Användarhandbok Avbryt

Licensiering för delade enheter | Nyheter

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Kom igång med Global Admin Console
  1. Börja administrera globalt
  2. Välj din organisation
  3. Hantera organisationens hierarki
  4. Hantera produktprofiler
  5. Hantera administratörer
  6. Hantera användargrupper
  7. Uppdatera organisationspolicyer
  8. Hantera policymallar
  9. Tilldela underordnade organisationer produkter
  10. Utför väntande jobb
  11. Utforska insikter
  12. Exportera eller importera organisationsstruktur
 8. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 9. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 10. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 11. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Hantera ditt team i Adobe Express
  5. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  6. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  7. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  8. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  9. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  10. Hjälp om VIP Select
 12. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 13. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Nya funktioner | Oktober 2022

Migrera till licensiering för delade enheter vid förlängning

Utbildningskunder måste göra en förlängningsbeställning med SKU:er för SDL i slutet av licensperioden för att migrera från äldre enhetsbaserad licensiering (DBL) till licensiering av delade enheter (SDL).

Möjligheten att själv migrera direkt från Admin Console under licensperioden upphör från och med oktober 2022.

Nya funktioner | Mars 2020

Ökning av offlinegränsvärdet

Tiden då en delad enhetslicens får vara offline har nu ökat. En användare på en delad enhet får nu ett varningsmeddelande efter elva timmars användning, men kan fortsätta vara offline i en timme till. Detta innebär att användarna kan förbli offline i totalt 12 timmar under samma session.

Nya funktioner | Januari 2020

Fältet Package ID har tagits bort från rapporten Aktiverad enhet

Fältet Package ID har nu tagits bort från rapporten med de enheter på institutionen som nu är aktiverade med delade enhetslicenser. Rapporten innehåller nu följande fält:

 • Licensed on: Datum då enheten licensierades.
 • Activation Status: SUCCESSFUL: Enheten har aktiverats. UNSUCCESSFUL: Aktivering av enheten misslyckades. Vid aktivering kopplas enheten till standardproduktprofilen. AUTO_ACTIVATED: En äldre version av de delade enhetslicenspaketen finns installerad på enheten. Vid aktivering kopplas enheten till standardproduktprofilen.
 • Machine DNS Name: Datorns DNS-namn
 • IP Address: Datorns IP-adress
 • Package Name: Namnet på det delade enhetslicenspaketet som installerats på datorn.
 • Active Directory OU: Namnet på organisationsenheten som datorn tillhör (om den tillhör någon).
 • Egress IP Adress: Egress IP-adressen för nätverket som datorn tillhör.

Nya funktioner | Oktober 2019

Delade enheter indikeras vid inloggning

När slutanvändarna loggar in på en enhet som aktiverats med en licens för delad enhet visas följande meddelande:

Meddelande om delad enhet

Meddelandet förklarar att slutanvändarna ska logga ut från Creative Cloud när de är klara med sitt arbete på den delade enheten.

Eftersom det är en delad enhet rekommenderas slutanvändarna även att inte spara något innehåll på enheten.

Aktivera självbetjänad installation

När du skapar paket med licenser för delade enheter i Admin Console kan du tillåta att användare på delade enheter installerar och uppdaterar Adobe-program via Creative Cloud-datorprogrammet.

Om du vill skapa ett paket med licens för delad enhet går du till Admin Console, navigerar till Paket > Paket och klickar på Skapa ett paket.

Mer information om hur du skapar paket med license för delade enheter finns i den här artikeln.

Stöd för Adobe Dimension

Licensiering för delade enheter stöder nu Adobe Dimension. Så nu kan du ta med Adobe Dimension när du skapar ett paket med licenser för delade enheter i Admin Console. Sedan kan du driftsätta paketet till slutanvändarnas datorer.

Så här skapar du ett paket med licenser för delade enheter:

 1. Logga in på Admin Console
 2. Gå till Paket > Paket
 3. Klicka på Skapa ett paket.

Mer information finns i det här dokumentet.

Nya funktioner | September 2019

Ytterligare fält i rapporter för aktiverade enheter

Rapporten för de enheter på din institution som är aktiverade med licenser för delade enheter innehåller nu följande fält:

 • Licensed on: Datum då enheten licensierades.
 • Activation Status: SUCCESSFUL: Enheten har aktiverats. UNSUCCESSFUL: Aktivering av enheten misslyckades. Vid aktivering kopplas enheten till standardproduktprofilen. AUTO_ACTIVATED: En äldre version av de delade enhetslicenspaketen finns installerad på enheten. Vid aktivering kopplas enheten till standardproduktprofilen.
 • Machine DNS Name: Datorns DNS-namn
 • IP Address: Datorns IP-adress
 • Package ID: ID:t för det delade enhetslicenspaketet som installerats på datorn.
 • Package Name: Namnet på det delade enhetslicenspaketet som installerats på datorn.
 • Active Directory OU: Namnet på organisationsenheten som datorn tillhör (om den tillhör någon).
 • Egress IP Adress: Egress IP-adressen för nätverket som datorn tillhör.

Nya funktioner | Augusti 2019

Dialogrutan för kontobekräftelse har tagits bort

Dialogrutan Kontobekräftelse som visades var 90:e minut visas inte längre.

Dialogruta för kontobekräftelse | Borttagen

Nya funktioner | Maj 2019

Driftsätta licenser till flera labb

Nu kan du driftsätta licenser för delade enheter till flera labb på din institution Följ stegen nedan:

 1. Skapa produktprofiler (ny) eller använd standardprofilen.

 2. Definiera sedan kopplade datorer (ny) utifrån följande:

  • Organisationsenheter i Microsoft Active Directory
  • LAN IP-adresser
  • Eller installerade paket

Delegera administrativa uppgifter till andra administratörer

Tilldela specialiserade administratörsroller och delegera uppgifter till andra administratörer på din institution:

 • Produktadministratörer för att skapa ytterligare produktprofiler och konfigurera labb i din organisation.
 • Produktprofiladministratörer för att hantera produktprofiler

Läs mer i informationen om hur du hanterar administratörsroller i Admin Console.

Lägg till produkter och licenser

Om du är VIP-kund (Value Incentive Plan) kan du köpa produkter och ytterligare licenser för delade enheter direkt från Admin Console.

Klicka på Köp fler uppe till höger på sidan Översikt i Admin Console.

På skärmen Lägg till produkter lägger du till produkter eller licenser till dina befintliga produkter.

Återställa oanvända licenser

Om du har installerat licenser för delade enheter på datorer som inte längre används, kan du snabbt återställa licenserna och återanvända dem på andra datorer. Exempel: Om du tänker ta en gammal dator ur bruk eller om du vill använda en dator till något annat utanför ett labb eller klassrum. Du kan även återställa licenser från datorer som inte längre går att använda.

Mer information finns i Återställa licenser för delade enheter.

Så här uppgraderar du licenser för delade enheter

Om du vill använda de senaste funktionerna för licensiering av delade enheter på slutanvändardatorer kan du välja att:

 • Driftsätta om paketen
 • Aktivera licenser

Driftsätta om paket

 1. Använda fliken Paket i Admin Console och skapa nya licenspaket för delade enheter.

 2. När du har skapat paketen i Admin Console väljer du bland följande metoder för att driftsätta de nya paketen:

Aktivera licenser

Utför följande på varje dator som du vill uppgradera licenserna på:

 1. Hämta och extrahera Adobes licensieringsverktyg från följande plats beroende på datorns operativsystem:

 2. Använd kommandoraden i Windows eller Terminal i macOS för att gå till rotmappen i det hämtade verktyget. Skriv den absoluta sökvägen till mappen som innehåller den hämtade filen:

  • Windows: cd <rotmapp>\adobe-licensing-toolkit\adobe-licensing-toolkit\<win64 eller win32>
  • macOScd <rotmapp>/adobe-licensing-toolkit/adobe-licensing-toolkit
 3. Kör följande kommando med administratörsbehörighet:

  Windows:

  adobe-licensing-toolkit.exe --activate

  Kortform:

  adobe-licensing-toolkit.exe -s

  För macOS:

  sudo ./adobe-licensing-toolkit --activate

  Kortform:

  sudo ./adobe-licensing-toolkit -s

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online