Granskningslogg

Håll reda på alla ändringar i Admin Console – inställningar, administratörer, användare och produkter – med granskningsloggen.

Gå till Admin Console > Insikter > Loggar Granskningslogg om du vill se eller hämta organisationens granskningslogg.

Översikt

Granskningsloggen hjälper dig att upprätthålla efterlevnaden, skydda er mot olämplig systemåtkomst och granska suspekt beteende i organisationen.

Systemadministratören har komplett insyn i de ändringar som har gjorts i Admin Console. Du kan söka på typ av åtgärder, när de inträffade och vem som gjorde dem i granskningsloggen. Visa och hämta sedan dessa rapporter för vidare analys.

Granskningsloggen gör det enkelt att förstå händelser som dessa:

 • Varför en användare förlorade åtkomsten till en produkt
 • När en ny användare lades till, och av vem
 • När en tidigare användare togs bort
Obs!

Granskningsloggen registrerar ändringar som har gjorts på organisationsnivå. Den informerar inte om produktspecifika händelser, t.ex. att en viss rapportserie skapades i Analytics eller att en HTML-mall raderades i Adobe Sign.

Visa och hämta granskningsloggen

Så här visar eller hämtar du organisationens granskningslogg:

 1. Logga in som systemadministratör i Admin Console och gå till Insikter > Loggar.

 2. Klicka på Granskningslogg.

  Loggen visar normalt följande uppgifter om händelserna som har inträffat de senaste sju dagarna:

  Fält

  Beskrivning

  Datum

  Datumet och tiden för händelsen i den lokala tidszonen.

  Händelsenamn

  Beskrivning av den händelse som inträffade.

  Detaljer om händelsen

  Fler uppgifter om en händelse, om de är tillgängliga.

  Objektnamn

  Namnet på produkten, produktprofilen eller användargruppen som är involverad i händelsen, i aktuella fall.

  Berörd användare

  E-postadressen till den berörda användaren, i aktuella fall.

  Administratör

  E-postadress till administratören som utlöste händelsen. ”System” visas om händelsen utfördes av ett av Adobes backendsystem.

  IP-adress

  IP adressen till datorn där åtgärden vidtogs. Detta återspeglar vanligtvis den fysiska positionen, men det kan gälla en proxyserver eller VPN-adress.

 3. Ange ett datumintervall eller använd sökfältet för att söka efter händelser på händelsens namn, den berörda användaren eller vilken administratör som utlöste händelsen.

  Obs!
  • Granskningsloggen innehåller händelser från de senaste 90 dagarna. Händelser som utlöstes före lanseringen av funktionen är inte tillgängliga.
  • De flesta av händelserna visas direkt, men det finns en liten risk att vissa fördröjs eller utelämnas.
  • Händelser som följer av varandra ingår inte i loggen. Om du t.ex. raderar en användargrupp med tre användare ingår endast raderingen av användargruppen i loggen. De tre ytterligare händelserna som rör att användarna togs bort från gruppen ingår inte.
  Granskningslogg

 4. Resultatet visas. Hämta resultatet genom att klicka på Exportera CSV.

  Resultatet hämtas i en csv-fil. I Loggschema finns en beskrivning av fälten i den nedladdade filen.

Rapporten du hämtar innehåller följande information om varje händelse:

 

Fält Beskrivning
Id Händelse-id
eventTime Datumet och tiden för händelsen i den lokala tidszonen.
eventType Händelsens namn.
eventSubType
Eventuella ytterligare uppgifter om en händelse.
actorEmail E-postadress till administratören som utlöste händelsen. ”System” visas om händelsen utfördes av ett av Adobes backendsystem.
targetUserEmail Den berörda användarens e-postadress, i aktuella fall.
targetGroupName Den berörda användargruppens namn, i aktuella fall.
targetProductName Den berörda produktens namn, i aktuella fall.
targetProfileName Den berörda produktens profilnamn, i aktuella fall.
IpAddress IP-adressen till datorn där åtgärden vidtogs. Detta återspeglar vanligtvis den fysiska positionen, men det kan gälla en proxyserver eller VPN-adress.

Mer som det här

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto