Snabbhjälp
Om du vill lägga till säkerhetskontakter loggar du in på Admin Console och navigerar till Inställningar > Säkerhet och integritet > Säkerhetskontakter.

Varför du bör lägga till säkerhetskontakter

Adobe värnar om din organisations och dina användares data, och om en incident som rör säkerheten i våra programvarulösningar inträffar kommer meddelanden om detta att skickas till de som ansvarar för säkerheten hos er.

Företag har anställda med särskilt ansvar för dataskydd, sekretess och andra regelefterlevnadsområden. Därför är deras kontaktinformation viktig för att vi snabbt ska kunna skicka meddelanden om inträffade säkerhetsincidenter.

Obs!

Denna kontaktinformation används enbart för kommunikation vid säkerhetsincidenter.

Om avsnittet med information om säkerhetskontakter inte är fullständigt ifyllt visas ett meddelande i Admin Console.

Meddelande i Admin Console

Lägg till eller visa säkerhetskontakter

I Admin Console tillåts systemadministratörer på företag att ange kontaktinformation för följande roller:

 • Administratör av dataåtkomst (även kallat DSAR-administratör, Data Subject Access Request) är personen eller gruppen som hanterar begäranden om dataåtkomst.
 • Säkerhetsadministratör är personen eller gruppen som måste meddelas om en säkerhetsincident inträffar.
 • Dataskyddsansvarig är den person som ansvarar för att dataskyddsregler efterlevs. Den dataskyddsansvarige måste meddelas om en incident rörande integritet inträffar.

Så här lägger du till kontaktuppgifter för säkerhet- och sekretessansvariga:

 1. Logga in på Admin Console och navigera till Inställningar > Säkerhet och integritet > Säkerhetskontakter.

 2. Klicka på Lägg till kontakter.

  Lägg till kontakter
 3. Ange namn, e-postadress och telefonnummer för kontakterna.

  Obs!

  Dessa kontakter behöver inte nödvändigtvis vara användare i Admin Console. En lista med kontakter är att föredra framför en enstaka persons e-postadress för att säkerställa att våra meddelanden når fram till någon.

 4. Klicka på Spara.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy