Organisationer börjar se nya Admin Console när de loggar in. Varje månad kommer den nya konsolen att släppas till fler kunder. Gradvis kommer alla kunder att få tillgång till den nya konsolen. Om du inte använder den nya konsolen ännu kan du gå till Adobe Sign – funktionsadministratör för team.

Om du har köpt planen Adobe Sign for teams måste du använda Admin Console när du hanterar användare och berättiganden som är kopplade till dem. Du kan också utse flera administratörer som kan hjälpa dig hantera teamet eller funktionsbeteenden i Adobe Sign. Mer information finns i Hantera administratörer.

Obs!

Om du har någon av planerna Document Cloud for business, Document Cloud for enterprise, Adobe Sign – Business eller Adobe Sign – Enterprise kan du se Administrering i Adobe Sign för mer information.

Komma igång

För att administrera Adobe Sign för ditt team måste användaren vara administratör och slutanvändare med en aktiv licens.

 1. På Admin Console går du till Användare > Administratörer och kontrollerar att användaren finns med i listan över administratörer. Anvisningar om hur du lägger till administratörer finns i Administrativa roller.

  Administratörer
 2. Gå till Användare > Användare.

  På sidan Användare visas alla användare i din organisation.

 3. Om du vill visa informationen för en viss användare klickar du på användarens namn.

 4. Kontrollera att Adobe Sign finns med i avsnittet Produkter.

  Mer information om användarhantering finns i Hantera användare.

Åtkomst till administrering i Adobe Sign

Om du vill ha administrationsåtkomst för Adobe Sign (fliken Konto i Adobe Sign-webbappen), går du till Adobe Sign-administration och loggar in med ditt Adobe ID.

Lägga till Adobe Sign-administratörer

Du kan tilldela administratörsbehörigheter till Adobe Sign på två sätt:

 1. Tilldela en Adobe Sign för team-licens till en slutanvändare via Admin Console. När inbjudan accepteras blir användaren en aktiv användare. Sedan lägger du till denna slutanvändare i listan över administratörer på fliken Administratörer.
 2. Via administrationskonsolen i Adobe Sign (Konto-fliken i webbappen Adobe Sign).
 1. Gå till Konto > Användare.

 2. Markera en användare och klicka sedan på Användarinställningar.

 3. Markera kryssrutorna Användaren är en kontoadministratör och Användaren är en gruppadministratör.

 4. Klicka på Spara.

enterprisedocimg4

Återkalla administratörsrättigheter för Adobe Sign

Om en Adobe Sign-administratör har fått administrationsbehörigheter via Admin Console för team kan du göra något av följande om du vill återkalla rättigheterna för Adobe Sign-administratören:

 • Ta bort användaren från fliken Administratörer på Admin Console. Ta även bort användarens Adobe Sign-administrationsrättigheter i administrationskonsolen för Adobe Sign. Användaren kan fortfarande använda Adobe Sign for teams – men har inte administrationsrättigheter.
 • Ta bort användaren från fliken Alla licenser eller Aktiva användare. Användaren kan inte använda Adobe Sign och har därför inte funktionsadministrationsrättigheter.

Obs!

Om Adobe Sign-administratören fick administrationsrättigheter via administrationsområdet i Adobe Sign kan du återkalla behörigheterna genom att inaktivera användarinställningarna för kontoadministratören eller gruppadministratören.

Mer information om hur en teamadmin kan göra anpassningar för slutanvändare finns i Snabbstartguide för nya Adobe Sign-konton.

Fel när administratören tilldelar licens till en användare

Det finns vissa fall då en administratör inte kan delegera en Adobe Sign for teams-licens till en slutanvändare via Admin Console for teams. En teamadministratör kan stöta på ett fel av typen ”Den här användaren kan inte tilldelas den här licensen. Mer information.”

Om du får detta fel kan du försöka att delegera igen med en annan e-postadress för slutanvändaren, eller Kontakta support.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy