Användarhandbok Avbryt

Återställa licenser för delade enheter

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

När du tar licenser för delade enheter i drift förbrukar du licenserna som din organisation har köpt via avtalet med Adobe.

När du driftsätter de här licenserna visas antalet förbrukade licenser på produktkortet på fliken Produkter i Admin Console.

Du vill kanske återställa licenser som du har driftsatt på några datorer. Exempel: Om en dator inte längre fungerar, du tänker ta en gammal dator ur bruk eller om du vill använda en dator till något annat utanför ett labb eller klassrum.

Licensantal

Om du vill återställa en licens från en maskin som inte går att använda måste du återställa licenserna för alla maskiner i den produktprofilen.

Men om du vill återställa licensen från en dator du har tillgång till kan du inaktivera licensen på själva datorn.

Återställa licenser som har kopplats till en produktprofil

Viktigt:

Med följande procedur återställs licenserna för alla maskiner i en produktprofil. Adobe rekommenderar att du sparar alla arbeten på alla maskiner i den här profilen. Om några långa processer körs på någon av maskinerna i profilen bör du antingen stoppa dem eller låta dem slutföras innan du går vidare.

Om du behöver återställa en licens från en maskin som inte går att använda måste du återställa licenserna för alla maskiner i den produktprofilen på följande vis:

 1. Öppna fliken Produkter i Admin Console.
 2. Klicka på den produktprofil som du ska återställa licenser för.
 3. Klicka på uppe till höger på sidan Produktprofil och välj Återställ licenser.
 4. Bekräfta genom att klicka på Återställ.
Bekräfta återställning av licenser

Även om du bara tänkte återställa licenser på några av datorerna i den här profilen är nu alla datorer som är kopplade till profilen återställda. Men när en användare loggar in i ett av Adobes program på någon av de här datorerna blir datorn genast licensierad igen.

Exempel: En produktprofil är kopplad till tio datorer och du vill ta två av de här datorerna ur bruk. Använd då proceduren ovan för att återställa licenserna från alla datorerna. När användarna loggar in i Adobe-program på de andra åtta datorerna blir de genast licensierade igen. Nu har du två licenser som du kan använda på två andra datorer.

Inaktivera licenser

Om du behöver återställa licenser från datorer som du har tillgång till kan du inaktivera dem på de datorerna med verktyget Licensiering för delade enheter.

En dator kan aktiveras med endast en delad enhetslicens. Du kan även installera flera delade enhetslicenser på samma dator. Du kan välja att inaktivera alla licenser på en dator eller bara inaktivera en licens på den.

Hämta och kör licensieringsverktyget

De procedurer som beskrivs i det här dokumentet kräver att du kör kommandon med verktygssatsen Licensiering för delade enheter.

Först måste du hämta Adobes licensieringsverktyg från följande plats beroende på datorns operativsystem:

 • macOS: Hämta adobe-licensing-toolkit.dmg och montera filen.
 • Windows: Hämta zip-filen och extrahera adobe-licensing-toolkit.exe.

Hur verktygssatsen används

Eftersom verktygssatsen är ett kommandotolksverktyg måste du använda det i kommandotolken i Windows eller Terminal i macOS.

Gör så här om du är osäker på hur du kör kommandon från kommandotolken i Windows eller Terminal i macOS:

 1. Öppna kommandotolken i Windows.

  Tryck på Start-knappen på tangentbordet, skriv Kommandotolken och tryck på Enter.

 2. Dra filen adobe-licensing-toolkit.exe (som du hämtade ovan) från Utforskaren och släpp den på kommandotolken i Windows.

Observera att verktygets filnamn nu visas i kommandotolken. (Filens hela mappsökväg kan också visas.)

Använda verktyget Licensiering för delade enheter i Windows

Kommandona som beskrivs nedan kräver att du anger argument till verktyget.

Om du till exempel vill inaktivera licenser för delade enheter skriver du, efter att ha dragit och släppt filen, --deactivate (ha ett mellanslag mellan filnamnet och --deactivate) och trycker på Retur.

