Användarhandbok Avbryt

Distribuera Adobe Acrobat

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Kom igång med Global Admin Console
  1. Börja administrera globalt
  2. Välj din organisation
  3. Hantera organisationens hierarki
  4. Hantera produktprofiler
  5. Hantera administratörer
  6. Hantera användargrupper
  7. Uppdatera organisationspolicyer
  8. Hantera policymallar
  9. Tilldela underordnade organisationer produkter
  10. Utför väntande jobb
  11. Utforska insikter
  12. Exportera eller importera organisationsstruktur
 8. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 9. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 10. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 11. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Hantera ditt team i Adobe Express
  5. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  6. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  7. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  8. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  9. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  10. Hjälp om VIP Select
 12. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 13. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Lär dig distribuera Adobe Acrobat om du använder Adobe Creative Cloud for teams eller enterprise. Det gäller både Acrobat Pro och Acrobat Standard.

Introduktion

På macOS och Windows OS Acrobat är med i den paketfil som skapas med arbetsflödet Skapa paket i Admin Console. 

Du kan distribuera Acrobat med installationsfilen i paketet via kommandotolken eller genom att dubbelklicka på den (inte via Exception Deployer).

Du kan även använda Enterprise Toolkit (ETK) för att distribuera anpassade produkter i din organisation, konfigurera virtuella installationer och skapa PDF-arbetsflöden för organisationen. Acrobat ETK har en mängd IT-inriktad information om konfiguration och distribution av Adobe Acrobat Document Cloud, samt även av tidigare produktversioner.

Obs!

Acrobat kan även distribueras med hjälp av paketet som skapats med Creative Cloud Packager, men vi rekommenderar att du använder arbetsflödena för att skapa paket i Adobe Admin Console.

Hämta och distribuera Acrobat

licensiera

Adobe Acrobat-licensiering: Börja med att välja ditt licensprogram om du vill använda Acrobat.
Läs mer >

hämta

Hämta installationsprogrammet för Acrobat: Hämta installationsprogrammet för Acrobat när du har valt ett licensprogram. Läs mer >

Distribuera Acrobat

Distribuera Acrobat: Distribuera Acrobat for teams med det hämtade installationsprogrammet för Acrobat. Läs mer >

konfigurera säkerhetsmeddelandetjänst

Konfigurera säkerhetsmeddelandestjänsten: Ställ in Adobes säkerhetsmeddelandetjänst på att skicka e-postmeddelanden till användare. Läs mer >

Licensiering av Adobe Acrobat

Du kan välja ett av licensprogrammen utifrån företagets eller organisationens krav:

 • Adobe-prenumerationslicens
 • Tidsbegränsad Adobe-licens
 • Permanent Adobe Acrobat-licens

Gå till Jämför licensprogram för att se vilket alternativ som passar din organisation bäst.

Löpande

I Acrobat finns det två spår – löpande och klassisk. Hämta Löpande grenbyggen. Mer information om grenar finns i Document Cloud-produktgrenar. Hämta installationsprogrammet för att gå vidare med distribution när du har valt ett licensieringsprogram och en produktgren.

Hämta installationsprogrammet för Acrobat

Kontrollera att systemet uppfyller kraven innan du hämtar Acrobat:

Hämta installationsprogrammet som passar ditt operativsystem och din produktversion.

 

Windows

Mac

Acrobat Pro

Acrobat Standard

Inte aktuellt

Kommentarer:

 • Det här installationsprogrammet är flerspråkigt. Det kan installera Acrobat på alla språk som Acrobat stöder. Se installationsavsnittet nedan för mer information.
 • Windows-installationsprogram är självextraherande exe-filer. Kör den hämtade exe-filen en gång för att extrahera installationsprogrammet i mappen Acrobat på datorn.

Distribuera Acrobat

Gör så här (i ordning) för att distribuera Acrobat som Creative Cloud for teams:

 1. Anpassa paket
 2. Installera Acrobat på Windows eller Installera Acrobat på macOS

Anpassa paket

Anpassa paket med Customization Wizard (Windows och macOS) i ETK. Den här guiden förenklar konfigurationen (anpassningen) av installationsprogrammet före distributionen inom organisationen. Om du till exempel har en volymlicens behöver du inte registrera och anpassa varje kopia av produkten du installerar. Du kan anpassa installationsprogrammet så att standardfrågorna vid registrering hoppas över, så att licensavtalet för slutanvändare accepteras och så att din organisations namn fylls i automatiskt.

Guiden kan bara användas för anpassning av Acrobat-produkter. 

 Mer information finns i dokumentationen för Adobe Customization Wizard (Windows/Mac) och MSI- och kommandotolksexempel. . Du kan hämta guiden här.

Vill du få reda på mer om Acrobat Enterprise Toolkit (ETK)? Se Enterprise Toolkit för Acrobat-användare.

Skapa ett anpassat paket

Använd Customization Wizard för att anpassa paketet ytterligare med hjälp av något av följande arbetsflöden (utifrån slutanvändardatorns operativsystem).

Om du vill anpassa Acrobat från ditt hämtade paket måste du ha den senaste versionen av Customization Wizard och den hämtade Acrobat Pro MSI-filen.

 1. Hämta Customization Wizard.

 2. Skapa ett paket med hjälp av arbetsflödena för att skapa paket i Admin Console

 3. Starta Customization Wizard.

  Obs!

  Ange inte din licensnyckel för Creative Cloud Enterprise i konfigurationsguiden om den redan har angetts i arbetsflödet Skapa paket.

 4. Välj Open Package på Arkiv-menyn i Customization Wizard.

 5. Gå till paketet som skapades i steg 2 och öppna filen Acrobat Pro.msi (Windows) eller .pkg (macOS), som finns på följande plats:
  \Acrobat\Build\Setup\APRO20.0\Adobe Acrobat\

 6. Välj önskade alternativ i avsnittet Personalization Options:

  Anpassa Acrobat-paket

  Obs!
  • Om du har fler än ett serienummer för Acrobat Pro kan du använda serienumret för Creative Cloud för enterprise eller det för Acrobat Pro.
  • Serienummerfältet används bara för seriell distribution där datorn licensieras. Lämna fältet för serienummer tomt om du använder Customization Wizard för att skapa ett anpassat paket via Adobe Admin Console för namngivna användare. 
 7. Spara paketet. När du sparar paketet skapas en transformationsfil (med tillägget .mst) i Acrobat-katalogen. Den här filen används när du installerar Acrobat via paketet. 

Om du vill anpassa Acrobat från ditt hämtade paket måste du ha den senaste versionen av Customization Wizard och den hämtade .pkg-filen.

 1. Öppna terminalen och expandera paketfilen (som hämtas från Admin Console) med följande kommando:

  "pkgutil --expand "path of package" "<målkatalog där paketfilens innehåll ska packas upp>".

  Exempel på kommando för att expandera

 2. Kopiera filen APRO19.0.dmg från paketstrukturen som du expanderade i stegen ovan och placera den på skrivbordet.

  APRO-filen extraheras från paketinnehållet

 3. Dubbelklicka på filen APRO19.0.dmg och montera den. Öppna den monterade volymen.

  Montera APRO20.dmg

 4. Skapa en mapp på datorns AcrobatVolume och kopiera innehållet i den monterade volymen (från steg 3 ovan) till den mappen.

  Skapa Acrobat Volume-mapp

 5. Använd sedan Customization Wizard på Acrobat Installer.pkg i AcrobatVolume-mappstrukturen.

  Använda Customization Wizard

  Obs!

  Du kan också ställa in plist-preferenserna för dina anpassade paket. Läs mer i Konfiguration före distribution.

 6. Skapa ett anpassat installationsprogram med namnet Acrobat Installer.pkg.

 7. Ersätt det anpassade installationspaketet som skapades i steg 6 ovan med AcrobatVolume-mappen.

  Ersätt anpassat installationsprogram

 8. Nu har vi mappen AcrobatVolume med DMG-innehåll OCH anpassat installationsprogram för Acrobat.

  Kör sedan följande kommandorad för att använda AcrobatVolume-mappen för att skapa APRO20.0.dmg:

  hdiutil create -volname "Acrobat" -srcfolder "/Users/labuser/Desktop/AcrobatVolume" -ov -format UDZO APRO20.0.dmg

  Obs!

  Ersätt labuser med det aktuella användarnamnet i kommandot ovan.

 9. Ersätt APRO20.0.dmg som skapades nyss i den paketfilsmapp som expanderades i steg 1 ovan.

 10. Kör följande pkgutil-kommando för att platta ut innehållet i den expanderade filen:

  "pkgutil --flatten "dir of expanded package" "package path for new package"

  Kommando för att platta ut paket

Distribuera det anpassade paketet

Windows: Distribuera det ändrade installationsprogrammet med Customization Wizard hos dina klienter enligt beskrivningen i dokumentationen om Customization Wizard.

macOS: Distribuera paketet som har skapats med resultatet från Customization Wizard.

Distribuera den skapade MSI-filen (Windows) eller PKG-filen (macOS) på klienten.

Obs!

