Lär dig hur du får ut det mesta av ditt VIP-medlemskap, med VIP Select och de fördelar som kommer med VIP Select-statusen.

VIP Select uppnås när din organisation uppfyller tröskelvärdet för licenser inom en enda avtalstid, antingen genom en enskild transaktion eller genom en summering precis före förnyelseperioden.

Rabattnivåer för VIP

Om du uppnår VIP Select-medlemskapsstatus får du tillgång till ytterligare förmåner som tack för din lojalitet och ditt engagemang:

 • Rabatter på alla inköp under perioden du är kvalificerad för VIP Select
 • Möjlighet att välja 3 års bindningstid*

Obs!

3 års bindningstid är inte tillgängligt för medlemmar som förlänger med förhandsbetalning.

Uppnå VIP Select

VIP Select uppnås på ett av två möjliga sätt: VIP Select-nivån behålls fram till nästa summeringsperiod då licensantalet på nytt utvärderas och VIP Select-nivån justeras därefter:

Enskild transaktion: När ditt VIP innehåller färre än 10 licenser och du gör en enskild transaktion för 10 eller fler licenser uppnår du automatiskt VIP Select-status.

Summering: Du får automatiskt VIP Select-status vid ditt summeringsdatum (31 dagar före årsdatumet) om du har ackumulerat minimiantalet licenser genom mindre inköp i stället för genom en enda enskild transaktion.  Om du redan har uppnått VIP Select-status kan du flytta till nästa rabattnivå vid summeringen om licensantalet överstiger nästa tröskelvärde.

VIP Select-summering

Fördelar med 3 års bindningstid

3-årig bindningstid, tillgänglig för VIP Select-medlemmar i alla marknadssegment, ger:

 • Årsbetalningar
 • Prisåtagande från Adobe: Detta omfattar rabattnivån, som inte kan ändras under den 3-åriga bindningstiden, och gäller standardpriset för alla produkter som finns tillgängliga på en prislista vid tidpunkten för godkännandet – även produkter som du inte har köpt. Din kontohanterare (auktoriserade Adobe-återförsäljare eller kontohanterare) sätter det faktiska priset.  Med 3 års bindningstid sätter Adobe ett fast pris till sin direkta kanalpartner om köpet sker via en återförsäljare.
 • Flexibel licensiering: När du godkänner den 3-åriga bindningstiden åtar du dig att behålla antalet licenser som du har vid registreringen under hela den 3-åriga bindningstiden. Licensantalet kan ökas stegvis, men du är endast förpliktad att behålla den minsta mängd du åtagit dig. Se exempel i det här dokumentet om 3 års bindningstid.
 • Större rabatter på alla köp för företagskunder och myndighetskunder.

Godkänna 3 års bindningstid

Du blir erbjuden 3 års bindningstid när din organisation har uppnått VIP Select-status. Den primära kundadministratören (tilldelad vid registreringen) kan godkänna 3 års bindningstid när som helst under den VIP Select-kvalificerande perioden, och det finns två sätt att göra detta.

Välkomstmeddelande för VIP Select

 1. När VIP Select uppnåtts får den primära administratören ett välkomstmeddelande med information om den 3-åriga bindningstiden.

 2. Länken går till avtalet för 3-årig bindningstid.

 3. Läs igenom och godkänn det.

Kontohanteringssidan på Adobe.com

 1. Den primära administratören ska logga in på Adobe.com med det Adobe ID som är kopplat till VIP-avtalet.

  Adobe-inloggning
 2. Klicka på Hantera konto under användarnamnet.

  Hantera konto
 3. Navigera till fliken Planer och produkter längst upp på sidan och klicka sedan på Hantera plan för önskat VIP-medlemskap.

  Planer och produkter
 4. På sidan Hantera plan visas en ruta till höger där det finns information om medlemskapsstatus, till exempel VIP Select-nivå. Under den finns en länk till att gå med i programmet.

  Gå med i VIP Select-programmet

Godkänna den 3-åriga bindningstiden under en förnyelseperiod

Om du godkänner den 3-åriga bindningstiden under din förnyelseperiod behöver du tänka på ett par saker. Om du endast gjort en delvis förnyelse måste du vänta tills förnyelseperioden är slut innan du godkänner den 3-åriga bindningstiden. Annars förbinder du dig till det fulla antalet licenser från den tidigare perioden och inte till den delmängd som förnyats.

Dessutom räknas inte ett godkännande av en 3-årig bindningstid under en förnyelseperiod som en första förnyelse. Du är fortfarande tvungen att fortsätta din 3-årig bindningstid genom 2 ytterligare förnyelser och fram till början av den tredje förnyelseperioden.

Kampanjpriser under 3-årig bindningstid

Kampanjpris är endast tillgängligt för ett första kvalificerande inköp. Under den 3-åriga bindningstiden återgår kampanjlicenser till standardlicenspris vid förnyelse, eftersom återförsäljaren endast får standardpris för ytterligare licensinköp och förnyelser.

Om din organisation är kvalificerad för ett flerårigt kampanjerbjudande och har licenser som förnyas under den 3-åriga bindningstiden kan du förnya de licenser som köpts under kampanjen till kampanjpriser fram tills kampanjerbjudande för dessa licenser upphör. När ett kampanjerbjudande förfaller förnyas dessa licenser under den 3-åriga bindningstiden till det standardpris som angavs vid tiden för godkännandet.

Om det 3-åriga licensåtagandet inte följs

Om minimiantalet licenser inte förnyas vid årsdatumet varje år under den 3-åriga bindningstiden får du och återförsäljaren meddelanden om att det fastställda antalet måste förnyas före förnyelseperiodens utgång. Om det fastställda antalet licenser inte förnyas inom 30 dagar efter årsdatumet returneras samtliga aktiva licenser som köpts med rabatten för 3 års bindningstid, och VIP-medlemskapsstatusen återgår till Nivå 1. Alla rabatter i den 3-åriga bindningstiden avbryts. Om du fortfarande behöver Adobe-licenser måste de köpas på nytt till aktuella priser och gällande rabatter, och sedan distribueras på nytt till användarna.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy