Användarhandbok Avbryt

Godkännande av Adobe Stock-licens

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
   7. Global administration
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 9. Kom igång med global administration
  1. Börja administrera globalt
  2. Välj din organisation
  3. Hantera organisationens hierarki
  4. Hantera produktprofiler
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera administratörer
  7. Uppdatera organisationspolicyer
  8. Hantera policymallar
  9. Tilldela underordnade organisationer produkter
  10. Utför väntande jobb
  11. Exportera eller importera organisationsstruktur
  12. Utforska insikter
 10. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 11. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 12. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 13. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

 

Snabbhjälp till Adobe Stock-användare
Dra ett foto till Adobe Stock för att hitta liknande foton. Svårare är det inte med visuell sökning. Alternativt kan du skriva en sökterm och använda Estetiska filter för att göra sökningen snävare och spara tid. Besök stock.adobe.com för att komma igång.
Läs mer.

Med Adobe Stock for enterprise hittar ni precis de mediefiler ni behöver, och alla licenskrav är uppfyllda. En reklambyrå kan till exempel låta sina grafiker arbeta med förhandsversioner av mediefiler i ett projekt, och bara ge de projektansvariga rätt att köpa Adobe Stock-mediefilerna efter deras godkännande. Adobe Admin Console är en central plats för hantering av Adobe-rättigheter i organisationen. Via den kan system- och produktadministratörer enkelt konfigurera olika åtkomstnivåer för användarna.

Obs!

För det här arbetsflödet krävs Adobe Stock for enterprise och Creative Cloud for enterprise.

Konfigurera Admin Console

Om du är Creative Cloud for enterprise-administratör följer du stegen nedan för att konfigurera Admin Console så att bara medieinköpare kan licensiera Adobe Stock-mediefiler:

 1. Tilldela en produktprofil för Adobe Stock med kvoten 0 i Admin Console om du inte vill att medlemmar ska kunna licensiera Adobe Stock-mediefiler. Med den här profilen kan användare hitta och ladda ned mediefiler som redan är licensierade, och även ladda ned förhandsversioner av nya mediefiler. 

  Produktprofil för designer

  Följande felmeddelande visas om medlemmarna försöker licensiera resurser:

 2. Ge medieinköpare en produktprofil för Adobe Stock med tillgängliga krediter.

  Produktprofil för medieinköpare

  Mer information om hur du konfigurerar Admin Console finns i Adobe Stock for enterprise.

Arbetsflöde för designer

Om du arbetar med design följer du stegen nedan för att lära dig använda Adobe Stock-mediefiler i projekt med valfritt Creative Cloud-program.

Obs!

I det följande exemplet visas ett projekt som har skapats i Adobe Photoshop. Samma arbetsflöde gäller dock för andra Creative Cloud-program som stöder Adobe Stock.

 1. Välj Fönster > Bibliotek.

 2. Välj Adobe Stock i listrutan på panelen Bibliotek. Ange ett nyckelord i sökrutan om du vill söka efter Adobe Stock-mediefiler.

 3. Klicka på Hämta () för att lägga till en förhandsversion av en mediefil i det valda biblioteket.

 4. Dra och släpp mediefilen från biblioteket till kompositionen du arbetar med.

  Obs!

  I de flesta fall har förhandsversioner vattenstämplar. Vissa Adobe Stock for enterprise-profiler kan dock ha tillgång till högupplösta versioner utan vattenstämplar.

 5. När du har skapat projektet markerar du alla lager och klickar på Lägg till innehåll () och väljer Grafik nere till vänster på panelen Bibliotek. Dokumentet läggs till som en PSD-fil i ditt bibliotek.

  Obs!

  Du måste behålla förhandsversionen av Adobe Stock-mediefilen i ditt bibliotek.

 6. Klicka på  och välj Samarbeta på panelen Bibliotek.

 7. Ange medieinköparens e-post-id för att licensiera mediefilerna och lägg till ett meddelande (valfritt) i webbläsarfönstret.

  Ett e-postmeddelande skickas och en avisering visas på datorn (om Creative Cloud körs). Medieinköparen som har rätt att licensiera Adobe Stock-mediefiler måste godkänna genom att klicka på Godkänn i e-postmeddelandet eller i Creative Cloud-programmet.

  Skicka en inbjudan till medieinköparen.

Arbetsflöde för medieinköpare

Om du är medieinköpare och auktoriserats för att licensiera Adobe Stock-mediefiler av systemadministratören följer du stegen nedan:

 1. Klicka på Godkänn i e-postmeddelandet eller i Creative Cloud-programmet för att godkänna förfrågan som skickats av designern. Nu kan du visa designerns bibliotek via panelen Bibliotek.

  När du har godkänt förfrågan kan du visa designerns bibliotek via panelen Bibliotek.

  Biblioteksinbjudan
  Exempel: Klicka på Acceptera i Creative Cloud-programmet

 2. Dubbelklicka på dokumentet i biblioteket för att öppna det.

 3. Högerklicka (Windows) respektive Control-klicka (Mac OS) på miniatyrversionerna av Adobe Stock-mediefiler på panelen Bibliotek och välj Licensiera på snabbmenyn.

 4. Ett meddelande om att licensiera visas för varje Adobe Stock-mediefil. Klicka på OK.

  Efter att de licensierats ersätts förhandsversionerna automatiskt av HD-versioner utan vattenstämplar. Dessutom visas märket ”Licensierad” på miniatyrversionerna av de licensierade mediefilerna på panelen Bibliotek.

 5. Gör något av följande:

  • För att lägga till det slutgiltiga dokumentet i biblioteket markerar du alla lager, klickar på Lägg till innehåll () och väljer Grafik nere till vänster på panelen Bibliotek. Nu kan designerna öppna dokumentet med en HD-version av bilden utan vattenstämpel.

  Tips! Ge den nya filen ett nytt namn (till exempel ”Köpta licenser”) och ta bort tidigare filer för att undvika att de två versionerna blandas samman när projektet öppnas via panelen Bibliotek.

  • Om du inte lägger till det slutgiltiga dokumentet i biblioteket visas ikonen () på lagret för Adobe Stock-mediefiler på panelen Lager när designern öppnar dokumentet. Designern kan göra något av följande:
   • Högerklicka på lagret för Adobe Stock-mediefilen och välja Länka om till biblioteksbild från snabbmenyn. Därefter markera motsvarande mediefil med märket ”licensierad” på panelen Bibliotek och klicka på Länka om
   • Högerklicka på lagret för Adobe Stock-mediefilen och välja Uppdatera ändrat innehåll från snabbmenyn.

  Bilden med vattenstämpel ersätts automatiskt med en HD-version utan vattenstämpel i designerns dokument.

Dela filen

Dela ditt projekt med högupplösta Adobe Stock-mediefiler utan vattenstämplar med medlemmar i din organisation.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online