Användarhandbok Avbryt

Felsöka den interna uppdateringsservern

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 9. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 10. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 11. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 12. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Så här felsöker du och löser problem med konfiguration och underhåll av den interna servern.

Med AUSST (Adobe Update Server Setup Tool) kan du hämta Adobe-program och Adobe-uppdateringar till en central server. 

AUSST-verktyget

Underhållsserver

konfigurera server

Vanliga användningssätt

Du kan söka efter felloggar eller felkoder för att hitta felet som rapporterades under en serverkonfiguration eller när uppdateringar hämtades.     
Titta också i felsökningstipsen om du stöter på problem när du driftsätter program och uppdateringar via den interna uppdateringsservern.

Felloggar

Fel, varningar och felsökningsinformation registreras i loggfilerna.

Följande loggfiler finns i mappen %temp% i Windows och i macOS finns de i ~/Library/Logs.

 • AdobeUpdateServerSetupTool.log
 • AdobeAcrobatUpdateServerSetupTool.log

DLM.log finns på följande platser:

 • Windows: 
  • %Temp%\CreativeCloud\ACC\AdobeDownload
  • %Temp%\AdobeDownload\
 • Mac: 
  • ~/Library/Logs/CreativeCloud/ACC/AdobeDownload
  • ~/Library/Logs/AdobeDownload/

Felkoder

Följande felkoder kan rapporteras om den interna uppdateringsservern misslyckas.

Felkod

Felmeddelande

2

Internal error occurred (Det har uppstått ett internt fel)

3

Could not access specified path (Det gick inte att nå den angivna sökvägen)

4

Network failure (Nätverksfel)

5

Server unresponsive (Servern svarar inte)

6

Proxy authentication failed (Proxy-autentiseringen misslyckades)

7

Output disk full (Utdatadisken är full)

8

Write permission denied (Skrivbehörighet saknas)

9

File not found on server (Filen finns inte på servern)

Grundläggande felsökning

Om webbservern som används för att distribuera programmen och uppdateringarna inte är rätt konfigurerad, kanske programmen och uppdateringarna hämtas från Adobes uppdateringsserver (Adobe Update Server Setup Tool gör det automatiskt) men inte distribueras till klienterna.

Information om hur du testar att webbservern fungerar korrekt finns i Verifiera den interna uppdateringsservern.

Kontrollera att inga problem har uppstått med nätverksanslutningen och att den interna uppdateringsservern kan ansluta till Adobes uppdateringsserver.

Kontrollera till exempel att du har åtkomst till den interna uppdateringsserverns välkomstsida.

Slutanvändarna ser följande fel om Creative Cloud Desktop-datorprogrammet inte kan ansluta till den interna uppdateringsservern (AUSST);

Inte ansluten till företagsserver
Felmeddelande: Inte ansluten till företagsserver

Felsöka problem med konfiguration och synkronisering av den interna uppdateringsservern

När du kör kommandot AdobeUpdateServerSetupTool ska du se till att det inte finns några blanksteg i följande fall:

 • Mellan parametrarna och tecknet =
 • Mellan tecknet = och argumenten
  Följande kommando har till exempel ett felaktigt extra blanksteg mellan --root och tecknet =

 • Någonstans i en sökväg.

Följande kommando har till exempel ett extra blanksteg mellan citattecknet (") och snedstrecket (/)

URL:erna för servern ska innehålla protokoll (till exempel http://). Om portnumret inte är standardvärdet 80 ska också portnumret anges.

Följande avsnitt i filen AdobeUpdater.Overrides är felaktigt eftersom protokollet http:// inte anges:

<URL>/Adobe/CS/webfeed/oobe/aam20/win/</URL>

<Port>1234</Port>

I det här exemplet har portnumret (1234) angetts, vilket krävs om portnumret inte har standardvärdet 80.

Se till att platsen på servern där programmen och uppdateringarna ska lagras har rätt skrivbehörighet. Annars kanske inte programmen och uppdateringarna kan synkroniseras/hämtas till den interna uppdateringsservern. Konfigurationen av servern är inte klar så länge inte alla program och uppdateringar är synkroniserade/hämtade till den interna uppdateringsservern.

Kontrollera att sökvägarna som anges för alla kommandoradsalternativ är absoluta sökvägar. AUSST saknar stöd för relativa sökvägar.

Felsöka konfigurationen av klienter

Klientkonfigurationsfilerna skapas på en plats som bestäms av parametern --genclientconf i kommandot AdobeUpdateServerSetupTool. Mer information finns i Skapa klientkonfigurationsfiler. Två filer skapas, en för Windows-klienter och en för macOS-klienter. Kontrollera att filerna är tillgängliga på respektive plats på den interna uppdateringsservern.

När klientkonfigurationsfilerna har skapats på den interna uppdateringsservern distribueras de på respektive slutanvändardator. Det är inte samma fil för Windows respektive macOS.

Var filen placeras på slutanvändarens dator beror på plattformen. Se till att konfigurationsfilerna installeras på platserna på slutanvändarnas datorer. Mer information finns i Distribuera klientkonfigurationsfiler.

Felsöka genom att synka med ”fresh”

I väldigt speciella fall kanske flera program/uppdateringar av samma paket lagras på den interna uppdateringsservern om alternativet för stegvis synkronisering anges. Dessa distribueras då till slutanvändardatorerna, och användarna ser flera kopior av paketen på sina datorer. Om det inträffar utför du en ny synkronisering (en gång) genom att köra följande kommando:
AdobeUpdateServerSetupTool --root="<uppdateringsmapp>" --fresh

Då hämtas en enda korrekt kopia av paketen till den interna uppdateringsservern, och därifrån distribueras de till slutanvändardatorerna.

Om du använder alternativet för stegvis synkronisering och felet kvarstår även när du har försökt med alla steg ovan utför du en ny synkronisering (en gång) genom att köra följande kommando:
AdobeUpdateServerSetupTool --root="<uppdateringsmapp>" --fresh

Då hämtas alla uppdateringar från Adobes uppdateringsserver till den interna uppdateringsservern.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?