ut ska du ange utgångsdatum och utgångstidpunkt.
  • Gör eventuella andra inställningar efter behov och klicka på Nästa.

  På fliken Assign Program:

  • Välj om du vill att det ska vara obligatorisk att köra programmet eller inte. Om du vill det ska du ange det datum och den tidpunkt då körningen av det ska framtvingas. Observera att annonsdatumet från föregående flik visas här.
  • Ställ in ett utgångsdatum om du vill.
  • Välj andra alternativ efter behov.
  • Klicka på Nästa.
 6. Visa sammanfattningsskärmen för annonsen.

  Granska informationen på sammanfattningsskärmen. Om du behöver ändra någonting gör du det nu. Sedan klickar du på Nästa på den här skärmen.

  Skärmen Wizard Completed visas. Avsluta skapandet av annonsen genom att klicka på Close.

När SCCM-paketet annonseras visas en avisering i Windows-verktygsfältet på måldatorerna som meddelar att ett program schemalagts för att köras.

Mer information

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?