 1. Öppna Terminal i macOS.

 2. Dra filen adobe-licensing-toolkit (från platsen där du monterade filen ovan) från macOS Finder och släpp den i Terminal i macOS.

Observera att verktygets filnamn nu visas i kommandotolken. (Filens hela mappsökväg kan också visas.)

Använda verktyget Licensiering för delade enheter i macOS

Kommandona som beskrivs nedan kräver att du anger argument till verktyget.

Om du till exempel vill inaktivera licenser för delade enheter skriver du, efter att ha dragit och släppt filen, --deactivate (ha ett mellanslag mellan filnamnet och --deactivate) och trycker på Retur.

Inaktivera alla licenser

Du kan ha flera licenser aktiverade på samma delade enhet. Samma enhet kan t.ex. behöva olika programinstallationer för olika grupper av elever. Kör följande kommando med administratörsbehörighet om du vill inaktivera alla licenser på en enhet:

Windows

adobe-licensing-toolkit.exe --deactivate

Kortform:

adobe-licensing-toolkit.exe -t

macOS

sudo ./adobe-licensing-toolkit --deactivate

Kortform:

sudo ./adobe-licensing-toolkit -t

Läs Använda verktyget om du vill ha hjälp med hur du kör kommandona ovan.

Inaktivera en licens

Du kan också välja att inaktivera bara en viss licens på en dator. Till detta behöver du NpdId. Det är den unika identifieraren för licensen som du vill ta bort.

Få fram licensens NpdId

Kör följande kommando med administratörsbehörighet för att ta fram NpdId för de paket med licenser för delade enheter som finns på en enhet:

Windows

adobe-licensing-toolkit.exe --licenseInformation

Kortform:

adobe-licensing-toolkit.exe -l

macOS

sudo ./adobe-licensing-toolkit --licenseInformation

Kortform:

sudo ./adobe-licensing-toolkit -l

Läs Använda verktyget om du vill ha hjälp med hur du kör kommandona ovan.

När du kör kommandot ovan blir resultat som följer (detta är ett exempel):

Adobe Licensing Toolkit (0.1.5.57) 
License Details 
 
NpdId     : MWVjZGNlMzMtZGU2Yi00ZmNlLTkzZTktY2MxMjBhZmFiZjg1 
AppId     : Photoshop1 
DeploymentMode : NAMED_USER_EDUCATION_LAB 
CacheExpiry  : 03/06/19 20:01:56 India Standard Time 
LicenseId   : 511F26523959D15EBD9B 
LicenseExpiry : 03/06/21 20:01:56 India Standard Time 
 
NpdId     : YjZiOGU0ZTItYTkxNy00NTFlLWFkOTItZTljNTc2M2U2OTgx 
AppId     : Animate1 
DeploymentMode : NAMED_USER_EDUCATION_LAB 
CacheExpiry  : 03/06/19 20:01:56 India Standard Time 
LicenseId   : 511F26523959D15EBD9B 
LicenseExpiry : 03/06/21 20:01:56 India Standard Time 
Operation Successfully Completed

I de data som matas ut (se exemplet ovan) behöver du NpdId för den delade enhetslicens som du vill inaktivera.

Inaktivera specifika licenser

Nu kan du inaktivera den aktuella licensen genom att använda NPID:na från det tidigare kommandot.

Windows

adobe-licensing-toolkit.exe --deactivate --npdId <NpdId från kommandot -licenseInformation ovan>

Kortform:

adobe-licensing-toolkit.exe -t -n <NpdId från kommandot -licenseInformation ovan>

macOS

sudo ./adobe-licensing-toolkit --deactivate --npdId <NpdId från kommandot -licenseInformation ovan>

Kortform:

sudo ./adobe-licensing-toolkit -t -n <NpdId från kommandot -licenseInformation ovan>

Läs Använda verktyget om du vill ha hjälp med hur du kör kommandona ovan.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto