Användarhandbok Avbryt

Använd granskningsloggen för att spåra användartilldelningar och händelser

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 9. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 10. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 11. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 12. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Om du vill hålla koll på alla ändringar som görs i Admin Console (inställningar, administratörer, användare och produkter) loggar du in på Admin Console och går till Insikter > Loggar > Granskningslogg.

Översikt

Granskningsloggen hjälper dig att upprätthålla efterlevnaden, skydda er mot olämplig systemåtkomst och granska suspekt beteende i organisationen.

Systemadministratören har komplett insyn i de ändringar som har gjorts i Admin Console. Du kan söka på typ av åtgärder, när de inträffade och vem som gjorde dem i granskningsloggen. Visa och hämta sedan dessa rapporter för vidare analys.

Granskningsloggen gör det enkelt att förstå händelser som dessa:

 • Varför en användare förlorade åtkomsten till en produkt
 • När en ny användare lades till, och av vem
 • När en tidigare användare togs bort
Obs!

Granskningsloggen registrerar ändringar som har gjorts på organisationsnivå. Den informerar inte om produktspecifika händelser, t.ex. att en viss rapportserie skapades i Analytics eller att en HTML-mall raderades i Adobe Acrobat Sign.

Visa och hämta granskningsloggen

Så här visar eller hämtar du organisationens granskningslogg:

 1. Logga in som systemadministratör i Admin Console och gå till Insikter > Loggar.

 2. Klicka på Granskningslogg.

  Loggen visar normalt följande uppgifter om händelserna som har inträffat de senaste sju dagarna:

  Fält

  Beskrivning

  Datum

  Datumet och tiden för händelsen i den lokala tidszonen.

  Händelsenamn

  Beskrivning av den händelse som inträffade.

  Detaljer om händelsen

  Fler uppgifter om en händelse, om de är tillgängliga.

  Objektnamn

  Namnet på produkten, produktprofilen eller användargruppen som är involverad i händelsen, i aktuella fall.

  Berörd användare

  E-postadressen till den berörda användaren, i aktuella fall.

  Administratör

  E-postadress till administratören som utlöste händelsen. ”System” visas om händelsen utfördes av ett av Adobes backendsystem.

  IP-adress

  IP adressen till datorn där åtgärden vidtogs. Detta återspeglar vanligtvis den fysiska positionen, men det kan gälla en proxyserver eller VPN-adress.

 3. Ange ett datumintervall eller använd sökfältet för att söka efter händelser på händelsens namn, den berörda användaren eller vilken administratör som utlöste händelsen.

  Obs!
  • Granskningsloggen innehåller händelser från de senaste 90 dagarna. Händelser som utlöstes före lanseringen av funktionen är inte tillgängliga.
  • De flesta av händelserna visas direkt, men det finns en liten risk att vissa fördröjs eller utelämnas.
  • Händelser som följer av varandra ingår inte i loggen. Om du t.ex. raderar en användargrupp med tre användare ingår endast raderingen av användargruppen i loggen. De tre ytterligare händelserna som rör att användarna togs bort från gruppen ingår inte.
  Granskningslogg

 4. Resultatet visas. Hämta resultatet genom att klicka på Exportera CSV.

  Resultatet hämtas i en csv-fil. I Loggschema finns en beskrivning av fälten i den nedladdade filen.

  Obs!

  Om din organisation är en underordnad organisation i Global Admin Console-hierarkin, inkluderas åtgärder som vidtas av en global administratör och som berör din organisation i granskningsloggen. Läs mer om hur globala administratörer kan spåra ändringar som görs i Global Admin Console.

Lär dig mer om granskningsloggrapporten

Rapporten du hämtar innehåller följande information om varje händelse:

Fält

Beskrivning

Id

Händelse-id

eventTime

Datumet och tiden för händelsen i den lokala tidszonen.

eventType

Händelsens namn.

eventSubType

Eventuella ytterligare uppgifter om en händelse.

actorEmail

E-postadress till administratören som utlöste händelsen. ”System” visas om händelsen utfördes av ett av Adobes backendsystem.

targetUserEmail

Den berörda användarens e-postadress, i aktuella fall.

targetGroupName

Den berörda användargruppens namn, i aktuella fall.

targetProductName

Den berörda produktens namn, i aktuella fall.

targetProfileName

Den berörda produktens profilnamn, i aktuella fall.

IpAddress

IP adressen till datorn där åtgärden vidtogs. Detta återspeglar vanligtvis den fysiska positionen, men det kan gälla en proxyserver eller VPN-adress.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?