İmzalama iş akışları oluşturma

İş Akışı Tasarımcısı, imza süreçlerini şirketinizin gereksinimlerine göre özelleştiren iş akışları oluşturmak için kullanılır. Yöneticiler bu yeni aracı kullanarak sezgisel bir sürükle-bırak düzenleyiciyle iş akışı şablonlarını kolayca tasarlayabilir ve yönetebilirler. Tüm bunların belirlenmesi kolaydır: bir anlaşmaya dahil edilecek belgeler; önceden belirlenen isimler, görevler ve yönlendirmeler dahil olmak üzere katılımcıların özellikleri; gönderen tarafından önceden doldurulacak form alanları; katılımcılara gönderilecek e-postalar; sözleşme sona erme tarihi veya parola seçenekleri ve daha fazlası.

Ayrıca iş akışları, süreçteki adımların her defasında tutarlı bir şekilde uygulanması amacıyla kullanıcılarınızın kolayca takip edebileceği "gönderme" deneyimleri de oluşturur. İş akışı şablonu kullanan gönderenler, gönderme sürecinde özel talimatlar ve alanlarla yönlendirilir; böylece gönderme sürecini kullanmak kolaylaşır ve hata riski azalır.

 13.3 Sürüm 10-21

Videoyu izleyin

Özel iş akışı oluşturma

İş akışlarını yalnızca yöneticiler oluşturabilir. Hesap yöneticileri iş akışlarını hesaplarının tamamı ya da hesapları altındaki belirli gruplar için oluşturabilir. Grup yöneticileri iş akışlarının hepsini görebilir ama yalnızca kendi gruplarındakileri düzenleyebilir.

İş akışı oluşturma, aşağıdaki bilgileri tanımlamadan ibarettir:

 • İş Akışı Bilgileri—İş akışını tanımlar. Buna iş akışını adlandırma, gönderenler için özel talimatlar girme ve iş akışını kullanma izinlerini verme dahildir.
 • Sözleşme BilgileriGönder sayfasında görüntülenen sözleşme bilgilerini tanımlar ve özelleştirir.
 • Alıcılar—Alıcıları gerekli imzalama sırasında ekleyerek (imzalayanlar ve onaylayanlar) yönlendirme oluşturur.
 • E-postalar: İmza sürecinin farklı adımlarında farklı alıcılara gönderilecek e-postaları belirler.
 • Belgeler—İş akışına hangi belgelerin dahil edilmesi gerektiğini belirler
 • Gönderen Giriş Alanları— Gönderenlerin sözleşmeyi gönderirken bilgi girmek için kullanabileceği alanları tanımlar. Gönderi giriş bilgileri, imzalayanlar ve onaylayanlara gönderilmeden önce sözleşmede birleştirilir.

Gerekli alanlar kırmızı yıldız işaretiyle gösterilir.
kalem simgesiyle gösterilen bazı alan etiketleri düzenlenebilir; örneğin, Sözleşme Adı:

Özel bir etiket girmek için kalem simgesini tıklatın. Bu etiket, iş akışı kullanılarak belge gönderilirken Gönder sayfasında görüntülenir. Orijinal simgeye geri dönmek için geri döndürme simgesini tıklatın.

Not:

Açık bir şekilde tanımlanan özel iş akışı ayarı, varsayılan grup veya hesap düzeyindeki ayarları geçersiz kılar (yapılandırılmışsa).  13.3 Sürüm 10-21

 1. Hesap Yöneticisi olarak oturum açın ve şuraya gidin: Hesap > İş Akışları 

 2. İş Akışı Tasarımcısı'nı açmak için Yeni İş Akışı Oluştur düğmesini tıklatın.

 3. İş Akışı Tasarımcısı açılır ve İş Akışı Bilgileri paneli görüntülenir:

  İş akışı bilgileri

  İş Akışı Tasarımcısı bandında iş akışının varsayılan adı görüntülenir (ör. Yeni İş Akışı).

  İş akışı adının yanındaki nokta, iş akışının taslak/devre dışı mı (gri nokta) yoksa etkin mi
  (yeşil nokta) olduğunu gösterir.

