Rapor oluşturma ve çalıştırma

Rapor oluşturma

Kurumlar ve İşletmeler için Adobe Acrobat Sign Hizmetleri, hesaptaki kullanıcılardan gönderilen işlemlerle ilgili bir raporu çalıştırabilir. Rapor, imza yüzdesini ve ortalama imzalama süresini gösteren çeşitli grafikler oluşturur. Rapordan oluşturulan işlenmemiş bilgileri içeren bir CSV dosyasını da dışa aktarabilirsiniz.

 1. Rapor oluşturmak için Rapor sekmesini; ardından Yeni Rapor Oluştur'u tıklatın.

 2. Oluşturulan raporu etkileyecek parametreleri ayarladıktan sonra Raporu Çalıştır'ı tıklatın. Hesap parametreleri bir sonraki bölümde yer almaktadır.

  Rapor çalıştırma

 3. Rapor sonuçları sayfası açılır ve parametrelerinize dayalı bilgiler görüntülenir.

Rapor parametreleri

 • Aralık

  Aralık bölümü, önceden belirlenmiş zaman dilimlerinden veya özel bir tarih aralığından veri toplamanızı sağlar.

 • Kullanıcılar ve Gruplar

  Kullanıcılar ve Gruplar, bilgi alacağınız belirli kullanıcı veya grupları seçmenizi sağlar.

 • Belgeler 

  Belgeler alanı, gönderilmiş olan belirli kitaplık belgelerini belirtmenizi sağlar.

 • Belge adı

  Bu seçenek, rapor arama alanına belge adını kısmi olarak girmenizi sağlar.

 • Toplu halde gönder

  Raporunuzda Toplu Halde Gönder işlemlerinin de yer almasını istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

  Toplu Halde Gönder

 • Çeşitli rapor verileri

  Sayfadaki son dört ayar, oluşturulan raporu ve ilgili grafikleri değiştirmek veya görünümlerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Rapor verileri ve seçenekleri

 • Raporu geçerli verilerle güncelleme

  Bu bağlantı, raporu son işlemleri de içine alacak şekilde yeniler.

 • Raporu Kaydetme

  Raporu Kaydet seçeneğiyle ilgili rapor kaydedilebilir. Raporlar sekmesi tıklatıldığında rapora tekrar erişilebilir.

 • Raporu Paylaşma

  Bu seçenek, söz konusu raporu bir e-posta adresiyle paylaşmanızı sağlar ve özel bir mesaj içerir.

 • Raporu Zamanlama

  Raporu zamanla seçeneğinde, günlük, haftalık veya aylık olarak hazırlanan otomatik bir rapor kopyası oluşturmak için geçerli ayarlar kullanılır. Kopyalanan raporu göndermek istediğiniz alıcıları da seçebilirsiniz.

 • Rapor Verilerini Dışa Aktarma

  Raporda oluşturulan işlenmemiş verileri içeren bir CSV dosyasını indirmek için Rapor Verilerini Dışa Aktar'ı tıklatın.

  Not:

  .CSV uzantılı rapor dosyası varsayılan olarak alan verilerini içermez. İmzalanan sözleşmelerdeki alan verilerini dışa aktarmak istediğinizde, hesap yöneticinizin Destek biriminde bir bilet açması gerekir.

 • Yazıcı Uyumlu Rapor

  Yazıcı Uyumlu Rapor, baskı için daha iyi şekilde formatlanmış raporun bir versiyonunu sunar.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın