När du tar licenser för delade enheter i drift förbrukar du licenserna som din organisation har köpt via avtalet med Adobe.

När du tar dessa licenser i drift visas antalet förbrukade licenser på produktkortet på fliken Översikt i Admin Console.

Du vill kanske återställa licenser som du har driftsatt på några datorer. Exempel: Om en dator inte längre fungerar, du tänker ta en gammal dator ur bruk eller om du vill använda en dator till något annat utanför ett labb eller klassrum.

Licensantal

Om du vill återställa en licens från en maskin som inte går att använda måste du återställa licenserna för alla maskiner i den produktprofilen.

Men om du vill återställa licensen från en maskin du har tillgång till kan du inaktivera licensen på själva maskinen.

Återställa licenser som har mappats till en produktprofil

Viktigt:

Med följande procedur återställs licenserna för alla maskiner i en produktprofil. Adobe rekommenderar att du sparar alla arbeten på alla maskiner i den här profilen. Om några långa processer körs på någon av maskinerna i profilen bör du antingen stoppa dem eller låta dem slutföras innan du går vidare.

Om du behöver återställa en licens från en maskin som inte går att använda måste du återställa licenserna för alla maskiner i den produktprofilen på följande vis:

 1. Öppna fliken Produkter i Admin Console.
 2. Klicka på den produktprofil som du ska återställa licenser för.
 3. Klicka på uppe till höger på sidan Produktprofil och välj Återställ licenser.
 4. Bekräfta genom att klicka på Återställ.
Bekräfta återställning av licenser

Även om du bara tänkte återställa licenser på några av datorerna i den här profilen är nu alla datorer som är kopplade till profilen återställda. Men så fort en användare loggar in i ett av Adobes program på någon av de här datorerna blir datorn genast licensierad igen.

Exempel: En produktprofil är kopplad till tio datorer och du vill ta två av de här datorerna ur bruk. Använd då proceduren ovan för att återställa licenserna från alla datorerna. Så fort användarna loggar in på Adobe-program på de andra åtta datorerna blir de genast licensierade igen. Nu har du två licenser som du kan använda på två andra datorer.

Obs!

Du behöver inte använda licenspaketen för delade enheter på slutanvändardatorerna när du återställer licenser.

Inaktivera licenser

Om du behöver återställa licenser från datorer som du har tillgång till kan du inaktivera dem på de datorerna med verktyget Licensiering för delade enheter.

En dator kan aktiveras med endast en delad enhetslicens. Du kan även installera flera delade enhetslicenser på samma dator. Du kan välja att inaktivera alla licenser på en dator eller bara inaktivera en licens på den.

Hämta och kör licensieringsverktyget

De procedurer som beskrivs i det här dokumentet kräver att du kör kommandon med verktygssatsen Licensiering för delade enheter.

Först måste du hämta Adobes licensieringsverktyg från följande plats beroende på datorns operativsystem:

 • macOS: Hämta adobe-licensing-toolkit.dmg och montera filen.
 • Windows: Hämta zip-filen och extrahera adobe-licensing-toolkit.exe.

Hur verktygssatsen används

Eftersom verktygssatsen är ett kommandotolksverktyg måste du använda kommandotolken i Windows eller Terminal i macOS för att använda det.

Om du inte vet hur du kör kommandon i kommandotolken i Windows eller Terminal i macOS kan du göra som följer för att köra verktygssatsen för kommandona som finns i de följande avsnitten i detta dokument:

 1. Öppna kommandotolken i Windows.

  Tryck på Start-knappen på tangentbordet, skriv Kommandotolken och tryck på Enter.

 2. Dra filen adobe-licensing-toolkit.exe (som du hämtade ovan) från Utforskaren och släpp den på kommandotolken i Windows.

Observera att verktygets filnamn nu visas i kommandotolken. (Filens hela mappsökväg kan också visas.)

Använda verktyget Licensiering för delade enheter i Windows

Kommandona som beskrivs nedan kräver att du anger argument till verktyget.