  Sağ tarafta şu kontroller bulunur:

  • Kapatİş akışını kapatmak için tıklatın
  • Kaydet—Değişikliklerinizi kaydetmek için tıklatın
  • Etkinleştir/Devre Dışı Bırak—İş akışını seçili grup için etkinleştirmek (veya devre dışı bırakmak) üzere tıklatın

   13.3 Sürüm 10-21

  İş Akışı Bilgileri sayfasında aşağıdaki bilgileri girin:

  • İş Akışı Adı: İş akışınız için bir ad girin. Bu ad; İş Akışı Tasarımcısı banner'ında, Ana Sayfadaki İş Akışı Kullan açılır menüsünde ve iş akışı kullanılarak sözleşme gönderilirken Gönder sayfasının üst tarafında görüntülenir. 
  • Gönderen İçin Talimatlar—İş akışını kullanma talimatlarını girin. Bu talimatlar, iş akışı kullanılarak sözleşme gönderilirken Gönder sayfasının üst tarafında görüntülenir.
  Not:

  Talimatlar HTML etiketleri kullanılarak eklenebilir. Talimatlar bölümünde şu html etiketleri ve bunların nitelikleri kullanılabilir: <p>, <br>, <b>, <i>, <u>, <ul>, <ol>, <li>, <img src=”fully qualified path”> ve <a href=”fully qualified path”>.

  Src veya href yollarını kullanmayı planlıyorsanız bu yolları beyaz listeye eklemeniz gerekir. Lütfen URL'leri Müşteri Başarı Yöneticinize gönderin

  • Bu iş akışını kimler kullanabilir—Bu iş akışını kimlerin kullanabileceğini belirtin. Seçenekler şunlardır:
   • Seçili Grup: Oluşturanın erişime sahip olduğu tüm grupları görüntüleyen bir açılır liste alanı.
    • Sadece bir grup seçildiğinde bu grubun bir üyesi olan herhangi bir kullanıcı sözleşmeye erişime sahiptir.
    • Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar hesap için etkinleştirildiğinde grup düzeyindeki yöneticiler (birincil gruplarıyla sınırlı olmamakla birlikte) üyesi oldukları herhangi bir grup için iş akışları oluşturabilir.
    • Grup düzeyindeki yöneticiler, yönetim yetkisine sahip oldukları bir grupla paylaşılan herhangi bir iş akışını düzenleme yetkisine sahiptir. (Hesap düzeyindeki yöneticiler de tüm gruplar üzerinde yetkiye sahip oldukları için grupla paylaşılan herhangi bir iş akışını düzenleme yetkisine sahiptir.)
   • Kuruluşumdaki herhangi bir kullanıcı: Acrobat Sign hesabındaki herhangi bir kullanıcı iş akışını kullanabilir.
    • Hesap düzeyindeki yöneticiler, hesap düzeyinde paylaşılan herhangi bir iş akışını düzenleyebilir.

   13.3 Sürüm 10-21

  Aşağıda bir İş Akışı Bilgileri örneği bulunmaktadır: 

  Örnek iş akışı bilgileri

 1. Sol bölmedeki Sözleşme Bilgileri'ni tıklatın

 2. 2. Sözleşme Bilgileri bölümünde sözleşme bilgilerini Gönder sayfasında gönderen için görüntülenmesi gereken şekilde tanımlayın:

  • Sözleşme Adı—Sözleşmenin adını girin. Bu ad, iş akışı kullanılarak sözleşme gönderilirken Gönder sayfasında ve "Lütfen imzalayın/Lütfen onaylayın" e-posta başlığında görüntülenir. Bu alan gereklidir ve etiketi düzenlenebilir.
  • Mesaj—Alıcılar için bir mesaj girin. Bu mesaj, iş akışı kullanılarak sözleşme gönderilirken Gönder sayfasında görüntülenir. Bu alan gereklidir ve etiketi düzenlenebilir.
  • Cc—Gerekiyorsa cc'ye eklenecek tarafların e-posta adresini girin. E-posta adresleri, virgül veya noktalı virgül ile ayrılmalıdır
   • Minimum—Cc'ye eklenebilecek e-posta adreslerinin minimum sayısını belirleyin.
   • Maksimum—Cc'ye eklenebilecek e-posta adreslerinin maksimum sayısını belirleyin.
   • Düzenlenebilir—Gönderenlerin iş akışı cc adreslerini Gönder sayfasında düzenlemelerine izin vermek için bu seçeneği etkinleştirin.
  • Alıcının Dili—Gönderen alıcının dilini belirlemek için bu ayarı kullanabilir.  Bu ayar, dil seçicinin Gönder sayfasında görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve görüntülenecekse hangi varsayılan dilin görüntüleneceğini tanımlar.
  • Gönderme Seçenekleri
   • İndirilen PDF'yi açmak için kullanılacak parolayı belirle—Gönderenin indirilen PDF için parola belirlemesine izin vermek istiyorsanız bu seçeneği etkinleştirin.
    • Bu seçenek etkinleştirildiğinde İmzalayan Doğrulaması da Parola olarak ayarlanır ve her iki ayar için aynı parola değeri kullanılır.
    • Gerekli—İndirilen PDF için parolanın her zaman gerekli olmasını istiyorsanız bu seçeneği etkinleştirin. Bu seçenek etkinleştirildiğinde gönderenler Gönder sayfasında bu seçeneği devre dışı bırakamaz ve bir parola sağlamaları gerekir.
   • Son tamamlanma tarihi—Son tamamlanma tarihinin Gönder sayfasında belirlenmesine izin vermek için bu seçeneği etkinleştirin.
    • Sözleşmenin tamamlanması için gereken gün sayısı—Alıcılara imza sürecini tamamlamak için verilen varsayılan gün sayısını seçin. Belirlenen gün sayısı her zaman Gönder sayfasında düzenlenebilir.
   • Göndermeden önce belge içeriği oluşturulmasına izin ver—Gönderenlerin Gönder sayfasında Önizleme seçeneğini kullanarak belge form alanlarını içerik oluşturma ortamında değiştirmesine izin vermek için bu seçeneği etkinleştirin.
    • Varsayılan olarak içerik oluşturmayı etkinleştirSend sayfasında Önizleme seçeneğini otomatik olarak etkinleştirmek için bu seçeneği etkinleştirin.