När MST-filen har sparats i Acrobat-underkatalogen i ett Windows-paket kan du börja distribuera programvaran på måldatorerna. Det går att installera Acrobat med dess egna MSI-fil (Windows) eller PKG-fil (macOS), men då installeras inte licensinformationen och beroenden med paketet. Vi rekommenderar att du använder setup.exe i Build-katalogen när du installerar ett paket som har skapats med arbetsflödena för att skapa paket i Admin Console som innehåller Acrobat. På så sätt säkerställer du att dessa beroenden (till exempel Microsofts distribuerbara Visual C++-filer) installeras. Mer installationsinformation finns nedan.

MSI-installationsprogrammet hanterar inte de beroenden, till exempel Microsoft Visual C++ redistributables, som är relevanta för den version av Acrobat (till exempel PDFMaker) som installeras.

Installera Acrobat på Windows

Viktigt:

Om du använder hårddiskkloning eller någon liknande teknik ska programvaran installeras efter att operativsystemet har avbildats.

Installationsprogrammen för Windows är självextraherande exe- filer. Kör den hämtade exe-filen en gång för att extrahera installationsfilerna. Som standard extraheras installationsfilerna i mappen Acrobat på datorn. Installera Acrobat i Windows med någon av dessa metoder:

 • Metod 1: Installera från kommandotolken på användarens dator.
 • Metod 2: Installera i det grafiska gränssnittet på användarens dator.
 • Metod 3: Installera med en distributionsmetod som SCCM.

Metod 1: Installera från kommandotolken på användarens dator

Om du vill installera ett paket som innehåller Acrobat kan du antingen köra setup.exe (i Build-katalogen) via kommandoraden eller dubbelklicka på filen.

Det installerade paketets språk

Paketets språkversion avgörs av tre faktorer:

 • Om alternativet Matcha OS-språk markeras när paketet skapas.
 • Språket du anger i kommandot när du distribuerar paketet.
 • Språket du skapade paketet på.

Följande tabell visar de hur dessa faktorer påverkar paketets språkversion. 

Matcha OS-språk

Språket anges uttryckligen när du distribuerar ett paket via  kommando- raden

Paketet installeras i …

Markerat

Nej

OS-språk

Markerat

Ja

Språket anges uttryckligen i kommandot när ett paket distribueras

Inte markerat

Inte markerat

Nej

Språket du skapade paketet på

Markerat

Ja, men det angivna språket är inte tillgängligt

Språket du skapade paketet på

Inte markerat

Obs!

När installationsprogrammet körs kontrollerar det språkversionen som angetts på systemnivån och inte på användarnivån. Mer information om den här inställningen finns i Installera Creative Cloud-paket med alternativet Matcha OS-språk.

Kommandot har fler obligatoriska parametrar. Standardvärdena för dem används om du kör Setup.exe genom att dubbelklicka.

I kommandot

 • är [INSTALLDIR] den installationskatalog där Acrobat ska installeras på klientdatorn
 • är [installLanguage] det språk som Acrobat ska installeras på. Acrobat kanske inte är tillgängligt på alla språk. Du kan bara installera språk som stöds av Acrobat för det aktuella mediet. För att installera Acrobat på till exempel amerikansk engelska anger du språket en_US i kommandot. En lista över tillgängliga språkversioner av Acrobat för en viss programsvit finns i avsnittet Språkversioner för olika Acrobat-konfigurationer.
Syntax  setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=] 
  Syntaxexempel: setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA   Sökväg till setup.exe: [Package]\Build

Följande tabell visar värdet för språkversionen som ska anges för alternativet --installLanguage.

GEO för svit
Språkversioner för svit
Språkversioner för Acrobat Acrobat-paket
Engelska
Engelska (Nordamerika) en_US Acro LS1
  Engelska (Internationell)
en_US
 
  Tyska de_DE  
  Franska fr_FR  
  Franska (kanadensisk) fr_FR  
Japanska
Japanska
ja_JP Acro LS2
Amerika/Europa
(Centraleuropa)
Engelska (Nordamerika)
en_US Acro LS1
  Engelska (Internationell) en_US  
  Tyska de_DE  
  Franska fr_FR  
  Franska (kanadensisk) fr_FR  
  Spanska es_ES Acro LS6
  Spanska (Nordamerika) (es_MX) es_ES  
  Spanska (Latinamerika) (es_LA) es_ES  
  Italienska it_IT  
  Nederländska nl_NL  
  Portugisiska (Brasilien) pt_BR  
  Svenska sv_SV Acro LS7
  Danska da_DK  
  Finska fi_FI  
ASIEN
Koreanska
ko_KR Acro LS5
  Förenklad kinesiska zh_CN Acro LS3
  Traditionell kinesiska zh_TW Acro LS4
Östeuropa Ryska ru_RU  
  Turkiska tr_TR  
  Ukrainska uk_UA  
  Tjeckiska cs_CZ Acro LS8
  Polska pl_PL  
  Ungerska hu_HU  
  Franska (Nordafrika) fr_FR Acro LS1
  Engelska/arabiska (Mellanöstern) en_US  
  Engelska/hebreiska (Mellanöstern) en_US  

Gå till mappen Acrobat i kommandotolken och kör följande kommando:

Syntaxexempel:

Setup.exe /sl "[Språkkod]" /sALL

I kommandot ovan:

 • [Språkkod] är den numeriska Acrobat Launch-språkkoden som bygger på följande språkkoder. Om du till exempel anger 1033 i [LangCode] startar Acrobat på engelska.

2052=Förenklad kinesiska

1028=Traditionell kinesiska

1029=Tjeckiska

1030=Danska

1043=Nederländska (Nederländerna)

1033=Engelska (USA)

1035=Finska

1036=Franska (Frankrike)

1031=Tyska (Tyskland)

1038=Ungerska

1040=Italienska (Italien)

1041=Japanska

1042=Koreanska

1044=Norska (bokmål)

1045=Polska

1046=Portugisiska (Brasilien)

1049=Ryska

1051=Slovakiska

1060=Slovenska

1034=Spanska (traditionell sortering)

1053=Svenska

1055=Turkiska

1058=Ukrainska

1025=Engelska med stöd för arabiska

1037=Engelska med stöd för hebreiska

6156=Franska (Marocko)

Metod 2: Installation i det grafiska gränssnittet på användarens dator

Med den här metoden kan du helt enkelt kopiera installationsmappen Acrobat som du extraherade från den hämtade (och eventuellt anpassade) exe-filen till en användares dator och köra Setup.exe för att starta installationen.

Metod 3: Installation genom distributionsmetoder för Acrobat

Du kan också följa de vanliga distributionsrutinerna för Acrobat som nämns i Acrobat ETK – http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

Följande exempel visar hur Acrobat distribueras via SCCM:

Kör den hämtade exe-filen för att extrahera installationsprogrammet i mappen Acrobat. Som standard extraheras filer till skrivbordet. När extraktionen är klar ska du inte gå vidare med installationen än. Du har de extraherade installationsfilerna som du kommer att använda för att distribuera Acrobat med SCCM. Följ de normala rutinerna för att skapa ett distributionspaket i SCCM Configuration Manager. Ange sökvägen till Setup.exe i guiden Skapa program i SCCM (se nedan).

Använd den för att distribuera Acrobat med SCCM. Följ de normala rutinerna för att skapa ett distributionspaket i SCCM Configuration Manager. Ange sökvägen till Setup.exe i guiden Skapa program i SCCM (se nedan).

Guiden Skapa program i SCCM

Tänker du använda Adobe Acrobat i virtualiserad miljö? Mer information om hur du distribuerar Acrobat i virtualiserad miljö finns i Virtualiserad distribution

Installera Acrobat på macOS

Acrobat installeras enkelt i macOS genom att installera det hämtade installationspaketet (eller det anpassade paketet om du behöver använda Customization Wizard).

Installationsprogrammen för macOS är .pkg-installationsprogram som innehåller de användargränssnitt som krävs.

Du kan använda distributionsmetoder på macOS som ARD för att distribuera det kopplade paketet. Mer information finns i Acrobat ETK: http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

Tjänst för säkerhetsmeddelanden

Adobes säkerhetsmeddelandetjänst är en kostnadsfri e-postmeddelandetjänst som Adobe använder för att skicka information till kunder om säkerheten i Adobes produkter. Mer information finns i Registrering för Adobes säkerhetsmeddelanden.

Avinstallera Acrobat

Avinstallera Acrobat i Windows

När du har distribuerat Acrobat med hjälp av paketet kan du avinstallera det på det sätt som du brukar göra med MSI- paket. Det kan göras individuellt med Lägg till och ta bort programKontrollpanelen i Windows

Acrobat Pro MSI-paketet finns på följande sökväg för Acrobat:

[CCPPackage]\Build\Setup\APRO20.0\[angivet-språk]\AdobeAcrobat\AcroPro.msi

Obs!

Du rekommenderas att köra MSI för paketet i avinstallationsläge för att ta bort Acrobat-licensen. Om du har installerat andra program på datorn som du fortfarande behöver bör du inte köra paketets MSI för att avinstallera Acrobat eftersom licensen då tas bort även för andra program.

Det kan också göras från kommandotolken. Det här är kommandotolkssyntaxen för avinstallation av Adobe Acrobat:

Syntaxexempel:

msiexec.exe /x <sökväg till Acrobats msi-fil> /qn

Acrobat-uppdateringar

Du kan distribuera Acrobat-uppdateringar på det sätt ni brukar distribuera uppdateringar i organisationen. Mer information om uppdateringar finns i Versionsinformation om korrigeringar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online