Om du t.ex. vill inaktivera delade enhetslicenser skriver du, efter att ha dragit och släppt filen, --deactivate (ha ett mellanslag mellan filnamnet och --deactivate) och trycker på Retur.:

 1. Öppna Terminal i macOS.

 2. Dra filen adobe-licensing-toolkit (från platsen där du monterade filen ovan) från macOS Finder och släpp den på Terminal i macOS.
  Observera att verktygets filnamn nu visas i kommandotolken. (Filens hela mappsökväg kan också visas.)

Observera att verktygets filnamn nu visas i kommandotolken. (Filens hela mappsökväg kan också visas.)

Använda verktyget Licensiering för delade enheter i macOS

Kommandona som beskrivs nedan kräver att du anger argument till verktyget.

Om du t.ex. vill inaktivera delade enhetslicenser skriver du, efter att ha dragit och släppt filen, --deactivate (ha ett mellanslag mellan filnamnet och --deactivate) och trycker på Retur.:

Inaktivera alla licenser

Du kan ha flera licenser aktiverade på samma delade enhet. Samma enhet kan t.ex. behöva olika programinstallationer för olika grupper av elever. Kör följande kommando med administratörsbehörighet om du vill inaktivera alla licenser på en enhet:

Windows

adobe-licensing-toolkit.exe --deactivate

Kortform:

adobe-licensing-toolkit.exe -t

macOS

sudo adobe-licensing-toolkit --deactivate

Kortform:

sudo adobe-licensing-toolkit -t

Läs Använda verktyget om du vill ha hjälp med hur du kör kommandona ovan.

Inaktivera en licens

Du kan också välja att inaktivera bara en viss licens på en dator. Till detta behöver du NpdId. Det är det unika id:t för licensen som du vill ta bort.

Få fram licensens NpdId

Kör följande kommando med administratörsbehörighet för att ta fram NpdId för de paket med licenser för delade enheter som finns på en enhet:

Windows 

adobe-licensing-toolkit.exe --licenseInformation

Kortform:

adobe-licensing-toolkit.exe -l

macOS

sudo adobe-licensing-toolkit --licenseInformation

Kortform:

sudo adobe-licensing-toolkit -l

Läs Använda verktyget om du vill ha hjälp med hur du kör kommandona ovan.

När du kör kommandot ovan blir resultat som följer (detta är ett exempel):

Adobe Licensing Toolkit (0.1.5.57)
License Details
 
NpdId     : MWVjZGNlMzMtZGU2Yi00ZmNlLTkzZTktY2MxMjBhZmFiZjg1
AppId     : Photoshop1
DeploymentMode : NAMED_USER_EDUCATION_LAB
CacheExpiry  : 03/06/19 20:01:56 India Standard Time
LicenseId   : 511F26523959D15EBD9B
LicenseExpiry : 03/06/21 20:01:56 India Standard Time
 
NpdId     : YjZiOGU0ZTItYTkxNy00NTFlLWFkOTItZTljNTc2M2U2OTgx
AppId     : Animate1
DeploymentMode : NAMED_USER_EDUCATION_LAB
CacheExpiry  : 03/06/19 20:01:56 India Standard Time
LicenseId   : 511F26523959D15EBD9B
LicenseExpiry : 03/06/21 20:01:56 India Standard Time
Operation Successfully Completed

I de data som matas ut (se exemplet ovan) behöver du NpdId för den delade enhetslicens som du vill inaktivera.

Inaktivera specifika licenser

Nu kan du inaktivera den aktuella licensen genom att använda NPID:na från det tidigare kommandot.

Windows 

adobe-licensing-toolkit.exe --deactivate <NpdId från kommandot -licenseInformation ovan>

Kortform:

adobe-licensing-toolkit.exe -t <NpdId från kommandot -licenseInformation ovan>

macOS

sudo adobe-licensing-toolkit --deactivate <NpdId från kommandot -licenseInformation ovan>

Kortform:

sudo adobe-licensing-toolkit -t <NpdId från kommandot -licenseInformation ovan>

Läs Använda verktyget om du vill ha hjälp med hur du kör kommandona ovan.

Obs!

Ange en kommaavgränsad lista med NpdId om du vill inaktivera flera (specifika) licenser.