   13.3 Sürüm 10-21

  Aşağıda bir Sözleşme Bilgileri örneği bulunmaktadır:

 1. Alıcı Yönlendirme  bölümüne erişmek için sol bölmedeki Alıcılar'ı tıklatın

 2. Alıcı Yönlendirme bölümünde alıcıları ve yönlendirme sırasını gereksinimlerinize göre belirleyebilirsiniz. Seri, paralel, hibrit veya iç içe hibrit yönlendirme ile çok karmaşık iş akışları oluşturabilirsiniz.  Aşağıdaki talimatlar Alıcı Yönlendirmeleri için mevcut işlevleri vurgulamaktadır.

  • Mevcut bir alıcıdan önce veya sonra başka bir alıcı eklemek için:
   • Ekle simgesini tıklatın
   • Eklemek istediğiniz rolü seçin (hesap için etkinleştirilen tüm roller kullanılabilir)

   13.3 Sürüm 10-21

  • Bir paralel taraf belirlemek için alıcının üzerindeki ekle simgesini tıklatın ve Paralel Taraflar'ı seçin. 

   13.3 Sürüm 10-21

  • Bir alıcıyı silmek için imleci alıcı baloncuğunun üzerine getirin ve sil simgesini tıklatın

   13.3 Sürüm 10-21

  • Bir alıcıyı özelleştirmek için imleci baloncuğun üzerine getirin ve düzenlesimgesini tıklatın
  Alıcı yapılandırması

  Alıcıyı düzenlerken aşağıdakileri yapılandırabilirsiniz:

  • Alıcı Etiketi— Alıcının etiketini özelleştirin. Örneğin, varsayılan Alıcı etiketini Satın Alan olarak değiştirin. 
   • Alıcıların etiketleri iş akışı içinde benzersiz olmalıdır.
  • E-posta: Alıcının e-posta adresini girin.
  • Bu alıcı, gönderen kişidir: Bu seçenek işaretlendiğinde gönderen alıcı olarak eklenir.
  • Alıcı grubu olarak işaretle: Bu seçenek işaretlendiğinde, iş akışına standart alıcı e-posta kaydı yerine bir alıcı grubu eklenir. Alıcı grubu boş bırakılabilir veya E-posta alanından bir veya daha fazla e-posta adresiyle doldurulabilir (virgülle ayrılmış).
  • Rol: Alıcının rolünü güncelleyin (İmzalayan veya Onaylayan).
  • Gerekli: Alıcının imzası gerekiyorsa bu seçeneği etkinleştirin.
  • Düzenlenebilir: Gönderenin Gönder sayfasında bu alıcının e-posta adresini güncellemesine izin vermek için bu seçeneği etkinleştirin.
  • Kimlik Doğrulaması: İmzalayan için gereken kimlik doğrulaması türünü seçin.
   • Yok, Acrobat Sign, Telefon, KBA, Parola ve Web Kimliği kullanılabilecek seçeneklerdir.
   • Yalnızca Acrobat Sign hesabı için etkinleştirilmiş seçenekler görünür.
  Not:

  Kimlik doğrulaması için parola etkinleştirildiğinde, aynı parola Belge Güvenliğine de eklenir ve PDF'nin parola girmeden görüntülenmesi engellenir.

