Global administration | Översikt

 Se hur du kan begära tillgång till Global Admin Console.

Introduktion

Global Admin Console är till för kunder som har komplexa organisationsstrukturer och som antingen har många Admin Console eller vill dela upp sin huvudsakliga Admin Console i flera konsoler. Det kan t.ex. gälla multinationella företag, utbildningskonsortier, stora skoldistrikt och stora statliga myndigheter. Programmet kapslar in befintliga Admin Console i en hierarkisk struktur som liknar ett organisationsschema för att få insyn i ett vida spritt företag.

Global Admin Console ersätter eller ändrar inte befintliga Admin Consoles funktioner. Det fungerar som en hierarki med en rotorganisation längst upp och alla konsoler kapslade under den. Det finns ett urvalskriterium som är fokuserat på köp och på att skapa en hierarkisk struktur för vilken en Admin Console bör fungera som rotkonsol.

Lär dig mer om funktionerna och fördelarna med Global Admin Console genom att läsa vitboken om Global Admin Console.

Obs! Innehåll och röstpålägg för den här videon är endast tillgängligt på engelska för närvarande.

Huvudsakliga fördelar

Detta är några viktiga fördelar som Global Admin Console erbjuder:

 • Delegerad administration av en del av din användning av Adobe-produkter och molnlagring till avdelningar och fältkontor för att undvika centraliserad administration.
 • Skapa organisationer för varje enhet och bilda en organisationshierarki. Du kan till och med radera organisationer.
 • Distribuera resurser och produktlicenser till flera organisationer. Du kan allokera produktresurser till organisationer.
 • Begränsa synligheten från en byrå till en annan, däribland användare som visas av administratörer till användarna direkt inom deras ansvarsområde.
 • Självbetjäningskontroll över Adobe Admin Consoles organisationsstruktur, vilket återspeglar strukturen i organisationens katalogsystem. Du kan ställa in en organisationshierarki.
 • Skapa administrationscenter där en utvald grupp administratörer kan hantera Adobes resurser för en organisationskomponent eller ett organisationsprojekt inom sitt företag. Du kan hantera administratörer i organisationer.
 • Definiera policyer och tillämpa dem på organisationer.
 • Skapa, ändra och redigera produktprofiler och användargrupper.
 • Exportera information om organisationer för att generera rapporter som ligger bakom andra processer.
 • Importera uppdateringar till organisationer och organisationshierarkins struktur.
 • Få meddelanden om statusen för ETLA-avtal i underordnade organisationer. Banderoller i programmet på Global Admin Console visar tydligt när avtalet för en underordnad organisation kommer att löpa ut, har löpt ut eller är inaktivt. Mer information finns i artikeln om avtal som löper ut.

Rollen global administratör

I Global Admin Console införs även rollen global administratör. Den skiljer sig från systemadministratörens, och med den går det att göra detta:

 • Se det globala landskapet för hela investeringen i Adobe för de Admin Console som läggs till i Global Admin Consoles hierarki.
 • Övervaka deras Adobe-licens- och resurstilldelningar och användning i flera Admin Console.
 • Skapa Admin Console eller organisationer.
 • Allokera produktlicenser från en rot eller överordnad Admin Console till underordnade Admin Console längre ned i hierarkin.
 • Bibehålla sin vardagliga verksamhet; systemadministratörer kan fortsätta hantera sin Admin Console. En global administratör kan t.ex. tilldela en underordnad Admin Console en produkt men inte tilldela dess användare den. Systemadministratören tar emot licenserna i sin Admin Console och tilldelar sina användare produkterna.
 • Eventuellt tillämpa organisationens policyer på alla Admin Console i hierarkin.

Administrativa grunduppgifter

Global Admin Console är konstruerat för att fungera i flera organisationer och med flera Admin Console. I följande tabell skisseras de olika möjligheterna och var de kan genomföras – Admin Console eller Global Admin Console.

Uppgift Global Admin Console Admin Console
Skapa, ändra överordnad organisation och radera underordnade organisationer
Arbeta med flera organisationer
Hantera administratörer För en eller flera organisationer

För en organisation


Hantera produktprofiler och användargrupper

Definiera och hantera policyer
Allokera produkter i flera organisationer
Allokera produkter till användare
Hantera användare
Hantera paket
Ställa in domäner och kataloger
Hantera företagets lagring och kryptering

Börja administrera globalt

Adobe rekommenderar att du börjar administrera globalt om din organisation uppfyller minst ett av dessa kriterier:

 • Du har flera Admin Console som du vill ordna, hantera och få insyn i.
 • Du vill dela upp Admin Console i separat administrerade konsoler.
 • Du hanterar flera avtal.
 • Du behöver distribuera eller centralisera identitetskonfigurationen i underordnade organisationer.
 • Du vill dela upp köpta resurser och låta dem administreras av olika personer/administratörer i olika delar av företaget.
 • Du har särskilda administratörer för olika Adobe-produkter, regioner eller organisationer, och du vill inte att de ska störa varandra.

 

Begär åtkomst till Global Admin Console på följande vis efter att ha pratat med din Adobe-representant:

 1. Gå till Support > Sammanfattning av supportAdmin Console.

  Obs!

  Adobe rekommenderar att du skickar supportärendet via den Admin Console som ska vara roten.

 2. Klicka på Skapa ärende. Fönstret Skapa ärende öppnas.

 3. Välj Hantera användare och licenser.

 4. Ange detaljerna i formuläret som visas.

  • Ange ärendets prioritet = P4 - Minor
  • Kvantifiera effekten av problemet = Medium
  • Sammanfatta problemet = <Din organisations namn> begär åtkomst till Global Admin Console
 5. Nämn i fältet Beskriv vilken typ av problem du har att du vill kunna använda Global Admin Console för din organisation genom att tillfoga dessa uppgifter:

  • Namn och konsol-id (de finns i webbadressen och är siffrorna och bokstäverna före @AdobeOrg) för den Admin Console som ska betecknas som rotorganisation, eller be om ett nytt (ange det önskade namnet).
   • I vissa fall är en ny konsol att föredra. Adobe-representanten kan råda dig om detta. Denna rotorganisation måste väljas noggrant, eftersom det är svårt att ändra den senare.
  • Minst en nuvarande systemadministratör ska tilldelas rollen global administratör. Du kan alltid lägga till fler administratörer själv senare.
  • Namnet på och e-postadressen till din Adobe-representant eller kundansvariga.
  Beskriv arten av problemet

Nästa steg

När du har fått tillgång till Global Admin Console kan du börja med att ange organisationens struktur och allokera resurser till de underordnade organisationerna.

Ställa in organisationer

Allokera produkter

Redigera organisationer

Insikter

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?