 3. Yapılan alıcı yapılandırmalarını kaydetmek için Kaydet'i tıklatmayı unutmayın.

   13.3 Sürüm 10-21

  Aşağıda hem imzalayan (Satın Alan ve Satış Direktörü) hem de onaylayan (Satış Müdür Yardımcısı) etiketlerinin özelleştirildiği bir Alıcı bilgileri ve yönlendirme örneği bulunmaktadır. 

 1. E-postalar bölümüne gitmek için sol bölmedeki E-postalar'ı tıklatın

  • E-postalar bölümünde, imza ve onaylama süreci sırasında farklı olaylara göre hangi e-postaların gönderileceğini kontrol edebilirsiniz. 
  • Örneğin, sözleşme iptal edildiğinde alıcılara ve cc'ye eklenen kişilere bilgilendirme e-postaları gönderilmesini belirtebilirsiniz. 13.3 Sürüm 10-21

 2. E-posta bildirimini tetiklemesini istediğiniz olayların kutularını işaretleyin

 1. Belgeler bölümüne gitmek için sol bölmedeki Belgeler'i tıklatın

 2. Belgeler bölümünde aşağıdakileri yapılandırabilirsiniz

  • Belge Başlığı—Belge için bir başlık girin. Bu başlık, iş akışı kullanılarak belge gönderilirken Gönder sayfasındaki Belgeler alanında görüntülenir
  • Dosyalar: Acrobat Sign kitaplığınızdan belge eklemek için Dosya Ekle simgesini tıklatın. Bu iş akışı kullanılarak belge gönderilirken bu belge otomatik olarak eklenir
   • Hiçbir dosya seçilmezse iş akışı, gönderenin sözleşmeyi gönderirken bir dosya sağlamasına izin verir
   • Bir belge Gerekli olarak işaretlenirse iş akışı başlatıldığında otomatik olarak sözleşmeye eklenir
   • Dosyayı Sil: Yanlış dosyayı eklerseniz dosya adının yanındaki sil simgesini (X) tıklatarak dosyayı kaldırabilirsiniz
  • Belge Adı—Gönderen için belgeyi tanımlayan anlamlı bir ad girin. Güncellenen kitaplık belgesinin adı varsayılan ad olur ancak üzerine yazılabilir
  • Gerekli—Belgenin gerekli olup olmadığını belirler
  • Belge Ekle—Ek belgeler için satır eklemek istediğinizde Belge Ekle düğmesini tıklatın
   •  Belge başlıkları benzersiz değerler olmalıdır
  • Satırı Sil—Tüm satırı silmek için satırı sil simgesini (X) tıklatın
 3. Aşağıda yapılandırılmış bir Belgeler bölümü örneği bulunmaktadır:

 1. Gönderen Giriş Alanları bölümüne erişmek için sol bölmedeki Gönderen Giriş Alanları'nı tıklatın.

  Bu giriş alanları, (iş akışı tasarımının parçası olarak ya da gönderenin yüklediği dosya olarak) eklenmiş belgelerdeki tanımlanmış form alanlarıyla eşleştirilir.

  Gönderen sözleşmeyi alıcıya göndermeden önce içeriği doldurmak için bu alanları kullanabilir.

 2. Gönderen Giriş Alanları panelinde Alan Ekle'yi tıklatın

  Daha sonra, eklenen her satır için aşağıdakileri yapılandırabilirsiniz:

  • Alan Başlığı—Alan için bir başlık girin. Bu değer gönderen için başvuru amacıyla Gönder sayfasında görüntülenir
  • Belge Alan Adı—Eklenmiş kitaplık belgesindeki bir alan için alan adını girin
   • Buraya girilen alan adı, belgedeki form alanı adı ile aynı olmalıdır
  • Varsayılan Değer—Varsa bir varsayılan değer girin.
  • Gerekli—Sözleşme gönderilmeden önce bu alana bir değer girilmesi gerekiyorsa bu seçeneği etkinleştirin
  • Düzenlenebilir— Sözleşmeyi gönderenin varsayılan değeri değiştirmesine izin vermek için bu seçeneği etkinleştirin
  • Tüm satırı silmek için satırı sil simgesini (X) tıklatın

   13.3 Sürüm 10-21

  Aşağıda bir Gönderen Giriş Alanları örneği bulunmaktadır: 

Özel iş akışı kullanarak gönderme

İş akışına sahip bir sözleşme gönderimi Anasayfa üzerinde Kitaplıktan başlat düğmesinin seçilmesi ve ardından kullanmak istediğiniz iş akışının seçilmesi ile başlar.

Bir iş akışı seçtiğinizde değiştirilmiş bir Gönder sayfası görüntülenir ve özelleştirilmiş alıcı siparişini, herhangi bir özel talimatı, ekli dosyaları vb. gösterir.

1. Anasayfa üzerinde:

 • Kitaplıktan başlat seçeneğini belirleyin
 • Sağdaki seçenekler arasından İş akışları öğesini belirleyin
 • Kullanmak istediğiniz iş akışını seçin
 • Başlat düğmesini tıklatın
Ana sayfadan bir iş akışı gönderin

 

Gönder sayfası görüntülenir:

Yukarıda gösterilen örnek Gönder sayfasında şu özelleştirmeler görüntülenmektedir:

A. İş Akışı Bilgileri bölümünden:

○ Üst taraftaki İş Akışı Adı (GlobalCorp Hizmet Sözleşmesi <50K)

○ Gönderen için Talimatlar (Bu iş akışı 50K'dan küçük sözleşmeler için kullanılır)

B. Sözleşme Bilgileri bölümünden:

○ Özel Sözleşme Adı (GlobalCorp 2018 Hizmet Sözleşmesi)

○ Mesaj (Hizmet sözleşmesi ektedir)

○ İmzalanan belgeyi parolayla koruma (İzin verilmiş ancak tanımlanmamıştır)

C. Alıcılar bölümünden:

○ Alıcılar ekranı için özel etiketler (İmzalayan ve Karşı İmzalayan) ve onaylı alıcılar ekranı için özel etiketler (Hukuk ekibi)

○ Gönderen imzalayanlardan biriyse  e-posta adresleri gizlenir ve bunun yerine "Kendim" ifadesi girilir

○ Alıcı grubunun (Hukuk ekibi) e-posta adresleri. Alıcı grubu, gönderenin doldurması için boş bırakılabilir veya iş akışı şablonunda önceden yapılandırılabilir.

D. Belgeler bölümünden:

○ Önceden eklenmiş sözleşmenin adı (Hizmet Sözleşmesi) Belgeler alanında görüntülenir

○ Gönderenin yüklemesi gereken dosyanın adı da görüntülenir (Referans Belge)

E. Gönderen Giriş Alanları bölümünden:

○ Tanımlanmış alanlar, Alanlar bölümünde görüntülenir

○ Varsayılan değer içe aktarılmıştır ancak düzenlenebilir

 

2. İş akışınızın gerektirdiği alanları doldurun.

Yukarıdaki örnekte bu alanlar şunlardır:

 • Hukuk ekibinin e-posta adresi
 • Cc'ye eklenecek e-posta adresleri (isteğe bağlı)
 • Referans Belge dosyasını yükleme
 • Zorunlu alan bilgileri (Ürün ve Toplam Maliyet)
 • İmzalanan belgeyi parola ile koruma ile Önizleme, imza yerleştirme veya form alanı ekleme alanları bu iş akışında isteğe bağlıdır.

3. Gönder'i tıklatın.

4. İsteğe bağlı olarak içerik oluşturma alanında alanları gerektiği gibi değiştirin, ardından Gönder'i tıklatın

Not:

Özel iş akışları, Yazılı imza türünü desteklemez.

Sözleşme, REST API aracılığıyla signatureType=Written şeklinde oluşturulmuşsa sözleşme yine de oluşturulur ve Elektronik imza için gönderilir.

İş akışı sözleşmesini imzalama ve onaylama

İş akışı sözleşmesi, yönlendirmede belirtilen sırada gönderilir. İmzalayanlar ve onaylayanlar, Lütfen imzalayın/Lütfen onaylayın e-postasındaki bağlantıyı kullanarak ya da kayıtlı Acrobat Sign kullanıcısı oldukları durumlarda Yönet sayfalarından imzalayabilir. Bu, standart gönderme süreci ile aynı şekilde çalışır.

İş akışı sözleşmesi için geçmiş ve denetim raporuna Yönet sayfasından erişilebilir. Sözleşme işlemdeyken hatırlatma ekleyebilir ve başka görevler gerçekleştirebilirsiniz.

Özel iş akışı düzenleme

 1. Hesap Yöneticisi olarak oturum açın ve şuraya gidin: Hesap > İş Akışları 

 2. İş Akışları listesinde bir iş akışını tıklatarak seçin

 3. Bağlam menüsünde Aç'ı tıklatın. İş Akışı Tasarımcısı görüntülenir

  İş Akışı Tasarımcısı açıldığında iş akışı tamamen düzenlenebilir hale gelir. Tüm bölümler gerektiği gibi değiştirilebilir ve Güncelle düğmesi tıklatılmadan değişiklikler kaydedilmez.

   

  İş Akışı Tasarımcısı'nda aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

Yapılandırma Seçenekleri

Özel iş akışlarına yönetici menüsündeki denetimler ile geçitlenen önemli iyileştirmeler eklendi.

İş akışlarını etkinleştirmek isteyen müşteriler, kullanıcılarına ve alıcılarına en iyi deneyimi yaşatmak için alttaki ilk üç seçeneği etkinleştirmeye teşvik edilmektedir.

İş akışlarını yapılandırma seçeneğine sahip olmak için de özelliğin etkinleştirilmesi gerekir.

Hesap Ayarları > Genel Ayarlar > Özel Gönderim İş Akışları alanına gidin ve yöneticileriniz için erişimi etkinleştirin.

İş akışlarını hesap için kullanıma sunulmak üzere yapılandırın

En yeni iş akışı deneyiminin etkinleştirilmesi iş akışlarını manuel Gönderme işlemlerinin işlevine daha fazla yaklaştırır.

Bu seçenekle etkinleştirilen özellikler:

 • Yeniden akabilir sayfa yerleşimi
 • Alıcılarınızdan bir veya daha fazlası için dijital imzaları kullanma
 • Alıcıları telefon tabanlı (SMS) alıcı kimlik doğrulamasının kullanılacağı şekilde yapılandırma
 • Alıcı gruplarını gönderme işlemi sırasında yapılandırma
 • Gönderme işlemi sırasında tüm etkin kaynaklardan dosya ekleme

En yeni deneyimi etkinleştirmek için şuraya gidin: Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları > Özel İş Akışı Kontrolleri

Yeni deneyimi yaşamak için iş akışlarını yapılandırma

Alıcı Telefonla Kimlik Doğrulama

İş Akışı Tasarımcısında, etkin olan tüm kimlik doğrulama yöntemleri alıcı nesnesinde görüntülenir.

Onay kutuları olarak görüntülenecek şekilde güncellenen kimlik doğrulama yöntemleri, iş akışı tasarımcısının gönderen için seçeneklere izin vermesini sağlar. 

Tasarımcıda birden fazla seçenek işaretlenirse gönderen aynı seçenekleri gönderme işlemi sırasında da kullanabilir.

Yeni gönderme deneyimi, bir seçenek olarak telefonu (SMS) da tasarımcıya ekler.

Alıcı grupları

Tasarımcıdaki alıcı nesneleri artık alıcı grupları olarak işaretlenebilir.  Bu, E-posta alanına (virgülle ayrılmış) söz konusu imza adımı için imza atmasına izin verilen bir dizi e-posta adresinin girilmesini sağlar.

Örneğin, beş yöneticiden birinin karşı imzasına ihtiyacınız varsa beş e-posta adresinin tümünü listeleyebilirsiniz ancak bunlardan sadece birinin bir imza uygulaması gerekir.

İş akışı şablonunda alıcı gruplarını yapılandırma

Dosya Ekleri

Gönderme işlemi sırasında dosyalar artık etkin olan herhangi bir Acrobat Sign kaynağından eklenebilir.

 

"Yeni" ayarla kullanıcı deneyimi, Gönderme sayfası gibi modern, yeniden akabilir bir tasarımla güncellendi.

Eski deneyimde alıcı listesinin sağında yer alan talimatlar, sayfanın üst kısmına, daraltılabilir bir pencereye taşınmıştır.

Şablon tanımlı alan atama

Şablon tanımlı alan atamaları, alıcı listesini iş akışı tasarımcısında tanımlandığı haliyle oluşturduğunuz formlarınızdaki uygun alan atamalarıyla yakından ilişkilendirir.

Örnek kullanım durumları:

 • Bir imzalayan (müşteri) ilk imza atacak kişidir
  • Alternatif olarak, bir ortak imzalayan kullanıcı da ikinci imzayı atabilir
 • Bir satış temsilcisi tarafından şirket içi karşı imza uygulanmıştır

Bu durum, alıcıların Gönderme sayfasında dizinlenme şekli nedeniyle geleneksel olarak iki formun oluşturulmasını gerektirir:

 • Bir form, tek imzalayan durumu içindir ve şirket içi karşı imzayı ikinci imzalayan dizini olarak atar
 • Diğer form ortak imzalayan durumu içindir ve burada ortak imzalayan ikinci imzalayan dizinidir ve karşı imza üçüncü dizindir

"Tanımlanan şablon" kural yapısı altında muhtemel tüm alıcı alanları tanımlanmış bir şekilde eksiksiz bir şekilde etkinleştirilmiş bir form oluşturursunuz.

Alıcı imzalayan dizini (İş Akışı Tasarımcısında tanımlandığı şekliyle) sıkı bir şekilde uygulanır ve sözleşme gönderildiğinde atlanmış (isteğe bağlı) alıcılara atanan tüm alanları göz ardı eder.

Bu yüzden yukarıdaki kullanım durumunda ortak imzalayan daima ikinci imzalayan dizinidir ancak ortak imzalayan, sözleşmenin gönderildiği anda dahil edilmezse ikinci imzalayan alanları göz ardı edilir ve karşı imzalayan (üçüncü imzalayan dizini) yine de üçüncü imzalayan alanlarına erişim elde eder.

Bu yeni işlevi şuradan etkinleştirebilirsiniz: Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları > Özel İş Akışı Denetimleri > Şablon tanımlı imza yerleştirme özelliğini etkinleştir

İş akışlarını şablon tanımlı imza yerleştirme kullanmak üzere yapılandırın

Not:

Şablon tanımlı imza yerleştirme özelliği etkinleştirildiğinde, gönderme süreci esnasında sözleşmeyi oluşturma seçeneği devre dışı bırakılır.

Alıcılar ve alanlar arasındaki ilişkiyi anlama

Bir sözleşmeyle ilişkilendirilmiş her alıcıya bir imzalayan dizin sayısı atanır. Bu dizin sayısı, alıcıyı içerik ekleme yetkisine sahip olduğu alanlarla ilişkilendirmek için gereklidir (imza alanı gibi).

Alıcılar, dizin sayılarını Gönderme sayfasındaki yığın sırasına göre alır. Yığının en üstündeki alıcının sayısı 1 iken sonraki alıcının sayısı 2 olur ve numaralandırma, bu şekilde devam eder. Bu dizin numarası, sözleşme "Sırayla Tamamla" olarak yapılandırıldığında görülebilir ancak iş akışı "Herhangi bir Sırada Tamamla" olduğunda da mevcuttur.

 

İş akışı tasarımcısında bir alıcı akışı oluştururken imzalayan dizini aşağıdaki kurallara göre atanır:

 • Üstten alta
  • Soldan sağa

Aşağıdaki örnekte İmzalayan ve Ortak İmzalayan, yığının en üstündedir.

 • "İmzalayan" en üstte ve en soldaki alıcıdır; bu yüzden dizin numarası 1 olarak atanır
 • "Ortak İmzalayan" da en üsttedir ancak İmzalayanın sağındadır; bu yüzden dizin numarası 2 olarak atanır

Bu kullanım durumunda kimin fiziksel olarak önce imzaladığı önemli değildir; bu nedenle imzalayanlar paralel imza akışına yerleştirilir. Ancak İmzalayanın içeriğini doğru "İmzalayan" alanına uygulamasını ve Ortak İmzalayanın kendine atanmış "Ortak İmzalayan" alanlarına erişmesini sağlamak için imza dizini sıkı bir şekilde uygulanır.

İmzalayan ve Ortak İmzalayan işlemi tamamladıktan sonra "Satış Temsilcisi" üçüncü sırada imzalar.

Satış Temsilcisinin karşı imzası atıldıktan sonra "Yönetici Onayı" dördüncü sırada istenir.

Not:

"İmzalayan", "Ortak İmzalayan" ve "Satış Temsilcisi" gibi alıcı adları atanmış alanlarda yer almaz. Bunlar yalnızca yönetici tarafından belirlenen etiketlerdir ve iş akışı şablonunda kullanıcının rahat anlayabilmesi için kullanılır. 

 

Yukarıdaki tasarımcı alıcı akışı, aşağıdaki gibi bir Gönderme sayfası şablonu oluşturur.

(Gönderme sayfasında yığın sıralaması daha çok görünür ancak dizin sıraları gösterilmez.)

 

Alanları olan bir form oluştururken her alan bir imzalama dizinine açık bir şekilde atanır (bu durumda "Herkes" alanları göz ardı edilir).

Acrobat Sign form oluşturma ortamında bu işlem bir Katılımcı seçerek ve bu katılımcı için alanlar yerleştirerek yapılır.

Hangi alanın hangi katılımcıya atandığının görsel olarak ayırt edilebilmesi için her katılımcı renklerle kodlandırmıştır.

 

Metin etiketleri kullanırsanız etiketin kendisi, alanı imzalayan dizinine atayan bir bağımsız değişken (ör. İmzalayan1) sunar.

Tüm belgelerinde spesifik iş akışlarını mutlaka uygulamak ve gönderme işlemini kullanıcı tarafından minimum miktarda giriş ile kolaylaştırmak isteyen hesaplar, tüm belgelerinin iş akışlarını tamamen tanımlayabilir ve kullanıcıları tamamını gönderme konusunda geçici olarak kısıtlar.

Birden Çok Gruptaki Kullanıcılardan yararlanan hesaplar grup düzeyi ayarlarında yapılandırma seçeneklerini uzatabilir ve böylelikle doğru imza seçenekleri ve bildirim süreçlerinin sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlayabilir.

Kullanıcıları yalnızca onaylı iş akışlarını göndermeyle sınırlamak için Hesap Ayarları > Genel Ayarlar > İş Akışları konumuna gidin ve Yalnızca iş akışlarını kullanan sözleşmelerin gönderimini etkinleştir seçeneğini işaretleyin.   

İş akışlarını sözleşmeleri göndermek için tek yöntem olacak şekilde yapılandırın


Ortak sorunlar için Hata Raporlama

Eski iş akışı deneyiminin bazı öğeleri, en yeni deneyimdeki iyileştirilmiş denetim ve güvenlik nedeniyle yeni arabirimde hatalara yol açacaktır. Ek hata yakalama özelliği yerleştirilerek bu hatalarla karşılaşıldığında daha rahat görünmesi ve daha iyi açıklanması sağlanmıştır.

Hesap, Modern Gönderme deneyimini kullanmak üzere yapılandırılmışsa ve problemli bir iş akışı kurulursa kullanıcıya hatayı gösteren kırmızı bir banner gösterilir:

Hesap hala varsayılan olarak klasik deneyimi kullanmak üzere yapılandırılmışsa iş akışı bu kurallarla çalışmaya devam edebilir. 

Modern deneyim, hataları algılandığı gibi görüntüler. 

Birden fazla sorun bulunduğunda tespit edilen tüm hatalar listelenir.

İş akışını yeni arabirim kural dizisinde geçerli kılmak için yönetici iş akışını düzenlemeli ve bulunan sorunları gidermelidir:

Klasik kural dizisinde, e-posta dizeleri yanlış oluşturulabilir veya düzgün olmayan bir şekilde sınırlandırılabilir (örneğin; boşluklarla veya virgüllerle).

Bu hata oluştuğunda yönetici şunları kontrol etmelidir:

 • Bilgi Alanı e-postalarının düzgün sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı

 • Tanımlanmış herhangi bir alıcı e-postası dizesinin düzgün bir şekilde inşa edilip edilmediği
  • (ör., name@domain.tld)
 •  
  • Modern deneyimin virgülleri veya noktalı virgülleri kabul edip etmediği

Modern deneyim, İş Akışı Tasarımcısının Belgeler sayfasındaki tüm belge başlıkları için benzersiz değer girilmesini gerektirir.

Bu hatayla ilgili ayrıntılı ek bilgilere buradan erişebilirsiniz

Bir iş akışı tasarlarken Yöneticinin sınırlı erişim kapsamı içeren bir belge taslağı ekleyebilir.

Bu kapsamın dışında kalan kullanıcılar iş akışını yüklemeye çalıştığında belge eklenemez ve güvenlik ihlali tetiklenir.

Örneğin; bir yönetici yeni belge taslağını yalnızca belge sahibi tarafından erişilecek şekilde kısıtlayarak oluşturabilir.  Yönetici belge sahibi olduğu için belgeyi iş akışına ekleyebilir. 

Sistemdeki başka hiçbir kullanıcı, belge sahibi olmadığından belge kapsamının dışındadır.

Bu hata verildiğinde yöneticinin eklenen belge taslağına ait özellikleri ayarlaması gerekir.

Şablon özelliklerini incelemek ve ayarlamak için gereken adımlar burada bulunabilir

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın